Zip Postal Code Kon Tum, Mã bưu điện, bưu chính Kon Tum mới nhất


Zip Postal Code Kon Tum mới nhất và đầy đủ nhất, tra cứu danh sách mã thư tín, mã bưu chính, mã bưu điện Kon Tum để gửi thư, bưu phẩm, hàng hóa hay đăng ký dịch vụ. Nếu gửi thư, bưu phẩm trong nước thì không cần tới mã này, nhưng với các dịch vụ quốc tế thì Postal Code, Zip Code Kon Tum lại rất cần thiết. Đặc biệt, khi gửi thư/bưu phẩm từ nước ngoài về Việt Nam, hoặc đăng ký dịch vụ (mua sản phẩm) ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… thì nhiều lần người ta yêu cầu Postal Code Kon Tum. Vậy chúng ta phải ghi gì?

Postal Code Việt Nam

Zip/Postal Code Kon Tum

Zip/Postal Code Kon Tum gồm 6 chữ số tuân theo quy định của mã bưu điện Việt Nam. Bạn ở nơi nào của Kon Tum thì tra cứu mã bưu điện gần nơi mình sống nhất.

MÃ BƯU ĐIỆN TU MƠ RÔNG, KON TUM

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Tu Mơ Rông thuộc tỉnh Kon Tum: Đắk Hà, Đắk Sao, Măng Ri, Tu Mơ Rông, Văn Xuôi, Ngọk Yêu, Đắk Na, Tu Mơ Rông, Đắk Rơ Ông, Hòm thư Công cộng Tê Xăng, Hòm thư Công cộng Ngọk Lây, Hòm thư Công cộng Đắk Tờ Kan

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
583700 Điểm BĐVHX Đắk Hà Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông
Điện thoại: 0603831922
583890 Điểm BĐVHX Đắk Sao Thôn Đắk Giá, Xã Đắk Sao, Huyện Tu Mơ Rông
Điện thoại: 0603831938
583740 Điểm BĐVHX Măng Ri Thôn Đắk Dơn, Xã Măng Ri, Huyện Tu Mơ Rông
Điện thoại: 01642138051
583720 Điểm BĐVHX Tu Mơ Rông Thôn Tu Mơ Rông, Xã Tu Mơ Rông, Huyện Tu Mơ Rông
Điện thoại: 01638630273
583800 Điểm BĐVHX Văn Xuôi Thôn Đắk Văn 2, Xã Văn Xuôi, Huyện Tu Mơ Rông
Điện thoại: 01695406670
583820 Điểm BĐVHX Ngọk Yêu Thôn Ba Tu 2, Xã Ngọk Yêu, Huyện Tu Mơ Rông
Điện thoại: 01656211766
583870 Điểm BĐVHX Đắk Na Thôn Le Văng, Xã Đắk Na, Huyện Tu Mơ Rông
Điện thoại: 0603831923
583900 Bưu cục cấp 2 Tu Mơ Rông Thôn Kon Tun, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông
Điện thoại: 0603934006
583910 Điểm BĐVHX Đắk Rơ Ông Thôn Măng Lỡ, Xã Đắk Rơ Ông, Huyện Tu Mơ Rông
Điện thoại: 0603831003
583749 Hòm thư Công cộng Tê Xăng Thôn Đắk Viên, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông
Điện thoại: 0603831003
583771 Hòm thư Công cộng Ngọk Lây Thôn Đắk B Rế, Xã Ngok Lây, Huyện Tu Mơ Rông
Điện thoại: 0603831003
583847 Hòm thư Công cộng Đắk Tờ Kan Thôn Đắk Hnăng, Xã Đắk Tờ Kan, Huyện Tu Mơ Rông
Điện thoại: 0603831003

MÃ BƯU ĐIỆN SA THẦY, KON TUM

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Sa Thầy, Kon Tum cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Sa Thầy, Kon Tum.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
583500 Bưu cục cấp 2 Sa Thầy Sô´326, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603821484
583570 Điểm BĐVHX Ya Xiêr Bản O, Xã Ya Xiêr, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603821324
583610 Điểm BĐVHX Sa Bình Thôn Bình Trung, Xã Sa Bình, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603814711
583520 Điểm BĐVHX Sa Nghĩa Thôn Anh Dũng, Xã Sa Nghĩa, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603821266
583540 Điểm BĐVHX Sa Sơn Thôn 1, Xã Sa Sơn, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603821386
583590 Điểm BĐVHX Ya Tăng Bản Lút, Xã Ya Tăng, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603821355
583550 Điểm BĐVHX Rờ Kơi Bản Rờ Kơi, Xã Rờ Kơi, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603506088
583560 Điểm BĐVHX Mô Ray Làng Kênh, Xã Mô Ray, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603506088
583530 Điểm BĐVHX Sa Nhơn Thôn Nhơn Khánh, Xã Sa Nhơn, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603821256
583640 Điểm BĐVHX Hơ Moong Làng Đắk Wớt, Xã Hơ Moong, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603815501
583605 Hòm thư Công cộng Ya Ly Bản Tum, Xã Ya Ly, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603815501
583569 Hòm thư Công cộng UBND xã Mo Ray Làng Kênh, Xã Mô Ray, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603815501
583514 Hòm thư Công cộng Ia Tơi Thôn 1, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603815501
583513 Hòm thư Công cộng Ia Dom Thôn 2, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603815501
583512 Hòm thư Công cộng Ia Đal Thôn 1, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603815501
583660 Bưu cục cấp 3 IaHdrai. Thôn 1, Xã Iadom, Huyện Sa Thầy
Điện thoại: 0603815501

MÃ BƯU ĐIỆN ĐẮK GLEI, KON TUM

Danh sách 13 địa chỉ Bưu điện ở Đắk Glei, Kon Tum: Bưu cục cấp 2 Đắk Glei, Điểm BĐVHX Đắk Môn, Điểm BĐVHX Đắk Kroong, Hòm thư Công cộng Đắk Pék, Điểm BĐVHX Đắk Man, Điểm BĐVHX Đắk Choong, Điểm BĐVHX Đắk Nhoong, Điểm BĐVHX Đắk Long, Điểm BĐVHX Mường Hoong, Điểm BĐVHX Xốp, Điểm BĐVHX Đắk Blô, Điểm BĐVHX Ngọk Linh, Hòm thư Công cộng Trường Tiểu học Kim Đồng

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
583200 Bưu cục cấp 2 Đắk Glei Sô´455, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei
Điện thoại: 0603834111
583400 Điểm BĐVHX Đắk Môn Thôn Nú Con, Xã Đắk Môn, Huyện Đắk Glei
Điện thoại: 0603505533
583420 Điểm BĐVHX Đắk Kroong Thôn Đắk Wất, Xã Đắk K Roong, Huyện Đắk Glei
Điện thoại: 0603895200
583230 Hòm thư Công cộng Đắk Pék Thôn 14 A, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei
Điện thoại: 0603895200
583350 Điểm BĐVHX Đắk Man Thôn Mang Khênh, Xã Đắk Man, Huyện Đắk Glei
Điện thoại: 0603505806
583330 Điểm BĐVHX Đắk Choong Thôn Mô Man, Xã Đắk Choong, Huyện Đắk Glei
Điện thoại: 0603505530
583370 Điểm BĐVHX Đắk Nhoong Thôn Đắk Nhoong, Xã Đắk Nhoong, Huyện Đắk Glei
Điện thoại: 0603505516
583380 Điểm BĐVHX Đắk Long Thôn Đắk Tu, Xã Đắk Long, Huyện Đắk Glei
Điện thoại: 0603505669
583300 Điểm BĐVHX Mường Hoong Thôn Đắk Rế, Xã Mường Hoong, Huyện Đắk Glei
Điện thoại: 0603505358
583250 Điểm BĐVHX Xốp Thôn Xốp Dùi, Xã Xốp, Huyện Đắk Glei
Điện thoại: 0603505834
583365 Điểm BĐVHX Đắk Blô Thôn Bung Tôn, Xã Đắk B Lô, Huyện Đắk Glei
Điện thoại: 0603505789
583287 Điểm BĐVHX Ngọk Linh Thôn Cung Răng, Xã Ngọc Linh, Huyện Đắk Glei
Điện thoại: 0603505285
583245 Hòm thư Công cộng Trường Tiểu học Kim Đồng Thôn 14 A, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei
Điện thoại: 0603505285

MÃ BƯU ĐIỆN NGỌC HỒI, KON TUM

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Ngọc Hồi thuộc tỉnh Kon Tum, bao gồm: Ngọc Hồi, Bờ Y, Sa Loong, Đắk Dục, Đắk Nông, Đắk Ang, Đắk Xú, Đắk Kan, Đăk Ang

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
583000 Bưu cục cấp 2 Ngọc Hồi Sô´35, Đường Hùng vương, Thị Trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi
Điện thoại: 0603832241
583110 Điểm BĐVHX Bờ Y Thôn Tà Ka, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi
Điện thoại: 0603832053
583130 Điểm BĐVHX Sa Loong Thôn Giang Lố 1, Xã Sa Loong, Huyện Ngọc Hồi
Điện thoại: 0603504220
583030 Điểm BĐVHX Đắk Dục Thôn Dục Nhày 1, Xã Đắk Dục, Huyện Ngọc Hồi
Điện thoại: 0603887200
583020 Điểm BĐVHX Đắk Nông Thôn Cá Nhảy, Xã Đắk Nông, Huyện Ngọc Hồi
Điện thoại: 0603887101
583050 Điểm BĐVHX Đắk Ang Thôn Long Đôn, Xã Đắk Ang, Huyện Ngọc Hồi
Điện thoại: 0603887400
583070 Điểm BĐVHX Đắk Xú Thôn Chiên Chiết, Xã Đắk Xú, Huyện Ngọc Hồi
Điện thoại: 0603832012
583099 Điểm BĐVHX Đắk Kan Thôn Ngọc Tặng, Xã Đắk Kan, Huyện Ngọc Hồi
Điện thoại: 0603504221
583058 Điểm BĐVHX Đăk Ang Thôn Long Đôn, Xã Đắk Ang, Huyện Ngọc Hồi
Điện thoại: 0603504221

MÃ BƯU ĐIỆN ĐĂK TÔ, KON TUM

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Đăk Tô thuộc tỉnh Kon Tum, bao gồm: Đắk Tô, Tân Cảnh, Diên Bình, Kon Đào, Pô Kô, Đắk Trăm, Đắk Rơ Nga, Hòm thư Công cộng Văn Lem, Hòm thư Công cộng Ngọk Tụ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
582500 Bưu cục cấp 2 Đắk Tô Sô´07, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô
Điện thoại: 0603831300
582800 Điểm BĐVHX Tân Cảnh Thôn 1, Xã Tân Cảnh, Huyện Đắk Tô
Điện thoại: 0603831440
582840 Điểm BĐVHX Diên Bình Thôn 1, Xã Diên Bình, Huyện Đắk Tô
Điện thoại: 0603831490
582530 Điểm BĐVHX Kon Đào Thôn 6, Xã Kon Đào, Huyện Đắk Tô
Điện thoại: 0603831025
582820 Điểm BĐVHX Pô Kô Thôn Kon Tu Pêng, Xã Pô Kô, Huyện Đắk Tô
Điện thoại: 0603502291
582620 Điểm BĐVHX Đắk Trăm Thôn Đắk Trăm, Xã Đắk Trăm, Huyện Đắk Tô
Điện thoại: 0603831504
582600 Điểm BĐVHX Đắk Rơ Nga Thôn Đắk Manh 1, Xã Đắk Rơ Nga, Huyện Đắk Tô
Điện thoại: 0603831002
582556 Hòm thư Công cộng Văn Lem Thôn Đắk Xanh, Xã Văn Lem, Huyện Đắk Tô
Điện thoại: 0603831002
582786 Hòm thư Công cộng Ngọk Tụ Thôn Đắk Chờ, Xã Ngọc Tụ, Huyện Đắk Tô
Điện thoại: 0603831002

MÃ BƯU ĐIỆN ĐẮK HÀ, KON TUM

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Đắk Hà trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Đắk Hà.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
582200 Bưu cục cấp 2 Đắk Hà Sô´212, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà
Điện thoại: 0603822143
582320 Điểm BĐVHX Hà Mòn Thôn 2, Xã Hà Mòn, Huyện Đắk Hà
Điện thoại: 0603922046
582300 Điểm BĐVHX Đắk Mar Thôn 3, Xã Đắk Mar, Huyện Đắk Hà
Điện thoại: 0603822007
582230 Điểm BĐVHX Đắk Ui Thôn 1 A Đắk Ui, Xã Đắk Ui, Huyện Đắk Hà
Điện thoại: 0603822394
582280 Điểm BĐVHX Đắk H Ring Thôn 12, Xã Đắk HRing, Huyện Đắk Hà
Điện thoại: 0603826125
582260 Điểm BĐVHX Đắk P Xi Thôn 5, Xã Đắk PXi, Huyện Đắk Hà
Điện thoại: 0603826135
582330 Điểm BĐVHX Đăk La Thôn 1 A, Xã Đắk La, Huyện Đắk Hà
Điện thoại: 0603822395
582370 Điểm BĐVHX Ngọk Réo Thôn Kon Rôn, Xã Ngọk Réo, Huyện Đắk Hà
Điện thoại: 0603822822
582350 Điểm BĐVHX Ngọk Wang Thôn Kon Sơ Tiu II, Xã Ngọk Wang, Huyện Đắk Hà
Điện thoại: 0603822503
582225 Điểm BĐVHX Đắk Ngọk Thôn 1, Xã Đăk Ngọk, Huyện Đắk Hà
Điện thoại: 0603822503
582222 Hòm thư Công cộng Đắk Long Khối Phố 4 A, Thị Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà
Điện thoại: 0603822503

MÃ BƯU ĐIỆN KON PLÔNG, KON TUM

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Kon PLông thuộc tỉnh Kon Tum: Măng Cành, Hiếu, Pờ Ê, Ngọk Tem, Đắk Long, Kon Plông, Măng Đen, Ðắk Tăng, Hòm thư Công cộng Măng Bút, Hòm thư Công cộng Đắk Rin, Hòm thư Công cộng Đắk Nên

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
582140 Điểm BĐVHX Măng Cành Thôn Kon Du, Xã Măng Cành, Huyện Kon Plông
Điện thoại: 0603508124
582030 Điểm BĐVHX Hiếu Thôn Kon Plong, Xã Hiếu, Huyện Kon Plông
Điện thoại: 0603501655
582050 Điểm BĐVHX Pờ Ê Thôn Vi Klâng 1, Xã Pờ Ê, Huyện Kon Plông
Điện thoại: 0603508364
582060 Điểm BĐVHX Ngọk Tem Thôn Điek Nốt A, Xã Ngọk Tem, Huyện Kon Plông
Điện thoại: 99460006
582026 Điểm BĐVHX Đắk Long Thôn Kon Leang 2, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông
Điện thoại: 0603848106
582000 Bưu cục cấp 2 Kon Plông Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông
Điện thoại: 0603848233
582160 Bưu cục cấp 3 Măng Đen Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông
Điện thoại: 0603848160
582088 Điểm BĐVHX Ðắk Tăng Thôn Vi Xây, Xã Đắk Tăng, Huyện Kon Plông
Điện thoại: 099660004
582132 Hòm thư Công cộng Măng Bút Thôn Măng Buk, Xã Măng Bút, Huyện Kon Plông
Điện thoại: 099660004
582101 Hòm thư Công cộng Đắk Rin Thôn Đắk Chơ, Xã Đắk Rin, Huyện Kon Plông
Điện thoại: 099660004
582190 Hòm thư Công cộng Đắk Nên Thôn Đắk Tiêu, Xã Đắk Nên, Huyện Kon Plông
Điện thoại: 099660004

MÃ BƯU ĐIỆN KON RẪY, KON TUM

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Kon Rẫy thuộc tỉnh Kon Tum: Kon Rẫy, Đắk Ruồng, Đắk Tờ Re, Tân Lập, Đắk Pờ Ne, Đắk Kôi, Đắk Tờ Lung

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
581800 Bưu cục cấp 2 Kon Rẫy Thôn 2, Thị trấn Đắk Rờ Ve, Huyện Kon Rẫy
Điện thoại: 0603824110
581860 Bưu cục cấp 3 Đắk Ruồng Thôn 9, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy
Điện thoại: 0603825120
581890 Điểm BĐVHX Đắk Tờ Re Thôn 5, Xã Đắk Tờ Re, Huyện Kon Rẫy
Điện thoại: 0603845701
581880 Điểm BĐVHX Tân Lập Thôn 2, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy
Điện thoại: 0603825127
581820 Điểm BĐVHX Đắk Pờ Ne Thôn 4, Xã Đắk Pờ Ne, Huyện Kon Rẫy
Điện thoại: 0603507436
581830 Điểm BĐVHX Đắk Kôi Thôn 10, Xã Đắk Kôi, Huyện Kon Rẫy
Điện thoại: 0603507438
581857 Điểm BĐVHX Đắk Tờ Lung Thôn 3, Xã Đắk Tờ Lùng, Huyện Kon Rẫy
Điện thoại: 0603507437

MÃ BƯU ĐIỆN KON TUM, KON TUM

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Kon Tum thuộc tỉnh Kon Tum: HCC Kon Tum, Kon Tum, Phan Đình Phùng, Bến Xe, Đoàn Kết, Đắk Cấm, Chư H Reng, Đắk Blà, Đắk Rơ Wa, Kroong, Ya Chim, Ngọk Bay, Trung Tín, Hoà Bình, Vinh Quang, Duy Tân, Nguyễn Trãi, Kon Tum, Hòm thư Công cộng Hoà Bình, Hòm thư Công cộng Đắk Năng, Hòm thư Công cộng UBND Phường Thống Nhất, Hòm thư Công cộng UBND Phường Lê Lợi

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
581360 Bưu cục cấp 3 HCC Kon Tum Sô´70, Đường Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành Phố Kon Tum
Điện thoại: 0603500079
580000 Bưu cục cấp 1 Kon Tum Sô´70, Đường Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành Phố Kon Tum
Điện thoại: 0603862361
581190 Bưu cục cấp 3 Phan Đình Phùng Sô´256, Đường Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, Thành Phố Kon Tum
Điện thoại: 0603863920
581250 Bưu cục cấp 3 Bến Xe Sô´281, Đường Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum
Điện thoại: 0603869947
581550 Điểm BĐVHX Đoàn Kết Thôn 6, Xã Đoàn Kết, Thành Phố Kon Tum
Điện thoại: 0603851352
581490 Điểm BĐVHX Đắk Cấm Thôn 1, Xã Đắk Cấm, Thành Phố Kon Tum
Điện thoại: 060861682
581590 Điểm BĐVHX Chư H Reng Thôn Diêm Trung, Xã Chư HReng, Thành Phố Kon Tum
Điện thoại: 0603861681
581460 Điểm BĐVHX Đắk Blà Thôn Kon Tu 2, Xã Đắk Blà, Thành Phố Kon Tum
Điện thoại: 0603861683
581450 Điểm BĐVHX Đắk Rơ Wa Thôn Kon Tum Kơ Pâng 2, Xã Đắk Rơ Wa, Thành Phố Kon Tum
Điện thoại: 0603861684
581531 Điểm BĐVHX Kroong Thôn 2, Xã KRoong, Thành Phố Kon Tum
Điện thoại: 0603861685
581560 Điểm BĐVHX Ya Chim Thôn Nghĩa An, Xã Ya Chim, Thành Phố Kon Tum
Điện thoại: 0603955502
581520 Điểm BĐVHX Ngọk Bay Thôn Măng La, Xã Ngok Bay, Thành Phố Kon Tum
Điện thoại: 0603856255
581310 Bưu cục cấp 3 Trung Tín Tổ 2, Phường Ngô Mây, Thành Phố Kon Tum
Điện thoại: 0603856215
581330 Bưu cục cấp 3 Hoà Bình Tổ 5, Phường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Kon Tum
Điện thoại: 0603851187
581510 Điểm BĐVHX Vinh Quang Thôn Thanh Trung, Xã Vinh Quang, Thành Phố Kon Tum
Điện thoại: 0603864847
581150 Bưu cục cấp 3 Duy Tân Sô´311, Đường Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành Phố Kon Tum
Điện thoại: 0603912290
581320 Điểm BĐVHX Nguyễn Trãi Tổ 2, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Kon Tum
Điện thoại: 0603855222
580900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Kon Tum Sô´94, Đường Trần Phú, Phường Thắng Lợi, Thành Phố Kon Tum
Điện thoại: 0603862178
581644 Hòm thư Công cộng Hoà Bình Thôn 2, Xã Hoà Bình, Thành Phố Kon Tum
Điện thoại: 0603862178
581655 Hòm thư Công cộng Đắk Năng Thôn Ngô Thạnh, Xã Đak Năng, Thành Phố Kon Tum
Điện thoại: 0603862178
581124 Hòm thư Công cộng UBND Phường Thống Nhất Đường Nguyễn Huệ, Phường Thống Nhất, Thành Phố Kon Tum
Điện thoại: 0603862178
581676 Hòm thư Công cộng UBND Phường Lê Lợi Sô´54, Đường Đặng Tiến Đông, Phường Lê Lợi, Thành Phố Kon Tum
Điện thoại: 0603862178

Phân biệt khái niệm Zip/Postal Code, Mã bưu điện

Chúng ta sẽ thắc mắc mã ZipCode Kon Tum, mã Postal Code Kon Tum hay Mã bưu điện, Thư tín, Mã Bưu Chính Kon Tum thì có gì khác nhau hay không. Thực tế, đây là những khái niệm nhiều người dễ nhầm lẫn, vì về cơ bản chúng đều dựa trên ý nghĩa chung, nhưng cách mã hóa, chức năng và tên gọi có chút khác biệt.

Cụ thể, mọi người dễ nhầm lẫn giữa các khái niệm:

 • ZIP code: mã vùng bưu điện của Mỹ
 • Postal Code: mã bưu chính quốc tế
 • Area code: mã vùng điện thoại
 • Country code: mã vùng điện thoại của một quốc gia

Mã ZIP hay tên tiếng Anh là ZIP Code – Mã bưu điện Hoa Kỳ, là hệ thống mã bưu chính được Cục Bưu điện Hoa Kỳ sử dụng từ năm 1963. ZIP viết tắt của cụm từ “Zone Improvement Plan”. Thực tế, mã ZIP CODE dùng để ấn định điểm đưa thư, bưu phẩm bên trong lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc các vùng lãnh thổ thuộc thẩm quyền của Mỹ, hay nơi đóng quân của quân đội Mỹ.

Vì thế mà bưu phẩm hay thư gửi đi quốc tế không có mục ZIP Code. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của Mỹ, đặc biệt là các dịch vụ Online như Google, Amazon hay dịch vụ máy chủ, hosting khác nên thuật ngữ ZIP code được cả thế giới biết đến. Về vai trò thì nó giống như Postal Code của quốc tế, nhưng cách mã hóa khác nhau.

Postal Code là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, số hoặc cả hai để bổ sung vào địa chỉ nhận thư, bưu phẩm nhằm giúp xác định điểm cuối nhận thư, bưu phẩm tốt hơn. Mỗi quốc gia sẽ có hệ thống ký hiệu Postal Code riêng. Lý do phải sinh ra mã Postal Code là bởi thư gửi đi trên toàn thế giới, nếu chỉ dựa vào địa chỉ ghi trên bưu phẩm, thư thì rất khó cho nhân viên bưu điện. Ví dụ như nhân viên ở Mỹ mà xem bưu phẩm gửi tới Trung Quốc hay Ả Rập, Lào, Thái với toàn ký tự tượng hình thì không thể biết được.

Postal Code do Liên minh Bưu chính Thế giới – Universal Postal Union (viết tắt tành UPU) quy định, giúp xác định vị trí điểm cuối nhận hàng hóa, bưu phẩm, thư tín thông qua các ký tự Latinh (A-Z) và số (0-9) có thể áp dụng chung trên toàn cầu.

Nhờ mã hóa địa chỉ bằng Postal Code, người ta có thể tra cứu phí vận chuyển tới các quốc gia khác, cũng như thời gian vận chuyển dự kiến. Chứ nếu dựa vào địa chỉ ghi trên thư, bưu phẩm thì quá khó.

Tại Việt Nam, Postal Code được dịch sang thành “Mã Bưu điện”, hoặc “Mã bưu chính” hay “Mã Thư tín”. Tuy nhiên, hệ thống bưu điện Việt Nam ít dùng Postal Code mà chủ yếu vẫn dựa trên địa chỉ ghi trên thư. Nên nhớ, mỗi chi nhánh bưu điện trên toàn quốc đều có một mã Postal Code riêng và nó cố định, giúp xác định vị trí, địa chỉ cụ thể thông qua cách mã hóa chung.

Như vậy, các thuật ngữ Zip Code, Postal Code, Mã bưu điện, Mã Thư tín và Mã Bưu chính thức ra đều giống nhau. Đó là những dãy số, ký tự được mã hóa giúp đại diện cho một vị trí bưu điện nào đó trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sự khác nhau nằm ở cách mã hóa và chức năng. Ví dụ như Zip Code tại Mỹ trở thành một quy chuẩn chung cho cả người dân, quân đội hay các công ty. Trong khi đó, ở Việt Nam thì Mã bưu chính gần như rất ít được sử dụng và có vai trò rất nhỏ trong hệ thống bưu điện. Ở Mỹ thì mã hóa theo chuẩn 5 số cơ bản hoặc ZIP+4 (không bắt buộc) với 5 số cơ bản và thêm 4 số nữa. Còn ở Việt Nam thì mã hóa theo dạng 6 số.

Mã bưu chính, Bưu điện Việt Nam

Như đã nói ở trên, Mã bưu chính Việt Nam còn được gọi là mã bưu điện, mã thư tín, gồm 6 chữ số (trước đây là 5 số) với quy tắc nhất định. Hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh/thành phố cấp trung ương, hai chữ số tiếp theo xác định mã quận/huyện/thị xã/thành phố cấp tỉnh, số tiếp theo xác định tên phường/xã/thị trấn và số cuối cùng xác định thôn/ấp/phố/hoặc đối tượng cụ thể. Chúng ta tóm tắt quy định trên như sau:

 • 2 số đầu tiên (từ 00 đến 99): mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Số thứ nhất và 2)
 • 2 số tiếp theo: mã quận/ huyện/ thị xã/ thành phố trực thuộc tỉnh (Số thứ 3 và thứ 4)
 • 1 số tiếp theo: xã, phường, thị trấn (Số thứ 5)
 • 1 số cuối cùng: xác định ấp, thôn, phố hoặc đối tượng cụ thể (Số cuối cùng thứ 6)

Mã dành riêng cho bưu cục (Bưu điện trung tâm) cũng gồm 6 chữ số, với 2 chữ số đầu xác định tên tỉnh/thành phố, còn các chữ số sau thường là 0. Việt Nam không có mã bưu chính cấp quốc gia.

Quy định về mã bưu chính, mã bưu điện Việt Nam mới nhất là gồm 6 ký tự được chia thành 10 vùng, đánh số từ 0 đến 9 với các đặc điểm sau:

 • Một vùng không quá 10 tỉnh
 • Các tỉnh trong một vùng có mã ký tự đầu tiên giống nhau
 • Thành phố trực thuộc Trung ương

Danh sách mã Zip/Postal Code Kon Tum mà giainghia.com cung cấp trên đây hy vọng đã giúp ích cho người dùng. Việc tra cứu mã bưu điện Kon Tum sẽ rất cần thiết trong nhiều trường hợp, như khai báo địa chỉ cá nhân khi mua hàng online, đăng ký dịch vụ từ nước ngoài như Mỹ, châu Âu… Chúng ta cũng nên nhớ rằng, Bưu chính Việt Nam thuộc tập đoàn VNPOST (trực thuộc VNPT), kiểu tập đoàn của nhà nước. Vì thế, bạn cứ yên tâm là mã bưu chính Kon Tum sẽ được áp dụng chung trên toàn quốc, cũng như trên toàn thế giới.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*