Zip Postal Code Ninh Bình, Mã bưu điện, bưu chính Ninh Bình


Zip Postal Code Ninh Bình mới nhất và đầy đủ nhất, tra cứu danh sách mã thư tín, mã bưu chính, mã bưu điện Ninh Bình để gửi thư, bưu phẩm, hàng hóa hay đăng ký dịch vụ. Nếu gửi thư, bưu phẩm trong nước thì không cần tới mã này, nhưng với các dịch vụ quốc tế thì Postal Code, Zip Code Ninh Bình lại rất cần thiết. Đặc biệt, khi gửi thư/bưu phẩm từ nước ngoài về Việt Nam, hoặc đăng ký dịch vụ (mua sản phẩm) ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… thì nhiều lần người ta yêu cầu Postal Code Ninh Bình. Vậy chúng ta phải ghi gì?

Postal Code Việt Nam

Zip/Postal Code Ninh Bình

Zip/Postal Code Ninh Bình gồm 6 chữ số tuân theo quy định của mã bưu điện Việt Nam. Bạn ở nơi nào của Ninh Bình thì tra cứu mã bưu điện gần nơi mình sống nhất.

MÃ BƯU ĐIỆN YÊN KHÁNH, NINH BÌNH

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Yên Khánh thuộc tỉnh Ninh Bình: Yên Khánh, Chợ Xanh, Chợ Cát, Khánh Nhạc, Khánh Phú, Khánh Hòa, Khánh An, Khánh Cư, Khánh Vân, Khánh Hồng, Khánh Hải, Khánh Tiên, Khánh Hội, Khánh Công, Khánh Mậu, Khánh Trung, Khánh Cường, Khánh Thành, Khánh Thủy, Khánh Ninh, Khánh Lợi 2, Bưu cục văn phòng VP BĐH Yên Khánh

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
434500 Bưu cục cấp 2 Yên Khánh Khu phố 1, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 841202
434580 Bưu cục cấp 3 Chợ Xanh Xóm Chợ Xanh, Xã Khánh Thiện, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 02293841259
434560 Bưu cục cấp 3 Chợ Cát Thôn 20, Xã Khánh Trung, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 02293843008
434760 Bưu cục cấp 3 Khánh Nhạc Xóm 3c, Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 02293841205
434710 Bưu cục cấp 3 Khánh Phú Thôn Phú Tân, Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 02293842101
434690 Điểm BĐVHX Khánh Hòa Xóm Chợ Dầu, Xã Khánh Hoà, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 842043
434670 Điểm BĐVHX Khánh An Thôn Phú Thượng, Xã Khánh An, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 841484
434650 Điểm BĐVHX Khánh Cư Thôn Thông, Xã Khánh Cư, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 841262
434630 Điểm BĐVHX Khánh Vân Xóm 4 thôn Vân Tiến, Xã Khánh Vân, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 841426
434740 Điểm BĐVHX Khánh Hồng Xóm 2 thôn Thổ Mật, Xã Khánh Hồng, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 841418
434620 Điểm BĐVHX Khánh Hải Xóm Trung A thôn Nhuận Hải, Xã Khánh Hải, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 841256
434590 Điểm BĐVHX Khánh Tiên Xóm 3, Xã Khánh Tiên, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 841391
434520 Điểm BĐVHX Khánh Hội Xóm 2, Xã Khánh Hội, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 843002
434550 Điểm BĐVHX Khánh Công Xóm 8, Xã Khánh Công, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 843019
434540 Điểm BĐVHX Khánh Mậu Xóm 9, Xã Khánh Mậu, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 843001
434561 Điểm BĐVHX Khánh Trung Thôn 9, Xã Khánh Trung, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 843017
434570 Điểm BĐVHX Khánh Cường Xóm 4 thôn Đông Cường, Xã Khánh Cường, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 843005
434800 Điểm BĐVHX Khánh Thành Xóm 8, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 843012
434790 Điểm BĐVHX Khánh Thủy Xóm 6, Xã Khánh Thủy, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 843037
434730 Điểm BĐVHX Khánh Ninh Khu phố 1, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 840555
434612 Điểm BĐVHX Khánh Lợi 2 Xóm Nội, Xã Khánh Lợi, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 030752252
434720 Bưu cục văn phòng VP BĐH Yên Khánh Khu phố 1, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 02293841202

MÃ BƯU ĐIỆN KIM SƠN, NINH BÌNH

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Kim Sơn thuộc tỉnh Ninh Bình: Xuân Thiện, Chính Tâm, Chất Bình, Hồi Ninh, Xã Kim Định, Ân Hòa, Quy Hậu, Kim Sơn, Yên Mật, Thượng Kiệm, Tân Thành, Yên Hòa, Lai Thành 1, Lai Thành 2, Định Hóa, Văn Hải, Kim Mỹ, Kim Tân, Cồn Thoi, Bình Minh, Kim Hải, Kim Đông, Kim Trung, Đồng Hướng, Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Quang Thiện, Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Hùng Tiến, Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng Xã Kim Chính, Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Như Hoà, Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Lưu Phương, Bưu cục văn phòng VP BĐH Kim Sơn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
434130 Điểm BĐVHX Xuân Thiện Thôn Đường 10, Xã Xuân Thiện, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 862471
434120 Điểm BĐVHX Chính Tâm Thôn Cách Tâm, Xã Chính Tâm, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 862340
434110 Điểm BĐVHX Chất Bình Thôn Hợp Thành, Xã Chất Bình, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 862380
434100 Điểm BĐVHX Hồi Ninh Thôn Đồng Nhân, Xã Hồi Ninh, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 0303862420
434090 Điểm BĐVHX Xã Kim Định Thôn Dục Đức, Xã Kim Định, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 030 3730531
434071 Điểm BĐVHX Ân Hòa Thôn Tôn Đạo, Xã Ân Hoà, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 030 3730531
434070 Bưu cục cấp 3 Quy Hậu Thôn Tôn Đạo, Xã Ân Hoà, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 02293862003
433900 Bưu cục cấp 2 Kim Sơn Phố Trì Chính, Thị Trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 02293862101
434370 Điểm BĐVHX Yên Mật Thôn Yên Thổ, Xã Yên Mật, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 02293862101
434150 Điểm BĐVHX Thượng Kiệm Xóm Vinh Ngoại, Xã Thương Kiệm, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 0303862276
434180 Điểm BĐVHX Tân Thành Thôn Tự Tân, Xã Tân Thành, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 862422
434190 Bưu cục cấp 3 Yên Hòa Thôn Nam Lộc, Xã Yên Lộc, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 02293862004
434200 Điểm BĐVHX Lai Thành 1 Xóm 11, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 0981058283
434201 Điểm BĐVHX Lai Thành 2 Xóm 4, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 721292
434230 Điểm BĐVHX Định Hóa Xóm 5, Xã Định Hoá, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 721292
434240 Điểm BĐVHX Văn Hải Xóm Bắc Cường, Xã Văn Hải, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 863553
434270 Điểm BĐVHX Kim Mỹ Thôn Tân Khẩn, Xã Kim Mỹ, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 863520
434320 Điểm BĐVHX Kim Tân Xóm 13, Xã Kim Tân, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 863570
434340 Điểm BĐVHX Cồn Thoi Xóm 6, Xã Cồn Thoi, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 863613
434280 Bưu cục cấp 3 Bình Minh Khối 8, Thị Trấn Bình Minh, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 02293863328
434300 Điểm BĐVHX Kim Hải Xóm 2, Xã Kim Hải, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 863554
434360 Điểm BĐVHX Kim Đông Xóm 3, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 863612
434310 Điểm BĐVHX Kim Trung Xóm 1, Xã Kim Trung, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 863145
434012 Điểm BĐVHX Đồng Hướng Thôn Hướng Đạo, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 723336
434020 Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Quang Thiện Xóm 16, Xã Quang Thiện, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 723336
434060 Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Hùng Tiến Thôn Quy Hậu, Xã Hùng Tiến, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 723336
434000 Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng Xã Kim Chính Thôn Thủ Trung, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 723336
434050 Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Như Hoà Thôn Như Độ, Xã Như Hoà, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 723336
434171 Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Lưu Phương Thôn Lưu Phương, Xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 723336
433990 Bưu cục văn phòng VP BĐH Kim Sơn Phố Trì Chính, Thị Trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 02293862101

MÃ BƯU ĐIỆN YÊN MÔ, NINH BÌNH

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Yên Mô thuộc tỉnh Ninh Bình: Yên Mô, Chợ Bút, Yên Phong, Thanh Sơn, Khánh Dương, Khánh Thượng, Yên Thắng, Khánh Thịnh, Yên Nhân, Yên Lâm, Yên Mạc, Yên Mỹ, Yên Thành, Yên Thái, Yên Đồng, Yên Hòa, Yên Từ, Yên Hưng, Bưu cục văn phòng VP BĐH Yên Mô

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
433600 Bưu cục cấp 2 Yên Mô Khu phố Trung Yên, Thị Trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 02293869101
433760 Bưu cục cấp 3 Chợ Bút Xóm 9, Xã Yên Mỹ, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 02293836002
433610 Bưu cục cấp 3 Yên Phong Thôn Quảng Phúc, Xã Yên Phong, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 02293869003
433660 Bưu cục cấp 3 Thanh Sơn Xóm 7, Xã Mai Sơn, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 02293869113
433630 Điểm BĐVHX Khánh Dương Thôn Yên Dương, Xã Khánh Dương, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 869111
433640 Điểm BĐVHX Khánh Thượng Thôn Lam Sơn, Xã Khánh Thượng, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 869110
433690 Điểm BĐVHX Yên Thắng Thôn Trà Tu, Xã Yên Thắng, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 869283
433620 Điểm BĐVHX Khánh Thịnh Thôn Yên Thượng, Xã Khánh Thịnh, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 869192
433820 Điểm BĐVHX Yên Nhân Thôn Bình Hải, Xã Yên Nhân, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 836036
433790 Điểm BĐVHX Yên Lâm Thôn Phù Xa, Xã Yên Lâm, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 863017
433780 Điểm BĐVHX Yên Mạc Thôn Hồng Thắng, Xã Yên Mạc, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 836051
433761 Điểm BĐVHX Yên Mỹ Xóm 7 Tây, Xã Yên Mỹ, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 836034
433720 Điểm BĐVHX Yên Thành Thôn Đoài, Xã Yên Thành, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 836004
433740 Điểm BĐVHX Yên Thái Xóm Cầu Dầu, Xã Yên Thái, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 836022
433730 Điểm BĐVHX Yên Đồng Thôn Yên Tế, Xã Yên Đồng, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 863021
433680 Điểm BĐVHX Yên Hòa Thôn Trinh Nữ, Xã Yên Hoà, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 869158
433810 Điểm BĐVHX Yên Từ Thôn Nộn Khê, Xã Yên Từ, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 869107
433710 Điểm BĐVHX Yên Hưng Thôn Hưng Hiền, Xã Yên Hưng, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 869605
433840 Bưu cục văn phòng VP BĐH Yên Mô Khu phố Trung Yên, Thị Trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 0303869101

MÃ BƯU ĐIỆN TAM ĐIỆP, NINH BÌNH

Danh sách 12 địa chỉ Bưu điện ở Tam Điệp, Ninh Bình: Bưu cục cấp 2 Tam Điệp, Điểm BĐVHX Gềnh, Điểm BĐVHX Đền Dâu, Điểm BĐVHX Quang Sơn, Điểm BĐVHX Nông Trường Chè, Điểm BĐVHX Đông Sơn, Điểm BĐVHX Yên Sơn, Điểm BĐVHX Yên Bình, Điểm BĐVHX Quang Sơn II, Hòm thư Công cộng Phường Bắc Sơn, Hòm thư Công cộng Phường Tây Sơn, Bưu cục văn phòng VP BĐTP Tam Điệp

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
433300 Bưu cục cấp 2 Tam Điệp Tổ 9, Phường Trung Sơn, Thị xã Tam Điệp
Điện thoại: 02293864101
433340 Điểm BĐVHX Gềnh Thôn Lý Nhân, Xã Yên Bình, Thị xã Tam Điệp
Điện thoại: 864002
433390 Điểm BĐVHX Đền Dâu Tổ 20, Phường Nam Sơn, Thị xã Tam Điệp
Điện thoại: 864002
433380 Điểm BĐVHX Quang Sơn Thôn Hang Nước, Xã Quang Sơn, Thị xã Tam Điệp
Điện thoại: 864590
433480 Điểm BĐVHX Nông Trường Chè Thôn 4b, Xã Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp
Điện thoại: 01652736399
433481 Điểm BĐVHX Đông Sơn Thôn 6, Xã Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp
Điện thoại: 864588
433360 Điểm BĐVHX Yên Sơn Thôn Yên Đồng, Xã Yên Sơn, Thị xã Tam Điệp
Điện thoại: 864588
433341 Điểm BĐVHX Yên Bình Thôn Ghềnh, Xã Yên Bình, Thị xã Tam Điệp
Điện thoại: 864721
433388 Điểm BĐVHX Quang Sơn II Thôn Tân Nam, Xã Quang Sơn, Thị xã Tam Điệp
Điện thoại: 864721
433323 Hòm thư Công cộng Phường Bắc Sơn Tổ 12, Phường Bắc Sơn, Thị xã Tam Điệp
Điện thoại: 864721
433538 Hòm thư Công cộng Phường Tây Sơn Tổ 7, Phường Tây Sơn, Thị xã Tam Điệp
Điện thoại: 864721
433420 Bưu cục văn phòng VP BĐTP Tam Điệp Đường Quyết Thắng, Phường Trung Sơn, Thị xã Tam Điệp
Điện thoại: 0303864101

MÃ BƯU ĐIỆN NHO QUAN, NINH BÌNH

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Nho Quan thuộc tỉnh Ninh Bình, bao gồm: Nho Quan, Rịa, Quỳnh Sơn, Ỷ Na, Xích Thổ, Thạch Bình, Đồng Phong, Yên Quang, Phú Long, Sơn Lai, Văn Phương I, Phú Sơn, Thượng Hòa, Văn Phú, Quỳnh Lưu, Quảng Lạc, Kỳ Phú, Gia Thủy, Sơn Thành, Gia Tường, Lạc Vân, Đức Long, Lạng Phong, Thanh Lạc, Cúc Phương, Văn Phong, Gia Sơn, Sơn Hà, Trung tâm vùng cao, Bưu cục văn phòng VP BĐH Nho Quan

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
432600 Bưu cục cấp 2 Nho Quan Tổ dân phố Phong Lạc, Thị Trấn Nho Quan, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 02293866101
432970 Bưu cục cấp 3 Rịa Thôn Rịa, Xã Phú Lộc, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 02293846201
433110 Bưu cục cấp 3 Quỳnh Sơn Thôn Ngã Ba Anh Trỗi, Xã Quỳnh Lưu, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 02293846202
432700 Bưu cục cấp 3 Ỷ Na Thôn 7, Xã Gia Lâm, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 02293866030
432740 Điểm BĐVHX Xích Thổ Thôn Đại Hòa, Xã Xích Thổ, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 866202
432780 Điểm BĐVHX Thạch Bình Xóm Liên Phương, Xã Thạch Bình, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 866013
432810 Điểm BĐVHX Đồng Phong Thôn Phong Lai 2, Xã Đồng Phong, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 866168
432830 Điểm BĐVHX Yên Quang Thôn Yên Ninh, Xã Yên Quang, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 866059
433000 Điểm BĐVHX Phú Long Thôn Yên Lại, Xã Phú Long, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 846296
433090 Điểm BĐVHX Sơn Lai Thôn Đồi Dâu, Xã Sơn Lai, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 846274
432891 Điểm BĐVHX Văn Phương I Thôn Sui, Xã Văn Phương, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 866397
432760 Điểm BĐVHX Phú Sơn Thôn 1, Xã Phú Sơn, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 866418
433040 Điểm BĐVHX Thượng Hòa Thôn Hữu Thường, Xã Thượng Hoà, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 866420
432940 Điểm BĐVHX Văn Phú Thôn Sào Lâm, Xã Văn Phú, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 866421
433111 Điểm BĐVHX Quỳnh Lưu Thôn Xuân Quế, Xã Quỳnh Lưu, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 846302
433140 Điểm BĐVHX Quảng Lạc Thôn Quảng Thành, Xã Quảng Lạc, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 846297
432910 Điểm BĐVHX Kỳ Phú Bản Phùng Thượng, Xã Kỳ Phú, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 846323
432660 Điểm BĐVHX Gia Thủy Thôn Cây Xa, Xã Gia Thủy, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 866507
433070 Điểm BĐVHX Sơn Thành Thôn Chợ Lạm, Xã Sơn Thành, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 866508
432680 Điểm BĐVHX Gia Tường Thôn Kiến Phong, Xã Gia Tường, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 866510
432620 Điểm BĐVHX Lạc Vân Thôn Lạc 2, Xã Lạc Vân, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 866509
432640 Điểm BĐVHX Đức Long Thôn Hiền Quan 1, Xã Đức Long, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 866553
433020 Điểm BĐVHX Lạng Phong Thôn Đá Trung, Xã Lạng Phong, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 866563
433050 Điểm BĐVHX Thanh Lạc Thôn Làng, Xã Thanh Lạc, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 866558
432850 Điểm BĐVHX Cúc Phương Thôn Nga 3, Xã Cúc Phương, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 848001
432870 Điểm BĐVHX Văn Phong Thôn Cầu Mơ, Xã Văn Phong, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 866024
432720 Điểm BĐVHX Gia Sơn Thôn Đông Minh, Xã Gia Sơn, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 673005
433133 Điểm BĐVHX Sơn Hà Thôn Đồng Thanh, Xã Sơn Hà, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 030 845583
432931 Điểm BĐVHX Trung tâm vùng cao Bản Xanh, Xã Kỳ Phú, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 030 848200
432730 Bưu cục văn phòng VP BĐH Nho Quan Tổ dân phố Phong Lạc, Thị Trấn Nho Quan, Huyện Nho Quan
Điện thoại: 02293866101

MÃ BƯU ĐIỆN GIA VIỄN, NINH BÌNH

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Gia Viễn trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Gia Viễn.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
432200 Bưu cục cấp 2 Gia Viễn Phố Me, Thị Trấn Me, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 02293868101
432250 Bưu cục cấp 3 Gián Khẩu Thôn Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 02293868260
432360 Điểm BĐVHX Gia Hưng Thôn Hoa Tiên, Xã Gia Hưng, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 868027
432370 Điểm BĐVHX Gia Phú Thôn Đường DT447, Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 868051
432300 Điểm BĐVHX Gia Hòa Thôn An Ninh, Xã Gia Hoà, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 0303868195
432380 Điểm BĐVHX Gia Thịnh Thôn Liên Huy, Xã Gia Thịnh, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 030 3868411
432400 Điểm BĐVHX Gia Lạc Thôn Lạc Khoái, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 830001
432230 Điểm BĐVHX Gia Lập Thôn Tân Long Mỹ, Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 868160
432390 Điểm BĐVHX Gia Minh Thôn Trà Đính, Xã Gia Minh, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 830014
432410 Điểm BĐVHX Gia Phong Thôn Ngọc Thượng, Xã Gia Phong, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 830010
432470 Điểm BĐVHX Gia Phương Thôn Văn Hà 1, Xã Gia Phương, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 868196
432440 Điểm BĐVHX Gia Sinh Xóm 10, Xã Gia Sinh, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 830046
432490 Điểm BĐVHX Gia Tiến Thôn Hán Bắc, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 868450
432420 Điểm BĐVHX Gia Trung Thôn Chấn Hưng, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 868013
432260 Điểm BĐVHX Gia Vân Thôn Phù Long, Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 868168
432500 Điểm BĐVHX Gia Thắng Thôn Quốc Thanh, Xã Gia Thắng, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 868430
432201 Điểm BĐVHX Thị Trấn Me Phố Thống Nhất, Thị Trấn Me, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 030 3868169
432330 Điểm BĐVHX Liên Sơn Xóm 9(UBND), Xã Liên Sơn, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 030 3868448
432280 Điểm BĐVHX Gia Thanh Thôn Thượng Hòa, Xã Gia Thanh, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 868270
432510 Điểm BĐVHX Gia Tân Thôn Tùy Hối, Xã Gia Tân, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 030 3868291
432220 Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Gia Vượng Thôn Trại Đức, Xã Gia Vượng, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 030 3868291
432240 Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Gia Xuân Thôn Đồng Xuân, Xã Gia Xuân, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 030 3868291
432320 Bưu cục văn phòng VP BĐH Gia Viễn Phố Me, Thị Trấn Me, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 0303868101

MÃ BƯU ĐIỆN HOA LƯ, NINH BÌNH

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Hoa Lư, Ninh Bình cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Hoa Lư, Ninh Bình.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
431900 Bưu cục cấp 2 Hoa Lư Tổ Dân Phố Cầu Huyện, Thị trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư
Điện thoại: 02293622101
431970 Bưu cục cấp 3 Trường Yên Thôn Trung, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư
Điện thoại: 02293620000
432060 Bưu cục cấp 3 Cầu Yên Thôn Bộ Đầu, Xã Ninh An, Huyện Hoa Lư
Điện thoại: 02293610001
432010 Bưu cục cấp 3 Bích Động Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư
Điện thoại: 02293618010
431990 Điểm BĐVHX Ninh Xuân Thôn Ngoại, Xã Ninh Xuân, Huyện Hoa Lư
Điện thoại: 630500
432050 Điểm BĐVHX Ninh Thắng Thôn Hành Cung, Xã Ninh Thắng, Huyện Hoa Lư
Điện thoại: 618500
431930 Điểm BĐVHX Ninh Giang Thôn La Vân, Xã Ninh Giang, Huyện Hoa Lư
Điện thoại: 622107
431950 Điểm BĐVHX Ninh Hòa Thôn Ngô Thượng, Xã Ninh Hoà, Huyện Hoa Lư
Điện thoại: 622109
431920 Điểm BĐVHX Ninh Khang Thôn Phú Gia, Xã Ninh Khang, Huyện Hoa Lư
Điện thoại: 622109
432020 Điểm BĐVHX Ninh Vân Thôn Thượng, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư
Điện thoại: 622109
432080 Điểm BĐVHX Ninh Mỹ Xóm Tân Mỹ, Xã Ninh Mỹ, Huyện Hoa Lư
Điện thoại: 622109
431960 Bưu cục văn phòng VP BĐH Hoa Lư Tổ Dân Phố Cầu Huyện, Thị trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư
Điện thoại: 0303622101

MÃ BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ NINH BÌNH, NINH BÌNH

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Thành Phố Ninh Bình/Ninh Bình với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
430000 Bưu cục cấp 1 Ninh Bình Sô´1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293871104
431060 Bưu cục cấp 3 Ga Đường Lê Đại Hành, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293871104
431150 Bưu cục cấp 3 Phúc Khánh Phố Phúc Thịnh, Phường Bích Đào, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293881497
431300 Bưu cục cấp 3 Tân Thành Đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293882944
431000 Bưu cục cấp 3 Chợ Rồng Ngõ 8, Đường Vân Giang, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 884064
431560 Điểm BĐVHX Ninh Nhất Xóm Thượng Kỳ Vỹ, Xã Ninh Nhất, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 3623024
431670 Điểm BĐVHX Ninh Khánh Thôn Bình Khang, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 3623024
431620 Điểm BĐVHX Ninh Sơn Thôn Phúc Khánh, Phường Ninh Sơn, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 3623024
431151 Điểm BĐVHX Phường Bích Đào Phố Phúc Thịnh, Phường Bích Đào, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 3623024
431061 Điểm BĐVHX Phường Thanh Bình Ngõ Nguyễn Văn Cừ, Phố Vạn Xuân, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 3623024
431521 Điểm BĐVHX Ninh Phong Xóm Đoài, Phường Ninh Phong, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 3623024
431585 Điểm BĐVHX Ninh Tiến Thôn Cổ Loan Trung, Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 635123
430900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Ninh Bình Đường Đinh Tất Miễn, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293882590
431650 Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Ninh Phúc Thôn Đào Công, Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293882590
431552 Hòm thư Công cộng Phường Nam Bình Phố Phú Xuân, Phường Nam Bình, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293882590
431509 Hòm thư Công cộng Phường Nam Thành Phố Phúc Chỉnh 2, Phường Nam Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293882590
431042 Hòm thư Công cộng Phường Vân Giang Đường Phạm Hồng Thái, Phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293882590
431130 Bưu cục văn phòng VP BĐT Ninh Bình Sô´1116, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 0303873650
431140 Bưu cục văn phòng VP BĐT Ninh Bình Sô´1116, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 0303873650
431440 Bưu cục cấp 3 KHL Ninh Bình Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293881488

Phân biệt khái niệm Zip/Postal Code, Mã bưu điện

Chúng ta sẽ thắc mắc mã ZipCode Ninh Bình, mã Postal Code Ninh Bình hay Mã bưu điện, Thư tín, Mã Bưu Chính Ninh Bình thì có gì khác nhau hay không. Thực tế, đây là những khái niệm nhiều người dễ nhầm lẫn, vì về cơ bản chúng đều dựa trên ý nghĩa chung, nhưng cách mã hóa, chức năng và tên gọi có chút khác biệt.

Cụ thể, mọi người dễ nhầm lẫn giữa các khái niệm:

 • ZIP code: mã vùng bưu điện của Mỹ
 • Postal Code: mã bưu chính quốc tế
 • Area code: mã vùng điện thoại
 • Country code: mã vùng điện thoại của một quốc gia

Mã ZIP hay tên tiếng Anh là ZIP Code – Mã bưu điện Hoa Kỳ, là hệ thống mã bưu chính được Cục Bưu điện Hoa Kỳ sử dụng từ năm 1963. ZIP viết tắt của cụm từ “Zone Improvement Plan”. Thực tế, mã ZIP CODE dùng để ấn định điểm đưa thư, bưu phẩm bên trong lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc các vùng lãnh thổ thuộc thẩm quyền của Mỹ, hay nơi đóng quân của quân đội Mỹ.

Vì thế mà bưu phẩm hay thư gửi đi quốc tế không có mục ZIP Code. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của Mỹ, đặc biệt là các dịch vụ Online như Google, Amazon hay dịch vụ máy chủ, hosting khác nên thuật ngữ ZIP code được cả thế giới biết đến. Về vai trò thì nó giống như Postal Code của quốc tế, nhưng cách mã hóa khác nhau.

Postal Code là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, số hoặc cả hai để bổ sung vào địa chỉ nhận thư, bưu phẩm nhằm giúp xác định điểm cuối nhận thư, bưu phẩm tốt hơn. Mỗi quốc gia sẽ có hệ thống ký hiệu Postal Code riêng. Lý do phải sinh ra mã Postal Code là bởi thư gửi đi trên toàn thế giới, nếu chỉ dựa vào địa chỉ ghi trên bưu phẩm, thư thì rất khó cho nhân viên bưu điện. Ví dụ như nhân viên ở Mỹ mà xem bưu phẩm gửi tới Trung Quốc hay Ả Rập, Lào, Thái với toàn ký tự tượng hình thì không thể biết được.

Postal Code do Liên minh Bưu chính Thế giới – Universal Postal Union (viết tắt tành UPU) quy định, giúp xác định vị trí điểm cuối nhận hàng hóa, bưu phẩm, thư tín thông qua các ký tự Latinh (A-Z) và số (0-9) có thể áp dụng chung trên toàn cầu.

Nhờ mã hóa địa chỉ bằng Postal Code, người ta có thể tra cứu phí vận chuyển tới các quốc gia khác, cũng như thời gian vận chuyển dự kiến. Chứ nếu dựa vào địa chỉ ghi trên thư, bưu phẩm thì quá khó.

Tại Việt Nam, Postal Code được dịch sang thành “Mã Bưu điện”, hoặc “Mã bưu chính” hay “Mã Thư tín”. Tuy nhiên, hệ thống bưu điện Việt Nam ít dùng Postal Code mà chủ yếu vẫn dựa trên địa chỉ ghi trên thư. Nên nhớ, mỗi chi nhánh bưu điện trên toàn quốc đều có một mã Postal Code riêng và nó cố định, giúp xác định vị trí, địa chỉ cụ thể thông qua cách mã hóa chung.

Như vậy, các thuật ngữ Zip Code, Postal Code, Mã bưu điện, Mã Thư tín và Mã Bưu chính thức ra đều giống nhau. Đó là những dãy số, ký tự được mã hóa giúp đại diện cho một vị trí bưu điện nào đó trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sự khác nhau nằm ở cách mã hóa và chức năng. Ví dụ như Zip Code tại Mỹ trở thành một quy chuẩn chung cho cả người dân, quân đội hay các công ty. Trong khi đó, ở Việt Nam thì Mã bưu chính gần như rất ít được sử dụng và có vai trò rất nhỏ trong hệ thống bưu điện. Ở Mỹ thì mã hóa theo chuẩn 5 số cơ bản hoặc ZIP+4 (không bắt buộc) với 5 số cơ bản và thêm 4 số nữa. Còn ở Việt Nam thì mã hóa theo dạng 6 số.

Mã bưu chính, Bưu điện Việt Nam

Như đã nói ở trên, Mã bưu chính Việt Nam còn được gọi là mã bưu điện, mã thư tín, gồm 6 chữ số (trước đây là 5 số) với quy tắc nhất định. Hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh/thành phố cấp trung ương, hai chữ số tiếp theo xác định mã quận/huyện/thị xã/thành phố cấp tỉnh, số tiếp theo xác định tên phường/xã/thị trấn và số cuối cùng xác định thôn/ấp/phố/hoặc đối tượng cụ thể. Chúng ta tóm tắt quy định trên như sau:

 • 2 số đầu tiên (từ 00 đến 99): mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Số thứ nhất và 2)
 • 2 số tiếp theo: mã quận/ huyện/ thị xã/ thành phố trực thuộc tỉnh (Số thứ 3 và thứ 4)
 • 1 số tiếp theo: xã, phường, thị trấn (Số thứ 5)
 • 1 số cuối cùng: xác định ấp, thôn, phố hoặc đối tượng cụ thể (Số cuối cùng thứ 6)

Mã dành riêng cho bưu cục (Bưu điện trung tâm) cũng gồm 6 chữ số, với 2 chữ số đầu xác định tên tỉnh/thành phố, còn các chữ số sau thường là 0. Việt Nam không có mã bưu chính cấp quốc gia.

Quy định về mã bưu chính, mã bưu điện Việt Nam mới nhất là gồm 6 ký tự được chia thành 10 vùng, đánh số từ 0 đến 9 với các đặc điểm sau:

 • Một vùng không quá 10 tỉnh
 • Các tỉnh trong một vùng có mã ký tự đầu tiên giống nhau
 • Thành phố trực thuộc Trung ương

Danh sách mã Zip/Postal Code Ninh Bình mà giainghia.com cung cấp trên đây hy vọng đã giúp ích cho người dùng. Việc tra cứu mã bưu điện Ninh Bình sẽ rất cần thiết trong nhiều trường hợp, như khai báo địa chỉ cá nhân khi mua hàng online, đăng ký dịch vụ từ nước ngoài như Mỹ, châu Âu… Chúng ta cũng nên nhớ rằng, Bưu chính Việt Nam thuộc tập đoàn VNPOST (trực thuộc VNPT), kiểu tập đoàn của nhà nước. Vì thế, bạn cứ yên tâm là mã bưu chính Ninh Bình sẽ được áp dụng chung trên toàn quốc, cũng như trên toàn thế giới.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*