Zip Postal Code Lào Cai, Mã bưu điện, bưu chính Lào Cai mới nhất


Zip Postal Code Lào Cai mới nhất và đầy đủ nhất, tra cứu danh sách mã thư tín, mã bưu chính, mã bưu điện Lào Cai để gửi thư, bưu phẩm, hàng hóa hay đăng ký dịch vụ. Nếu gửi thư, bưu phẩm trong nước thì không cần tới mã này, nhưng với các dịch vụ quốc tế thì Postal Code, Zip Code Lào Cai lại rất cần thiết. Đặc biệt, khi gửi thư/bưu phẩm từ nước ngoài về Việt Nam, hoặc đăng ký dịch vụ (mua sản phẩm) ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… thì nhiều lần người ta yêu cầu Postal Code Lào Cai. Vậy chúng ta phải ghi gì?

Postal Code Việt Nam

Zip/Postal Code Lào Cai

Zip/Postal Code Lào Cai gồm 6 chữ số tuân theo quy định của mã bưu điện Việt Nam. Bạn ở nơi nào của Lào Cai thì tra cứu mã bưu điện gần nơi mình sống nhất.

MÃ BƯU ĐIỆN BẢO YÊN, LÀO CAI

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Bảo Yên thuộc tỉnh Lào Cai, bao gồm: Bảo Yên, Bảo Hà, Long Khánh, Điện Quan, Yên Sơn, Tân Dương, Vĩnh Yên, Lương Sơn, Thượng Hà, Việt Tiến, Minh Tân, Xuân Hòa, Xuân Thượng, Long Phúc, Tân Tiến, Kim Sơn, Cam Cọn, Nghĩa Đô, Hòm thư Công cộng Xã Thượng Hà, Bưu cục văn phòng VP BĐH Bảo Yên

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
335300 Bưu cục cấp 2 Bảo Yên Tổ Dân Phố 5b, Thị Trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3876181
335730 Điểm BĐVHX Bảo Hà Bản Liên Hà 2, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3879244
335360 Điểm BĐVHX Long Khánh Thôn Trĩ Trong, Xã Long Khánh, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3878134
335590 Điểm BĐVHX Điện Quan Thôn Bản 3, Xã Điện Quan, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3506092
335660 Điểm BĐVHX Yên Sơn Thôn Bản Bát, Xã Yên Sơn, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3511595
335570 Điểm BĐVHX Tân Dương Thôn Bản Mủng, Xã Tân Dương, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3519238
335460 Điểm BĐVHX Vĩnh Yên Thôn Pác Mạc, Xã Vĩnh Yên, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3519089
335710 Điểm BĐVHX Lương Sơn Thôn Bản Phịa 1, Xã Lương Sơn, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3506249
335610 Điểm BĐVHX Thượng Hà Thôn Mai Đào 1, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3506120
335400 Điểm BĐVHX Việt Tiến Thôn Gia Thượng, Xã Việt Tiến, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3506064
335640 Điểm BĐVHX Minh Tân Thôn Minh Hải, Xã Minh Tân, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3506321
335490 Điểm BĐVHX Xuân Hòa Thôn Bản Vắc, Xã Xuân Hoà, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3506391
335540 Điểm BĐVHX Xuân Thượng Thôn Làng Vành 4, Xã Xuân Thượng, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 0203506429
335380 Điểm BĐVHX Long Phúc Thôn Nà Phát, Xã Long Phúc, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3506390
335420 Điểm BĐVHX Tân Tiến Thôn Thác Xa 1, Xã Tân Tiến, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3724983
335760 Điểm BĐVHX Kim Sơn Thôn Tân Văn 1, Xã Kim Sơn, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3506047
335680 Điểm BĐVHX Cam Cọn Thôn Tân Tiến, Xã Cam Cọn, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3506063
335457 Điểm BĐVHX Nghĩa Đô Thôn Nà Đình, Xã Nghĩa Đô, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3900801
335629 Hòm thư Công cộng Xã Thượng Hà Thôn Mai Đào 1, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3900801
335350 Bưu cục văn phòng VP BĐH Bảo Yên Tổ Dân Phố 5b, Thị Trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên
Điện thoại: 3876223

MÃ BƯU ĐIỆN VĂN BÀN, LÀO CAI

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Văn Bàn thuộc tỉnh Lào Cai, bao gồm: Văn Bàn, Võ Lao, Khánh Yên Thượng, Khánh Yên Trung, Khánh Yên Hạ, Sơn Thủy, Làng Giàng, Văn Sơn, Hòa Mạc, Dương Quỳ, Liêm Phú, Nâm Xé, Chiềng Ken, Minh Lương, Nậm Tha, Thẩm Dương, Dần Thàng, Nậm Dạng, Nậm Xây, Nậm Mả, Tân Thượng, Hòm thư Công cộng UBND xã Nậm Chày, Tân An, Hòm thư Công cộng Xã Dần Thàng, Hòm thư Công cộng xã Tân Thượng, Bưu cục văn phòng VP BĐH Văn Bàn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
334700 Bưu cục cấp 2 Văn Bàn Tổ Dân Phố 7, Thị Trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3882102
335120 Bưu cục cấp 3 Võ Lao Thị tứ Võ Lao, Xã Võ Lao, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 020 3863689
334860 Điểm BĐVHX Khánh Yên Thượng Thôn Yên Thành, Xã Khánh Yên Thượng, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3514214
335050 Điểm BĐVHX Khánh Yên Trung Thôn Trung Tâm, Xã Khánh Yên Trung, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3514862
335070 Điểm BĐVHX Khánh Yên Hạ Thôn Độc Lập, Xã Khánh Yên Hạ, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3507951
334880 Điểm BĐVHX Sơn Thủy Thôn Ba Hòn, Xã Sơn Thủy, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3715654
334810 Điểm BĐVHX Làng Giàng Thôn Hô Phai, Xã Làng Ràng, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3507405
335030 Điểm BĐVHX Văn Sơn Thôn Rong Bể, Xã Văn Sơn, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3507971
335100 Điểm BĐVHX Hòa Mạc Thôn Thái Hòa 6, Xã Hoà Mạc, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3507980
334830 Điểm BĐVHX Dương Quỳ Thôn 1, Xã Dương Quỳ, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3514498
334960 Điểm BĐVHX Liêm Phú Thôn Giằng, Xã Liêm Phú, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3514428
334740 Điểm BĐVHX Nâm Xé Thôn Tu Hạ, Xã Nậm Xé, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3715585
334930 Điểm BĐVHX Chiềng Ken Thôn Chiềng 3, Xã Chiềng Ken, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3514859
334750 Điểm BĐVHX Minh Lương Thôn Minh Hạ 1, Xã Minh Lương, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3715583
335000 Điểm BĐVHX Nậm Tha Thôn Cóc, Xã Nậm Tha, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3514366
334770 Điểm BĐVHX Thẩm Dương Thôn Bản Thẳm, Xã Thẩm Dương, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3507039
334780 Điểm BĐVHX Dần Thàng Thôn Nậm Tăm, Xã Dần Thàng, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3507157
334807 Điểm BĐVHX Nậm Dạng Thôn Nậm Kẹn, Xã Nậm Rạng, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3507004
334797 Điểm BĐVHX Nậm Xây Thôn Nà Hằm, Xã Nậm Xây, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3715584
335023 Điểm BĐVHX Nậm Mả Thôn Nậm Mả, Xã Nậm Mả, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3507002
334924 Điểm BĐVHX Tân Thượng Thôn Khe Tép, Xã Tân Thượng, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3715700
334728 Hòm thư Công cộng UBND xã Nậm Chày Thôn Hỏm Dưới, Xã Nậm Cháy, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3715700
334994 Bưu cục cấp 3 Tân An Thôn Tân An 2, Xã Tân An, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 0203799456
334787 Hòm thư Công cộng Xã Dần Thàng Thôn Dần Thàng, Xã Dần Thàng, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 0203799456
334925 Hòm thư Công cộng xã Tân Thượng Thôn Khe Sóc, Xã Tân Thượng, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 0203799456
335180 Bưu cục văn phòng VP BĐH Văn Bàn Tổ Dân Phố 7, Thị Trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn
Điện thoại: 3882230

MÃ BƯU ĐIỆN BẢO THẮNG, LÀO CAI

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Bảo Thắng trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Bảo Thắng.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
334100 Bưu cục cấp 2 Bảo Thắng Sô´072, Đường 19 Tháng 5 – Khu 2, Thị Trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng
Điện thoại: 3862250
334150 Điểm BĐVHX Phong Hải Thôn 1, Thị trấn Nông trường Phong Hải, Huyện Bảo Thắng
Điện thoại: 3865162
334330 Điểm BĐVHX Bắc Ngầm Thôn Bắc Ngầm, Xã Xuân Quang, Huyện Bảo Thắng
Điện thoại: 02143 864430
334460 Bưu cục cấp 3 Gia phú Thôn Phú Xuân, Xã Gia Phú, Huyện Bảo Thắng
Điện thoại: 0203859204
334400 Điểm BĐVHX Sơn Hải Thôn An Tiến, Xã Sơn Hải, Huyện Bảo Thắng
Điện thoại: 3862514
334260 Điểm BĐVHX Phú Nhuận Thôn Phú Hà 1, Xã Phú Nhuận, Huyện Bảo Thắng
Điện thoại: 3863218
334180 Điểm BĐVHX Bản Cầm Thôn Na Năng, Xã Bản Cầm, Huyện Bảo Thắng
Điện thoại: 3865501
334380 Điểm BĐVHX Sơn Hà Thôn An Hồng, Xã Sơn Hà, Huyện Bảo Thắng
Điện thoại: 3862696
334101 Điểm BĐVHX Phố Lu Thôn An Thành, Xã Phố Lu, Huyện Bảo Thắng
Điện thoại: 3862697
334190 Điểm BĐVHX Trì Quang Thôn Trì Thượng 1, Xã Trì Quang, Huyện Bảo Thắng
Điện thoại: 3862698
334520 Điểm BĐVHX Phong Niên Thôn Cốc Sâm 1, Xã Phong Niên, Huyện Bảo Thắng
Điện thoại: 3864388
334310 Điểm BĐVHX Bản Phiệt Thôn Bản Phiệt, Xã Bản Phiệt, Huyện Bảo Thắng
Điện thoại: 3868018
334220 Điểm BĐVHX Thái Niên Thôn Đo Trong, Xã Thái Niên, Huyện Bảo Thắng
Điện thoại: 3503001
334130 Bưu cục cấp 3 Tẳng Loỏng Khu Phố 3, Thị Trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng
Điện thoại: 3863154
334420 Điểm BĐVHX Xuân Giao Thôn Giao Bình, Xã Xuân Giao, Huyện Bảo Thắng
Điện thoại: 3863493
334381 Hòm thư Công cộng Tà Hả 1 xã Sơn Hà Thôn Tả Hà 1, Xã Sơn Hà, Huyện Bảo Thắng
Điện thoại: 3863493
334102 Hòm thư Công cộng Khu Phú Thịnh Đường Cách Mạng Tháng 8 – Khu 4, Thị Trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng
Điện thoại: 3863493
334118 Hòm thư Công cộng Cạnh Ga phố Lu Đường Lê Hồng Phong-khu 1, Thị Trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng
Điện thoại: 3863493
334125 Bưu cục văn phòng VP BĐH Bảo Thắng Sô´072, Đường 19 Tháng 5 – Khu 2, Thị Trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng
Điện thoại: 3862253
334360 Bưu cục cấp 3 Xuân Quang Thôn Làng Bạc, Xã Xuân Quang, Huyện Bảo Thắng
Điện thoại: 0203862190

MÃ BƯU ĐIỆN LÀO CAI, LÀO CAI

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Lào Cai, Lào Cai cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Lào Cai, Lào Cai.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
330000 Bưu cục cấp 1 Trung tâm GD Lào Cai Sô´196, Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 3820117/3832458
333470 Bưu cục cấp 3 Cốc Lếu Sô´05, Đường Hòa An, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 3820118
333840 Bưu cục cấp 3 Hoàng Liên Sô´327, Đường Khánh Yên, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 3832652
333400 Bưu cục cấp 3 Cửa Khẩu Sô´013, Đường Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 3830414
333570 Bưu cục cấp 3 Kim Tân Sô´613, Đường Hoàng Liên, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 3844669
333420 Bưu cục cấp 3 Duyên Hải Đường Thanh Niên, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 3821295
333890 Điểm BĐVHX Vạn Hòa Thôn Giang Đông, Xã Vạn Hoà, Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 3832280
333910 Điểm BĐVHX Đồng Tuyển Thôn 3, Xã Đồng Tuyển, Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 3906757
333680 Bưu cục cấp 3 Pom Hán Tổ 14, Phường Pom Hán, Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 3852419
333950 Điểm BĐVHX Tả Phời Thôn Phuổi 3, Xã Tả Phời, Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 3906558
333920 Điểm BĐVHX Hợp Thành Thôn Cáng 1, Xã Hợp Thành, Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 0203906556
330900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Lào Cai Sô´196, Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 3832481
336000 Bưu cục cấp 3 Trần Hưng Đạo Tổ Dân Phố 8, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 3821519
336077 Hòm thư Công cộng UBND xã Cam Đường Thôn Suối Ngàn, Xã Cam Đường, Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 3821519
333550 Bưu cục văn phòng VP BĐTT Thành Phố Lào Cai Sô´196, Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 3821519
333560 Bưu cục văn phòng VP BĐT Lào Cai Sô´196, Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 3821829
334010 Bưu cục cấp 3 KHL Lào Cai Sô´196, Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 0203888287
336090 Bưu cục cấp 3 HCC LÀO CAI Tổ Dân Phố 8, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 02143868155
335980 Bưu cục cấp 3 Bình Minh Sô´036, Tổ 13, Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai
Điện thoại: 02143822255

MÃ BƯU ĐIỆN SA PA, LÀO CAI

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Sa Pa thuộc tỉnh Lào Cai: Sapa, Cầu Mây, Sử Pán, Sa Pả, Tả Phìn, Tả Van, Trung Trải, Bản Hồ, Ô Quý Hồ, Bản Khoang, Tả Giàng Phình, Thanh Kim, Lao Chải, Bản Phùng, San Sả Hồ, Hầu Thào, Nâm Cang, Nâm Sài, Thanh Phú, Hòm thư Công cộng UBND xã Suối Thầu, Hàm Rồng, Bưu cục văn phòng VP BĐH Sa Pa, KHL Sa Pa

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
333100 Bưu cục cấp 2 Sapa Đường Điện Biên Phủ, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3871298/3873089
333101 Bưu cục cấp 3 Cầu Mây Sô´020, Đường Cầu Mây, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3871247
333220 Điểm BĐVHX Sử Pán Thôn Hòa Sử Pán 1, Xã Sử Pán, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3717983
333190 Điểm BĐVHX Sa Pả Thôn Giàng Tra, Xã Sa Pả, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3717982
333300 Điểm BĐVHX Tả Phìn Thôn Sả Xéng, Xã Tả Phìn, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3717981
333200 Điểm BĐVHX Tả Van Thôn Tả Van Dáy, Xã Tả Van, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3502066
333230 Điểm BĐVHX Trung Trải Thôn Chu Lìn 2, Xã Trung Trải, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3717987
333140 Điểm BĐVHX Bản Hồ Thôn Bản Dền, Xã Bản Hồ, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3502079
333102 Điểm BĐVHX Ô Quý Hồ Tổ Dân Phố Số 13, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 38717980
333260 Điểm BĐVHX Bản Khoang Thôn Can Hồ A, Xã Bản Khoang, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 377878
333275 Điểm BĐVHX Tả Giàng Phình Thôn Móng Xóa, Xã Tả Giàng Phình, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3717985
333123 Điểm BĐVHX Thanh Kim Thôn Bản Kim, Xã Thanh Kim, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3502160
333285 Điểm BĐVHX Lao Chải Thôn Lý Lao Chải, Xã Lao Chải, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3502387
333136 Điểm BĐVHX Bản Phùng Thôn Bản Sái, Xã Bản Phùng, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3502932
333293 Điểm BĐVHX San Sả Hồ Thôn Cát Cát, Xã San Sả Hồ, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3771984
333214 Điểm BĐVHX Hầu Thào Thôn Thào Hầu Dến, Xã Hầu Thào, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3502257
333162 Điểm BĐVHX Nâm Cang Thôn Nậm Cang, Xã Nậm Cang, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3502064
333175 Điểm BĐVHX Nâm Sài Thôn Bản Sài, Xã Nậm Sài, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3502062
333154 Điểm BĐVHX Thanh Phú Thôn Mường Bo, Xã Thanh Phú, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3771001
333185 Hòm thư Công cộng UBND xã Suối Thầu Thôn Bản Pho, Xã Suối Thầu, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3771001
333322 Bưu cục cấp 3 Hàm Rồng Sô´006, Đường Thạch Sơn, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3872368
333325 Bưu cục văn phòng VP BĐH Sa Pa Đường Điện Biên Phủ, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 3873788
333315 Bưu cục cấp 3 KHL Sa Pa Đường Điện Biên Phủ, Thị Trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa
Điện thoại: 0203871298

MÃ BƯU ĐIỆN BÁT XÁT, LÀO CAI

Danh sách 28 địa chỉ Bưu điện ở Bát Xát, Lào Cai: Điểm BĐVHX Bản Vược, Điểm BĐVHX Trịnh Tường, Điểm BĐVHX Bản Xèo, Điểm BĐVHX Cốc Mỳ, Điểm BĐVHX Quang Kim, Điểm BĐVHX Bản Qua, Điểm BĐVHX Mường Vi, Điểm BĐVHX Cốc San, Điểm BĐVHX Y Tý, Điểm BĐVHX Ngải Thầu, Bưu cục cấp 2 Bát Xát, Điểm BĐVHX Mường Hum, Điểm BĐVHX Dền Sáng, Điểm BĐVHX Nậm Pung, Điểm BĐVHX A Mú Sung, Điểm BĐVHX Nậm Chạc, Điểm BĐVHX Pa Cheo, Điểm BĐVHX Phìn Ngan, Điểm BĐVHX Tòng Sành, Điểm BĐVHX A Lù, Hòm thư Công cộng UBND xã Sàng Ma Sáo, Điểm BĐVHX UBND xã Dền Thàng, Hòm thư Công cộng Xã Nậm Trạc, Hòm thư Công cộng Xã Nậm Pung, Hòm thư Công cộng Xã Ngải Thầu, Hòm thư Công cộng Xã Pa Cheo, Bưu cục văn phòng VP BĐH Bát Xát, Điểm BĐVHX Trung Lèng Hồ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
332910 Điểm BĐVHX Bản Vược Thôn Đội 1, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 0203883024
332770 Điểm BĐVHX Trịnh Tường Thôn Phố Mới 1, Xã Trịnh Tường , Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3903616
332810 Điểm BĐVHX Bản Xèo Thôn Thành Sơn, Xã Bản Xèo, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3903456
332740 Điểm BĐVHX Cốc Mỳ Thôn Bàu Bàng, Xã Cốc Mỳ, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3501020
332860 Điểm BĐVHX Quang Kim Thôn An Thành, Xã Quang Kim, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3883377
332930 Điểm BĐVHX Bản Qua Thôn Bản Vai, Xã Bản Qua, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3883366
332890 Điểm BĐVHX Mường Vi Thôn Làng Mới, Xã Mường Vi, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3883858
332840 Điểm BĐVHX Cốc San Thôn Tòng Chú 3, Xã Cốc San, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3742012
332710 Điểm BĐVHX Y Tý Thôn Ngải Chồ, Xã Y Tý, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3501304
332700 Điểm BĐVHX Ngải Thầu Thôn Phìn Chải, Xã Ngải Thầu, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3501215
332500 Bưu cục cấp 2 Bát Xát Sô´101, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3883063
332836 Điểm BĐVHX Mường Hum Thôn Mường Hum, Xã Mường Hum, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3774260
332695 Điểm BĐVHX Dền Sáng Thôn Nậm Giàng 1, Xã Dền Sáng, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3717148
332635 Điểm BĐVHX Nậm Pung Thôn Nậm Pung, Xã Nậm Pung, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3717146
332589 Điểm BĐVHX A Mú Sung Thôn Y Giang, Xã A Mú Sung, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3774050
332561 Điểm BĐVHX Nậm Chạc Thôn Nậm Trạc 1, Xã Nậm Trạc, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3717428
332627 Điểm BĐVHX Pa Cheo Thôn Kim Sáng Hồ, Xã Pa Cheo, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3717260
332544 Điểm BĐVHX Phìn Ngan Thôn Van Hồ, Xã Phìn Ngan, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3783100
332577 Điểm BĐVHX Tòng Sành Thôn Chu Cang Hồ, Xã Tòng Sành, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3501002
332608 Điểm BĐVHX A Lù Thôn Ngải Chồ, Xã A Lù, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3717274
332678 Hòm thư Công cộng UBND xã Sàng Ma Sáo Thôn Mà Mủ Sử 1, Xã Sàng Ma Sáo, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3717274
332649 Điểm BĐVHX UBND xã Dền Thàng Thôn Tả Phìn, Xã Dền Thàng, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3717274
332562 Hòm thư Công cộng Xã Nậm Trạc Thôn Nậm Trạc 1, Xã Nậm Trạc, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3717274
332636 Hòm thư Công cộng Xã Nậm Pung Thôn Nậm Pung, Xã Nậm Pung, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3717274
332707 Hòm thư Công cộng Xã Ngải Thầu Thôn Chin Chu Lìn, Xã Ngải Thầu, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3717274
332628 Hòm thư Công cộng Xã Pa Cheo Thôn Tả Pa Cheo 1, Xã Pa Cheo, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3717274
332990 Bưu cục văn phòng VP BĐH Bát Xát Sô´101, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3883062
332666 Điểm BĐVHX Trung Lèng Hồ Thôn Phìn Páo, Xã Trung Lèng Hồ, Huyện Bát Xát
Điện thoại: 3883062

MÃ BƯU ĐIỆN MƯỜNG KHƯƠNG, LÀO CAI

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Mường Khương thuộc tỉnh Lào Cai: Mường Khương, Bản Lầu (ĐBĐ-VHX), Thanh Bình, Pha Long, Bản Sen, Lùng Vai, Lùng Khấu Nhin, Cao Sơn, Tả Ngải Chồ, Nấm Lư, Nậm Chảy, Tung Chung Phố, Tả Gia Khâu, La Pán Tẩn, Hòm thư Công cộng UBND Xã Dìn Chin, Hòm thư Công cộng UBND xã Tả Thàng, Hòm thư Công cộng Xã Tả Gia Khâu, Bưu cục văn phòng VP BĐH Mường Khương

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
331900 Bưu cục cấp 2 Mường Khương Sô´282, Thôn Phố Cũ, Thị trấn Mường Khương, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3881239
332260 Bưu cục cấp 3 Bản Lầu (ĐBĐ-VHX) Thôn Trung Tâm Bản Lầu, Xã Bản Lầu, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 0203886200
332000 Điểm BĐVHX Thanh Bình Thôn Trung Tâm Xã, Xã Thanh Bình, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3504004
332070 Điểm BĐVHX Pha Long Thôn Phố Pha Long 1, Xã Pha Long, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3881402
332300 Điểm BĐVHX Bản Sen Thôn Bản Sen, Xã Bản Xen, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3886138
331901 Điểm BĐVHX Lùng Vai Thôn Lùng Vai A, Xã Lùng Vai, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3886137
332050 Điểm BĐVHX Lùng Khấu Nhin Thôn Sín Lùng Chải, Xã Lùng Khấu Nhin, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3504166
332160 Điểm BĐVHX Cao Sơn Thôn Lồ Suối Tủng, Xã Cao Sơn, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3504006
332120 Điểm BĐVHX Tả Ngải Chồ Thôn Tả Lủ, Xã Tả Ngải Chồ, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3724300
331970 Điểm BĐVHX Nấm Lư Thôn Pạc Ngam, Xã Nấm Lư, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3881908
332020 Điểm BĐVHX Nậm Chảy Thôn Sản Lùng Phìn, Xã Nậm Chảy, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3504002
331940 Điểm BĐVHX Tung Chung Phố Thôn Hàm Rồng, Xã Tung Chung Phố, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3504002
332151 Điểm BĐVHX Tả Gia Khâu Thôn Thải Giàng Sán, Xã Tả Gia Khâu, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3762800
332189 Điểm BĐVHX La Pán Tẩn Thôn Tỉn Thàng, Xã La Pán Thẩn, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3504063
332116 Hòm thư Công cộng UBND Xã Dìn Chin Thôn Dìn Chin, Xã Dìn Chin, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3504063
332209 Hòm thư Công cộng UBND xã Tả Thàng Thôn Lầu Thí Chải, Xã Tả Thàng, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3504063
332153 Hòm thư Công cộng Xã Tả Gia Khâu Thôn Thải Giàng Sán, Xã Tả Gia Khâu, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3504063
332250 Bưu cục văn phòng VP BĐH Mường Khương Sô´282, Thôn Phố Cũ, Thị trấn Mường Khương, Huyện Mường Khương
Điện thoại: 3881236

MÃ BƯU ĐIỆN SI MA CAI, LÀO CAI

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Si Ma Cai/Lào Cai với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
331600 Bưu cục cấp 2 Si Ma Cai Thôn Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai
Điện thoại: 3796006
331720 Điểm BĐVHX Cán Cấu Thôn Mù Chèng Phìn, Xã Cán Cấu, Huyện Si Ma Cai
Điện thoại: 3796005
331610 Điểm BĐVHX Bản Mế Thôn Bản Mế, Xã Bản Mế, Huyện Si Ma Cai
Điện thoại: 3508004
331690 Điểm BĐVHX Sín Chéng Thôn Bản Kha, Xã Sín Chéng, Huyện Si Ma Cai
Điện thoại: 3534275
331650 Điểm BĐVHX Lùng Sui Thôn Lao Dìn Phàng, Xã Lùng Sui, Huyện Si Ma Cai
Điện thoại: 3535591
331705 Điểm BĐVHX Lử Thẩn Thôn Chính Chư Phìn, Xã Lử Thẩn, Huyện Si Ma Cai
Điện thoại: 3535632
331643 Điểm BĐVHX Sán Chải Thôn Chung Chải, Xã Sán Chải, Huyện Si Ma Cai
Điện thoại: 3796541
331717 Điểm BĐVHX Quan Thần Sán Thôn Bản Dửu, Xã Quan Thần Sán, Huyện Si Ma Cai
Điện thoại: 3508136
331677 Điểm BĐVHX Mản Thẩn Thôn Chu Liền Chải, Xã Mản Thẩn, Huyện Si Ma Cai
Điện thoại: 3508002
331762 Điểm BĐVHX Nàn Sán Thôn Sảng Chải 1, Xã Nàn Sán, Huyện Si Ma Cai
Điện thoại: 3508250
331740 Điểm BĐVHX Nàn Sín Thôn Sỉn Chù̀, Xã Nàn Sín, Huyện Si Ma Cai
Điện thoại: 3534479
331685 Điểm BĐVHX UBND xã Cán Hồ Thôn Pù Chù Ván, Xã Cán Hồ, Huyện Si Ma Cai
Điện thoại: 3534479
331606 Điểm BĐVHX UBND xã Thào Chư Phìn Thôn Thào Chư Phìn, Xã Thào Chư Phìn, Huyện Si Ma Cai
Điện thoại: 3534479
331706 Hòm thư Công cộng Xã Lử Thần Thôn Chính Chư Phìn, Xã Lử Thẩn, Huyện Si Ma Cai
Điện thoại: 3534479
331737 Hòm thư Công cộng Xã Nàn Sín Thôn Sỉn Chù̀, Xã Nàn Sín, Huyện Si Ma Cai
Điện thoại: 3534479
331618 Hòm thư Công cộng Xã Sán Chải Thôn Bản Mế, Xã Bản Mế, Huyện Si Ma Cai
Điện thoại: 3534479
331780 Bưu cục văn phòng VP BĐH Si Ma Cai Thôn Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai
Điện thoại: 3796002

MÃ BƯU ĐIỆN BẮC HÀ, LÀO CAI

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Bắc Hà thuộc tỉnh Lào Cai: Bắc Hà, Bảo Nhai, Lùng Phình, Lầu Thí Ngài, Bản Phố, Na Hối, Nậm Mòn, Tả Van Chư, Cốc Lầu, Bản Liền, Nậm Đét, Nậm Khánh, Thải Giàng Phố, Hoàng Thu Phố, Tà Chải, Lùng Cải, Cốc Ly, Bản Cái, Bản Già, Hòm thư Công cộng UBND xã Tả Củ Tỷ, Hòm thư Công cộng UBND xã Nậm Lúc, Hòm thư Công cộng Xã Bản Cái, Hòm thư Công cộng Xã Nậm Đét, Hòm thư Công cộng Xã Nậm Khánh, Hòm thư Công cộng Xã Tả Van Chư, Hòm thư Công cộng Xã Thải Giàng Phố, Bưu cục văn phòng VP BĐH Bắc Hà

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
331000 Bưu cục cấp 2 Bắc Hà Sô´096, Đường Ngọc Uyển, Thị Trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 880200
331390 Bưu cục cấp 3 Bảo Nhai Thôn Bảo Tân, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3864220
331200 Điểm BĐVHX Lùng Phình Thôn Lùng Phìn, Xã Lùng Phìn, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3513047
331180 Điểm BĐVHX Lầu Thí Ngài Thôn Lử Chồ 2, Xã Lầu Thí Ngài, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3513026
331360 Điểm BĐVHX Bản Phố Thôn Bản Phố 2b, Xã Bản Phố, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3513095
331030 Điểm BĐVHX Na Hối Thôn Na Hối Tày, Xã Na Hối, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 0214 3513099
331220 Điểm BĐVHX Nậm Mòn Thôn Làng Mương, Xã Nậm Mòn, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3505001
331140 Điểm BĐVHX Tả Van Chư Thôn Tẩn Chư, Xã Tả Van Chư, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3505564
331300 Điểm BĐVHX Cốc Lầu Thôn Hà Tiên, Xã Cốc Lầu, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3535816
331090 Điểm BĐVHX Bản Liền Thôn Bản Liền, Xã Bản Liền, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3513737
331340 Điểm BĐVHX Nậm Đét Thôn Tống Hạ, Xã Nậm Đét, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3513747
331320 Điểm BĐVHX Nậm Khánh Thôn Nậm Khánh, Xã Nậm Khánh, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3535863
331120 Điểm BĐVHX Thải Giàng Phố Thôn Sân Bay 1, Xã Thải Giàng Phố, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3505052
331160 Điểm BĐVHX Hoàng Thu Phố Thôn Hoa Chéo Chải, Xã Hoàng Thu Phố, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3505004
331370 Điểm BĐVHX Tà Chải Thôn Nậm Châu, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3513008
331072 Điểm BĐVHX Lùng Cải Thôn Sản Lùng Chính, Xã Lùng Cải, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3535940
331253 Điểm BĐVHX Cốc Ly Thôn Thẩm Phúc, Xã Cốc Ly, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3888300
331268 Điểm BĐVHX Bản Cái Thôn Nậm Hành, Xã Bản Cái, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3513118
331084 Điểm BĐVHX Bản Già Thôn Bản Già, Xã Bản Già, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3535780
331117 Hòm thư Công cộng UBND xã Tả Củ Tỷ Thôn Sông Lấm, Xã Tả Củ Tỷ, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3535780
331291 Hòm thư Công cộng UBND xã Nậm Lúc Thôn Nàng Cảng, Xã Nậm Lúc, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3535780
331269 Hòm thư Công cộng Xã Bản Cái Thôn Cô Tông, Xã Bản Cái, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3535780
331349 Hòm thư Công cộng Xã Nậm Đét Thôn Nậm Đét, Xã Nậm Đét, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3535780
331328 Hòm thư Công cộng Xã Nậm Khánh Thôn Nậm Tồn, Xã Nậm Khánh, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3535780
331152 Hòm thư Công cộng Xã Tả Van Chư Thôn Tẩn Chư, Xã Tả Van Chư, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3535780
331132 Hòm thư Công cộng Xã Thải Giàng Phố Thôn Sân Bay 1, Xã Thải Giàng Phố, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3535780
331420 Bưu cục văn phòng VP BĐH Bắc Hà Sô´096, Đường Ngọc Uyển, Thị Trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà
Điện thoại: 3880311

Phân biệt khái niệm Zip/Postal Code, Mã bưu điện

Chúng ta sẽ thắc mắc mã ZipCode Lào Cai, mã Postal Code Lào Cai hay Mã bưu điện, Thư tín, Mã Bưu Chính Lào Cai thì có gì khác nhau hay không. Thực tế, đây là những khái niệm nhiều người dễ nhầm lẫn, vì về cơ bản chúng đều dựa trên ý nghĩa chung, nhưng cách mã hóa, chức năng và tên gọi có chút khác biệt.

Cụ thể, mọi người dễ nhầm lẫn giữa các khái niệm:

 • ZIP code: mã vùng bưu điện của Mỹ
 • Postal Code: mã bưu chính quốc tế
 • Area code: mã vùng điện thoại
 • Country code: mã vùng điện thoại của một quốc gia

Mã ZIP hay tên tiếng Anh là ZIP Code – Mã bưu điện Hoa Kỳ, là hệ thống mã bưu chính được Cục Bưu điện Hoa Kỳ sử dụng từ năm 1963. ZIP viết tắt của cụm từ “Zone Improvement Plan”. Thực tế, mã ZIP CODE dùng để ấn định điểm đưa thư, bưu phẩm bên trong lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc các vùng lãnh thổ thuộc thẩm quyền của Mỹ, hay nơi đóng quân của quân đội Mỹ.

Vì thế mà bưu phẩm hay thư gửi đi quốc tế không có mục ZIP Code. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của Mỹ, đặc biệt là các dịch vụ Online như Google, Amazon hay dịch vụ máy chủ, hosting khác nên thuật ngữ ZIP code được cả thế giới biết đến. Về vai trò thì nó giống như Postal Code của quốc tế, nhưng cách mã hóa khác nhau.

Postal Code là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, số hoặc cả hai để bổ sung vào địa chỉ nhận thư, bưu phẩm nhằm giúp xác định điểm cuối nhận thư, bưu phẩm tốt hơn. Mỗi quốc gia sẽ có hệ thống ký hiệu Postal Code riêng. Lý do phải sinh ra mã Postal Code là bởi thư gửi đi trên toàn thế giới, nếu chỉ dựa vào địa chỉ ghi trên bưu phẩm, thư thì rất khó cho nhân viên bưu điện. Ví dụ như nhân viên ở Mỹ mà xem bưu phẩm gửi tới Trung Quốc hay Ả Rập, Lào, Thái với toàn ký tự tượng hình thì không thể biết được.

Postal Code do Liên minh Bưu chính Thế giới – Universal Postal Union (viết tắt tành UPU) quy định, giúp xác định vị trí điểm cuối nhận hàng hóa, bưu phẩm, thư tín thông qua các ký tự Latinh (A-Z) và số (0-9) có thể áp dụng chung trên toàn cầu.

Nhờ mã hóa địa chỉ bằng Postal Code, người ta có thể tra cứu phí vận chuyển tới các quốc gia khác, cũng như thời gian vận chuyển dự kiến. Chứ nếu dựa vào địa chỉ ghi trên thư, bưu phẩm thì quá khó.

Tại Việt Nam, Postal Code được dịch sang thành “Mã Bưu điện”, hoặc “Mã bưu chính” hay “Mã Thư tín”. Tuy nhiên, hệ thống bưu điện Việt Nam ít dùng Postal Code mà chủ yếu vẫn dựa trên địa chỉ ghi trên thư. Nên nhớ, mỗi chi nhánh bưu điện trên toàn quốc đều có một mã Postal Code riêng và nó cố định, giúp xác định vị trí, địa chỉ cụ thể thông qua cách mã hóa chung.

Như vậy, các thuật ngữ Zip Code, Postal Code, Mã bưu điện, Mã Thư tín và Mã Bưu chính thức ra đều giống nhau. Đó là những dãy số, ký tự được mã hóa giúp đại diện cho một vị trí bưu điện nào đó trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sự khác nhau nằm ở cách mã hóa và chức năng. Ví dụ như Zip Code tại Mỹ trở thành một quy chuẩn chung cho cả người dân, quân đội hay các công ty. Trong khi đó, ở Việt Nam thì Mã bưu chính gần như rất ít được sử dụng và có vai trò rất nhỏ trong hệ thống bưu điện. Ở Mỹ thì mã hóa theo chuẩn 5 số cơ bản hoặc ZIP+4 (không bắt buộc) với 5 số cơ bản và thêm 4 số nữa. Còn ở Việt Nam thì mã hóa theo dạng 6 số.

Mã bưu chính, Bưu điện Việt Nam

Như đã nói ở trên, Mã bưu chính Việt Nam còn được gọi là mã bưu điện, mã thư tín, gồm 6 chữ số (trước đây là 5 số) với quy tắc nhất định. Hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh/thành phố cấp trung ương, hai chữ số tiếp theo xác định mã quận/huyện/thị xã/thành phố cấp tỉnh, số tiếp theo xác định tên phường/xã/thị trấn và số cuối cùng xác định thôn/ấp/phố/hoặc đối tượng cụ thể. Chúng ta tóm tắt quy định trên như sau:

 • 2 số đầu tiên (từ 00 đến 99): mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Số thứ nhất và 2)
 • 2 số tiếp theo: mã quận/ huyện/ thị xã/ thành phố trực thuộc tỉnh (Số thứ 3 và thứ 4)
 • 1 số tiếp theo: xã, phường, thị trấn (Số thứ 5)
 • 1 số cuối cùng: xác định ấp, thôn, phố hoặc đối tượng cụ thể (Số cuối cùng thứ 6)

Mã dành riêng cho bưu cục (Bưu điện trung tâm) cũng gồm 6 chữ số, với 2 chữ số đầu xác định tên tỉnh/thành phố, còn các chữ số sau thường là 0. Việt Nam không có mã bưu chính cấp quốc gia.

Quy định về mã bưu chính, mã bưu điện Việt Nam mới nhất là gồm 6 ký tự được chia thành 10 vùng, đánh số từ 0 đến 9 với các đặc điểm sau:

 • Một vùng không quá 10 tỉnh
 • Các tỉnh trong một vùng có mã ký tự đầu tiên giống nhau
 • Thành phố trực thuộc Trung ương

Danh sách mã Zip/Postal Code Lào Cai mà giainghia.com cung cấp trên đây hy vọng đã giúp ích cho người dùng. Việc tra cứu mã bưu điện Lào Cai sẽ rất cần thiết trong nhiều trường hợp, như khai báo địa chỉ cá nhân khi mua hàng online, đăng ký dịch vụ từ nước ngoài như Mỹ, châu Âu… Chúng ta cũng nên nhớ rằng, Bưu chính Việt Nam thuộc tập đoàn VNPOST (trực thuộc VNPT), kiểu tập đoàn của nhà nước. Vì thế, bạn cứ yên tâm là mã bưu chính Lào Cai sẽ được áp dụng chung trên toàn quốc, cũng như trên toàn thế giới.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*