Zip Postal Code Gia Lai, Mã bưu điện, bưu chính Gia Lai mới nhất


Zip Postal Code Gia Lai mới nhất và đầy đủ nhất, tra cứu danh sách mã thư tín, mã bưu chính, mã bưu điện Gia Lai để gửi thư, bưu phẩm, hàng hóa hay đăng ký dịch vụ. Nếu gửi thư, bưu phẩm trong nước thì không cần tới mã này, nhưng với các dịch vụ quốc tế thì Postal Code, Zip Code Gia Lai lại rất cần thiết. Đặc biệt, khi gửi thư/bưu phẩm từ nước ngoài về Việt Nam, hoặc đăng ký dịch vụ (mua sản phẩm) ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… thì nhiều lần người ta yêu cầu Postal Code Gia Lai. Vậy chúng ta phải ghi gì?

Postal Code Việt Nam

Zip/Postal Code Gia Lai

Zip/Postal Code Gia Lai gồm 6 chữ số tuân theo quy định của mã bưu điện Việt Nam. Bạn ở nơi nào của Gia Lai thì tra cứu mã bưu điện gần nơi mình sống nhất.

MÃ BƯU ĐIỆN CHƯ PƯH, GIA LAI

Danh sách các điểm bưu điện Chư Pưh thuộc tỉnh Gia Lai, tìm mã bưu điện: Chư Pưh, Ia Dreng, Ia Hrú, Ia Phang, Ia Le, Ia Hla, Hòm thư Công cộng Xã Chư Don

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
605050 Bưu cục cấp 2 Chư Pưh Thôn Hòa Tín, Thị Trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh
Điện thoại: 02693850043
604990 Điểm BĐVHX Ia Dreng Làng Tung Dao, Xã Ia Dreng, Huyện Chư Pưh
Điện thoại: 850374
605000 Điểm BĐVHX Ia Hrú Thôn Phú Quang, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh
Điện thoại: 3763236
605080 Điểm BĐVHX Ia Phang Thôn Hòa Lộc, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh
Điện thoại: 850375
605100 Điểm BĐVHX Ia Le Thôn Phú An, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh
Điện thoại: 3870001
605136 Điểm BĐVHX Ia Hla Làng Tai Pêr, Xã Ia Hla, Huyện Chư Pưh
Điện thoại: 767067
607204 Hòm thư Công cộng Xã Chư Don Làng Pleii Thơh Ga A, Xã Chư Don, Huyện Chư Pưh
Điện thoại: 767067

MÃ BƯU ĐIỆN PHÚ THIỆN, GIA LAI

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Phú Thiện/Gia Lai với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
606900 Bưu cục cấp 2 Phú Thiện Khu phố 1, Thị trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện
Điện thoại: 02693882345
605370 Điểm BĐVHX Ia Yeng Thôn Kte Lớn A, Xã Ia Yeng, Huyện Phú Thiện
Điện thoại: 852873
605380 Điểm BĐVHX Chư A Thai Thôn Chí Linh, Xã Chư A Thai, Huyện Phú Thiện
Điện thoại: 855594
605400 Điểm BĐVHX Ia Sol Thôn A Dứt, Xã Ia Sol, Huyện Phú Thiện
Điện thoại: 855664
605420 Điểm BĐVHX Ia Piar Thôn Thanh Trang, Xã Ia Piar, Huyện Phú Thiện
Điện thoại: 855306
605440 Điểm BĐVHX Ia Hiao Thôn Tân Phú A, Xã Ia Hiao, Huyện Phú Thiện
Điện thoại: 657053
605540 Điểm BĐVHX Ia Ke Thôn Lê Tăng B, Xã Ia AKe, Huyện Phú Thiện
Điện thoại: 855386
605570 Điểm BĐVHX Ia Peng Thôn Thanh Bình, Xã Ia Peng, Huyện Phú Thiện
Điện thoại: 657421

MÃ BƯU ĐIỆN IA PA, GIA LAI

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Ia Pa thuộc tỉnh Gia Lai, bao gồm: Ia Pa, Ia Mrơn, Ia Broái, Ia Tul, Ia Trok, Ia Kdăm, Chư Mố, Kim Tân, Chư Răng, Pờ Tó, Đại lý bưu điện Pờ Tó

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
606600 Bưu cục cấp 2 Ia Pa Thôn Blôm, Xã Kim Tân, Huyện Ia Pa
Điện thoại: 02693655005
606710 Bưu cục cấp 3 Ia Mrơn Thôn Ama Rin 1, Xã Ia Ma Rơn, Huyện Ia Pa
Điện thoại: 3655307
606670 Điểm BĐVHX Ia Broái Thôn Buôn Broái, Xã Ia Broái, Huyện Ia Pa
Điện thoại: 652508
606660 Điểm BĐVHX Ia Tul Thôn Bôn Biah A, Xã Ia Tul, Huyện Ia Pa
Điện thoại: 3881048
606690 Điểm BĐVHX Ia Trok Thôn Quý Đức, Xã Ia Trok, Huyện Ia Pa
Điện thoại: 3656134
606680 Điểm BĐVHX Ia Kdăm Thôn Plơi Toan 1, Xã Ia K’Đăm, Huyện Ia Pa
Điện thoại: 3881050
606730 Điểm BĐVHX Chư Mố Thôn Ama Lim 1, Xã Chư Mố, Huyện Ia Pa
Điện thoại: 3881049
606640 Điểm BĐVHX Kim Tân Thôn 2, Xã Kim Tân, Huyện Ia Pa
Điện thoại: 3655175
606620 Điểm BĐVHX Chư Răng Thôn Bình Tây, Xã Chư Răng, Huyện Ia Pa
Điện thoại: 857754
606601 Điểm BĐVHX Pờ Tó Thôn 3, Xã Pờ Tó, Huyện Ia Pa
Điện thoại: 857782
606615 Đại lý bưu điện Pờ Tó Thôn Chư Gu, Xã Pờ Tó, Huyện Ia Pa
Điện thoại: 857782

MÃ BƯU ĐIỆN ĐAK PƠ, GIA LAI

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Đak Pơ trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Đak Pơ.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
606400 Bưu cục cấp 2 Đak Pơ Thôn 2, Xã Đak Pơ, Huyện Đak Pơ
Điện thoại: 02693738002
606450 Điểm BĐVHX Cư An Thôn Hiệp An, Xã Cư An, Huyện Đak Pơ
Điện thoại: 833040
606510 Điểm BĐVHX An Thành Thôn 3, Xã An Thành, Huyện Đak Pơ
Điện thoại: 3738214
606531 Điểm BĐVHX Hà Tam Thôn 3, Xã Hà Tam, Huyện Đak Pơ
Điện thoại: 838652
606430 Điểm BĐVHX Tân An Thôn Tân Hiệp, Xã Tân An, Huyện Đak Pơ
Điện thoại: 533620
606480 Điểm BĐVHX Yang Bắc Làng Đak Yang, Xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ
Điện thoại: 838119
606420 Điểm BĐVHX Phú An Thôn An Hòa, Xã Phú An, Huyện Đak Pơ
Điện thoại: 532010
606460 Điểm BĐVHX Ya Hội Làng Breng, Xã Ya Hội, Huyện Đak Pơ
Điện thoại: 3534701
606408 Điểm BĐVHX Đak Pơ Thôn 2, Xã Đak Pơ, Huyện Đak Pơ
Điện thoại: 3738100

MÃ BƯU ĐIỆN KRÔNG PA, GIA LAI

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Krông Pa thuộc tỉnh Gia Lai: Krông Pa, Ia Siêm, Ia Mláh, Đất Bằng, Chư Gu, Chư Rcăm, Ia Rsai, Uar, Chư Drăng, Phú Cần, Chư Ngọc, Ia Rmok, Ia Dreh, Krông Năng

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
606000 Bưu cục cấp 2 Krông Pa Sô´08, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa
Điện thoại: 02693853156
606130 Bưu cục cấp 3 Ia Siêm Thôn Chợ, Xã Ia Rsươm, Huyện Krông Pa
Điện thoại: 859001
606030 Điểm BĐVHX Ia Mláh Thôn Hòa Mỹ, Xã Ia Mlah, Huyện Krông Pa
Điện thoại: 3559001
606050 Điểm BĐVHX Đất Bằng Buôn Ama Hleo, Xã Đất Bằng, Huyện Krông Pa
Điện thoại: 553245
606070 Điểm BĐVHX Chư Gu Buôn Ma Tập đoàn 7, Xã Chư Gu, Huyện Krông Pa
Điện thoại: 853408
606090 Điểm BĐVHX Chư Rcăm Thôn Xóm Mới, Xã Chư Rcăm, Huyện Krông Pa
Điện thoại: 859072
606110 Điểm BĐVHX Ia Rsai Thôn Tân Lập, Xã Ia Rsai, Huyện Krông Pa
Điện thoại: 859073
606150 Điểm BĐVHX Uar Tổ Điểm 11, Xã Uar, Huyện Krông Pa
Điện thoại: 859208
606170 Điểm BĐVHX Chư Drăng Buôn Hli Ớt, Xã Chư Drăng, Huyện Krông Pa
Điện thoại: 553244
606190 Điểm BĐVHX Phú Cần Thôn Đông Hưng, Xã Phú Cần, Huyện Krông Pa
Điện thoại: 853523
606210 Điểm BĐVHX Chư Ngọc Thôn 7/3, Xã Chư Ngọc, Huyện Krông Pa
Điện thoại: 853411
606230 Điểm BĐVHX Ia Rmok Buôn Ma Dan, Xã Ia Rmok, Huyện Krông Pa
Điện thoại: 553243
606250 Điểm BĐVHX Ia Dreh Buôn Trinh, Xã Ia Dreh, Huyện Krông Pa
Điện thoại: 553246
606270 Điểm BĐVHX Krông Năng Buôn Tối, Xã Krông Năng, Huyện Krông Pa
Điện thoại: 553246

MÃ BƯU ĐIỆN KÔNG CHRO, GIA LAI

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Kông Chro trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Kông Chro.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
605700 Bưu cục cấp 2 Kông Chro Sô´215, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro
Điện thoại: 02693835343
605780 Điểm BĐVHX Đắk Tờ Pang Làng Brăng, Xã Đăk Tơ Pang, Huyện Kông Chro
Điện thoại: 02693835343
605790 Điểm BĐVHX Kông Yang Thôn 4, Xã Kong Yang, Huyện Kông Chro
Điện thoại: 835428
605810 Điểm BĐVHX An Trung Thôn 6, Xã An Trung, Huyện Kông Chro
Điện thoại: 835497
605830 Điểm BĐVHX Chư Krey Làng Sơ Rơn, Xã Chư Krey, Huyện Kông Chro
Điện thoại: 835497
605850 Điểm BĐVHX Yang Trung Thôn 9, Xã Yang Trung, Huyện Kông Chro
Điện thoại: 835444
605870 Điểm BĐVHX Chơ Long Làng Klăk, Xã Chơ Long, Huyện Kông Chro
Điện thoại: 835308
605720 Điểm BĐVHX Ya Ma Làng Tnùng 2, Xã Ya Ma, Huyện Kông Chro
Điện thoại: 835616
605730 Điểm BĐVHX Sró Làng Quel, Xã SRó, Huyện Kông Chro
Điện thoại: 838216
605760 Điểm BĐVHX Đắk Sông Làng Kchăng, Xã Đắk Song, Huyện Kông Chro
Điện thoại: 838216
605890 Điểm BĐVHX Yang Nam Làng Rơng, Xã Yang Nam, Huyện Kông Chro
Điện thoại: 838212
605924 Điểm BĐVHX Đak Pling Làng Mèo Lớn, Xã Đak Pling, Huyện Kông Chro
Điện thoại: 838212
605947 Hòm thư Công cộng Xã Đăk Pơ Pho Làng Xúc Rờn S, Xã Đắk Pơ Pho, Huyện Kông Chro
Điện thoại: 838212
605937 Hòm thư Công cộng Xã Đăk Kơ Ning Làng Nhang Lớn, Xã Đắk Cơ Ninh, Huyện Kông Chro
Điện thoại: 838212

MÃ BƯU ĐIỆN AYUN PA, GIA LAI

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Ayun Pa, Gia Lai cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Ayun Pa, Gia Lai.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
605300 Bưu cục cấp 2 Ayun Pa Sô´197, Đường Lê Hồng Phong, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa
Điện thoại: 02693852452
605500 Điểm BĐVHX Ia Rtô Buôn Phu Ma Nher 2, Xã Ia Rtô, Thị xã Ayun Pa
Điện thoại: 652303
605510 Điểm BĐVHX Ia Sao Thôn Quyết Thắng, Xã Ia Sao, Thị xã Ayun Pa
Điện thoại: 852147
605395 Điểm BĐVHX Chư Băh Buôn Hiao, Xã Chư Băh, Thị xã Ayun Pa
Điện thoại: 3652522
605396 Hòm thư Công cộng Xã Chư Băh Buôn BI R, Xã Chư Băh, Thị xã Ayun Pa
Điện thoại: 3652522

MÃ BƯU ĐIỆN CHƯ SÊ, GIA LAI

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Chư Sê trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Chư Sê.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
604700 Bưu cục cấp 2 Chư Sê Sô´723, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 02963851102
604790 Điểm BĐVHX Ayun Làng Tung Ke 1, Xã A Yun, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 884309
604760 Điểm BĐVHX Ia LBá Thôn Tứ Kỳ Nam, Xã AL Bá, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 884301
604810 Điểm BĐVHX Bờ Ngoong Thôn Đồng Tâm, Xã Bờ Ngoong, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 884501
604840 Điểm BĐVHX Ia Tiêm Thôn 19, Xã Ia Tiêm, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 898546
604870 Điểm BĐVHX Ia Glai Thôn Điểm 3, Xã Ia Glai, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 3767502
604890 Điểm BĐVHX Dun Thôn Greo Pết, Xã Dun, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 851520
604920 Điểm BĐVHX Ia Hlốp Thôn 1, Xã Ia Hlốp, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 551001
604940 Điểm BĐVHX Ia Blang Thôn 3, Xã Ia Blang, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 552001
605030 Điểm BĐVHX Hbông Làng Dek, Xã H Bông, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 851113
604970 Điểm BĐVHX Ia Ko Làng O Bung, Xã Ia Ko, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 851620
605149 Điểm BĐVHX Bar Măih Làng Phăm Klăn 2, Xã Bar Măih, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 863985
605157 Điểm BĐVHX Chư Pơng Thôn Kênh Siêu, Xã Chư Pơng, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 830822
604702 Đại lý bưu điện Ngã Ba Chư Sê Tổ Dân phố 3, Thị Trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 885618
605002 Hòm thư Công cộng Xã Ia Pal Thôn 1, Xã Ia Pal, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 885618
605023 Hòm thư Công cộng Xã Kông HTok Thôn Chư Ruỗi, Xã Kông HTok, Huyện Chư Sê
Điện thoại: 885618

MÃ BƯU ĐIỆN CHƯ PRÔNG, GIA LAI

Danh sách 19 địa chỉ Bưu điện ở Chư Prông, Gia Lai: Bưu cục cấp 2 Chư Prông, Điểm BĐVHX Ia Phìn, Điểm BĐVHX Phú Mỹ, Điểm BĐVHX Thăng Hưng, Điểm BĐVHX Bàu Cạn, Điểm BĐVHX Bình Giáo, Điểm BĐVHX Ia Boòng, Điểm BĐVHX Ia Tôr, Điểm BĐVHX Ia O, Điểm BĐVHX Ia Me, Điểm BĐVHX Ia Vê, Điểm BĐVHX Ia Pia, Điểm BĐVHX Ia Púch, Điểm BĐVHX Ia Lâu, Điểm BĐVHX Ia Mơ, Điểm BĐVHX Ia Ga, Điểm BĐVHX Ia Piơr, Điểm BĐVHX Ia Drang, Hòm thư Công cộng Xã Ia Băng

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
604200 Bưu cục cấp 2 Chư Prông Sô´103, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 02693843000
604280 Điểm BĐVHX Ia Phìn Thôn Duy Tiên, Xã Ia Phìn, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 843308
604260 Điểm BĐVHX Phú Mỹ Thôn Phú Mỹ, Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 02693847333
604310 Điểm BĐVHX Thăng Hưng Thôn 1, Xã Thăng Hưng, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 843999
604307 Điểm BĐVHX Bàu Cạn Thôn Đồng Tâm, Xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 02693889840
604330 Điểm BĐVHX Bình Giáo Thôn Tân Lạc, Xã Bình Giáo, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 843800
604350 Điểm BĐVHX Ia Boòng Làng Sơr, Xã Ia Boòng, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 889110
604240 Điểm BĐVHX Ia Tôr Làng Ó, Xã Ia Tôr, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 847801
604370 Điểm BĐVHX Ia O Làng Sung, Xã Ia O, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 889099
604380 Điểm BĐVHX Ia Me Thôn Xuân Me, Xã Ia Me, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 847858
604400 Điểm BĐVHX Ia Vê Làng Donh, Xã Ia Vê, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 889015
604430 Điểm BĐVHX Ia Pia Làng Lê Ngó, Xã Ia Pia, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 847802
604450 Điểm BĐVHX Ia Púch Làng Gioòng, Xã Ia Púch, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 889001
604470 Điểm BĐVHX Ia Lâu Thôn Cao Lạng, Xã Ia Lâu, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 847637
604460 Điểm BĐVHX Ia Mơ Làng Krông, Xã Ia Mơr, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 889100
604490 Điểm BĐVHX Ia Ga Thôn Thống Nhất, Xã Ia Ga, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 890746
604500 Điểm BĐVHX Ia Piơr Thôn 5, Xã Ia Piơr, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 847600
604521 Điểm BĐVHX Ia Drang Thôn An Hòa, Xã Ia Đrăng, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 843413
604271 Hòm thư Công cộng Xã Ia Băng Làng Phun, Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông
Điện thoại: 843413

MÃ BƯU ĐIỆN ĐỨC CƠ, GIA LAI

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Đức Cơ thuộc tỉnh Gia Lai, bao gồm: Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Din, Ia Dơk, Ia Kla, Ia Dom, Ia Lang, Ia Kriêng, Ia Nan, Ia Pnôn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
603800 Bưu cục cấp 2 Đức Cơ Sô´212, Đường Quang Trung, Thị Trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ
Điện thoại: 02693846201
603920 Điểm BĐVHX Ia Krêl Thôn Thanh Giáo, Xã Ia Krêl, Huyện Đức Cơ
Điện thoại: 846308
603940 Điểm BĐVHX Ia Din Thôn Đồng Tâm 2, Xã Ia Din, Huyện Đức Cơ
Điện thoại: 846064
603960 Điểm BĐVHX Ia Dơk Làng Dơk Ngol, Xã Ia Dơk, Huyện Đức Cơ
Điện thoại: 846470
603980 Điểm BĐVHX Ia Kla Thôn Ia Tang, Xã Ia Kla, Huyện Đức Cơ
Điện thoại: 846377
604000 Điểm BĐVHX Ia Dom Thôn Móc Đen, Xã Ia Dom, Huyện Đức Cơ
Điện thoại: 846091
604020 Điểm BĐVHX Ia Lang Làng Le 1, Xã Ia Lang, Huyện Đức Cơ
Điện thoại: 846185
604030 Điểm BĐVHX Ia Kriêng Làng Ấp, Xã Ia Kriêng, Huyện Đức Cơ
Điện thoại: 846033
604060 Điểm BĐVHX Ia Nan Thôn Làng Nú, Xã Ia Nan, Huyện Đức Cơ
Điện thoại: 846445
604050 Điểm BĐVHX Ia Pnôn Làng Bò, Xã Ia Pnôn, Huyện Đức Cơ
Điện thoại: 846344

MÃ BƯU ĐIỆN IA GRAI, GIA LAI

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Ia Grai/Gia Lai với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
603400 Bưu cục cấp 2 Ia Grai Sô´275, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai
Điện thoại: 02693844327
603510 Bưu cục cấp 3 Chư Nghé Làng Tung Breng, Xã Ia Krai, Huyện Ia Grai
Điện thoại: 02693840701
603450 Điểm BĐVHX Ia Yok Thôn Lập Thành, Xã Ia Yok, Huyện Ia Grai
Điện thoại: 841112
603451 Điểm BĐVHX Ia Sao Làng Ó, Xã Ia Sao, Huyện Ia Grai
Điện thoại: 841259
603480 Điểm BĐVHX Ia Hrung Thôn Thanh Hà 2, Xã Ia Hrung, Huyện Ia Grai
Điện thoại: 844650
603600 Điểm BĐVHX Ia Pếch Làng O Pếch, Xã Ia Pếch, Huyện Ia Grai
Điện thoại: 844645
603580 Điểm BĐVHX Ia Chĩa Làng Beng, Xã Ia Chĩa, Huyện Ia Grai
Điện thoại: 844808
603511 Điểm BĐVHX Ia Krái Làng Doch Krúe, Xã Ia Krai, Huyện Ia Grai
Điện thoại: 840747
603531 Điểm BĐVHX Ia Tô Thôn 1, Xã Ia Tô, Huyện Ia Grai
Điện thoại: 844561
603430 Điểm BĐVHX Ia Dêr Làng Blang 1, Xã Ia Dêr, Huyện Ia Grai
Điện thoại: 871821
603561 Điểm BĐVHX Ia O Làng O, Xã Ia O, Huyện Ia Grai
Điện thoại: 840112
603621 Điểm BĐVHX Ia Khai Làng Dyang Blo, Xã Ia Khai, Huyện Ia Grai
Điện thoại: 840637
603560 Bưu cục cấp 3 Sê San 4 Làng Tăng, Xã Ia O, Huyện Ia Grai
Điện thoại: 840001
603647 Điểm BĐVHX Ia Grăng Làng Mèo, Xã Ia Grăng, Huyện Ia Grai
Điện thoại: 863965
603671 Hòm thư Công cộng Xã Ia Bă Thôn Phù Tiên, Xã Ia Bă, Huyện Ia Grai
Điện thoại: 863965
603693 Hòm thư Công cộng Xã Ia Yok Thôn Tân Hợp, Xã Ia Yok, Huyện Ia Grai
Điện thoại: 863965

MÃ BƯU ĐIỆN CHƯ PĂH, GIA LAI

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Chư Păh thuộc tỉnh Gia Lai: Chư Păh, Ya Ly, Hoà Phú, Nghĩa Hưng, Ia Nhin, Ia Ka, Chư Jôr, Chư Đang Yă, Hà Tây, Đắk Tờ Ver, Ia Khươl, Ia Phí, Ia Mơ Nông, Nghĩa Hoà

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
603000 Bưu cục cấp 2 Chư Păh Khu phố 2, Thị Trấn Phú Hoà, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 02693845999
603230 Điểm BĐVHX Ya Ly Thôn Ia Ly, Xã Ia Ly, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 3845413
603110 Điểm BĐVHX Hoà Phú Thôn 3, Xã Hoà Phú, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 845703
603030 Điểm BĐVHX Nghĩa Hưng Thôn 4, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 845722
603210 Điểm BĐVHX Ia Nhin Thôn 1, Xã Ia Nhin, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 842266
603190 Điểm BĐVHX Ia Ka Làng Mrông Yỗ 1, Xã Ia Ka, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 845921
603060 Điểm BĐVHX Chư Jôr Thôn Ngô Sơn, Xã Chư Jôr, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 863014
603070 Điểm BĐVHX Chư Đang Yă Làng Yar, Xã Chư Đang Ya, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 863931
603090 Điểm BĐVHX Hà Tây Làng Kon Sơ Lăng, Xã Hà Tây, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 863996
603080 Điểm BĐVHX Đắk Tờ Ver Làng cụm tập thể, Xã Đắk Tơ Ver, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 863965
603120 Điểm BĐVHX Ia Khươl Thôn Đại An, Xã Ia Khươl, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 842480
603140 Điểm BĐVHX Ia Phí Làng Kte, Xã Ia Phí, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 893712
603171 Điểm BĐVHX Ia Mơ Nông Thôn Ia Lok, Xã Ia Mơ Nông, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 842576
603160 Điểm BĐVHX Nghĩa Hoà Thôn 1, Xã Nghĩa Hoà, Huyện Chư Păh
Điện thoại: 842456

MÃ BƯU ĐIỆN K’BANG, GIA LAI

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục K’Bang thuộc tỉnh Gia Lai, bao gồm: Kbang, Sơn Lang, Đông, Nghĩa An, Đăk Rong, Tơ Tung, Kông Lơng Khơng, Kông Bờ La, Đăk Hlơ, Krong, Sơ Pai, Kon Pne, Lơ Ku, Hòm thư Công cộng Xã Đăk SMar

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
602600 Bưu cục cấp 2 Kbang Sô´40, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn K’Bang, Huyện K’Bang
Điện thoại: 02693880177
602680 Điểm BĐVHX Sơn Lang Thôn 6, Xã Sơn Lang, Huyện K’Bang
Điện thoại: 838055
602630 Điểm BĐVHX Đông Thôn 6, Xã Đông, Huyện K’Bang
Điện thoại: 834339
602840 Điểm BĐVHX Nghĩa An Thôn 1, Xã Nghĩa An, Huyện K’Bang
Điện thoại: 834301
602700 Điểm BĐVHX Đăk Rong Thôn 1, Xã Đăk Rong, Huyện K’Bang
Điện thoại: 838226
602850 Điểm BĐVHX Tơ Tung Bản 7, Xã Tơ Tung, Huyện K’Bang
Điện thoại: 838120
602890 Điểm BĐVHX Kông Lơng Khơng Thôn 9, Xã Kông Lơng Khơng, Huyện K’Bang
Điện thoại: 838141
602910 Điểm BĐVHX Kông Bờ La Làng Groi, Xã Kông Bờ La, Huyện K’Bang
Điện thoại: 838221
602820 Điểm BĐVHX Đăk Hlơ Thôn 2, Xã Đắk HLơ, Huyện K’Bang
Điện thoại: 834940
602770 Điểm BĐVHX Krong Thôn 2, Xã KRong, Huyện K’Bang
Điện thoại: 838231
602660 Điểm BĐVHX Sơ Pai Thôn 1, Xã Sơ Pai, Huyện K’Bang
Điện thoại: 838056
602810 Điểm BĐVHX Kon Pne Thôn 1, Xã Kon Pne, Huyện K’Bang
Điện thoại: 099459001
602740 Điểm BĐVHX Lơ Ku Thôn 1, Xã Lơ Ku, Huyện K’Bang
Điện thoại: 580090
602934 Hòm thư Công cộng Xã Đăk SMar Làng Cam, Xã Đắk Smar, Huyện K’Bang
Điện thoại: 580090

MÃ BƯU ĐIỆN AN KHÊ, GIA LAI

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện An Khê thuộc tỉnh Gia Lai: An Khê, Thành An, Tú An, Song An, Cửu An, Hòm thư Công cộng Xã xuân an

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
602400 Bưu cục cấp 2 An Khê Sô´583, Đường Quang Trung, Phường Tây Sơn, Thị xã An Khê
Điện thoại: 02693533665
602440 Điểm BĐVHX Thành An Thôn 1, Xã Thành An, Thị xã An Khê
Điện thoại: 532734
602420 Điểm BĐVHX Tú An Thôn Cửu Đạo 1, Xã Tú An, Thị xã An Khê
Điện thoại: 836400
602401 Điểm BĐVHX Song An Thôn An Thượng, Xã Song An, Thị xã An Khê
Điện thoại: 833030
602410 Điểm BĐVHX Cửu An Thôn An Điền Nam, Xã Cửu An, Thị xã An Khê
Điện thoại: 833080
602585 Hòm thư Công cộng Xã xuân an Thôn An Thạch, Xã Xuân An, Thị xã An Khê
Điện thoại: 833080

MÃ BƯU ĐIỆN MANG YANG, GIA LAI

Danh sách các điểm bưu điện Mang Yang thuộc tỉnh Gia Lai, tìm mã bưu điện: Mang Yang, Kon Thụp, A Yun, Hra, Đăk Yă, Đắk Djrăng, Lơ Pang, Đê Ar, Kon Chiêng, Đăk Trôi, Đại lý bưu điện Ya Trung, Hòm thư Công cộng Xã Đăk Djăng, Hòm thư Công cộng Xã Đăk Ta Ley

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
602100 Bưu cục cấp 2 Mang Yang Tổ 5, Thị Trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang
Điện thoại: 02693839001
602240 Điểm BĐVHX Kon Thụp Làng Đê Chũk, Xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang
Điện thoại: 3895506
602170 Điểm BĐVHX A Yun Thôn 1, Xã A Yun, Huyện Mang Yang
Điện thoại: 3795001
602141 Điểm BĐVHX Hra Thôn Phú Yên, Xã H Ra, Huyện Mang Yang
Điện thoại: 3895868
602130 Điểm BĐVHX Đăk Yă Thôn Châu Sơn, Xã Đắk Yă, Huyện Mang Yang
Điện thoại: 3839777
602200 Điểm BĐVHX Đắk Djrăng Thôn Tân Phú, Xã Đắk Dj Răng, Huyện Mang Yang
Điện thoại: 3739076
602220 Điểm BĐVHX Lơ Pang Làng Hlim, Xã Lơ Pang, Huyện Mang Yang
Điện thoại: 3505686
602260 Điểm BĐVHX Đê Ar Làng Ar Sek, Xã Đê Ar, Huyện Mang Yang
Điện thoại: 3505683
602300 Điểm BĐVHX Kon Chiêng Làng Đê Bchăk, Xã Kon Chiêng, Huyện Mang Yang
Điện thoại: 3505685
602280 Điểm BĐVHX Đăk Trôi Làng Đê Kối, Xã Đắk Trôi, Huyện Mang Yang
Điện thoại: 3505684
602355 Đại lý bưu điện Ya Trung Thôn Nhơn Tân, Xã Đắk Ta Ley, Huyện Mang Yang
Điện thoại: 3505684
602210 Hòm thư Công cộng Xã Đăk Djăng Thôn Linh Nham, Xã Đắk Dj Răng, Huyện Mang Yang
Điện thoại: 3505684
602356 Hòm thư Công cộng Xã Đăk Ta Ley Thôn Nhơn Tân, Xã Đắk Ta Ley, Huyện Mang Yang
Điện thoại: 3505684

MÃ BƯU ĐIỆN ĐAK ĐOA, GIA LAI

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Đak Đoa thuộc tỉnh Gia Lai, bao gồm: Đắk Đoa, Nam Yang, Kon Gang, Hà Bầu, Ia Băng, Trang, Glar, A Dớk, Ia Pết, Kdang, Tân Bình, Hải Yang, Hneng, Hà Đông, Đak Krong, Đak Sơ Mei, Hòm thư Công cộng Xã H’nol

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
601700 Bưu cục cấp 2 Đắk Đoa Sô´168, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Đak Đoa, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 026933831200
601770 Điểm BĐVHX Nam Yang Thôn 2, Xã Nam Yang, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3543001
601780 Điểm BĐVHX Kon Gang Làng Kóp, Xã Kon Gang, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3502860
601840 Điểm BĐVHX Hà Bầu Làng Bông, Xã Hà Bầu, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3543021
601960 Điểm BĐVHX Ia Băng Thôn 5, Xã Ia Băng, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3898501
601930 Điểm BĐVHX Trang Thôn Tân Lập, Xã Trang, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3572001
601870 Điểm BĐVHX Glar Thôn Tuơh Ktu, Xã Glar, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3894189
601890 Điểm BĐVHX A Dớk Làng Bi Ởng, Xã A Dơk, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3898606
601910 Điểm BĐVHX Ia Pết Thôn 10, Xã Ia Pết, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3898616
601730 Điểm BĐVHX Kdang Thôn Cầu Vàng, Xã KDang, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3831300
601720 Điểm BĐVHX Tân Bình Thôn 3, Xã Tân Bình, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3894323
601800 Điểm BĐVHX Hải Yang Thôn 1, Xã Hải Yang, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3545001
601750 Điểm BĐVHX Hneng Thôn 4, Xã H’Neng, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3894345
601990 Điểm BĐVHX Hà Đông Làng Kon Ma Har, Xã Hà Đông, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3894345
602000 Điểm BĐVHX Đak Krong Thôn 2, Xã Đak Krong, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3898001
601810 Điểm BĐVHX Đak Sơ Mei Thôn Đê Gôh, Xã Đak Sơ Mei, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 898092
602067 Hòm thư Công cộng Xã H’nol Làng Bot, Xã H’Nol, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 898092

MÃ BƯU ĐIỆN PLEIKU, GIA LAI

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Pleiku, Gia Lai cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Pleiku, Gia Lai.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
601180 Bưu cục cấp 3 Yên Đỗ Sô´240, Đường Phan Đình Phùng, Phường Yên Đổ, Thành phố Pleiku
Điện thoại: 02693883311
601160 Bưu cục cấp 3 Biển Hồ Sô´664, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku
Điện thoại: 02693825182
601370 Bưu cục cấp 3 Trà Bá Đường Trường Chinh, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku
Điện thoại: 02693820101
600000 Bưu cục cấp 1 Pleiku Sô´69, Đường Hùng Vương, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku
Điện thoại: 02693824015
601120 Điểm BĐVHX Biển Hồ 2 Sô´19, Đường NGÔ QUYỀN, Xã Biển Hồ, Thành phố Pleiku
Điện thoại: 02693863149
601380 Bưu cục cấp 3 Chư Á 1 Sô´246, Đường Lê Duẩn, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku
Điện thoại: 02693759996
601450 Điểm BĐVHX Diên Phú Thôn 6, Xã Diên Phú, Thành phố Pleiku
Điện thoại: 3871653
601500 Điểm BĐVHX Gào Làng C, Xã Gào, Thành phố Pleiku
Điện thoại: 3843980
601520 Điểm BĐVHX Ia Kênh Làng Mơ Nú, Xã Ia Kênh, Thành phố Pleiku
Điện thoại: 747062
601140 Điểm BĐVHX Tân Sơn Thôn 2, Xã Tân Sơn, Thành phố Pleiku
Điện thoại: 863245
601080 Điểm BĐVHX Trà Đa Thôn 1, Xã Trà Đa, Thành phố Pleiku
Điện thoại: 874645
600900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Gia Lai Sô´69, Đường Hùng Vương, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku
Điện thoại: 02693719349
601444 Điểm BĐVHX An Phú Thôn 5, Xã An Phú, Thành phố Pleiku
Điện thoại: 755854
601497 Hòm thư Công cộng Xã ChưHDrông Thôn Hàm Rồng, Xã Chư H’Drông, Thành phố Pleiku
Điện thoại: 755854
601050 Kiốt bưu điện Toà Nhà Liên Cơ Quan Tỉnh Đường Nguyễn Du, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku
Điện thoại: 755854
601299 Bưu cục cấp 3 Diên Hồng Đường Lê Hồng Phong, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku
Điện thoại: 02693720299
601345 Bưu cục cấp 3 Iakring Sô´150, Hẻm 102, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Ia Kring, Thành phố Pleiku
Điện thoại: 0905672169
601645 Đại lý bưu điện Đại Lý Bưu Điện Trường Sơn Sô´258, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku
Điện thoại: 0905672169
601112 Đại lý bưu điện Đại Lý Bưu Điện Lý Thái Tổ Sô´444, Đường Lê Đại Hành, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku
Điện thoại: 0905672169

Phân biệt khái niệm Zip/Postal Code, Mã bưu điện

Chúng ta sẽ thắc mắc mã ZipCode Gia Lai, mã Postal Code Gia Lai hay Mã bưu điện, Thư tín, Mã Bưu Chính Gia Lai thì có gì khác nhau hay không. Thực tế, đây là những khái niệm nhiều người dễ nhầm lẫn, vì về cơ bản chúng đều dựa trên ý nghĩa chung, nhưng cách mã hóa, chức năng và tên gọi có chút khác biệt.

Cụ thể, mọi người dễ nhầm lẫn giữa các khái niệm:

 • ZIP code: mã vùng bưu điện của Mỹ
 • Postal Code: mã bưu chính quốc tế
 • Area code: mã vùng điện thoại
 • Country code: mã vùng điện thoại của một quốc gia

Mã ZIP hay tên tiếng Anh là ZIP Code – Mã bưu điện Hoa Kỳ, là hệ thống mã bưu chính được Cục Bưu điện Hoa Kỳ sử dụng từ năm 1963. ZIP viết tắt của cụm từ “Zone Improvement Plan”. Thực tế, mã ZIP CODE dùng để ấn định điểm đưa thư, bưu phẩm bên trong lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc các vùng lãnh thổ thuộc thẩm quyền của Mỹ, hay nơi đóng quân của quân đội Mỹ.

Vì thế mà bưu phẩm hay thư gửi đi quốc tế không có mục ZIP Code. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của Mỹ, đặc biệt là các dịch vụ Online như Google, Amazon hay dịch vụ máy chủ, hosting khác nên thuật ngữ ZIP code được cả thế giới biết đến. Về vai trò thì nó giống như Postal Code của quốc tế, nhưng cách mã hóa khác nhau.

Postal Code là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, số hoặc cả hai để bổ sung vào địa chỉ nhận thư, bưu phẩm nhằm giúp xác định điểm cuối nhận thư, bưu phẩm tốt hơn. Mỗi quốc gia sẽ có hệ thống ký hiệu Postal Code riêng. Lý do phải sinh ra mã Postal Code là bởi thư gửi đi trên toàn thế giới, nếu chỉ dựa vào địa chỉ ghi trên bưu phẩm, thư thì rất khó cho nhân viên bưu điện. Ví dụ như nhân viên ở Mỹ mà xem bưu phẩm gửi tới Trung Quốc hay Ả Rập, Lào, Thái với toàn ký tự tượng hình thì không thể biết được.

Postal Code do Liên minh Bưu chính Thế giới – Universal Postal Union (viết tắt tành UPU) quy định, giúp xác định vị trí điểm cuối nhận hàng hóa, bưu phẩm, thư tín thông qua các ký tự Latinh (A-Z) và số (0-9) có thể áp dụng chung trên toàn cầu.

Nhờ mã hóa địa chỉ bằng Postal Code, người ta có thể tra cứu phí vận chuyển tới các quốc gia khác, cũng như thời gian vận chuyển dự kiến. Chứ nếu dựa vào địa chỉ ghi trên thư, bưu phẩm thì quá khó.

Tại Việt Nam, Postal Code được dịch sang thành “Mã Bưu điện”, hoặc “Mã bưu chính” hay “Mã Thư tín”. Tuy nhiên, hệ thống bưu điện Việt Nam ít dùng Postal Code mà chủ yếu vẫn dựa trên địa chỉ ghi trên thư. Nên nhớ, mỗi chi nhánh bưu điện trên toàn quốc đều có một mã Postal Code riêng và nó cố định, giúp xác định vị trí, địa chỉ cụ thể thông qua cách mã hóa chung.

Như vậy, các thuật ngữ Zip Code, Postal Code, Mã bưu điện, Mã Thư tín và Mã Bưu chính thức ra đều giống nhau. Đó là những dãy số, ký tự được mã hóa giúp đại diện cho một vị trí bưu điện nào đó trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sự khác nhau nằm ở cách mã hóa và chức năng. Ví dụ như Zip Code tại Mỹ trở thành một quy chuẩn chung cho cả người dân, quân đội hay các công ty. Trong khi đó, ở Việt Nam thì Mã bưu chính gần như rất ít được sử dụng và có vai trò rất nhỏ trong hệ thống bưu điện. Ở Mỹ thì mã hóa theo chuẩn 5 số cơ bản hoặc ZIP+4 (không bắt buộc) với 5 số cơ bản và thêm 4 số nữa. Còn ở Việt Nam thì mã hóa theo dạng 6 số.

Mã bưu chính, Bưu điện Việt Nam

Như đã nói ở trên, Mã bưu chính Việt Nam còn được gọi là mã bưu điện, mã thư tín, gồm 6 chữ số (trước đây là 5 số) với quy tắc nhất định. Hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh/thành phố cấp trung ương, hai chữ số tiếp theo xác định mã quận/huyện/thị xã/thành phố cấp tỉnh, số tiếp theo xác định tên phường/xã/thị trấn và số cuối cùng xác định thôn/ấp/phố/hoặc đối tượng cụ thể. Chúng ta tóm tắt quy định trên như sau:

 • 2 số đầu tiên (từ 00 đến 99): mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Số thứ nhất và 2)
 • 2 số tiếp theo: mã quận/ huyện/ thị xã/ thành phố trực thuộc tỉnh (Số thứ 3 và thứ 4)
 • 1 số tiếp theo: xã, phường, thị trấn (Số thứ 5)
 • 1 số cuối cùng: xác định ấp, thôn, phố hoặc đối tượng cụ thể (Số cuối cùng thứ 6)

Mã dành riêng cho bưu cục (Bưu điện trung tâm) cũng gồm 6 chữ số, với 2 chữ số đầu xác định tên tỉnh/thành phố, còn các chữ số sau thường là 0. Việt Nam không có mã bưu chính cấp quốc gia.

Quy định về mã bưu chính, mã bưu điện Việt Nam mới nhất là gồm 6 ký tự được chia thành 10 vùng, đánh số từ 0 đến 9 với các đặc điểm sau:

 • Một vùng không quá 10 tỉnh
 • Các tỉnh trong một vùng có mã ký tự đầu tiên giống nhau
 • Thành phố trực thuộc Trung ương

Danh sách mã Zip/Postal Code Gia Lai mà giainghia.com cung cấp trên đây hy vọng đã giúp ích cho người dùng. Việc tra cứu mã bưu điện Gia Lai sẽ rất cần thiết trong nhiều trường hợp, như khai báo địa chỉ cá nhân khi mua hàng online, đăng ký dịch vụ từ nước ngoài như Mỹ, châu Âu… Chúng ta cũng nên nhớ rằng, Bưu chính Việt Nam thuộc tập đoàn VNPOST (trực thuộc VNPT), kiểu tập đoàn của nhà nước. Vì thế, bạn cứ yên tâm là mã bưu chính Gia Lai sẽ được áp dụng chung trên toàn quốc, cũng như trên toàn thế giới.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*