Zip Postal Code Nghệ An, Mã bưu điện, bưu chính Nghệ An mới nhất


Zip Postal Code Nghệ An mới nhất và đầy đủ nhất, tra cứu danh sách mã thư tín, mã bưu chính, mã bưu điện Nghệ An để gửi thư, bưu phẩm, hàng hóa hay đăng ký dịch vụ. Nếu gửi thư, bưu phẩm trong nước thì không cần tới mã này, nhưng với các dịch vụ quốc tế thì Postal Code, Zip Code Nghệ An lại rất cần thiết. Đặc biệt, khi gửi thư/bưu phẩm từ nước ngoài về Việt Nam, hoặc đăng ký dịch vụ (mua sản phẩm) ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… thì nhiều lần người ta yêu cầu Postal Code Nghệ An. Vậy chúng ta phải ghi gì?

Postal Code Việt Nam

Zip/Postal Code Nghệ An

Zip/Postal Code Nghệ An gồm 6 chữ số tuân theo quy định của mã bưu điện Việt Nam. Bạn ở nơi nào của Nghệ An thì tra cứu mã bưu điện gần nơi mình sống nhất.

MÃ BƯU ĐIỆN HOÀNG MAI, NGHỆ AN

Danh sách 2 địa chỉ Bưu điện ở Hoàng Mai, Nghệ An: Bưu cục cấp 2 TX Hoàng Mai, Bưu cục cấp 3 BC KHL TX Hoàng Mai

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
479200 Bưu cục cấp 2 TX Hoàng Mai Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai
Điện thoại: 0383 866 101
479230 Bưu cục cấp 3 BC KHL TX Hoàng Mai Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai
Điện thoại: 02383658659

MÃ BƯU ĐIỆN THÁI HOÀ, NGHỆ AN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Thái Hoà thuộc tỉnh Nghệ An: Thái Hoà – Nghĩa Đàn, Chợ Mới, Nghĩa Quang 1, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Tiến, Nghĩa Hòa, Thái Hòa, Tây Hiếu, Nghĩa Quang 2, Nghĩa Thuận, Hòm thư Công cộng Phường Long Sơn, Đông Hiếu, TX Thái Hòa, KHL TX Thái Hòa

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
467400 Bưu cục cấp 2 Thái Hoà – Nghĩa Đàn Khối Tân Tiến, Phường Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 881288
468160 Bưu cục cấp 3 Chợ Mới Xóm 8, Xã Nghĩa Thuận, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 880101
467800 Điểm BĐVHX Nghĩa Quang 1 Khối Thí Nghiệm, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 881700
468130 Điểm BĐVHX Nghĩa Mỹ Xóm Xuân Thọ, Xã Nghĩa Mỹ, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 811158
467900 Điểm BĐVHX Nghĩa Tiến Xóm 4, Xã Nghĩa Tiến, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 811218
467940 Điểm BĐVHX Nghĩa Hòa Xóm Long châu, Xã Nghĩa Hoà, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 811492
467401 Điểm BĐVHX Thái Hòa Khối Đồng Tâm 2, Phường Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 811518
467880 Điểm BĐVHX Tây Hiếu Xóm Phú An, Xã Tây Hiếu, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 811463
467801 Điểm BĐVHX Nghĩa Quang 2 Khối Nghĩa sơn, Phường Quang Phong, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 811517
468162 Điểm BĐVHX Nghĩa Thuận Xóm 8, Xã Nghĩa Thuận, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 880274
477250 Hòm thư Công cộng Phường Long Sơn Sô´Tại UBND, Khối 9, Phường Long Sơn, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 880274
468040 Điểm BĐVHX Đông Hiếu Khối Tân Tiến, Phường Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 880274
477400 Bưu cục cấp 2 TX Thái Hòa Khối Tân Tiến, Phường Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 3881 288
477245 Bưu cục cấp 3 KHL TX Thái Hòa Khối Tân Tiến, Phường Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 02383812200

MÃ BƯU ĐIỆN THANH CHƯƠNG, NGHỆ AN

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Thanh Chương, Nghệ An cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Thanh Chương, Nghệ An.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
475700 Bưu cục cấp 2 Thanh Chương Khối 9, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 823195
475890 Bưu cục cấp 3 Chợ Chùa Thôn Liên Chung, Xã Phong Thịnh, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 937101
475860 Bưu cục cấp 3 Chợ Giăng Thôn 12, Xã Thanh Tiên, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 823129
476100 Bưu cục cấp 3 Ba Bến Thôn 9, Xã Thanh Thịnh, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 823240
476270 Bưu cục cấp 3 Chợ Rộ Xóm Kim Tiến, Xã Võ Liệt, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 935601
476410 Bưu cục cấp 3 Phuống Xóm 1 Tiên cầu, Xã Thanh Giang, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 938101
476520 Bưu cục cấp 3 Chợ Cồn Xóm 12, Xã Thanh Dương, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 828101
476580 Bưu cục cấp 3 Rào Gang Thôn 1, Xã Thanh Khai, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 828183
476470 Bưu cục cấp 3 Nguyệt Bổng Xóm 9, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 823440
475800 Bưu cục cấp 3 Đại Đồng Xóm 5, Xã Thanh Tường, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 823315
475820 Bưu cục cấp 3 Chợ Rạng Xóm Trường Minh, Xã Thanh Hưng, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 939549
476040 Điểm BĐVHX Hạnh Lâm Thôn 4, Xã Hạnh Lâm, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 937196
475960 Điểm BĐVHX Thanh Nho Xóm Mới, Xã Thanh Nho, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 937136
475940 Điểm BĐVHX Thanh Hòa Thôn 4, Xã Thanh Hoà, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 937137
475891 Điểm BĐVHX Phong Thịnh Thôn Trung Thành, Xã Phong Thịnh, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 937318
475920 Điểm BĐVHX Cát Văn Xóm 1, Xã Cát Văn, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 893210
475980 Điểm BĐVHX Thanh Liên Xóm Liên Đức, Xã Thanh Liên, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 937195
475861 Điểm BĐVHX Thanh Tiên Thôn 13, Xã Thanh Tiên, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 931386
476060 Điểm BĐVHX Thanh Lĩnh Thôn 4, Xã Thanh Lĩnh, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 823662
476101 Điểm BĐVHX Thanh Thịnh Thôn 7, Xã Thanh Thịnh, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 823069
476080 Điểm BĐVHX Thanh Hương Thôn 3, Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 823719
476120 Điểm BĐVHX Thanh An Thôn 9, Xã Thanh An, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 935627
476240 Điểm BĐVHX Thanh Chi Xóm Kỳ Chu, Xã Thanh Chi, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 935615
476170 Điểm BĐVHX Thanh Khê Xóm 5 Yên Lạc, Xã Thanh Khê, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 935650
476150 Điểm BĐVHX Thanh Thủy Xóm 4, Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 931735
476271 Điểm BĐVHX Võ Liệt Xóm 7, Xã Võ Liệt, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 935685
476350 Điểm BĐVHX Thanh Long Thôn 3, Xã Thanh Long, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 935624
476190 Điểm BĐVHX Thanh Hà Xóm 5, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 935656
476300 Điểm BĐVHX Thanh Tùng Xóm 9 (Phượng Lộc), Xã Thanh Tùng, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 938186
476320 Điểm BĐVHX Thanh Mai Xóm 3, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 938119
476380 Điểm BĐVHX Thanh Xuân Xóm Xuân Nam, Xã Thanh Xuân, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 938120
476430 Điểm BĐVHX Thanh Lâm Xóm Minh Đức, Xã Thanh Lâm, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 938131
476411 Điểm BĐVHX Thanh Giang Xóm 2, Xã Thanh Giang, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 938436
476540 Điểm BĐVHX Thanh Lương Xóm 5, Xã Thanh Lương, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 828202
476521 Điểm BĐVHX Thanh Dương Xóm 7, Xã Thanh Dương, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 828172
476560 Điểm BĐVHX Thanh Yên Xóm Yên Sơn, Xã Thanh Yên, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 828133
476581 Điểm BĐVHX Thanh Khai Xóm Hùng Thịnh, Xã Thanh Khai, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 828180
476500 Điểm BĐVHX Xuân Tường Xóm 5, Xã Xuân Tường, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 828153
476471 Điểm BĐVHX Ngọc Sơn Xóm 1, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 823893
475720 Điểm BĐVHX Thanh Ngọc Xóm ngọc thượng, Xã Thanh Ngọc, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 823653
476220 Điểm BĐVHX Đồng Văn Xóm luân phượng, Xã Đồng Văn, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 823652
475750 Điểm BĐVHX Thanh Đồng Xóm 3, Xã Thanh Đồng, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 823647
475770 Điểm BĐVHX Thanh Phong Xóm Chợ Nông, Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 823637
475821 Điểm BĐVHX Thanh Hưng Xóm thanh quang, Xã Thanh Hưng, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 932458
475840 Điểm BĐVHX Thanh Văn Xóm 3, Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 823638
475801 Điểm BĐVHX Thanh Tường Xóm 2, Xã Thanh Tường, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 823765
475701 Điểm BĐVHX Dùng Khối 9, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 931792
476010 Điểm BĐVHX Thanh Mỹ Thôn 2, Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 937368
476600 Điểm BĐVHX Thanh Đức Thôn 1 Đức Dương, Xã Thanh Đức, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 937528
476030 Bưu cục cấp 3 Hạnh Lâm Thôn 1, Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 937103
476655 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND XÃ-, Bản Nà, Xã Ngọc Lâm, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 937103
476667 Hòm thư Công cộng độc lập Sô´UBND Xã-, Xóm Tân Lập, Xã Thanh Sơn, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 937103
475713 Bưu cục cấp 3 BC KHL Thanh Chương Khối 9, Thị Trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương
Điện thoại: 02383823960

MÃ BƯU ĐIỆN NAM ĐÀN, NGHỆ AN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Nam Đàn thuộc tỉnh Nghệ An, bao gồm: Nam Đàn, Kim Liên, Nam Giang, Chín Nam, Xuân Hòa, Nam Anh, Chợ Vạc, Nam Nghĩa, Nam Lĩnh, Hùng Tiến, Xuân Lâm, Nam Cát, Kim Liên, Hồng Long, Nam Xuân, Nam Nghĩa, Nam Thái, Nam Hưng, Nam Tân, Nam Lộc, Nam Trung, Khánh Sơn, Nam Kim, Nam Cường, Nam Thượng, Nam Thanh, Nam Phúc, Nam Anh, Hòm thư Công cộng Độc lập, BC KHL Nam Đàn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
474900 Bưu cục cấp 2 Nam Đàn Khối Phan Bội Châu, Thị Trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 822114
475470 Bưu cục cấp 3 Kim Liên Xóm Mậu 1, Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 825101
474970 Bưu cục cấp 3 Nam Giang Xóm 12, Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 825843
475270 Bưu cục cấp 3 Chín Nam Xóm 4, Xã Nam Trung, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 827101
474920 Bưu cục cấp 3 Xuân Hòa Xóm 1, Xã Xuân Hoà, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 921731
474990 Bưu cục cấp 3 Nam Anh Xóm 5, Xã Nam Anh, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 822779
474940 Bưu cục cấp 3 Chợ Vạc Xóm 1, Xã Nam Lĩnh, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 921174
475111 Bưu cục cấp 3 Nam Nghĩa Xóm 5, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 785101
474941 Điểm BĐVHX Nam Lĩnh Xóm 5, Xã Nam Lĩnh, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 822686
475360 Điểm BĐVHX Hùng Tiến Xóm tiểu tiến, Xã Hùng Tiến, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 822685
475410 Điểm BĐVHX Xuân Lâm Xóm 1, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 825240
475450 Điểm BĐVHX Nam Cát Xóm Đồng Chăm, Xã Nam Cát, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 825235
475471 Điểm BĐVHX Kim Liên Xóm Hồng Sơn 1, Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 825331
475390 Điểm BĐVHX Hồng Long Xóm Nam Ngọc, Xã Hồng Long, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 822584
475010 Điểm BĐVHX Nam Xuân Xóm 7, Xã Nam Xuân, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 784325
475110 Điểm BĐVHX Nam Nghĩa Xóm 4, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 785164
475090 Điểm BĐVHX Nam Thái Xóm 1, Xã Nam Thái, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 785196
475130 Điểm BĐVHX Nam Hưng Xóm 3, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 785243
475150 Điểm BĐVHX Nam Tân Xóm 5, Xã Nam Tân, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 822810
475180 Điểm BĐVHX Nam Lộc Xóm 6, Xã Nam Lộc, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 822812
475271 Điểm BĐVHX Nam Trung Xóm 6, Xã Nam Trung, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 827184
475200 Điểm BĐVHX Khánh Sơn Xóm 9a, Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 827183
475300 Điểm BĐVHX Nam Kim Xóm Hạ Trung, Xã Nam Kim, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 827180
475340 Điểm BĐVHX Nam Cường Xóm 1, Xã Nam Cường, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 827182
475170 Điểm BĐVHX Nam Thượng Xóm 2, Xã Nam Thượng, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 921890
475060 Điểm BĐVHX Nam Thanh Xóm 7a, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 822575
475250 Điểm BĐVHX Nam Phúc Xóm 2, Xã Nam Phúc, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 827159
474991 Điểm BĐVHX Nam Anh Xóm 1, Xã Nam Anh, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 921735
475049 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND Xã–, Xóm Hà Long, Xã Vân Diên, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 921735
474912 Bưu cục cấp 3 BC KHL Nam Đàn Khối Phan Bội Châu, Thị Trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 02383822114

MÃ BƯU ĐIỆN HƯNG NGUYÊN, NGHỆ AN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ An: Hưng Nguyên, Hưng Xá, Hưng Thông, Hưng Long, Hưng Khánh, Hưng Xuân, Hưng Nhân, Hưng Lợi, Hưng Phú, Hưng Châu, Hưng Lam, Hưng Lĩnh, Hưng Tây, Hưng Tân, Hưng Mỹ, Hưng Thịnh, Hưng Thắng, Hưng Tiến, Hưng Châu, Hưng Yên Bắc, Hưng Trung, Hưng Thái, Hưng Đạo, Hòm thư Công cộng Hưng Yên Nam, BC KHL Hưng Nguyên

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
474300 Bưu cục cấp 2 Hưng Nguyên Khối 15, Thị Trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 821101
474450 Bưu cục cấp 3 Hưng Xá Xóm 3, Xã Hưng Xá, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 820501
474440 Điểm BĐVHX Hưng Thông Xóm 6, Xã Hưng Thông, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 766448
474460 Điểm BĐVHX Hưng Long Xóm 9a, Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 820529
474610 Điểm BĐVHX Hưng Khánh Xóm 5, Xã Hưng Khánh, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 760156
474530 Điểm BĐVHX Hưng Xuân Xóm 1, Xã Hưng Xuân, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 820534
474620 Điểm BĐVHX Hưng Nhân Xóm tân lập, Xã Hưng Nhân, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 760161
474660 Điểm BĐVHX Hưng Lợi Thôn 4, Xã Hưng Lợi, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 760150
474570 Điểm BĐVHX Hưng Phú Xóm 3, Xã Hưng Phú, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 760130
474640 Bưu cục cấp 3 Hưng Châu Xóm trung mỹ, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 760101
474550 Điểm BĐVHX Hưng Lam Xóm 3, Xã Hưng Lam, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 820535
474480 Điểm BĐVHX Hưng Lĩnh Xóm 9A, Xã Hưng Lĩnh, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 820533
474330 Điểm BĐVHX Hưng Tây Xóm Khoa Đà 1, Xã Hưng Tây, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 821950
474500 Điểm BĐVHX Hưng Tân Xóm 3, Xã Hưng Tân, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 821890
474630 Điểm BĐVHX Hưng Mỹ Thôn 5, Xã Hưng Mỹ, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 821940
474670 Điểm BĐVHX Hưng Thịnh Xóm 4, Xã Hưng Thịnh, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 760136
474590 Điểm BĐVHX Hưng Thắng Xóm 17 Làng Bụt, Xã Hưng Thắng, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 760423
474520 Điểm BĐVHX Hưng Tiến Xóm 3, Xã Hưng Tiến, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 760412
474600 Điểm BĐVHX Hưng Châu Xóm 3, Xã Hưng Châu, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 760260
474360 Điểm BĐVHX Hưng Yên Bắc Xóm 5, Xã Hưng Yên Bắc, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 768001
474380 Điểm BĐVHX Hưng Trung Thôn 5, Xã Hưng Trung, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 768020
474301 Điểm BĐVHX Hưng Thái Khối 7, Thị Trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 821760
474390 Điểm BĐVHX Hưng Đạo Xóm kẻ cài, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 821740
474375 Hòm thư Công cộng Hưng Yên Nam Xóm 3, Xã Hưng Yên Nam, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 821740
474325 Bưu cục cấp 3 BC KHL Hưng Nguyên Khối 15, Thị Trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên
Điện thoại: 0383 821 120

MÃ BƯU ĐIỆN KỲ SƠN, NGHỆ AN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Kỳ Sơn thuộc tỉnh Nghệ An, bao gồm: Kỳ Sơn, Khe Nằn, Hữu Kiệm, Tà Cạ, Mường Xén, Hữu Lập, Phà Đánh, Nậm Cắn, Bảo Nam, Chưu Lưu, C­­ửa khẩu Nậm Cắn, Mường Lống, Hòm thư Công cộng Độc lập, Xã Huồi Tụ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
473800 Bưu cục cấp 2 Kỳ Sơn Khối 4, Thị Trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 875181
473840 Bưu cục cấp 3 Khe Nằn Bản Khe Nằn, Xã Chưu Lưu, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 751121
473820 Điểm BĐVHX Hữu Kiệm Bản Na Lượng, Xã Hữu Kiệm, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 752211
474060 Điểm BĐVHX Tà Cạ Bản cánh, Xã Tà Cạ, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 875241
473801 Điểm BĐVHX Mường Xén Khối 1, Thị Trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 875011
473860 Điểm BĐVHX Hữu Lập Buôn Na, Xã Hữu Lập, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 875049
473930 Điểm BĐVHX Phà Đánh Bản Keo Lực 3, Xã Phà Đánh, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 523668
474050 Điểm BĐVHX Nậm Cắn Bản Trường Sơn, Xã Nậm Cắn, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 750101
473870 Điểm BĐVHX Bảo Nam Bản Nam Tiến, Xã Bảo Nam, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 785049
473841 Điểm BĐVHX Chưu Lưu Bản Khe Nằn, Xã Chưu Lưu, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 875633
474057 Bưu cục cấp 3 C­­ửa khẩu Nậm Cắn Bản Tiền Tiêu, Xã Nậm Cắn, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 038.3750259
473914 Điểm BĐVHX Mường Lống Bản Trung Tâm, Xã Mường Lống, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
474099 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBNDXã-, Bản Văng Pao, Xã Mường Típ, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
474116 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã-, Bản Xúp Lâu, Xã Mường Ải, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
474155 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBNHXã-, Bản Nậm Càn, Xã Nậm Càn, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
473996 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã-, Bản Na Noi, Xã Na Loi, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
474086 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã, Bản Huồi Giảng 3, Xã Tây Sơn, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
473895 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã-, Bản Cha Ca1, Xã Bảo Thắng, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
474138 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã-, Bản Ca Dưới, Xã Na Ngoi, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
474013 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND Xã-, Bản Huồi Cáng 1, Xã Bắc Lý, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
474026 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND Xã-, Bản Phà Lếch Phay, Xã Đoọc Mạy, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
474040 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND Xã-, Bản Huồi Phuôn 1, Xã Keng Đu, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
473982 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND Xã–, Bản Xiềng Tắm, Xã Mỹ Lý, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
473961 Điểm BĐVHX Xã Huồi Tụ Bản Huồi Đun, Xã Huổi Tụ, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669

 

MÃ BƯU ĐIỆN TƯƠNG DƯƠNG, NGHỆ AN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Tương Dương/Nghệ An với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
473640 Bưu cục cấp 3 Khe Bố Bản Khe Bố, Xã Tam Quang, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 874101
473641 Điểm BĐVHX Tam Quang Bản Bãi Xa, Xã Tam Quang, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 879103
473300 Bưu cục cấp 2 Tương Dương Khối Hòa Bắc, Thị Trấn Hoà Bình, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 874101
473590 Bưu cục cấp 3 Cánh Tráp Bản Cánh Tráp, Xã Tam Thái, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 874195
473560 Điểm BĐVHX Xá Lượng Bản Cửa Rào 2, Xã Xá Lượng, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 874421
473620 Điểm BĐVHX Tam Đình Bản Quang Yên, Xã Tam Đình, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 879104
473591 Điểm BĐVHX Tam Thái Bản Tân Hợp, Xã Tam Thái, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 874622
473310 Điểm BĐVHX Thạch Giám Bản Cây Me, Xã Thạch Giám, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 874623
473419 Kiốt bưu điện Bản Vẽ Bản Vẽ, Xã Yên Na, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 749116
473420 Điểm BĐVHX Yên Na Bản Xiềng Nứa, Xã Yên Na, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 743101
473585 Điểm BĐVHX Lưu Kiền Bản Khe Kiền, Xã Lưu Kiền, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 038.3746101
473548 Điểm BĐVHX Lượng Minh Bản Minh Phượng, Xã Lượng Minh, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 038.3749209
473384 Điểm BĐVHX Nga My Bản Bay, Xã Nga My, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 8985289
473616 Điểm BĐVHX Tam Hợp Bản Xốp Nặm, Xã Tam Hợp, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 099638005
473362 Điểm BĐVHX Yên Hoà Bản Coọc, Xã Yên Hoà, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 744101
473666 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã,-, Bản Phẩy, Xã Xiêng My, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 744101
473449 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBNDxã-, Bản Con Phen, Xã Hữu Khuông, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 744101
473492 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã-, Bản Nhôn Mai, Xã Nhôn Mai, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 744101
473509 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã-, Bản Huồi Xá, Xã Mai Sơn, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 744101
473398 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã-, Bản Cặp Chạng, Xã Yên Tĩnh, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 744101
473338 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBN Xã,-, Bản Trung Thắng, Xã Yên Thắng, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 74410

MÃ BƯU ĐIỆN CON CUÔNG, NGHỆ AN

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Con Cuông, Nghệ An cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Con Cuông, Nghệ An.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
473000 Bưu cục cấp 2 Con Cuông Khối 5, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông
Điện thoại: 873101
473180 Điểm BĐVHX Khe Choăng Bản Khe Choăng, Xã Châu Khê, Huyện Con Cuông
Điện thoại: 878101
473140 Điểm BĐVHX Chi Khê Ấp Thuỷ Khê, Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông
Điện thoại: 873257
473120 Điểm BĐVHX Lạng Khê Bản Phiềng Khử, Xã Lạng Khê, Huyện Con Cuông
Điện thoại: 878104
473220 Điểm BĐVHX Môn Sơn Bản Thái Sơn, Xã Môn Sơn, Huyện Con Cuông
Điện thoại: 739103
473080 Điểm BĐVHX Bồng Khê Thôn Vĩnh Hoàn, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông
Điện thoại: 873237
473160 Điểm BĐVHX Yên Khê Bản Tờ, Xã Yên Khê, Huyện Con Cuông
Điện thoại: 873454
473020 Điểm BĐVHX Mậu Đức Bản Thống Nhất, Xã Mậu Đức, Huyện Con Cuông
Điện thoại: 738175
473200 Điểm BĐVHX Lục Dạ Bản Kim Sơn, Xã Lục Giạ, Huyện Con Cuông
Điện thoại: 739102
473040 Điểm BĐVHX Thạch Ngàn Bản Thạch Hoà, Xã Thạch Ngàn, Huyện Con Cuông
Điện thoại: 877503
473110 Điểm BĐVHX Cam Lâm Bản Cống, Xã Căm Lâm, Huyện Con Cuông
Điện thoại: 878326
473100 Điểm BĐVHX Đôn Phục Ấp Phục, Xã Đôn Phục, Huyện Con Cuông
Điện thoại: 873193
473068 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã,, Bản Xốp Mét, Xã Bình Chuẩn, Huyện Con Cuông
Điện thoại: 873193

MÃ BƯU ĐIỆN ANH SƠN, NGHỆ AN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Anh Sơn thuộc tỉnh Nghệ An: Anh Sơn, Chợ Dừa, Lĩnh Sơn, Cây Chanh, Khai Sơn, Hội Sơn, Cẩm Sơn, Đức Sơn, Tào Sơn, Lãng Sơn, Vĩnh Sơn, Cao Sơn, Tam Sơn, Hùng Sơn, Lĩnh Sơn, Tường Sơn, Thành Sơn, Thọ Sơn, Bình Sơn, Đỉnh Sơn, Phúc Sơn, Thạch Sơn, Hoa Sơn, Thị Trấn, Long Sơn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
472400 Bưu cục cấp 2 Anh Sơn Khối 5, Thị Trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn
Điện thoại: 872151
472720 Bưu cục cấp 3 Chợ Dừa Xóm 11, Xã Tường Sơn, Huyện Anh Sơn
Điện thoại: 728101
472490 Bưu cục cấp 3 Lĩnh Sơn Xóm 3, Xã Lĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn
Điện thoại: 727101
472770 Bưu cục cấp 3 Cây Chanh Xóm 3, Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn
Điện thoại: 877101
472520 Điểm BĐVHX Khai Sơn Xóm 4, Xã Khai Sơn, Huyện Anh Sơn
Điện thoại: 725101
472401 Điểm BĐVHX Hội Sơn Xóm 8, Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn
Điện thoại: 872322
472750 Điểm BĐVHX Cẩm Sơn Xóm 5, Xã Cẩm Sơn, Huyện Anh Sơn
Điện thoại: 877133
472600 Điểm BĐVHX Đức Sơn Xóm 18, Xã Đức Sơn, Huyện Anh Sơn
Điện thoại: 872330
472560 Điểm BĐVHX Tào Sơn Xóm 2, Xã Tào Sơn, Huyện Anh Sơn
Điện thoại: 727111
472540 Điểm BĐVHX Lãng Sơn Xóm 6, Xã Lạng Sơn, Huyện Anh Sơn
Điện thoại: 727112
472580 Điểm BĐVHX Vĩnh Sơn Xóm 5, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn
Điện thoại: 729123
472470 Điểm BĐVHX Cao Sơn Xóm 4, Xã Cao Sơn, Huyện Anh Sơn
Điện thoại: 727113
472800 Điểm BĐVHX Tam Sơn Xóm 5, Xã Tam Sơn, Huyện Anh Sơn
Điện thoại: 877189
472680 Điểm BĐVHX Hùng Sơn Xóm 3, Xã Hùng Sơn, Huyện Anh Sơn
Điện thoại: 728110
472491 Điểm BĐVHX Lĩnh Sơn Xóm 8, Xã Lĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn
Điện thoại: 727114
472721 Điểm BĐVHX Tường Sơn Xóm 12, Xã Tường Sơn, Huyện Anh Sơn
Điện thoại: 728110
472700 Điểm BĐVHX Thành Sơn Xóm 4, Xã Thành Sơn, Huyện Anh Sơn
Điện thoại: 726111
472660 Điểm BĐVHX Thọ Sơn Xóm 6, Xã Thọ Sơn, Huyện Anh Sơn
Điện thoại: 726110
472630 Điểm BĐVHX Bình Sơn Xóm 11, Xã Bình Sơn, Huyện Anh Sơn
Điện thoại: 726112
472771 Điểm BĐVHX Đỉnh Sơn Xóm 32 Bại Phủ, Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn
Điện thoại: 877152
472850 Điểm BĐVHX Phúc Sơn Xóm 1, Xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn
Điện thoại: 872187
472420 Điểm BĐVHX Thạch Sơn Xóm 3, Xã Thạch Sơn, Huyện Anh Sơn
Điện thoại: 872204
472820 Điểm BĐVHX Hoa Sơn Xóm 3, Xã Hoa Sơn, Huyện Anh Sơn
Điện thoại: 872410
472414 Điểm BĐVHX Thị Trấn Khối 6a, Thị Trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn
Điện thoại: 822114
472440 Điểm BĐVHX Long Sơn Xóm 3, Xã Long Sơn, Huyện Anh Sơn
Điện thoại: 0383.872331

MÃ BƯU ĐIỆN ĐÔ LƯƠNG, NGHỆ AN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Đô Lương thuộc tỉnh Nghệ An: Đô Lương, Giang Sơn, Chợ Trung, Tràng Thành, Cầu Khuôn, Quang Sơn, Trù Sơn, Nam Sơn, Đà Sơn, Thuận Sơn, Xuân Bài, Liên Sơn, Nam Sơn, Bắc Sơn, Đặng Sơn, Lưu Sơn, Ngọc Sơn, Lam Sơn, Bồi Sơn, Giang Sơn, Hồng Sơn, Bài Sơn, Đông Sơn, Tràng Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn, Hoà Sơn, Tân Sơn, Thái Sơn, Quang Sơn, Hiến Sơn, Trù Sơn, Đại Sơn, Đà Sơn, Trung Sơn, Thuận Sơn, Lạc Sơn, Xuân Sơn, Mính Sơn, Nhân Sơn, Mỹ Sơn, Thượng Sơn, Hòm thư Công cộng Độc lậpl, BC KHL Đô Lương

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
471400 Bưu cục cấp 2 Đô Lương Khối 6, Thị Trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 871103
471610 Bưu cục cấp 3 Giang Sơn Xóm Phố, Xã Giang Sơn Đông, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 691102
471730 Bưu cục cấp 3 Chợ Trung Xóm 2, Xã Lam Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 692101
471560 Bưu cục cấp 3 Tràng Thành Xóm 4, Xã Tràng Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 871195
471500 Bưu cục cấp 3 Cầu Khuôn Xóm 7, Xã Hoà Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 719101
472140 Bưu cục cấp 3 Quang Sơn Xóm 11, Xã Quang Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 869125
472030 Bưu cục cấp 3 Trù Sơn Xóm 1, Xã Trù Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 697369
471780 Bưu cục cấp 3 Nam Sơn Xóm 5, Xã Nam Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 693101
471820 Bưu cục cấp 3 Đà Sơn Xóm 2, Xã Lạc Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 871319
471870 Bưu cục cấp 3 Thuận Sơn Xóm 4, Xã Thuận Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 871090
471910 Bưu cục cấp 3 Xuân Bài Xóm 1, Xã Xuân Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 694101
471401 Điểm BĐVHX Liên Sơn Khối 8, Thị Trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 871000
471781 Điểm BĐVHX Nam Sơn Xóm 4, Xã Nam Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 693110
471680 Điểm BĐVHX Bắc Sơn Xóm 5, Xã Bắc Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 8717101
471660 Điểm BĐVHX Đặng Sơn Xóm 3, Xã Đặng Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 870267
471800 Điểm BĐVHX Lưu Sơn Xóm 1, Xã Lưu Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 870309
471760 Điểm BĐVHX Ngọc Sơn Xóm 2, Xã Ngọc Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 692105
471731 Điểm BĐVHX Lam Sơn Xóm 8 Lam Sơn̉, Xã Lam Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 692181
471700 Điểm BĐVHX Bồi Sơn Xóm 2, Xã Bồi Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 692195
471611 Điểm BĐVHX Giang Sơn Xóm 1, Xã Giang Sơn Đông, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 691137
471590 Điểm BĐVHX Hồng Sơn Xóm 4, Xã Hồng Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 691112
471540 Điểm BĐVHX Bài Sơn Xóm Mỹ Sơn, Xã Bài Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 696351
471520 Điểm BĐVHX Đông Sơn Xóm 2, Xã Đông Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 870520
471561 Điểm BĐVHX Tràng Sơn Xóm 8, Xã Tràng Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 870102
471430 Điểm BĐVHX Yên Sơn Xóm 1, Xã Yên Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 870190
471450 Điểm BĐVHX Văn Sơn Xóm 4, Xã Văn Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 870241
471470 Điểm BĐVHX Thịnh Sơn Xóm 8, Xã Thịnh Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 719391
471501 Điểm BĐVHX Hoà Sơn Xóm 1, Xã Hoà Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 719025
471930 Điểm BĐVHX Tân Sơn Xóm 8, Xã Tân Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 719128
472110 Điểm BĐVHX Thái Sơn Xóm 7, Xã Thái Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 869221
472150 Điểm BĐVHX Quang Sơn Xóm 8, Xã Quang Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 869158
472060 Điểm BĐVHX Hiến Sơn Xóm Văn đồng, Xã Hiến Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 8711147
472031 Điểm BĐVHX Trù Sơn Xóm 6, Xã Trù Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 869372
472090 Điểm BĐVHX Đại Sơn Xóm 6, Xã Đại Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 697204
471821 Điểm BĐVHX Đà Sơn Xóm 11, Xã Đà Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 870201
471850 Điểm BĐVHX Trung Sơn Xóm 3, Xã Trung Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 870237
471871 Điểm BĐVHX Thuận Sơn Xóm 4, Xã Thuận Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 699258
471890 Điểm BĐVHX Lạc Sơn Xóm 5, Xã Lạc Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 870507
471911 Điểm BĐVHX Xuân Sơn Xóm 5, Xã Xuân Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 694155
471960 Điểm BĐVHX Mính Sơn Xóm 9, Xã Minh Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 694026
471990 Điểm BĐVHX Nhân Sơn Xóm 9, Xã Nhân Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 8710244
472010 Điểm BĐVHX Mỹ Sơn Xóm 7, Xã Mỹ Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 8710181
472160 Điểm BĐVHX Thượng Sơn Xóm 9, Xã Thượng Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 869231
472202 Hòm thư Công cộng Độc lậpl Sô´UBND Xã-, Xóm Đồng Minh, Xã Giang Sơn Tây, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 869231
471415 Bưu cục cấp 3 BC KHL Đô Lương Khối 6, Thị Trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 3871104

MÃ BƯU ĐIỆN QUẾ PHONG, NGHỆ AN

Danh sách các điểm bưu điện Quế Phong thuộc tỉnh Nghệ An, tìm mã bưu điện: Quế Phong, Tiền Phong, Châu Kim, Châu Thôn, Mường Nọc, Tri Lễ, Hạnh Dịch, Quang Phong, Thông Thụ, Cắm muộn, Đồng Văn, Quế Sơn, Phú Phương, Hòm thư Công cộng Độc lập, Hòm thư Công cộng Độc lập

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
471100 Bưu cục cấp 2 Quế Phong Khối 8, Thị Trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong
Điện thoại: 885292
471120 Điểm BĐVHX Tiền Phong Bản Phạm, Xã Tiền Phong, Huyện Quế Phong
Điện thoại: 885299
471190 Điểm BĐVHX Châu Kim Bản Kim Khê, Xã Châu Kim, Huyện Quế Phong
Điện thoại: 885499
471210 Điểm BĐVHX Châu Thôn Bản Mờ, Xã Châu Thôn, Huyện Quế Phong
Điện thoại: 966107
471300 Điểm BĐVHX Mường Nọc Bản Na Phày, Xã Mường Noọc, Huyện Quế Phong
Điện thoại: 885669
471246 Điểm BĐVHX Tri Lễ Bản Tà Pàn, Xã Tri Lễ, Huyện Quế Phong
Điện thoại: 509992
471176 Điểm BĐVHX Hạnh Dịch Bản Chiềng, Xã Hạnh Dịch, Huyện Quế Phong
Điện thoại: 3965131
471293 Điểm BĐVHX Quang Phong Bản Hủa Khố, Xã Quang Phong, Huyện Quế Phong
Điện thoại: 8997680
471332 Điểm BĐVHX Thông Thụ Bản Lốc, Xã Thông Thụ, Huyện Quế Phong
Điện thoại: 099638008
471342 Điểm BĐVHX Cắm muộn Bản Mòng 1, Xã Căm Muộn, Huyện Quế Phong
Điện thoại: 3509588
471148 Điểm BĐVHX Đồng Văn Bản Đồng Mới, Xã Đồng Văn, Huyện Quế Phong
Điện thoại: 8997739
471360 Điểm BĐVHX Quế Sơn Xóm phong quang xã quế sơn, Xã Quế Sơn, Huyện Quế Phong
Điện thoại: 0383886228
471320 Bưu cục cấp 3 Phú Phương Xóm Lâm Trường 1+2+3, Xã Tiền Phong, Huyện Quế Phong
Điện thoại: 886756
471266 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã,-, Bản Na, Xã Nậm Nhoóng, Huyện Quế Phong
Điện thoại: 886756
471186 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND Xã,-, Bản Pục, Xã Nậm Giải, Huyện Quế Phong
Điện thoại: 886756

MÃ BƯU ĐIỆN QUỲ CHÂU, NGHỆ AN

Danh sách các điểm bưu điện Quỳ Châu thuộc tỉnh Nghệ An, tìm mã bưu điện: Quỳ Châu, Tạ Chum, Đò Ham, Châu Bình, Châu Bình, Châu Hôị, Châu Tiến, Châu Thuận, Châu Thắng, Châu Bính, Châu Hạnh, Châu Phong, Diên Lãm, Châu Nga, Châu Hoàn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
469700 Bưu cục cấp 2 Quỳ Châu Khối 2, Thị Trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu
Điện thoại: 884101
469820 Bưu cục cấp 3 Tạ Chum Bản Minh Tiến, Xã Châu Tiến, Huyện Quỳ Châu
Điện thoại: 891101
469710 Bưu cục cấp 3 Đò Ham Bản Lâm Hội, Xã Châu Hội, Huyện Quỳ Châu
Điện thoại: 890101
469930 Bưu cục cấp 3 Châu Bình Xóm 3/4, Xã Châu Bình, Huyện Quỳ Châu
Điện thoại: 889101
469931 Điểm BĐVHX Châu Bình Xóm 3/2, Xã Châu Bình, Huyện Quỳ Châu
Điện thoại: 889139
469711 Điểm BĐVHX Châu Hôị Bản Hội 1, Xã Châu Hội, Huyện Quỳ Châu
Điện thoại: 890131
469821 Điểm BĐVHX Châu Tiến Bản Hạnh Tiến, Xã Châu Tiến, Huyện Quỳ Châu
Điện thoại: 891103
469780 Điểm BĐVHX Châu Thuận Bản Piu, Xã Châu Thuận, Huyện Quỳ Châu
Điện thoại: 891136
469840 Điểm BĐVHX Châu Thắng Bản Xóm Mới, Xã Châu Thắng, Huyện Quỳ Châu
Điện thoại: 891105
469800 Điểm BĐVHX Châu Bính Bản Hạt, Xã Châu Bính, Huyện Quỳ Châu
Điện thoại: 891104
469750 Điểm BĐVHX Châu Hạnh Bản Tân Hương, Xã Châu Hạnh, Huyện Quỳ Châu
Điện thoại: 884331
469860 Điểm BĐVHX Châu Phong Bản Xóm Mới, Xã Châu Phong, Huyện Quỳ Châu
Điện thoại: 099638037
469910 Điểm BĐVHX Diên Lãm Bản Chao, Xã Diên Lãm, Huyện Quỳ Châu
Điện thoại: 099438014
469730 Điểm BĐVHX Châu Nga Bản Thanh Sơn, Xã Châu Nga, Huyện Quỳ Châu
Điện thoại: 099438015
469890 Điểm BĐVHX Châu Hoàn Bản Nật Trên, Xã Châu Hoàn, Huyện Quỳ Châu
Điện thoại: 099438013

MÃ BƯU ĐIỆN QUỲ HỢP, NGHỆ AN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Quỳ Hợp thuộc tỉnh Nghệ An: Quỳ Hợp, Quán Dinh, Đồng Nại, Đồng Hợp, Minh Hợp, Tam Hợp, Thọ Hợp, Châu Đình, Châu Cường, Châu Thái, Châu Lý, Châu Quang, Nghĩa Xuân, Châu Lộc, Yên Hợp, Châu Hồng, Văn Lợi A, Hạ Sơn, Bắc Sơn, Nam Sơn, Châu Tiến, Châu Thành, Liên Hợp, Văn Lợi B

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
469000 Bưu cục cấp 2 Quỳ Hợp Khối Đông Hồ, Thị Trấn Quỳ Hợp, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 883101
469470 Bưu cục cấp 3 Quán Dinh Xóm Dinh, Xã Nghĩa Xuân, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 888400
469170 Bưu cục cấp 3 Đồng Nại Xóm Đồng Nại, Xã Châu Quang, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 883373
469090 Điểm BĐVHX Đồng Hợp Xóm Hợp Thuận, Xã Đồng Hợp, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 8991481
469430 Điểm BĐVHX Minh Hợp Xóm Minh Trung, Xã Minh Hợp, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 981280
469060 Điểm BĐVHX Tam Hợp Xóm Tân Mùng, Xã Tam Hợp, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 888567
469040 Điểm BĐVHX Thọ Hợp Xóm Thọ Sơn, Xã Thọ Hợp, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 888468
469370 Điểm BĐVHX Châu Đình Bản Hầm, Xã Châu Đình, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 888469
469280 Điểm BĐVHX Châu Cường Xóm Bản Thắm, Xã Châu Cường, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 8991463
469300 Điểm BĐVHX Châu Thái Xóm Bản Tiệng, Xã Châu Thái, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 9984102
469330 Điểm BĐVHX Châu Lý Xóm Bản Cồn, Xã Châu Lý, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 8991013
469171 Điểm BĐVHX Châu Quang Xóm Quang Minh, Xã Châu Quang, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 984337
469471 Điểm BĐVHX Nghĩa Xuân Xóm Liên Xuân, Xã Nghĩa Xuân, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 883611
469120 Điểm BĐVHX Châu Lộc Xóm Cầu Đá, Xã Châu Lộc, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 883614
469140 Điểm BĐVHX Yên Hợp Xóm Thái Lão, Xã Yên Hợp, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 8992129
469250 Điểm BĐVHX Châu Hồng Xóm Na Hiêng, Xã Châu Hồng, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 883775
469400 Điểm BĐVHX Văn Lợi A Xóm Xuân Lợi, Xã Văn Lợi, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 989004
469521 Điểm BĐVHX Hạ Sơn Xóm Xiểm, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 9883612
469367 Điểm BĐVHX Bắc Sơn Bản Mánh, Xã Bắc Sơn, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 883615
469327 Điểm BĐVHX Nam Sơn Xóm Bản Tăng, Xã Nam Sơn, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 508005
469239 Điểm BĐVHX Châu Tiến Xóm Bản Mới, Xã Châu Tiến, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 8990081
469268 Điểm BĐVHX Châu Thành Xóm Trung Thành, Xã Châu Thành, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 883613
469226 Điểm BĐVHX Liên Hợp Xóm 2, Xã Liên Hợp, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 9981280
469411 Điểm BĐVHX Văn Lợi B Xóm Văn Giai, Xã Văn Lợi, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 888400

MÃ BƯU ĐIỆN TÂN KỲ, NGHỆ AN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Tân Kỳ thuộc tỉnh Nghệ An: Tân Kỳ, Nghĩa Hợp, Tân Phú, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hoàn, Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Nghiã Phúc, Hương Sơn, Nghĩa Dũng, Tân Xuân, Giai Xuân, Tân Long, Kỳ Tân, Nghĩa Bình, Nghĩa Hành, Nghĩa Thái, Nghĩa Hợp, Tân Phú, Tân An, Đồng Văn, Tân Hợp, Tiên Kỳ, Phú Sơn, Câù Trôi, Tân An, Đồng Thờ, Kiốt bưu điện Đồng Lau, Hòm thư Công cộng Độc lập

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
468400 Bưu cục cấp 2 Tân Kỳ Khối 7, Thị Trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 882144
468460 Bưu cục cấp 3 Nghĩa Hợp Xóm 2, Xã Nghĩa Hợp, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 977141
468540 Bưu cục cấp 3 Tân Phú Xóm Vật Tư, Xã Tân Phú, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 887501
468480 Điểm BĐVHX Nghĩa Đồng Xóm 12, Xã Nghĩa Đồng, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 976320
468580 Điểm BĐVHX Nghĩa Hoàn Xóm Việt Thắng, Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 887128
468830 Điểm BĐVHX Kỳ Sơn Xóm Động, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 882373
468401 Điểm BĐVHX Tân Kỳ Khối 2, Thị Trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 882447
468680 Điểm BĐVHX Nghiã Phúc Xóm Trung Tâm, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 972101
468730 Điểm BĐVHX Hương Sơn Xóm Trung Mỹ, Xã Hương Sơn, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 978133
468440 Điểm BĐVHX Nghĩa Dũng Xóm 6 Cột Cờ, Xã Nghĩa Dũng, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 977119
468600 Điểm BĐVHX Tân Xuân Xóm Xuân Phú, Xã Tân Xuân, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 887228
468620 Điểm BĐVHX Giai Xuân Xóm Xuân Tiến, Xã Giai Xuân, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 887229
468560 Điểm BĐVHX Tân Long Xóm Tân Thắng, Xã Tân Long, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 8764101
468420 Điểm BĐVHX Kỳ Tân Xóm 5 Tân Sơn, Xã Kỳ Tân, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 882561
468500 Điểm BĐVHX Nghĩa Bình Xóm 6, Xã Nghĩa Bình, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 973101
468790 Điểm BĐVHX Nghĩa Hành Xóm Nghĩa Trung 3, Xã Nghĩa Hành, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 979101
468520 Điểm BĐVHX Nghĩa Thái Xóm Vĩnh Lộc, Xã Nghĩa Thái, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 887326
468461 Điểm BĐVHX Nghĩa Hợp Xóm 4, Xã Nghĩa Hợp, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 977116
468541 Điểm BĐVHX Tân Phú Xóm Thống Nhất, Xã Tân Phú, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 887245
468650 Điểm BĐVHX Tân An Xóm Tân Thành, Xã Tân An, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 978113
468710 Điểm BĐVHX Đồng Văn Xóm Vĩnh Đồng, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 975145
468630 Điểm BĐVHX Tân Hợp Xóm Yên Hoà, Xã Tân Hợp, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 8968222
468750 Điểm BĐVHX Tiên Kỳ Xóm Kẻ Giếng, Xã Tiên Kỳ, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 975194
468770 Điểm BĐVHX Phú Sơn Xóm Bắc Sơn, Xã Phú Sơn, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 900101
468831 Điểm BĐVHX Câù Trôi Xóm Kỳ Nam 12, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 882930
468820 Bưu cục cấp 3 Tân An Xóm Tân Thành, Xã Tân An, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 978116
468454 Điểm BĐVHX Đồng Thờ Xóm 1đồng Thờ, Xã Nghĩa Dũng, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 977358
468910 Kiốt bưu điện Đồng Lau Xóm Tân Lập, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 975101
468889 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã,-, Xóm 6, Xã Tân Hương, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 975101

MÃ BƯU ĐIỆN NGHĨA ĐÀN, NGHỆ AN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Nghĩa Đàn thuộc tỉnh Nghệ An: Bưu Cục 1/5, Nghĩa Minh, Nghĩa An, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghĩa Trung, Nghĩa Tân, Nghĩa Liên, Nghĩa Thắng, Nghĩa Hồng, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Khánh, Nghĩa Đức, Nghĩa Long, Nghĩa Mai, Nghĩa Lợi, Nghĩa Hội, Nghĩa Thọ, Nghĩa Yên, Nghĩa Lạc, Nghĩa Phú, Nghĩa Hiếu, Hòm thư Công cộng Độc lập, Hòm thư Công cộng Độc lập, Nghĩa Bình, NGHĨA ĐÀN, BC KHL Nghĩa Đàn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
467540 Bưu cục cấp 3 Bưu Cục 1/5 Khối Tân Cường, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 816701
467580 Bưu cục cấp 3 Nghĩa Minh Xóm 9, Xã Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 817101
467970 Bưu cục cấp 3 Nghĩa An Xóm 8, Xã Nghĩa An, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 815102
468090 Điểm BĐVHX Nghĩa Lộc Xóm Thọ Lộc, Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 880209
467541 Điểm BĐVHX Nghĩa Đàn Khối Tân Mai, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 816102
467420 Điểm BĐVHX Nghĩa Trung Xóm 6 Ấp Đon, Xã Nghĩa Trung, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 816104
467850 Điểm BĐVHX Nghĩa Tân Xóm Quán Mít, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 818102
467860 Điểm BĐVHX Nghĩa Liên Xóm Hiệp 2, Xã Nghĩa Liên, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 818103
467830 Điểm BĐVHX Nghĩa Thắng Xóm 4, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 811219
467720 Điểm BĐVHX Nghĩa Hồng Xóm Hồng Tiến, Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 817102
467600 Bưu cục cấp 3 Nghĩa Lâm Xóm 6 Làng Da, Xã Nghĩa Lâm, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 963604
467750 Điểm BĐVHX Nghĩa Thịnh Xóm 9, Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 817106
467770 Điểm BĐVHX Nghĩa Hưng Xóm 6 Lam Hồng, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 818106
467920 Điểm BĐVHX Nghĩa Hiếu Xóm Lê Lai, Xã Nghĩa Hiếu, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 818104
468010 Điểm BĐVHX Nghĩa Khánh Xóm Hồng Khánh, Xã Nghĩa Khánh, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 815104
467990 Điểm BĐVHX Nghĩa Đức Xóm 3, Xã Nghĩa Đức, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 815105
468070 Điểm BĐVHX Nghĩa Long Xóm 6 Nam Long, Xã Nghĩa Long, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 880131
467680 Điểm BĐVHX Nghĩa Mai Xóm 3a, Xã Nghĩa Mai, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 817105
467520 Điểm BĐVHX Nghĩa Lợi Xóm Ngọc Hưng, Xã Nghĩa Lợi, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 816107
467460 Điểm BĐVHX Nghĩa Hội Xóm Khe Bai, Xã Nghĩa Hội, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 816103
467490 Điểm BĐVHX Nghĩa Thọ Xóm Trống, Xã Nghĩa Thọ, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 816105
467650 Điểm BĐVHX Nghĩa Yên Làng Chong, Xã Nghĩa Yên, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 817301
467570 Điểm BĐVHX Nghĩa Lạc Xóm Mẻn, Xã Nghĩa Lạc, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 906103
467500 Điểm BĐVHX Nghĩa Phú Xóm Phú Lộc, Xã Nghĩa Phú, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 816106
467930 Bưu cục cấp 3 Nghĩa Hiếu Xóm Lê Lai, Xã Nghĩa Hiếu, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 818530
467641 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND Xã -, Xóm Sơn Liên, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 818530
467421 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND Xã, Xóm 6 Ấp Đon, Xã Nghĩa Trung, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 818530
467550 Điểm BĐVHX Nghĩa Bình Xóm Bình Lâm, Xã Nghĩa Bình, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 818530
468200 Bưu cục cấp 2 NGHĨA ĐÀN Khối Tân Cường, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 0383 816701
467416 Bưu cục cấp 3 BC KHL Nghĩa Đàn Khối Tân Hiếu, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 02383962963

MÃ BƯU ĐIỆN YÊN THÀNH, NGHỆ AN

Danh sách 47 địa chỉ Bưu điện ở Yên Thành, Nghệ An: Bưu cục cấp 2 Yên Thành, Bưu cục cấp 3 Vân Tụ, Bưu cục cấp 3 Đô Thành, Bưu cục cấp 3 Bảo Nham, Bưu cục cấp 3 Hậu Thành, Bưu cục cấp 3 Tây Thành, Bưu cục cấp 3 Công Thành, Điểm BĐVHX Phú Thành, Điểm BĐVHX Hồng Thành, Điểm BĐVHX Thọ Thành, Điểm BĐVHX Phúc Thành, Điểm BĐVHX Long Thành, Điểm BĐVHX Văn Thành, Điểm BĐVHX Liên Thành, Điểm BĐVHX Đồng Thành, Điểm BĐVHX Mỹ Thành, Điểm BĐVHX Sơn Thành, Điểm BĐVHX Đức Thành, Điểm BĐVHX Tân Thành, Điểm BĐVHX Vĩnh Thành, Điểm BĐVHX Mã Thành, Điểm BĐVHX Hoa Thành, Điểm BĐVHX Bắc Thành, Điểm BĐVHX Lăng Thành, Điểm BĐVHX Minh Thành, Điểm BĐVHX Lý Thành, Điểm BĐVHX Viên Thành, Điểm BĐVHX Nhân Thành, Điểm BĐVHX Trung Thành, Điểm BĐVHX Tăng Thành, Điểm BĐVHX Hợp Thành, Điểm BĐVHX Khánh Thành, Điểm BĐVHX Quang Thành, Điểm BĐVHX Thị Trấn, Điểm BĐVHX Thịnh Thành, Điểm BĐVHX Đại Thành, Điểm BĐVHX Kim Thành, Điểm BĐVHX Xuân Thành, Điểm BĐVHX Hùng Thành, Điểm BĐVHX Tây Thành, Điểm BĐVHX Công Thành, Điểm BĐVHX Bảo Thành, Bưu cục cấp 3 Trung Thành, Bưu cục cấp 3 Hợp Thành, Điểm BĐVHX Nam Thành, Hòm thư Công cộng Độc lập, Bưu cục cấp 3 BC KHL Yên Thành

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
466200 Bưu cục cấp 2 Yên Thành Khối 2, Thị Trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 863101
466850 Bưu cục cấp 3 Vân Tụ Xóm Mẫu Long- Cầu Thông, Xã Liên Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 868299
466320 Bưu cục cấp 3 Đô Thành Xóm Kim Chi, Xã Đô Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 681101
466990 Bưu cục cấp 3 Bảo Nham Xóm Trạm, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 868700
466470 Bưu cục cấp 3 Hậu Thành Xóm Chợ Mõ, Xã Hậu Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 639101
466610 Bưu cục cấp 3 Tây Thành Xóm Trung Tâm, Xã Tây Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 638101
466900 Bưu cục cấp 3 Công Thành Xóm Ngã Tư, Xã Công Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 868981
466250 Điểm BĐVHX Phú Thành Xóm Nam Hồng, Xã Phú Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 863302
466280 Điểm BĐVHX Hồng Thành Xóm Nam Xuân, Xã Hồng Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 681236
466300 Điểm BĐVHX Thọ Thành Xóm Tam Hợp, Xã Thọ Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 681235
466430 Điểm BĐVHX Phúc Thành Xóm Xuân Sơn, Xã Phúc Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 639181
466940 Điểm BĐVHX Long Thành Xóm Giáp Bổn, Xã Long Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 863200
466410 Điểm BĐVHX Văn Thành Xóm Xuân Châu, Xã Văn Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 863742
466851 Điểm BĐVHX Liên Thành Xóm Chại, Xã Liên Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 868799
466680 Điểm BĐVHX Đồng Thành Xóm Đồng Phú, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 863743
466870 Điểm BĐVHX Mỹ Thành Xóm Trung Lô, Xã Mỹ Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 868552
467020 Điểm BĐVHX Sơn Thành Xóm Trường Sơn 1, Xã Sơn Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 868571
466350 Điểm BĐVHX Đức Thành Xóm Lĩnh Sơn, Xã Đức Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 861109
466380 Điểm BĐVHX Tân Thành Xóm Thị Tứ, Xã Tân Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 635163
467070 Điểm BĐVHX Vĩnh Thành Xóm cao sơn, Xã Vĩnh Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 868573
466510 Điểm BĐVHX Mã Thành Xóm Đồng Bàu, Xã Mã Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 639120
466210 Điểm BĐVHX Hoa Thành Xóm Lùm Hoa, Xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 863872
466730 Điểm BĐVHX Bắc Thành Xóm bắc sơn 1, Xã Bắc Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 863890
466640 Điểm BĐVHX Lăng Thành Xóm 3, Xã Lăng Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 639140
466770 Điểm BĐVHX Minh Thành Xóm Thanh Lâm, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 637181
466810 Điểm BĐVHX Lý Thành Xóm Hữu Lệ, Xã Lý Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 637377
467050 Điểm BĐVHX Viên Thành Xóm Hậu Sơn, Xã Viễn Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 868502
467100 Điểm BĐVHX Nhân Thành Xóm Nhân Cao, Xã Nhân Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 863875
466750 Điểm BĐVHX Trung Thành Xóm Đội Cung, Xã Trung Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 863874
466641 Điểm BĐVHX Tăng Thành Xóm 2, Xã Tăng Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 863943
466230 Điểm BĐVHX Hợp Thành Xóm Lý Nhân, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 863022
466970 Điểm BĐVHX Khánh Thành Xóm Đông Phú, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 868802
466590 Điểm BĐVHX Quang Thành Xóm Sơn Thành, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 638130
466201 Điểm BĐVHX Thị Trấn Khối 1, Thị Trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 863014
466700 Điểm BĐVHX Thịnh Thành Xóm Mỹ Thịnh, Xã Thịnh Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 638145
466830 Điểm BĐVHX Đại Thành Thôn 2 Tiên Cảnh2, Xã Đại Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 637174
466570 Điểm BĐVHX Kim Thành Xóm Ngọc Liên, Xã Kim Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 638230
466660 Điểm BĐVHX Xuân Thành Xóm Thượng Xuân, Xã Xuân Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 863686
466471 Điểm BĐVHX Hùng Thành Đội Kim thành, Xã Hùng Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 639116
466611 Điểm BĐVHX Tây Thành Xóm Đồng Kén, Xã Tây Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 638190
466901 Điểm BĐVHX Công Thành Xóm Ngọc Hạ, Xã Công Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 868300
466991 Điểm BĐVHX Bảo Thành Xóm Đồng Mỹ, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 868400
466751 Bưu cục cấp 3 Trung Thành Xóm Đội Cung, Xã Trung Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 0383631756
466231 Bưu cục cấp 3 Hợp Thành Xóm Lý Nhân, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 3634102
466790 Điểm BĐVHX Nam Thành Xóm Trần Phú, Xã Nam Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 863023
467161 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND Xã-, Xóm Tân Yên 1, Xã Tiến Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 863023
466204 Bưu cục cấp 3 BC KHL Yên Thành Khối 2, Thị Trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành
Điện thoại: 02383631740

MÃ BƯU ĐIỆN QUỲNH LƯU, NGHỆ AN

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Quỳnh Lưu trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Quỳnh Lưu.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
464900 Bưu cục cấp 2 Quỳnh Lưu Khối 1, Thị Trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 864101
464920 Bưu cục cấp 3 Quỳnh Đôi Xóm 4, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 657101
465100 Bưu cục cấp 3 Thạch Văn Xóm 9, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 646402
465160 Bưu cục cấp 3 Quỳnh Xuân Xóm 16, Xã Quỳnh Xuân, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 866500
465240 Bưu cục cấp 3 Hoàng Mai Khối 1, Thị Trấn Hoàng Mai, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 866101
465250 Bưu cục cấp 3 Kcn Hoàng Mai Khối 6, Thị Trấn Hoàng Mai, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 664005
465020 Bưu cục cấp 3 Quỳnh Phương Xóm 5 Thân Ái, Xã Quỳnh Phương, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 866934
465860 Bưu cục cấp 3 Quỳnh Lương Xóm 2, Xã Quỳnh Lương, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 652000
465670 Bưu cục cấp 3 Chợ Ngò Xóm 13, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 865601
465760 Bưu cục cấp 3 Quỳnh Thuận Xóm 5, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 865710
465420 Bưu cục cấp 3 Chợ Tuần Xóm 17 Hưng Tân, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 648702
465080 Điểm BĐVHX Quỳnh Hậu Xóm 8 Thượng Hùng, Xã Quỳnh Hậu, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 641663
465380 Điểm BĐVHX Qùynh Hoa Xóm 4, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 641782
465101 Điểm BĐVHX Quỳnh Thạch Xóm 13, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 646662
465130 Điểm BĐVHX Quỳnh Văn Xóm 14, Xã Quỳnh Văn, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 646661
465190 Điểm BĐVHX Mai Hùng Xóm 8, Xã Mai Hùng, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 866781
465040 Điểm BĐVHX Quỳnh Lộc Xóm 6, Xã Quỳnh Lộc, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 665077
465041 Điểm BĐVHX Quỳnh Lộc 2 Xóm 2, Xã Quỳnh Lộc, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 665014
465060 Điểm BĐVHX Quỳnh Lập Xóm 3 Hợp Tiến, Xã Quỳnh Lập, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 665241
465260 Điểm BĐVHX Quỳnh Vinh Xóm 23 Tân Hoa, Xã Quỳnh Vinh, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 866563
465300 Điểm BĐVHX Quỳnh Trang Xóm 7 Làng Mít, Xã Quỳnh Trang, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 866563
465220 Điểm BĐVHX Quỳnh Dị Xóm 10 Sỹ Tâm, Xã Quỳnh Dị, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 866682
465000 Điểm BĐVHX Quỳnh Liên Xóm 4 Liên Hải, Xã Quỳnh Liên , Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 651460
464970 Điểm BĐVHX Quỳnh Bảng Xóm 1 Chí Thành, Xã Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 651654
465840 Điểm BĐVHX Quỳnh Minh Xóm 6, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 651141
465820 Điểm BĐVHX Quỳnh Nghĩa Xóm 4, Xã Quỳnh Nghĩa, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 651475
465780 Điểm BĐVHX Tiến Thủy Xóm 2 Phong Tiến, Xã Tiến Thủy, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 651505
465710 Điểm BĐVHX An Hòa Xóm 8 Quyết Thắng, Xã An Hoà, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 865055
465800 Điểm BĐVHX Qùynh Yên Xóm 10 Yên Đông, Xã Quỳnh Yên, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 657638
465671 Điểm BĐVHX Sơn Hải Xóm 7, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 654306
465740 Điểm BĐVHX Quỳnh Thuận Xóm Phú Thịnh, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 865076
465700 Điểm BĐVHX Quỳnh Thọ Xóm Thọ Tiến, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 654171
465650 Điểm BĐVHX Quỳnh Ngọc Xóm 5, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 654307
465590 Điểm BĐVHX Quỳnh Hưng Xóm 6, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 641659
465630 Điểm BĐVHX Quỳnh Bá Xóm Liên Minh, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 641660
464940 Điểm BĐVHX Quỳnh Thanh Xóm 8, Xã Quỳnh Thanh, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 651476
465530 Điểm BĐVHX Quỳnh Giang Xóm Đồng Tâm, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 641605
465610 Điểm BĐVHX Quỳnh Diện Xóm Đồng Văn, Xã Quỳnh Diên, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 641606
465531 Điểm BĐVHX Quỳnh Lâm Xóm Vinh Hoa, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 641781
465450 Điểm BĐVHX Quỳnh Mỹ Xóm Thọ Ninh, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 641780
465470 Điểm BĐVHX Ngọc Sơn Xóm 1, Xã Ngọc Sơn, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 648130
465490 Điểm BĐVHX Quỳnh Tam Xóm 3a, Xã Quỳnh Tam, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 648123
465400 Điểm BĐVHX Quỳnh Tân Xóm 5, Xã Quỳnh Tân, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 866565
465510 Điểm BĐVHX Tân Sơn Xóm 4, Xã Tân Sơn, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 648170
465330 Điểm BĐVHX Quỳnh Thắng Xóm 9 Tiến Thành, Xã Quỳnh Thắng, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 640101
465880 Điểm BĐVHX Tân Thắng Xóm 26/3 Bến Nghé, Xã Tân Thắng, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 640406
465725 Điểm BĐVHX Quỳnh Xuân Xóm 3, Xã Quỳnh Xuân, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 663001
465763 Điểm BĐVHX Quỳnh Long Xóm Phú Liên, Xã Quỳnh Long, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 3775860
465370 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND Xã-, Xóm 6 Hồng Long, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 3775860
464915 Bưu cục cấp 3 BC KHL Quỳnh Lưu Khối 1, Thị Trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu
Điện thoại: 02383864343

MÃ BƯU ĐIỆN DIỄN CHÂU, NGHỆ AN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Diễn Châu/Nghệ An với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
463800 Bưu cục cấp 2 Diễn Châu Khối 4, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 862311
464140 Bưu cục cấp 3 Cầu Bùng Thôn 7, Xã Diễn Kỷ, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 676111
463990 Bưu cục cấp 3 Yên Lý Xóm 16, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 671101
464080 Bưu cục cấp 3 Chợ Tảo Xóm 1 Bắc Lâm, Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 626365
464400 Bưu cục cấp 3 Bình Thắng Xóm 7, Xã Diễn Thắng, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 3672200
464540 Bưu cục cấp 3 Diễn Lộc Xóm 1, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 679000
464570 Bưu cục cấp 3 Diễn An Xóm 14, Xã Diễn An, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 862343
464380 Bưu cục cấp 3 Diễn Cát Xóm 8, Xã Diễn Cát, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 672101
464160 Bưu cục cấp 3 Chợ Dàn Khối Nam, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 675600
464200 Bưu cục cấp 3 Diễn Xuân Xóm 1, Xã Diễn Xuân, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 676101
463940 Điểm BĐVHX Diễn Phong Xóm 5, Xã Diễn Phong, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 675400
463960 Điểm BĐVHX Diễn Mỹ Xóm 11, Xã Diễn Mỹ, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 678356
463820 Điểm BĐVHX Diễn Hải Xóm 3, Xã Diễn Hải, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 678300
463810 Điểm BĐVHX Diễn Kim Xóm Xuân Châu, Xã Diễn Kim, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 628201
464050 Điểm BĐVHX Diễn Đoài Xóm 6, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 671301
463860 Điểm BĐVHX Diễn Hoàng Xóm 11, Xã Diễn Hoàng, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 678270
463840 Điểm BĐVHX Diễn Hùng Xóm 5, Xã Diễn Hùng, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 678271
463920 Điểm BĐVHX Diễn Vạn Xóm Yên Đồng, Xã Diễn Vạn, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 675500
464300 Điểm BĐVHX Diễn Nguyên Xóm 7, Xã Diễn Nguyên, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 672203
464290 Điểm BĐVHX Diễn Quảng Xóm 1, Xã Diễn Quảng, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 672202
464270 Điểm BĐVHX Diễn Thái Xóm 6, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 674211
464240 Điểm BĐVHX Diễn Liên Xóm 3, Xã Diễn Liên, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 674300
464271 Điểm BĐVHX Diễn Đồng Xóm 2, Xã Diễn Đồng, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 674205
464320 Điểm BĐVHX Diễn Bình Xóm 5, Xã Diễn Bình, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 672231
464340 Điểm BĐVHX Diễn Minh Xóm 4, Xã Diễn Minh, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 672111
464420 Điểm BĐVHX Diễn Tân Xóm 5, Xã Diễn Tân, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 621491
464500 Điểm BĐVHX Diễn Phú Xóm 9, Xã Diễn Phú, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 867560
464180 Điểm BĐVHX Diễn Hạnh Xóm 3, Xã Diễn Hạnh, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 672295
464571 Điểm BĐVHX Đền Công Đội 12, Xã Diễn An, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 867600
464480 Điểm BĐVHX Diễn Lợi Xóm 5, Xã Diễn Lợi, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 867598
464600 Điểm BĐVHX Diễn Thành Xóm 6, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 621160
464120 Điểm BĐVHX Diễn Hoa Xóm 5, Xã Diễn Hoa, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 628970
464220 Điểm BĐVHX Diễn Tháp Xóm 8, Xã Diễn Tháp, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 675006
464660 Điểm BĐVHX Diễn Trung Xóm 7, Xã Diễn Trung, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 621177
464081 Điểm BĐVHX Diễn Lâm Xóm 7 Nam Lâm, Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 626324
464020 Điểm BĐVHX Diễn Trường Xóm 12, Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 671272
464360 Điểm BĐVHX Diễn Phúc Xóm 4, Xã Diễn Phúc, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 621115
463890 Điểm BĐVHX Diễn Ngọc Xóm 11 Tây Lộc, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 628855
464620 Điểm BĐVHX Diễn Thịnh Xóm 8, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 862107
464161 Điểm BĐVHX Diễn Hồng Xóm 3, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 676424
463991 Điểm BĐVHX Diễn Yên Xóm 13, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 671895
464201 Điểm BĐVHX Diễn Xuân Xóm 6, Xã Diễn Xuân, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 676966
464440 Điểm BĐVHX Diễn Thọ Xóm 5 Đông Thọ, Xã Diễn Thọ, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 867506
464408 Điểm BĐVHX Diễn thắng Xóm 1, Xã Diễn Thắng, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 3600141
463918 Hòm thư Công cộng Độc lập Xóm Hải Đông, Xã Diễn Bích, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 3600141
463950 Bưu cục cấp 3 KHL Diễn Châu Khối 4, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 0383 621 088

MÃ BƯU ĐIỆN NGHI LỘC, NGHỆ AN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Nghi Lộc thuộc tỉnh Nghệ An, bao gồm: Nghi Lộc, Nghi Mỹ, Cửa Hội, Nghi Thạch, Nghi Thái, Nghi Diên, Nghi Hoa, Nghi Phương, Nghi Đồng, Nghi Lâm, Nghi Công Nam, Nghi Kiều, Nghi Văn, Nghi Long, Nghi Xá, Nghi Quang, Nghi Vạn, Nghi Thiết, Nghi Phong, Nghi Thái, Phúc Thọ, Nghi Khánh, Nghi Hợp, Nghi Hưng, Nghi Thịnh, Nghi Tiến, Nghi Thuận, Nghi Trung, Nghi Thạch, Nghi Trường, Nghi Yên, Nam Cấm, Nghi Công Bắc, BC KHL Nghi Lộc

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
462600 Bưu cục cấp 2 Nghi Lộc Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 861101
463120 Bưu cục cấp 3 Nghi Mỹ Xóm 10, Xã Nghi Mỹ, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 612101
463500 Bưu cục cấp 3 Cửa Hội Xóm Xuân Trang, Xã Nghi Xuân, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 860101
462680 Bưu cục cấp 3 Nghi Thạch Xóm 1, Xã Nghi Thạch, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 792157
463450 Bưu cục cấp 3 Nghi Thái Xóm Thái Thịnh, Xã Nghi Thái, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 616101
463240 Điểm BĐVHX Nghi Diên Xóm 7, Xã Nghi Diên, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 861458
463090 Điểm BĐVHX Nghi Hoa Xóm 10 Hoa Tây, Xã Nghi Hoa, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 861911
463020 Điểm BĐVHX Nghi Phương Xóm 6, Xã Nghi Phương, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 612143
463000 Điểm BĐVHX Nghi Đồng Xóm 7, Xã Nghi Đồng, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 612142
463140 Điểm BĐVHX Nghi Lâm Xóm 10 Nam Sơn, Xã Nghi Lâm, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 612144
463220 Điểm BĐVHX Nghi Công Nam Xóm 8, Xã Nghi Công Nam, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 612160
463170 Điểm BĐVHX Nghi Kiều Xóm 10 A, Xã Nghi Kiều, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 617101
463050 Điểm BĐVHX Nghi Văn Xóm 6, Xã Nghi Văn, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 617102
462810 Điểm BĐVHX Nghi Long Xóm 8, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 861467
462770 Điểm BĐVHX Nghi Xá Xóm 2, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 861433
462840 Điểm BĐVHX Nghi Quang Xóm Thành Vinh 2, Xã Nghi Quang, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 861283
463270 Điểm BĐVHX Nghi Vạn Xóm 3, Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 794101
462860 Điểm BĐVHX Nghi Thiết Xóm Đông, Xã Nghi Thiết, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 946029
463410 Điểm BĐVHX Nghi Phong Xóm 18, Xã Nghi Phong, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 616108
463451 Điểm BĐVHX Nghi Thái Xóm Thái Sơn, Xã Nghi Thái, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 616199
463470 Điểm BĐVHX Phúc Thọ Xóm 7, Xã Phúc Thọ, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 860158
462740 Điểm BĐVHX Nghi Khánh Xóm Khánh Tiến, Xã Nghi Khánh, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 792369
462790 Điểm BĐVHX Nghi Hợp Xóm 5, Xã Nghi Hợp, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 944111
462970 Điểm BĐVHX Nghi Hưng Xóm 13, Xã Nghi Hưng, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 612221
462710 Điểm BĐVHX Nghi Thịnh Xóm 14, Xã Nghi Thịnh, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 792483
462880 Điểm BĐVHX Nghi Tiến Xóm 7, Xã Nghi Tiến, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 946111
462940 Điểm BĐVHX Nghi Thuận Xóm 10, Xã Nghi Thuận, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 861831
462610 Điểm BĐVHX Nghi Trung Xóm 9, Xã Nghi Trung, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 611827
462681 Điểm BĐVHX Nghi Thạch Xóm 6(Xuân Hoà), Xã Nghi Thạch, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 792313
462650 Điểm BĐVHX Nghi Trường Xóm 6, Xã Nghi Trường , Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 614715
462910 Điểm BĐVHX Nghi Yên Xóm 7 Trung Sơn, Xã Nghi Yên, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 791104
462911 Bưu cục cấp 3 Nam Cấm Xóm 1, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 861307
463217 Điểm BĐVHX Nghi Công Bắc Xóm 4, Xã Nghi Công Bắc, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 612995
463310 Bưu cục cấp 3 BC KHL Nghi Lộc Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 02383613128

MÃ BƯU ĐIỆN CỬA LÒ, NGHỆ AN

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Cửa Lò trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Cửa Lò.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
462400 Bưu cục cấp 2 Cửa Lò Sô´01, Khối 3, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò
Điện thoại: 956336
462440 Bưu cục cấp 3 Chợ Sơn Khối Nam Phượng, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò
Điện thoại: 824210
462420 Bưu cục cấp 3 Cảng Khối 2, Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò
Điện thoại: 944208
462540 Bưu cục cấp 3 Hải Hòa Khối Hải Giang 1, Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò
Điện thoại: 829101
462430 Bưu cục cấp 3 Bình Minh Khối 9, Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò
Điện thoại: 944101
462490 Điểm BĐVHX Nghi Hương Khối 12, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò
Điện thoại: 955401
462401 Điểm BĐVHX Nghi Thủy Khối 10, Phường Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò
Điện thoại: 824114
462541 Điểm BĐVHX Nghi Hải Khối Hải Triều, Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò
Điện thoại: 829248
462520 Điểm BĐVHX Nghi Hò̀a Khối Tân Diện, Phường Nghi Hoà, Thị xã Cửa Lò
Điện thoại: 829416
462441 Điểm BĐVHX Nghi Thu Khối Cát Liễu, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò
Điện thoại: 824115
462470 Điểm BĐVHX Thu Thủy Khối I, Phường Thu Thủy, Thị xã Cửa Lò
Điện thoại: 951280
462410 Bưu cục cấp 3 Lan Châu Khối I, Phường Thu Thủy, Thị xã Cửa Lò
Điện thoại: 824104

MÃ BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ VINH, NGHỆ AN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Thành Phố Vinh thuộc tỉnh Nghệ An, bao gồm: Nghi Liên, Nghi Ân, Nghi Đức, Nghi Liên, Nghi Kim, Phượng Hoàng, Bến Thủy, Vinh, BC KHL Phía Nam, BC KHL Phía Đông, Hưng Hòa, Kiốt bưu điện Sở Địa Chí́nh, Cửa Bắc, Kiốt bưu điện Khai Khoáng, Quán Bàu, Chợ Ga, Kiốt bưu điện Thực Phẩm Kênh Bắc, Quán Bánh, Hưng Dũng, Kiốt bưu điện Chợ Bệnh Viện, Đường 3-2, Chợ Cọi, Hưng Lộc, Hưng Đông, Nghi Phú, Đông Vĩnh, Cửa Nam, Kiốt bưu điện Pccc, Đội Cung, Hưng Chính, Đông Vịnh, Nghệ An, Bưu cục DataPost Nghệ An, KCN Bắc Vinh, Hòm thư Công cộng Phường Hà Huy Tập, Hòm thư Công cộng Phường Vinh Tân, Hòm thư Công cộng Phường Lê Mao, Hòm thư Công cộng Nhà in báo Nghệ An, BC KHL Phía Bắc, BC KHL Phía Tây

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
463300 Bưu cục cấp 3 Nghi Liên Xóm 18a, Xã Nghi Liên, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 618101
463360 Điểm BĐVHX Nghi Ân Xóm Trung Tâm, Xã Nghi Ân, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 852619
463390 Điểm BĐVHX Nghi Đức Xóm Xuân Hương, Xã Nghi Đức, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 857450
463301 Điểm BĐVHX Nghi Liên Xóm 6, Xã Nghi Liên, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 618247
463330 Điểm BĐVHX Nghi Kim Xóm 5, Xã Nghi Kim, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 618194
462030 Bưu cục cấp 3 Phượng Hoàng Sô´181, Đường Lê Duẩn, Phường Trung Đô, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 02383551419
461090 Bưu cục cấp 3 Bến Thủy Sô´168, Đường Nguyễn Du, Phường Bến Thủy, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 555206
460000 Bưu cục cấp 1 Vinh Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 0383840022
461091 Bưu cục cấp 3 BC KHL Phía Nam Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 02383833405
461004 Bưu cục cấp 3 BC KHL Phía Đông Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 02383846334
461230 Điểm BĐVHX Hưng Hòa Xóm Phong Hảo, Xã Hưng Hoà, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 577323
461773 Kiốt bưu điện Sở Địa Chí́nh Sô´31, Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 843960
461590 Bưu cục cấp 3 Cửa Bắc Sô´73, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 585216
461301 Kiốt bưu điện Khai Khoáng Đường Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 849626
461600 Bưu cục cấp 3 Quán Bàu Sô´51, Ngõ 68-k7, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Lợi, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 849245
461610 Bưu cục cấp 3 Chợ Ga Sô´02, Đường Pham Bội Châu, Phường Lê Lợi, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 853216
461304 Kiốt bưu điện Thực Phẩm Kênh Bắc Sô´51, Khối 13, Phường Hưng Phúc, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 845862
461540 Bưu cục cấp 3 Quán Bánh Sô´414, Đường Nguyễn Trãi, Xã Nghi Phú, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 851143
461150 Bưu cục cấp 3 Hưng Dũng Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 831732
461144 Kiốt bưu điện Chợ Bệnh Viện Ngõ 2, Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 845467
461140 Bưu cục cấp 3 Đường 3-2 Đường 3/2, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 520369
461252 Bưu cục cấp 3 Chợ Cọi Xóm 13, Xã Hưng Lộc, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 520369
461250 Bưu cục cấp 3 Hưng Lộc Đường Lê Viết Thuật, Xã Hưng Lộc, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 858460
461660 Điểm BĐVHX Hưng Đông Xóm Trung Thuận, Xã Hưng Đông, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 854394
461541 Điểm BĐVHX Nghi Phú Đường Trương Văn Lĩnh, Xã Nghi Phú, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 852769
461880 Bưu cục cấp 3 Đông Vĩnh Sô´52, Đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 538558
461910 Bưu cục cấp 3 Cửa Nam Sô´55, Đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường Cửa Nam, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 837699
461961 Kiốt bưu điện Pccc Đường Ngô Đức Kế, Phường Hồng Sơn, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 846768
461850 Bưu cục cấp 3 Đội Cung Sô´160, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đội Cung, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 534268
474700 Điểm BĐVHX Hưng Chính Xóm 4, Xã Hưng Chính, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 821110
461881 Điểm BĐVHX Đông Vịnh Khối Đại Lợi, Phường Đông Vĩnh, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 538558
460900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Nghệ An Sô´2, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 844931
460930 Bưu cục DataPost Nghệ An Sô´2, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 844931
461680 Bưu cục cấp 3 KCN Bắc Vinh Đường Đặng Thai Mai, Xã Hưng Đông, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 844931
478042 Hòm thư Công cộng Phường Hà Huy Tập Sô´70- UBND, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 844931
478842 Hòm thư Công cộng Phường Vinh Tân Sô´UBND- số 1, Đường Ngô Đức Kế, Phường Vinh Tân, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 844931
478537 Hòm thư Công cộng Phường Lê Mao Sô´UBND Số 45, Đường Đinh Công Tráng, Phường Lê Mao, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 844931
470990 Hòm thư Công cộng Nhà in báo Nghệ An Sô´58, Đường Đào Tấn, Phường Quang Trung, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 844931
478168 Bưu cục cấp 3 BC KHL Phía Bắc Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 02383844917
478169 Bưu cục cấp 3 BC KHL Phía Tây Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 02383834313

Phân biệt khái niệm Zip/Postal Code, Mã bưu điện

Chúng ta sẽ thắc mắc mã ZipCode Nghệ An, mã Postal Code Nghệ An hay Mã bưu điện, Thư tín, Mã Bưu Chính Nghệ An thì có gì khác nhau hay không. Thực tế, đây là những khái niệm nhiều người dễ nhầm lẫn, vì về cơ bản chúng đều dựa trên ý nghĩa chung, nhưng cách mã hóa, chức năng và tên gọi có chút khác biệt.

Cụ thể, mọi người dễ nhầm lẫn giữa các khái niệm:

 • ZIP code: mã vùng bưu điện của Mỹ
 • Postal Code: mã bưu chính quốc tế
 • Area code: mã vùng điện thoại
 • Country code: mã vùng điện thoại của một quốc gia

Mã ZIP hay tên tiếng Anh là ZIP Code – Mã bưu điện Hoa Kỳ, là hệ thống mã bưu chính được Cục Bưu điện Hoa Kỳ sử dụng từ năm 1963. ZIP viết tắt của cụm từ “Zone Improvement Plan”. Thực tế, mã ZIP CODE dùng để ấn định điểm đưa thư, bưu phẩm bên trong lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc các vùng lãnh thổ thuộc thẩm quyền của Mỹ, hay nơi đóng quân của quân đội Mỹ.

Vì thế mà bưu phẩm hay thư gửi đi quốc tế không có mục ZIP Code. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của Mỹ, đặc biệt là các dịch vụ Online như Google, Amazon hay dịch vụ máy chủ, hosting khác nên thuật ngữ ZIP code được cả thế giới biết đến. Về vai trò thì nó giống như Postal Code của quốc tế, nhưng cách mã hóa khác nhau.

Postal Code là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, số hoặc cả hai để bổ sung vào địa chỉ nhận thư, bưu phẩm nhằm giúp xác định điểm cuối nhận thư, bưu phẩm tốt hơn. Mỗi quốc gia sẽ có hệ thống ký hiệu Postal Code riêng. Lý do phải sinh ra mã Postal Code là bởi thư gửi đi trên toàn thế giới, nếu chỉ dựa vào địa chỉ ghi trên bưu phẩm, thư thì rất khó cho nhân viên bưu điện. Ví dụ như nhân viên ở Mỹ mà xem bưu phẩm gửi tới Trung Quốc hay Ả Rập, Lào, Thái với toàn ký tự tượng hình thì không thể biết được.

Postal Code do Liên minh Bưu chính Thế giới – Universal Postal Union (viết tắt tành UPU) quy định, giúp xác định vị trí điểm cuối nhận hàng hóa, bưu phẩm, thư tín thông qua các ký tự Latinh (A-Z) và số (0-9) có thể áp dụng chung trên toàn cầu.

Nhờ mã hóa địa chỉ bằng Postal Code, người ta có thể tra cứu phí vận chuyển tới các quốc gia khác, cũng như thời gian vận chuyển dự kiến. Chứ nếu dựa vào địa chỉ ghi trên thư, bưu phẩm thì quá khó.

Tại Việt Nam, Postal Code được dịch sang thành “Mã Bưu điện”, hoặc “Mã bưu chính” hay “Mã Thư tín”. Tuy nhiên, hệ thống bưu điện Việt Nam ít dùng Postal Code mà chủ yếu vẫn dựa trên địa chỉ ghi trên thư. Nên nhớ, mỗi chi nhánh bưu điện trên toàn quốc đều có một mã Postal Code riêng và nó cố định, giúp xác định vị trí, địa chỉ cụ thể thông qua cách mã hóa chung.

Như vậy, các thuật ngữ Zip Code, Postal Code, Mã bưu điện, Mã Thư tín và Mã Bưu chính thức ra đều giống nhau. Đó là những dãy số, ký tự được mã hóa giúp đại diện cho một vị trí bưu điện nào đó trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sự khác nhau nằm ở cách mã hóa và chức năng. Ví dụ như Zip Code tại Mỹ trở thành một quy chuẩn chung cho cả người dân, quân đội hay các công ty. Trong khi đó, ở Việt Nam thì Mã bưu chính gần như rất ít được sử dụng và có vai trò rất nhỏ trong hệ thống bưu điện. Ở Mỹ thì mã hóa theo chuẩn 5 số cơ bản hoặc ZIP+4 (không bắt buộc) với 5 số cơ bản và thêm 4 số nữa. Còn ở Việt Nam thì mã hóa theo dạng 6 số.

Mã bưu chính, Bưu điện Việt Nam

Như đã nói ở trên, Mã bưu chính Việt Nam còn được gọi là mã bưu điện, mã thư tín, gồm 6 chữ số (trước đây là 5 số) với quy tắc nhất định. Hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh/thành phố cấp trung ương, hai chữ số tiếp theo xác định mã quận/huyện/thị xã/thành phố cấp tỉnh, số tiếp theo xác định tên phường/xã/thị trấn và số cuối cùng xác định thôn/ấp/phố/hoặc đối tượng cụ thể. Chúng ta tóm tắt quy định trên như sau:

 • 2 số đầu tiên (từ 00 đến 99): mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Số thứ nhất và 2)
 • 2 số tiếp theo: mã quận/ huyện/ thị xã/ thành phố trực thuộc tỉnh (Số thứ 3 và thứ 4)
 • 1 số tiếp theo: xã, phường, thị trấn (Số thứ 5)
 • 1 số cuối cùng: xác định ấp, thôn, phố hoặc đối tượng cụ thể (Số cuối cùng thứ 6)

Mã dành riêng cho bưu cục (Bưu điện trung tâm) cũng gồm 6 chữ số, với 2 chữ số đầu xác định tên tỉnh/thành phố, còn các chữ số sau thường là 0. Việt Nam không có mã bưu chính cấp quốc gia.

Quy định về mã bưu chính, mã bưu điện Việt Nam mới nhất là gồm 6 ký tự được chia thành 10 vùng, đánh số từ 0 đến 9 với các đặc điểm sau:

 • Một vùng không quá 10 tỉnh
 • Các tỉnh trong một vùng có mã ký tự đầu tiên giống nhau
 • Thành phố trực thuộc Trung ương

Danh sách mã Zip/Postal Code Nghệ An mà giainghia.com cung cấp trên đây hy vọng đã giúp ích cho người dùng. Việc tra cứu mã bưu điện Nghệ An sẽ rất cần thiết trong nhiều trường hợp, như khai báo địa chỉ cá nhân khi mua hàng online, đăng ký dịch vụ từ nước ngoài như Mỹ, châu Âu… Chúng ta cũng nên nhớ rằng, Bưu chính Việt Nam thuộc tập đoàn VNPOST (trực thuộc VNPT), kiểu tập đoàn của nhà nước. Vì thế, bạn cứ yên tâm là mã bưu chính Nghệ An sẽ được áp dụng chung trên toàn quốc, cũng như trên toàn thế giới.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*