Zip Postal Code Vĩnh Long, Mã bưu điện, bưu chính Vĩnh Long


Zip Postal Code Vĩnh Long mới nhất và đầy đủ nhất, tra cứu danh sách mã thư tín, mã bưu chính, mã bưu điện Vĩnh Long để gửi thư, bưu phẩm, hàng hóa hay đăng ký dịch vụ. Nếu gửi thư, bưu phẩm trong nước thì không cần tới mã này, nhưng với các dịch vụ quốc tế thì Postal Code, Zip Code Vĩnh Long lại rất cần thiết. Đặc biệt, khi gửi thư/bưu phẩm từ nước ngoài về Việt Nam, hoặc đăng ký dịch vụ (mua sản phẩm) ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… thì nhiều lần người ta yêu cầu Postal Code Vĩnh Long. Vậy chúng ta phải ghi gì?

Postal Code Việt Nam

Zip/Postal Code Vĩnh Long

Zip/Postal Code Vĩnh Long gồm 6 chữ số tuân theo quy định của mã bưu điện Việt Nam. Bạn ở nơi nào của Vĩnh Long thì tra cứu mã bưu điện gần nơi mình sống nhất.

MÃ BƯU ĐIỆN BÌNH TÂN, VĨNH LONG

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Bình Tân trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Bình Tân.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
893801 Điểm BĐVHX Mỹ Thuận Ấp Mỹ Thạnh B, Xã Mỹ Thuận, Huyện Bình Tân
Điện thoại: 0270.3890667
893820 Điểm BĐVHX Nguyễn Văn Thảnh Tổ 1 đến 12, Ấp Mỹ Hòa, Xã Nguyễn Văn Thảnh, Huyện Bình Tân
Điện thoại: 0270.3762666
893960 Điểm BĐVHX Thành Lợi Tổ 1 đến 16, Ấp Thành Tâm, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân
Điện thoại: 0270.3753671
893980 Điểm BĐVHX Thành Trung Ấp Thành Thuận, Xã Thành Trung, Huyện Bình Tân
Điện thoại: 0270.3762334
893940 Điểm BĐVHX Thành Đông Tổ 1 đến 6, Ấp Thành An, Xã Thành Đông, Huyện Bình Tân
Điện thoại: 0270.3760265
893860 Điểm BĐVHX Tân Hưng Ấp Hưng Thuận, Xã Tân Hưng, Huyện Bình Tân
Điện thoại: 3757109
893850 Điểm BĐVHX Tân Bình Tổ 1 đến 10, Ấp Tân Hậu, Xã Tân Bình, Huyện Bình Tân
Điện thoại: 0270.3758666
893880 Điểm BĐVHX Tân Lược Tổ 1 đến 19, Ấp Tân Lộc, Xã Tân Lược, Huyện Bình Tân
Điện thoại: 0270.3754632
893840 Điểm BĐVHX Tân An Thạnh Tổ 1 đến 25, Ấp An Thới, Xã Tân An Thạnh, Huyện Bình Tân
Điện thoại: 0270.3760760
893800 Bưu cục cấp 2 Bình Tân Tổ 1 đến 16, Ấp Tân Thuận, Xã Tân Qưới, Huyện Bình Tân
Điện thoại: 0270-3766456
893900 Hòm thư Công cộng độc lập Tổ 1 đến 16, Ấp Tân Thuận, Xã Tân Qưới, Huyện Bình Tân
Điện thoại: 0270-3766456
893920 Điểm BĐVHX Tân Thành Tổ 1 đến 12, Ấp Tân Lập, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân
Điện thoại: 0270.3763432

MÃ BƯU ĐIỆN MANG THÍT, VĨNH LONG

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Mang Thít thuộc tỉnh Vĩnh Long, bao gồm: Chánh An, An Phước, Chánh Hội, Nhơn Phú, Mỹ An, Bình Phước, Hòa Tịnh, Long Mỹ, Tân An Hội, Tân Long, Tân Long Hội, Mang Thít, Mỹ Phước, Hòm thư Công cộng độc lập

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
893410 Điểm BĐVHX Chánh An Ấp Mỹ Chánh, Xã Chánh An, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 840659
893430 Điểm BĐVHX An Phước Ấp Thanh Thủy, Xã An Phước, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 0270.3840658
893510 Điểm BĐVHX Chánh Hội Ấp Ii A, Xã Chánh Hội, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 0270.3840993
893490 Điểm BĐVHX Nhơn Phú Ấp Chợ, Xã Nhơn Phú, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 0270.3840660
893470 Điểm BĐVHX Mỹ An Ấp Hòa Long, Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 0270.3849660
893530 Điểm BĐVHX Bình Phước Ấp Phước Tường A, Xã Bình Phước, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 0270.3937442
893560 Điểm BĐVHX Hòa Tịnh Ấp Bình Tịnh B, Xã Hoà Tịnh, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 0270.3940371
893580 Điểm BĐVHX Long Mỹ Ấp Long Phước, Xã Long Mỹ, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 0270.3940555
893630 Điểm BĐVHX Tân An Hội Ấp Tân Thiềng, Xã Tân An Hội, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 0270.3840994
893590 Điểm BĐVHX Tân Long Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Long, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 0270.3933222
893610 Điểm BĐVHX Tân Long Hội Ấp Thanh Phong, Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 0270.3874661
893400 Bưu cục cấp 2 Mang Thít Khóm 1, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 0270.3840222
893458 Điểm BĐVHX Mỹ Phước Ấp Cái Kè, Xã Mỹ Phước, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 0270.3849539
893405 Hòm thư Công cộng độc lập Khóm 2, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít
Điện thoại: 0270.3849539

MÃ BƯU ĐIỆN VŨNG LIÊM, VĨNH LONG

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Vũng Liêm thuộc tỉnh Vĩnh Long: Thanh Bình, Quới Thiện, Trung Thành Tây, Quới An, Trung Chánh, Tân Quới Trung, Trung Hiệp, Tân An Luông, Hiếu Phụng, Trung Hiếu, Hiếu Thuận, Trung Thành, Trung An, Hiếu Nhơn, Hiếu Thành, Hiếu Nghĩa, Trung Ngãi, Trung Nghĩa, Trung Thành Đông, Vũng Liêm

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
893220 Điểm BĐVHX Thanh Bình Ấp Thái Bình, Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3980693
893240 Điểm BĐVHX Quới Thiện Ấp Phú Thới, Xã Qưới Thiện, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3980699
893140 Điểm BĐVHX Trung Thành Tây Ấp Hòa Nghĩa, Xã Trung Thành Tây, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3870712
893180 Điểm BĐVHX Quới An Ấp Vàm An, Xã Qưới An, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3870641
892950 Điểm BĐVHX Trung Chánh Ấp Rạch Rô, Xã Trung Chánh, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3870711
893200 Điểm BĐVHX Tân Quới Trung Ấp Rạch Đôi, Xã Tân Qưới Trung, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3993882
892930 Điểm BĐVHX Trung Hiệp Ấp Mướp Sát, Xã Trung Hiệp, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3870651
893060 Bưu cục cấp 3 Tân An Luông Ấp Tám, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3874222
892970 Bưu cục cấp 3 Hiếu Phụng Ấp Nhơn Ngãi, Xã Hiếu Phụng, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3874697
892910 Điểm BĐVHX Trung Hiếu Ấp Bình Thành, Xã Trung Hiếu, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3870698
892990 Điểm BĐVHX Hiếu Thuận Ấp Phú Cường, Xã Hiếu Thuận, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3987699
893080 Điểm BĐVHX Trung Thành Ấp Trung Trạch, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3976050
893160 Điểm BĐVHX Trung An Ấp An Phước, Xã Trung An, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3987683
893000 Điểm BĐVHX Hiếu Nhơn Ấp Hiếu Minh B, Xã Hiếu Nhơn, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3987694
893020 Điểm BĐVHX Hiếu Thành Ấp Hiếu Xân Tây, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3990333
893040 Điểm BĐVHX Hiếu Nghĩa Ấp Hiếu Văn, Xã Hiếu Nghĩa, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3991666
893100 Điểm BĐVHX Trung Ngãi Ấp Giồng Ké, Xã Trung Ngãi, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3870639
893120 Điểm BĐVHX Trung Nghĩa Ấp Phú Tiên, Xã Trung Nghĩa, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3870690
893130 Điểm BĐVHX Trung Thành Đông Ấp Đại Hòa, Xã Trung Thành Đông, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3870127
892900 Bưu cục cấp 2 Vũng Liêm Khóm 1, Thị Trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0270.3870222

MÃ BƯU ĐIỆN TRÀ ÔN, VĨNH LONG

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Trà Ôn thuộc tỉnh Vĩnh Long: Trà Ôn, Thiện Mỹ, Vĩnh Xuân, Hựu Thành, Thới Hòa, Hòa Bình, Xuân Hiệp, Tân Mỹ, Trà Côn, Nhơn Bình, Phú Thành, Lục Sỹ Thành, Tích Thiện, Đại lý bưu điện An Thới, Thuận Thới, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
892500 Bưu cục cấp 2 Trà Ôn Sô´10A, Tổ 1 đến 8, Khu 1, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3770222
892750 Điểm BĐVHX Thiện Mỹ Ấp Cây Điệp, Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3770675
892580 Điểm BĐVHX Vĩnh Xuân Ấp Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3884601
892610 Bưu cục cấp 3 Hựu Thành Khu Phố Hựu Thành, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3777222
892630 Điểm BĐVHX Thới Hòa Ấp Tường Thịnh, Xã Thới Hòa, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3889605
892670 Điểm BĐVHX Hòa Bình Ấp Ngãi Hòa, Xã Hoà Bình, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3722641
892650 Điểm BĐVHX Xuân Hiệp Ấp Hồi Xuân, Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3789600
892730 Điểm BĐVHX Tân Mỹ Ấp Mỹ An, Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3770676
892710 Điểm BĐVHX Trà Côn Ấp Trà Ngoa, Xã Trà Côn, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3723333
892690 Điểm BĐVHX Nhơn Bình Ấp Sa Rày, Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3867611
892540 Điểm BĐVHX Phú Thành Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Thành, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3780700
892520 Điểm BĐVHX Lục Sỹ Thành Ấp Tân An, Xã Lục Sỹ Thành, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3780674
892560 Điểm BĐVHX Tích Thiện Ấp Tích Lộc, Xã Tích Thiện, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3884633
892501 Đại lý bưu điện An Thới Tổ 1 đến 9, Khu 10 B, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3887333
892600 Điểm BĐVHX Thuận Thới Ấp Cống Đá, Xã Thuận Thới, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3884666
892502 Hòm thư Công cộng độc lập Tổ 1đến 8, Khu 2, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3884666
892506 Hòm thư Công cộng độc lập Tổ 1 đến 6, Khu 3, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn
Điện thoại: 0270.3884666

MÃ BƯU ĐIỆN BÌNH MINH, VĨNH LONG

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Bình Minh thuộc tỉnh Vĩnh Long, bao gồm: Bình Minh, Thuận An, Mỹ Hòa, Đông Bình, Đông Thạnh, Đông Thành, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng Độc lập

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
892100 Bưu cục cấp 2 Bình Minh Sô´127/15, Khóm 1, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh
Điện thoại: 0270.3890222
892120 Điểm BĐVHX Thuận An Ấp Thuận Tiến B, Xã Thuận An, Thị xã Bình Minh
Điện thoại: 0270.3890677
892240 Điểm BĐVHX Mỹ Hòa Ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Hoà, Thị xã Bình Minh
Điện thoại: 0270.3890672
892190 Điểm BĐVHX Đông Bình Ấp Đông Hậu, Xã Đông Bình, Thị xã Bình Minh
Điện thoại: 0270.3890502
892210 Điểm BĐVHX Đông Thạnh Ấp Đông Thạnh A, Xã Đông Thạnh, Thị xã Bình Minh
Điện thoại: 0270.3890605
892220 Điểm BĐVHX Đông Thành Ấp Đông Hòa 2, Xã Đông Thành, Thị xã Bình Minh
Điện thoại: 0270.3891636
892101 Hòm thư Công cộng độc lập Khóm 9, Thị Trấn Cái Vồn, Thị xã Bình Minh
Điện thoại: 0270.3891636
892102 Hòm thư Công cộng độc lập Khóm 2, Thị Trấn Cái Vồn, Thị xã Bình Minh
Điện thoại: 0270.3891636
892103 Hòm thư Công cộng độc lập Khóm 1, Thị Trấn Cái Vồn, Thị xã Bình Minh
Điện thoại: 0270.3891636
892143 Hòm thư Công cộng Độc lập Khóm 1, Thị Trấn Cái Vồn, Thị xã Bình Minh
Điện thoại: 0270.3891636

MÃ BƯU ĐIỆN TAM BÌNH, VĨNH LONG

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Tam Bình thuộc tỉnh Vĩnh Long, bao gồm: Hòa Thạnh, Mỹ Thạnh Trung, Long Phú, Ngãi Tứ, Bình Ninh, Loan Mỹ, Hòa Hiệp, Hòa Lộc, Mỹ Lộc, Hậu Lộc, Tân Lộc, Phú Lộc, Ba Càng, Phú Thịnh, Tam Bình, Tường Lộc, Tân Phú

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
891980 Điểm BĐVHX Hòa Thạnh Ấp Hai, Xã Hoà Thạnh, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3860089
891710 Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Trung Ấp Mỹ Trung I, Xã Mỹ Thạnh Trung, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3714200
891790 Điểm BĐVHX Long Phú Ấp Phú Sơn A, Xã Long Phú, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3864600
891770 Điểm BĐVHX Ngãi Tứ Ấp An Phong, Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 02703718822
891730 Điểm BĐVHX Bình Ninh Ấp Phú Tân, Xã Bình Ninh, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3886600
891750 Điểm BĐVHX Loan Mỹ Ấp Giữa, Xã Loan Mỹ, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3860697
891960 Điểm BĐVHX Hòa Hiệp Tổ 1 đến 19, Ấp Mười, Xã Hoà Hiệp, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3860787
891940 Điểm BĐVHX Hòa Lộc Ấp Hai, Xã Hoà Lộc, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3860620
891880 Bưu cục cấp 3 Mỹ Lộc Tổ 1 đến 21, Ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ Lộc, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3717333
891900 Điểm BĐVHX Hậu Lộc Tổ 1 đến 15, Ấp Sáu, Xã Hậu Lộc, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3718121
891850 Điểm BĐVHX Tân Lộc Tổ 1 đến 32, Ấp Một, Xã Tân Lộc, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3718535
891860 Điểm BĐVHX Phú Lộc Tổ 1 đến 15, Ấp Ba B, Xã Phú Lộc, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3718822
891810 Bưu cục cấp 3 Ba Càng Ấp Phú Trường, Xã Song Phú, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3724200
891830 Điểm BĐVHX Phú Thịnh Ấp Phú Hữu Đông, Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3864615
891700 Bưu cục cấp 2 Tam Bình Tổ 1 đến 12, Khóm 3, Thị Trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3860222
891920 Điểm BĐVHX Tường Lộc Ấp Tường Nhơn, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 860879
891800 Điểm BĐVHX Tân Phú Ấp Phú Thọ, Xã Tân Phú, Huyện Tam Bình
Điện thoại: 0270.3864614

MÃ BƯU ĐIỆN LONG HỒ, VĨNH LONG

Danh sách 16 địa chỉ Bưu điện ở Long Hồ, Vĩnh Long: Bưu cục cấp 2 Long Hồ, Điểm BĐVHX Bình Hòa Phước, Điểm BĐVHX Phước Hậu, Điểm BĐVHX Tân Hạnh, Điểm BĐVHX Hòa Phú, Điểm BĐVHX Long An, Điểm BĐVHX Thạnh Quới, Điểm BĐVHX Long Phước, Điểm BĐVHX Đồng Phú, Điểm BĐVHX Phú Đức, Điểm BĐVHX Thanh Đức, Điểm BĐVHX Hoà Ninh, Bưu cục cấp 3 Khu công nghiệp Hoà Phú, Điểm BĐVHX Phú Quới, Điểm BĐVHX An Bình, Hòm thư Công cộng độc lập

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
891300 Bưu cục cấp 2 Long Hồ Khóm 1, Thị Trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3850222
891340 Điểm BĐVHX Bình Hòa Phước Ấp Bình Hòa 2, Xã Bình Hoà Phước, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3859755
891490 Điểm BĐVHX Phước Hậu Ấp Phước Lợi A, Xã Phước Hậu, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3850610
891390 Điểm BĐVHX Tân Hạnh Ấp Tân Thuận, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3811710
891450 Điểm BĐVHX Hòa Phú Ấp Lộc Hưng, Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3811410
891540 Điểm BĐVHX Long An Ấp An Hiệp, Xã Long An, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3851410
891430 Điểm BĐVHX Thạnh Quới Ấp Thạnh Phú, Xã Thạnh Qưới, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3811310
891500 Điểm BĐVHX Long Phước Ấp Phước Nguơn B, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3850609
891350 Điểm BĐVHX Đồng Phú Ấp Thuận Long, Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3859510
891520 Điểm BĐVHX Phú Đức Ấp An Hòa, Xã Phú Đức, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3851510
891320 Điểm BĐVHX Thanh Đức Ấp Thanh Mỹ II, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3947979
891337 Điểm BĐVHX Hoà Ninh Ấp Bình Thuận 1, Xã Hoà Ninh, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3859955
891460 Bưu cục cấp 3 Khu công nghiệp Hoà Phú Ấp Phước Hòa, Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3962999
891418 Điểm BĐVHX Phú Quới Ấp Phú Long A, Xã Phú Qưới, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3811810
891378 Điểm BĐVHX An Bình Ấp An Thuận, Xã An Bình, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3858555
891501 Hòm thư Công cộng độc lập Ấp Long Thuận A, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ
Điện thoại: 0270.3858555

MÃ BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ VĨNH LONG, VĨNH LONG

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Thành Phố Vĩnh Long thuộc tỉnh Vĩnh Long: Tân Hòa, Tân Hội, Vĩnh Long, Nguyễn Huệ, Phước Thọ, Tân Ngãi, Trường An, Đại lý bưu điện Vĩnh Long 11, Đại lý bưu điện Vĩnh Long 13, Tân Ngãi, Vĩnh Long, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, KHL Vĩnh Long, BC 3 Mỹ Phú

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
891110 Điểm BĐVHX Tân Hòa Tổ 1 đến 29, Ấp Tân Phú, Xã Tân Hoà, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 3816121
891121 Điểm BĐVHX Tân Hội Ấp Tân Bình, Xã Tân Hội, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 3916077
890000 Bưu cục cấp 1 Vĩnh Long Sô´12C, Đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3822550
891050 Bưu cục cấp 3 Nguyễn Huệ Sô´144, Đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3862306
891130 Bưu cục cấp 3 Phước Thọ Sô´2D, Đường Phó Cơ Điều, Phường 8, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3878173
891090 Bưu cục cấp 3 Tân Ngãi Tổ 1 đến 31, Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3815100
891080 Điểm BĐVHX Trường An Tổ 1 đén 20, Ấp Tân Quới Hưng, Xã Trường An, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 3815740
891164 Đại lý bưu điện Vĩnh Long 11 Sô´142, Đường Trần Phú, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 852246
891071 Đại lý bưu điện Vĩnh Long 13 Sô´02, Đường Phạm Hùng, Phường 9, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 880056
891098 Điểm BĐVHX Tân Ngãi Sô´52B, Tổ 1 đến 8, Ấp Vĩnh Phú, Xã Tân Ngãi, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 3910422
890900 Bưu cục cấp 1 Hệ 1 Vĩnh Long Sô´12C, Đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3834180
891133 Hòm thư Công cộng độc lập Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3834180
891051 Hòm thư Công cộng độc lập Đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3834180
891156 Hòm thư Công cộng độc lập Đường Mậu Thân, Phường 3, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3834180
891157 Hòm thư Công cộng độc lập Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3834180
891085 Hòm thư Công cộng độc lập Tổ 1 đên 30, Ấp Tân Quới Đông, Xã Trường An, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3834180
894380 Bưu cục cấp 3 KHL Vĩnh Long Sô´14, Đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3822100
894410 Bưu cục cấp 3 BC 3 Mỹ Phú Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Hội, Thành Phố Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3816886

Phân biệt khái niệm Zip/Postal Code, Mã bưu điện

Chúng ta sẽ thắc mắc mã ZipCode Vĩnh Long, mã Postal Code Vĩnh Long hay Mã bưu điện, Thư tín, Mã Bưu Chính Vĩnh Long thì có gì khác nhau hay không. Thực tế, đây là những khái niệm nhiều người dễ nhầm lẫn, vì về cơ bản chúng đều dựa trên ý nghĩa chung, nhưng cách mã hóa, chức năng và tên gọi có chút khác biệt.

Cụ thể, mọi người dễ nhầm lẫn giữa các khái niệm:

 • ZIP code: mã vùng bưu điện của Mỹ
 • Postal Code: mã bưu chính quốc tế
 • Area code: mã vùng điện thoại
 • Country code: mã vùng điện thoại của một quốc gia

Mã ZIP hay tên tiếng Anh là ZIP Code – Mã bưu điện Hoa Kỳ, là hệ thống mã bưu chính được Cục Bưu điện Hoa Kỳ sử dụng từ năm 1963. ZIP viết tắt của cụm từ “Zone Improvement Plan”. Thực tế, mã ZIP CODE dùng để ấn định điểm đưa thư, bưu phẩm bên trong lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc các vùng lãnh thổ thuộc thẩm quyền của Mỹ, hay nơi đóng quân của quân đội Mỹ.

Vì thế mà bưu phẩm hay thư gửi đi quốc tế không có mục ZIP Code. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của Mỹ, đặc biệt là các dịch vụ Online như Google, Amazon hay dịch vụ máy chủ, hosting khác nên thuật ngữ ZIP code được cả thế giới biết đến. Về vai trò thì nó giống như Postal Code của quốc tế, nhưng cách mã hóa khác nhau.

Postal Code là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, số hoặc cả hai để bổ sung vào địa chỉ nhận thư, bưu phẩm nhằm giúp xác định điểm cuối nhận thư, bưu phẩm tốt hơn. Mỗi quốc gia sẽ có hệ thống ký hiệu Postal Code riêng. Lý do phải sinh ra mã Postal Code là bởi thư gửi đi trên toàn thế giới, nếu chỉ dựa vào địa chỉ ghi trên bưu phẩm, thư thì rất khó cho nhân viên bưu điện. Ví dụ như nhân viên ở Mỹ mà xem bưu phẩm gửi tới Trung Quốc hay Ả Rập, Lào, Thái với toàn ký tự tượng hình thì không thể biết được.

Postal Code do Liên minh Bưu chính Thế giới – Universal Postal Union (viết tắt tành UPU) quy định, giúp xác định vị trí điểm cuối nhận hàng hóa, bưu phẩm, thư tín thông qua các ký tự Latinh (A-Z) và số (0-9) có thể áp dụng chung trên toàn cầu.

Nhờ mã hóa địa chỉ bằng Postal Code, người ta có thể tra cứu phí vận chuyển tới các quốc gia khác, cũng như thời gian vận chuyển dự kiến. Chứ nếu dựa vào địa chỉ ghi trên thư, bưu phẩm thì quá khó.

Tại Việt Nam, Postal Code được dịch sang thành “Mã Bưu điện”, hoặc “Mã bưu chính” hay “Mã Thư tín”. Tuy nhiên, hệ thống bưu điện Việt Nam ít dùng Postal Code mà chủ yếu vẫn dựa trên địa chỉ ghi trên thư. Nên nhớ, mỗi chi nhánh bưu điện trên toàn quốc đều có một mã Postal Code riêng và nó cố định, giúp xác định vị trí, địa chỉ cụ thể thông qua cách mã hóa chung.

Như vậy, các thuật ngữ Zip Code, Postal Code, Mã bưu điện, Mã Thư tín và Mã Bưu chính thức ra đều giống nhau. Đó là những dãy số, ký tự được mã hóa giúp đại diện cho một vị trí bưu điện nào đó trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sự khác nhau nằm ở cách mã hóa và chức năng. Ví dụ như Zip Code tại Mỹ trở thành một quy chuẩn chung cho cả người dân, quân đội hay các công ty. Trong khi đó, ở Việt Nam thì Mã bưu chính gần như rất ít được sử dụng và có vai trò rất nhỏ trong hệ thống bưu điện. Ở Mỹ thì mã hóa theo chuẩn 5 số cơ bản hoặc ZIP+4 (không bắt buộc) với 5 số cơ bản và thêm 4 số nữa. Còn ở Việt Nam thì mã hóa theo dạng 6 số.

Mã bưu chính, Bưu điện Việt Nam

Như đã nói ở trên, Mã bưu chính Việt Nam còn được gọi là mã bưu điện, mã thư tín, gồm 6 chữ số (trước đây là 5 số) với quy tắc nhất định. Hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh/thành phố cấp trung ương, hai chữ số tiếp theo xác định mã quận/huyện/thị xã/thành phố cấp tỉnh, số tiếp theo xác định tên phường/xã/thị trấn và số cuối cùng xác định thôn/ấp/phố/hoặc đối tượng cụ thể. Chúng ta tóm tắt quy định trên như sau:

 • 2 số đầu tiên (từ 00 đến 99): mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Số thứ nhất và 2)
 • 2 số tiếp theo: mã quận/ huyện/ thị xã/ thành phố trực thuộc tỉnh (Số thứ 3 và thứ 4)
 • 1 số tiếp theo: xã, phường, thị trấn (Số thứ 5)
 • 1 số cuối cùng: xác định ấp, thôn, phố hoặc đối tượng cụ thể (Số cuối cùng thứ 6)

Mã dành riêng cho bưu cục (Bưu điện trung tâm) cũng gồm 6 chữ số, với 2 chữ số đầu xác định tên tỉnh/thành phố, còn các chữ số sau thường là 0. Việt Nam không có mã bưu chính cấp quốc gia.

Quy định về mã bưu chính, mã bưu điện Việt Nam mới nhất là gồm 6 ký tự được chia thành 10 vùng, đánh số từ 0 đến 9 với các đặc điểm sau:

 • Một vùng không quá 10 tỉnh
 • Các tỉnh trong một vùng có mã ký tự đầu tiên giống nhau
 • Thành phố trực thuộc Trung ương

Danh sách mã Zip/Postal Code Vĩnh Long mà giainghia.com cung cấp trên đây hy vọng đã giúp ích cho người dùng. Việc tra cứu mã bưu điện Vĩnh Long sẽ rất cần thiết trong nhiều trường hợp, như khai báo địa chỉ cá nhân khi mua hàng online, đăng ký dịch vụ từ nước ngoài như Mỹ, châu Âu… Chúng ta cũng nên nhớ rằng, Bưu chính Việt Nam thuộc tập đoàn VNPOST (trực thuộc VNPT), kiểu tập đoàn của nhà nước. Vì thế, bạn cứ yên tâm là mã bưu chính Vĩnh Long sẽ được áp dụng chung trên toàn quốc, cũng như trên toàn thế giới.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*