Zip Postal Code Đồng Tháp, Mã bưu điện, bưu chính Đồng Tháp


Zip Postal Code Đồng Tháp mới nhất và đầy đủ nhất, tra cứu danh sách mã thư tín, mã bưu chính, mã bưu điện Đồng Tháp để gửi thư, bưu phẩm, hàng hóa hay đăng ký dịch vụ. Nếu gửi thư, bưu phẩm trong nước thì không cần tới mã này, nhưng với các dịch vụ quốc tế thì Postal Code, Zip Code Đồng Tháp lại rất cần thiết. Đặc biệt, khi gửi thư/bưu phẩm từ nước ngoài về Việt Nam, hoặc đăng ký dịch vụ (mua sản phẩm) ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… thì nhiều lần người ta yêu cầu Postal Code Đồng Tháp. Vậy chúng ta phải ghi gì?

Postal Code Việt Nam

Zip/Postal Code Đồng Tháp

Zip/Postal Code Đồng Tháp gồm 6 chữ số tuân theo quy định của mã bưu điện Việt Nam. Bạn ở nơi nào của Đồng Tháp thì tra cứu mã bưu điện gần nơi mình sống nhất.

MÃ BƯU ĐIỆN HUYỆN HỒNG NGỰ, ĐỒNG THÁP

Danh sách 13 địa chỉ Bưu điện ở Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp: Bưu cục cấp 2 Huyện Hồng Ngự, Điểm BĐVHX Phú Thuận A, Điểm BĐVHX Long Thuận, Điểm BĐVHX Long Khánh A, Điểm BĐVHX Thường Thới Tiền, Điểm BĐVHX Thường Phước 2, Điểm BĐVHX Thường Thới Hậu B, Điểm BĐVHX Thường Thới Hậu A, Điểm BĐVHX Long Khánh B, Điểm BĐVHX Phú Thuận B, Điểm BĐVHX Thường Phước I, Kiốt bưu điện Điểm GD- BĐ khu kinh tế cửa khẩu Thường Phước 1, Bưu cục văn phòng VP BĐH HỒNG NGỰ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
872220 Bưu cục cấp 2 Huyện Hồng Ngự Ấp Thượng, Thị Trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự
Điện thoại: 586808
872290 Điểm BĐVHX Phú Thuận A Ấp Phú Thạnh A, Xã Phú Thuận A, Huyện Hồng Ngự
Điện thoại: 582001
872270 Điểm BĐVHX Long Thuận Ấp Long Hoà, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự
Điện thoại: 581178
872250 Điểm BĐVHX Long Khánh A Ấp Long Thạnh B, Xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự
Điện thoại: 590222
872221 Điểm BĐVHX Thường Thới Tiền Ấp Trung, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự
Điện thoại: 586123
872230 Điểm BĐVHX Thường Phước 2 Ấp 2, Xã Thường Phước 2, Huyện Hồng Ngự
Điện thoại: 595222
872190 Điểm BĐVHX Thường Thới Hậu B Ấp I, Xã Thường Thới Hậu B, Huyện Hồng Ngự
Điện thoại: 584700
872200 Điểm BĐVHX Thường Thới Hậu A Ấp Bình Hoà Thượng, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự
Điện thoại: 588101
872240 Điểm BĐVHX Long Khánh B Ấp Long Thái, Xã Long Khánh B, Huyện Hồng Ngự
Điện thoại: 590001
872280 Điểm BĐVHX Phú Thuận B Ấp Phú Lợi B, Xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự
Điện thoại: 580001
872210 Điểm BĐVHX Thường Phước I Ấp Ii, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự
Điện thoại: 595200
874477 Kiốt bưu điện Điểm GD- BĐ khu kinh tế cửa khẩu Thường Phước 1 Ấp I, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự
Điện thoại: 595200
874410 Bưu cục văn phòng VP BĐH HỒNG NGỰ Ấp Thượng, Thị Trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự
Điện thoại: 595200

MÃ BƯU ĐIỆN CHÂU THÀNH, ĐỒNG THÁP

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Châu Thành, Đồng Tháp cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Châu Thành, Đồng Tháp.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
873800 Bưu cục cấp 2 Châu Thành Đường Quốc Lộ 80 (khóm Phú Hưng), Thị Trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 840002
873860 Bưu cục cấp 3 Nha Mân Ấp Tân Bình, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 620173
873870 Điểm BĐVHX Tân Nhuận Đông Ấp Tân Bình, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 621026
873940 Bưu cục cấp 3 Hòa Tân Ấp Hòa Bình, Xã Hoà Tân, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 625135
873850 Điểm BĐVHX An Hiệp Ấp An Hòa, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 612001
873941 Điểm BĐVHX Hòa Tân Ấp Hòa Quới, Xã Hoà Tân, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 625479
873890 Điểm BĐVHX Tân Phú Trung Ấp Tân Phú, Xã Tân Phú Trung, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 629001
873910 Điểm BĐVHX Tân Phú Ấp Tân Hòa, Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 629480
873930 Điểm BĐVHX An Khánh Ấp An Ninh, Xã An Khánh, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 841700
873950 Điểm BĐVHX An Phú Thuận Ấp Phú Thạnh, Xã An Phú Thuận, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 610708
873830 Điểm BĐVHX An Nhơn Ấp An Hòa, Xã An Nhơn, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 610708
873886 Điểm BĐVHX Tân Bình Ấp Phú An, Xã Tân Bình, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 626001
873905 Điểm BĐVHX Phú Long Ấp Phú Hội Xuân, Xã Phú Long, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 618001
873970 Bưu cục văn phòng VP BĐH CHÂU THÀNH Đường Quốc Lộ 80 (khóm Phú Hưng), Thị Trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 618001

MÃ BƯU ĐIỆN SA ĐÉC, ĐỒNG THÁP

Danh sách 13 địa chỉ Bưu điện ở Sa Đéc, Đồng Tháp: Bưu cục cấp 2 Sađéc, Điểm BĐVHX Tân Phú Đông, Điểm BĐVHX Tân Qui Đông, Điểm BĐVHX Tân Khánh Đông, Đại lý bưu điện Tân Qui Đông 1, Đại lý bưu điện Hùng Vương 1, Đại lý bưu điện Trần Hưng Đạo 2, Bưu cục cấp 3 Nàng Hai, Điểm BĐVHX An Hòa, Đại lý bưu điện Tân Bình 3, Điểm BĐVHX Tân Quy Tây, Đại lý bưu điện Tân Qui Đông III, Bưu cục văn phòng VP SA ĐÉC

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
873100 Bưu cục cấp 2 Sađéc Sô´90, Đường Hùng Vương, Phường 2, Thị xã Sa Đéc
Điện thoại: 861025
873580 Điểm BĐVHX Tân Phú Đông Đường Ngã Bát, Xã Tân Phú Đông, Thị xã Sa Đéc
Điện thoại: 862701
873330 Điểm BĐVHX Tân Qui Đông Đường Lê Lợi, Phường Tân Quy Đông, Thị xã Sa Đéc
Điện thoại: 761398
873360 Điểm BĐVHX Tân Khánh Đông Ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Đông, Thị xã Sa Đéc
Điện thoại: 761397
873331 Đại lý bưu điện Tân Qui Đông 1 Sô´93, Đường Lê Lợi, Phường Tân Quy Đông, Thị xã Sa Đéc
Điện thoại: 761855
873382 Đại lý bưu điện Hùng Vương 1 Sô´497/2A, Hẻm 497, Đường Hùng Vương, Phường 1, Thị xã Sa Đéc
Điện thoại: 869475
873103 Đại lý bưu điện Trần Hưng Đạo 2 Sô´126B, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thị xã Sa Đéc
Điện thoại: 860949
873600 Bưu cục cấp 3 Nàng Hai Đường Tỉnh Lộ 848 (Tân Hòa), Phường An Hòa, Thị xã Sa Đéc
Điện thoại: 761013
873601 Điểm BĐVHX An Hòa Khóm Tân Hòa, Phường An Hòa, Thị xã Sa Đéc
Điện thoại: 763500
873494 Đại lý bưu điện Tân Bình 3 Đường Nguyễn Sinh Sẵc, Phường 1, Thị xã Sa Đéc
Điện thoại: 770952
873540 Điểm BĐVHX Tân Quy Tây Ấp Tân Thành, Xã Tân Quy Tây, Thị xã Sa Đéc
Điện thoại: 764808
873346 Đại lý bưu điện Tân Qui Đông III Sô´92B, Đường Sa Nhiên, Phường Tân Quy Đông, Thị xã Sa Đéc
Điện thoại: 774127
873230 Bưu cục văn phòng VP SA ĐÉC Đường Hùng Vương, Phường 2, Thị xã Sa Đéc
Điện thoại: 774127

MÃ BƯU ĐIỆN LAI VUNG, ĐỒNG THÁP

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Lai Vung thuộc tỉnh Đồng Tháp, bao gồm: Lai Vung, Tân Thành, Tân Hòa, Tân Dương, Long Hậu, Hòa Thành, Long Thắng, Vĩnh Thới, Tân Phước, Định Hòa, Hòa Long, Phong Hòa, Bưu cục văn phòng VP BĐH LAI VUNG

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
872800 Bưu cục cấp 2 Lai Vung Đường Quốc Lộ 80 (khóm I), Thị Trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung
Điện thoại: ‎02773651651
872890 Bưu cục cấp 3 Tân Thành Đường Quốc Lộ 54, Xã Tân Thành, Huyện Lai Vung
Điện thoại: 649101
872940 Điểm BĐVHX Tân Hòa Ấp Hoà Tân, Xã Tân Hoà, Huyện Lai Vung
Điện thoại: 639123
872840 Điểm BĐVHX Tân Dương Ấp Tân Lộc A, Xã Tân Dương, Huyện Lai Vung
Điện thoại: 761444
872850 Điểm BĐVHX Long Hậu Ấp Long Thành, Xã Long Hậu, Huyện Lai Vung
Điện thoại: 656300
872830 Điểm BĐVHX Hòa Thành Ấp Tân Bình, Xã Hoà Thành, Huyện Lai Vung
Điện thoại: 862702
872960 Điểm BĐVHX Long Thắng Ấp Long Định, Xã Long Thắng, Huyện Lai Vung
Điện thoại: 848050
872930 Điểm BĐVHX Vĩnh Thới Ấp Hoà Định, Xã Vĩnh Thới, Huyện Lai Vung
Điện thoại: 636013
872870 Điểm BĐVHX Tân Phước Ấp Tân Thuận, Xã Tân Phước, Huyện Lai Vung
Điện thoại: 636013
872950 Điểm BĐVHX Định Hòa Ấp Định Thành, Xã Định Hoà, Huyện Lai Vung
Điện thoại: 636013
872910 Điểm BĐVHX Hòa Long Ấp Long Hội, Xã Hoà Long, Huyện Lai Vung
Điện thoại: 848666
872970 Điểm BĐVHX Phong Hòa Ấp Tân Lợi, Xã Phong Hoà, Huyện Lai Vung
Điện thoại: 630200
872920 Bưu cục văn phòng VP BĐH LAI VUNG Đường Quốc Lộ 80 (khóm I), Thị Trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung
Điện thoại: 630200

MÃ BƯU ĐIỆN LẤP VÒ, ĐỒNG THÁP

Danh sách các điểm bưu điện Lấp Vò thuộc tỉnh Đồng Tháp, tìm mã bưu điện: Vĩnh Thạnh, Tân Mỹ, Mỹ An Hưng A, Bình Thành, Hội An Đông, Bình Thạnh Trung, Long Hưng A, Tân Khánh Trung, Mỹ An Hưng B, Định An, Lấp Vò, ĐỊNH YÊN, Bưu cục văn phòng VP BĐH LẤP VÒ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
872730 Bưu cục cấp 3 Vĩnh Thạnh Ấp Vĩnh Bình, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò
Điện thoại: 670015
872640 Bưu cục cấp 3 Tân Mỹ Ấp Tân Thuận B, Xã Tân Mỹ, Huyện Lấp Vò
Điện thoại: 663001
872641 Điểm BĐVHX Mỹ An Hưng A Ấp An Ninh, Xã Tân Mỹ, Huyện Lấp Vò
Điện thoại: 663003
872710 Điểm BĐVHX Bình Thành Đường Quốc Lộ 80 Ấp Bình Lợi, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò
Điện thoại: 844425
872680 Điểm BĐVHX Hội An Đông Ấp An Quới, Xã Hội An Đông, Huyện Lấp Vò
Điện thoại: 845797
872610 Điểm BĐVHX Bình Thạnh Trung Ấp Bình Hiệp B, Xã Bình Thạnh Trung, Huyện Lấp Vò
Điện thoại: 845798
872620 Điểm BĐVHX Long Hưng A Ấp Hưng Mỹ Tây, Xã Long Hưng A, Huyện Lấp Vò
Điện thoại: 974312
872630 Điểm BĐVHX Tân Khánh Trung Ấp Khánh An, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò
Điện thoại: 675002
872660 Điểm BĐVHX Mỹ An Hưng B Ấp An Thuận, Xã Mỹ An Hưng B, Huyện Lấp Vò
Điện thoại: 663240
872700 Điểm BĐVHX Định An Ấp An Hoà, Xã Định An, Huyện Lấp Vò
Điện thoại: 663240
872600 Bưu cục cấp 2 Lấp Vò Đường Quốc Lộ 80 Ấp Bình Thạnh 1, Thị Trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò
Điện thoại: 845101
872696 Điểm BĐVHX ĐỊNH YÊN Ấp An Lợi B, Xã Đinh Yên, Huyện Lấp Vò
Điện thoại: 0673.665.903
872770 Bưu cục văn phòng VP BĐH LẤP VÒ Đường Quốc Lộ 80 Ấp Bình Thạnh 1, Thị Trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò
Điện thoại: 0673.665.903

MÃ BƯU ĐIỆN THANH BÌNH, ĐỒNG THÁP

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Thanh Bình thuộc tỉnh Đồng Tháp: Thanh Bình, Tân Huề, An Phong, Tân Qưới, Bình Tấn, Bình Thành, Tân Bình, Tân Hoà, Phú Lợi, Tân Thạnh, Tân Mỹ, Tân Long, Tân Phú, Bưu cục văn phòng VP BĐH THANH BÌNH

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
872400 Bưu cục cấp 2 Thanh Bình Sô´19, Đường Quốc Lộ 30, Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 833001
872510 Điểm BĐVHX Tân Huề Sô´109b, Ấp Tân Phong, Xã Tân Huề, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 535001
872480 Bưu cục cấp 3 An Phong Sô´109b, Ấp Thị, Xã An Phong, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 533001
872490 Bưu cục cấp 3 Tân Qưới Sô´209b, Ấp Trung, Xã Tân Qưới, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 537001
872430 Điểm BĐVHX Bình Tấn Sô´18b, Ấp 1, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 537001
872420 Điểm BĐVHX Bình Thành Sô´24, Ấp Bình Chánh, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 541001
872500 Điểm BĐVHX Tân Bình Sô´112, Ấp Hạ, Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 535101
872520 Điểm BĐVHX Tân Hoà Sô´309b, Ấp Tân Dinh, Xã Tân Hoà, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 535202
872460 Điểm BĐVHX Phú Lợi Sô´20, Ấp 1, Xã Phú Lợi, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 548079
872470 Điểm BĐVHX Tân Thạnh Sô´118, Ấp Trung, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 545001
872450 Điểm BĐVHX Tân Mỹ Sô´22a, Ấp 1, Xã Tân Mỹ, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 548001
872530 Điểm BĐVHX Tân Long Sô´209b, Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Long, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 539001
872440 Điểm BĐVHX Tân Phú Sô´21, Ấp Tân Hoà B, Xã Tân Phú, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 834348
872580 Bưu cục văn phòng VP BĐH THANH BÌNH Đường Quốc Lộ 30 (Ấp Tân Đông B), Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 834348

MÃ BƯU ĐIỆN THỊ XÃ HỒNG NGỰ, ĐỒNG THÁP

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Thị xã Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp, bao gồm: Hồng Ngự, An Bình A, An Bình B, Tân Hội, Bình Thạnh, An Lạc, Bưu cục văn phòng VP TX HỒNG NGỰ, HCC TX HỒNG NGỰ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
872100 Bưu cục cấp 2 Hồng Ngự Đường Trương Định, Phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự
Điện thoại: 837500
872300 Điểm BĐVHX An Bình A Ấp An Lợi, Xã An Bình A, Thị xã Hồng Ngự
Điện thoại: 838909
872150 Điểm BĐVHX An Bình B Ấp I, Xã An Bình B, Thị xã Hồng Ngự
Điện thoại: 838919
872170 Điểm BĐVHX Tân Hội Ấp Tân Hoà Trung, Xã Tân Hội, Thị xã Hồng Ngự
Điện thoại: 839100
872160 Điểm BĐVHX Bình Thạnh Ấp Bình Thành A, Xã Bình Thạnh, Thị xã Hồng Ngự
Điện thoại: 836100
872145 Điểm BĐVHX An Lạc Đường Trần Phú, Phường An Lạc, Thị xã Hồng Ngự
Điện thoại: 0673854101
872320 Bưu cục văn phòng VP TX HỒNG NGỰ Đường Trương Định, Phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự
Điện thoại: 0673854101
872315 Bưu cục cấp 3 HCC TX HỒNG NGỰ Đường Trần Phú, Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự
Điện thoại: 0673854101

MÃ BƯU ĐIỆN TÂN HỒNG, ĐỒNG THÁP

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Tân Hồng thuộc tỉnh Đồng Tháp: Tân Hồng, Giồng Găng, Thông Bình 2, Tân Hộ Cơ, Tân Phước, Thông Bình, Tân Thành A, An Phước, Tân Thành B, Bình Phú, Tân Công Chí, Đại lý bưu điện Tân Thành B, Kiốt bưu điện Giao dịch Bưu điện cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Bưu cục văn phòng VP BĐH TÂN HỒNG

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
871900 Bưu cục cấp 2 Tân Hồng Sô´14, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng
Điện thoại: 830101
872010 Bưu cục cấp 3 Giồng Găng Ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng
Điện thoại: 067525001
871960 Điểm BĐVHX Thông Bình 2 Ấp Long Sơn, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng
Điện thoại: 520002
871970 Điểm BĐVHX Tân Hộ Cơ Ấp Chiến Thắng, Xã Tân Hộ Cơ, Huyện Tân Hồng
Điện thoại: 529234
872011 Điểm BĐVHX Tân Phước Ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng
Điện thoại: 525345
871961 Điểm BĐVHX Thông Bình Ấp Phước Tiên, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng
Điện thoại: 520636
872020 Điểm BĐVHX Tân Thành A Ấp Anh Dũng, Xã Tân Thành A, Huyện Tân Hồng
Điện thoại: 522002
871990 Điểm BĐVHX An Phước Ấp An Thọ, Xã An Phước, Huyện Tân Hồng
Điện thoại: 525456
871950 Điểm BĐVHX Tân Thành B Ấp 3, Xã Tân Thành B, Huyện Tân Hồng
Điện thoại: 520456
871980 Điểm BĐVHX Bình Phú Ấp Công Tạo, Xã Bình Phú, Huyện Tân Hồng
Điện thoại: 830678
872000 Điểm BĐVHX Tân Công Chí Ấp Rọc Muống, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng
Điện thoại: 830888
871955 Đại lý bưu điện Tân Thành B Ấp 2, Xã Tân Thành B, Huyện Tân Hồng
Điện thoại: 3832623
871975 Kiốt bưu điện Giao dịch Bưu điện cửa khẩu quốc tế Dinh Bà Ấp Chiến Thắng, Xã Tân Hộ Cơ, Huyện Tân Hồng
Điện thoại: 3529300
872040 Bưu cục văn phòng VP BĐH TÂN HỒNG Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng
Điện thoại: 3529300

MÃ BƯU ĐIỆN TAM NÔNG, ĐỒNG THÁP

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Tam Nông/Đồng Tháp với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
871700 Bưu cục cấp 2 Tam Nông Đường Nguyễn Sinh Sắc ( Ấp 2), Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 067 827401
871830 Bưu cục cấp 3 An Long Ấp An Phú, Xã An Long, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 067 981101
871820 Điểm BĐVHX Phú Thành A Ấp Long An A, Xã Phú Thành A, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 987100
871770 Điểm BĐVHX Phú Đức Ấp K 9, Xã Phú Đức, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 067 827702
871810 Điểm BĐVHX Phú Thọ Ấp Phú Thọ A, Xã Phú Thọ, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 067 979001
871760 Điểm BĐVHX Hoà Bình Ấp 4, Xã Hoà Bình, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 067 978008
871850 Điểm BĐVHX Phú Ninh Ấp 1, Xã Phú Ninh, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 067 980048
871790 Điểm BĐVHX Phú Thành B Ấp Phú Bình, Xã Phú Thành B, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 067 995110
871731 Điểm BĐVHX Phú Cường Ấp A, Xã Phú Cường, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 067 977831
871800 Điểm BĐVHX An Hoà Ấp 2, Xã An Hoà, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 067 981846
871750 Điểm BĐVHX Tân Công Sính Ấp Tân Hưng, Xã Tân Công Sính, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 067 978004
871701 Đại lý bưu điện Nguyễn Chí Thanh Đường Trần Hưng Đạo (ấp 2 ), Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 067827999
871717 Đại lý bưu điện Tràm Chim 5 Lô {}, Khu dân cư ấp 3, Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 829707
871808 Điểm BĐVHX PHÚ CƯỜNG 2 Ấp 1, Xã An Hoà, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 0673.977.009
871787 Điểm BĐVHX PHÚ HIỆP Ấp K 10, Xã Phú Hiệp, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 0673.995.001
871870 Bưu cục văn phòng VP BĐH TAM NÔNG Đường Nguyễn Sinh Sắc ( Ấp 2), Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông
Điện thoại: 0673.995.001

MÃ BƯU ĐIỆN THÁP MƯỜI, ĐỒNG THÁP

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Tháp Mười trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Tháp Mười.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
871400 Bưu cục cấp 2 Tháp Mười Sô´36/4A, Đường Số 1 (khóm 1), Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 0673 825656
871520 Bưu cục cấp 3 Trường Xuân Ấp 5a (01/a _ 128/a), Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 954101
871560 Bưu cục cấp 3 Đường Thét Ấp Mỹ Tây 2 (1157/c _ 1620/c), Xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 9569001
871600 Bưu cục cấp 3 Thanh Mỹ Ấp Hưng Lợi (301 _ 800), Xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 967026
871620 Điểm BĐVHX Đốc Binh Kiều Ấp 5 (1012 _ 1449), Xã Đốc Binh Kiều, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 963001
871580 Điểm BĐVHX Hưng Thạnh Ấp 2a (244/b _ 613/b), Xã Hưng Thạnh, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 952101
871550 Điểm BĐVHX Thạnh Lợi Ấp 1 (01 _ 173), Xã Thạnh Lợi, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 952200
871510 Điểm BĐVHX Mỹ Hòa Ấp 1 (01a _ 226a), Xã Mỹ Hoà, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 960100
871590 Điểm BĐVHX Láng Biển Ấp 2 (141 _ 323), Xã Láng Biển, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 3948099
871610 Điểm BĐVHX Phú Điền Ấp Mỹ Thạnh (443/b1 _ 600/b1), Xã Phú Điền, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 965200
871561 Điểm BĐVHX Mỹ Quí Ấp Mỹ Tây 1 (714/c _ 1156/c), Xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 956999
871540 Điểm BĐVHX Mỹ Đông Ấp 4 (409/b _ 1045/b), Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 825300
871490 Điểm BĐVHX Mỹ An Ấp Mỹ Thị B (291/a _ 668/a), Xã Mỹ An, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 825700
871500 Điểm BĐVHX Tân Kiều Ấp 3 (442/c _ 854/c), Xã Tân Kiều, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 823101
871530 Điểm BĐVHX Trường Xuân Khu Dân Cư An Phong (Đường Thét), Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 823101
871570 Bưu cục văn phòng VP BĐH THÁP MƯỜI Đường Số 1 (khóm 1), Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 823101

MÃ BƯU ĐIỆN CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp, bao gồm: Thành phố Cao Lãnh, Kiốt bưu điện Trần Quốc Toản, Kiốt bưu điện Mỹ Tân, Phường Sáu, Tân Thuận Tây, Tân Thuận Đông, Tịnh Thới, Hòa An, Mỹ Tân, Mỹ Ngãi, Phường 11, Đồng Tháp, Tân Thuận Đông 2, GD Cấp 1 Đồng Tháp, Mỹ Trà, Bưu cục văn phòng VP TTTP CAO LÃNH, HCC ĐỒNG THÁP

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
871000 Bưu cục cấp 2 Thành phố Cao Lãnh Sô´85, Đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 851301
871100 Kiốt bưu điện Trần Quốc Toản Sô´1472, Đường Quốc lộ 30, Khóm 3, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 891300
871070 Kiốt bưu điện Mỹ Tân Sô´144, Đường Mai Văn Khải (Ấp 3), Xã Mỹ Tân, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 853172
871200 Bưu cục cấp 3 Phường Sáu Sô´1020, Đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 02773 881997
871150 Điểm BĐVHX Tân Thuận Tây Sô´Tổ 4, Ấp Tân Dân, Xã Tân Thuận Tây, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 891600
871160 Điểm BĐVHX Tân Thuận Đông Sô´228 Tổ 6, Ấp Đông Thạnh, Xã Tân Thuận Đông, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 898001
871280 Điểm BĐVHX Tịnh Thới Sô´68 Tổ 2, Ấp Tịnh Long, Xã Tịnh Thới, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 881990
871120 Điểm BĐVHX Hòa An Sô´96 Tổ 3, Ấp Đông Bình, Xã Hoà An, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 858917
871071 Điểm BĐVHX Mỹ Tân Sô´50, Đường Mai Văn Khải (Ấp 2), Xã Mỹ Tân, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 856682
871090 Điểm BĐVHX Mỹ Ngãi Ấp 2 (tổ 07 Đến Tổ 12), Xã Mỹ Ngãi, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 891604
871111 Bưu cục cấp 3 Phường 11 Sô´16-17, Đường Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 892000
870900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Đồng Tháp Sô´83-85, Đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 852173
871165 Điểm BĐVHX Tân Thuận Đông 2 Sô´Tổ 16, Ấp Đông Định, Xã Tân Thuận Đông, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 899501; 899502
870000 Bưu cục cấp 1 GD Cấp 1 Đồng Tháp Sô´85, Đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 852173
871053 Điểm BĐVHX Mỹ Trà Sô´Tổ 5, Đường Mai Văn Khải (Ấp 3), Xã Mỹ Trà, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 875685; 875686
871130 Bưu cục văn phòng VP TTTP CAO LÃNH Đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 875685; 875686
871035 Bưu cục cấp 3 HCC ĐỒNG THÁP Sô´27, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 0673876899

Phân biệt khái niệm Zip/Postal Code, Mã bưu điện

Chúng ta sẽ thắc mắc mã ZipCode Đồng Tháp, mã Postal Code Đồng Tháp hay Mã bưu điện, Thư tín, Mã Bưu Chính Đồng Tháp thì có gì khác nhau hay không. Thực tế, đây là những khái niệm nhiều người dễ nhầm lẫn, vì về cơ bản chúng đều dựa trên ý nghĩa chung, nhưng cách mã hóa, chức năng và tên gọi có chút khác biệt.

Cụ thể, mọi người dễ nhầm lẫn giữa các khái niệm:

 • ZIP code: mã vùng bưu điện của Mỹ
 • Postal Code: mã bưu chính quốc tế
 • Area code: mã vùng điện thoại
 • Country code: mã vùng điện thoại của một quốc gia

Mã ZIP hay tên tiếng Anh là ZIP Code – Mã bưu điện Hoa Kỳ, là hệ thống mã bưu chính được Cục Bưu điện Hoa Kỳ sử dụng từ năm 1963. ZIP viết tắt của cụm từ “Zone Improvement Plan”. Thực tế, mã ZIP CODE dùng để ấn định điểm đưa thư, bưu phẩm bên trong lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc các vùng lãnh thổ thuộc thẩm quyền của Mỹ, hay nơi đóng quân của quân đội Mỹ.

Vì thế mà bưu phẩm hay thư gửi đi quốc tế không có mục ZIP Code. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của Mỹ, đặc biệt là các dịch vụ Online như Google, Amazon hay dịch vụ máy chủ, hosting khác nên thuật ngữ ZIP code được cả thế giới biết đến. Về vai trò thì nó giống như Postal Code của quốc tế, nhưng cách mã hóa khác nhau.

Postal Code là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, số hoặc cả hai để bổ sung vào địa chỉ nhận thư, bưu phẩm nhằm giúp xác định điểm cuối nhận thư, bưu phẩm tốt hơn. Mỗi quốc gia sẽ có hệ thống ký hiệu Postal Code riêng. Lý do phải sinh ra mã Postal Code là bởi thư gửi đi trên toàn thế giới, nếu chỉ dựa vào địa chỉ ghi trên bưu phẩm, thư thì rất khó cho nhân viên bưu điện. Ví dụ như nhân viên ở Mỹ mà xem bưu phẩm gửi tới Trung Quốc hay Ả Rập, Lào, Thái với toàn ký tự tượng hình thì không thể biết được.

Postal Code do Liên minh Bưu chính Thế giới – Universal Postal Union (viết tắt tành UPU) quy định, giúp xác định vị trí điểm cuối nhận hàng hóa, bưu phẩm, thư tín thông qua các ký tự Latinh (A-Z) và số (0-9) có thể áp dụng chung trên toàn cầu.

Nhờ mã hóa địa chỉ bằng Postal Code, người ta có thể tra cứu phí vận chuyển tới các quốc gia khác, cũng như thời gian vận chuyển dự kiến. Chứ nếu dựa vào địa chỉ ghi trên thư, bưu phẩm thì quá khó.

Tại Việt Nam, Postal Code được dịch sang thành “Mã Bưu điện”, hoặc “Mã bưu chính” hay “Mã Thư tín”. Tuy nhiên, hệ thống bưu điện Việt Nam ít dùng Postal Code mà chủ yếu vẫn dựa trên địa chỉ ghi trên thư. Nên nhớ, mỗi chi nhánh bưu điện trên toàn quốc đều có một mã Postal Code riêng và nó cố định, giúp xác định vị trí, địa chỉ cụ thể thông qua cách mã hóa chung.

Như vậy, các thuật ngữ Zip Code, Postal Code, Mã bưu điện, Mã Thư tín và Mã Bưu chính thức ra đều giống nhau. Đó là những dãy số, ký tự được mã hóa giúp đại diện cho một vị trí bưu điện nào đó trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sự khác nhau nằm ở cách mã hóa và chức năng. Ví dụ như Zip Code tại Mỹ trở thành một quy chuẩn chung cho cả người dân, quân đội hay các công ty. Trong khi đó, ở Việt Nam thì Mã bưu chính gần như rất ít được sử dụng và có vai trò rất nhỏ trong hệ thống bưu điện. Ở Mỹ thì mã hóa theo chuẩn 5 số cơ bản hoặc ZIP+4 (không bắt buộc) với 5 số cơ bản và thêm 4 số nữa. Còn ở Việt Nam thì mã hóa theo dạng 6 số.

Mã bưu chính, Bưu điện Việt Nam

Như đã nói ở trên, Mã bưu chính Việt Nam còn được gọi là mã bưu điện, mã thư tín, gồm 6 chữ số (trước đây là 5 số) với quy tắc nhất định. Hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh/thành phố cấp trung ương, hai chữ số tiếp theo xác định mã quận/huyện/thị xã/thành phố cấp tỉnh, số tiếp theo xác định tên phường/xã/thị trấn và số cuối cùng xác định thôn/ấp/phố/hoặc đối tượng cụ thể. Chúng ta tóm tắt quy định trên như sau:

 • 2 số đầu tiên (từ 00 đến 99): mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Số thứ nhất và 2)
 • 2 số tiếp theo: mã quận/ huyện/ thị xã/ thành phố trực thuộc tỉnh (Số thứ 3 và thứ 4)
 • 1 số tiếp theo: xã, phường, thị trấn (Số thứ 5)
 • 1 số cuối cùng: xác định ấp, thôn, phố hoặc đối tượng cụ thể (Số cuối cùng thứ 6)

Mã dành riêng cho bưu cục (Bưu điện trung tâm) cũng gồm 6 chữ số, với 2 chữ số đầu xác định tên tỉnh/thành phố, còn các chữ số sau thường là 0. Việt Nam không có mã bưu chính cấp quốc gia.

Quy định về mã bưu chính, mã bưu điện Việt Nam mới nhất là gồm 6 ký tự được chia thành 10 vùng, đánh số từ 0 đến 9 với các đặc điểm sau:

 • Một vùng không quá 10 tỉnh
 • Các tỉnh trong một vùng có mã ký tự đầu tiên giống nhau
 • Thành phố trực thuộc Trung ương

Danh sách mã Zip/Postal Code Đồng Tháp mà giainghia.com cung cấp trên đây hy vọng đã giúp ích cho người dùng. Việc tra cứu mã bưu điện Đồng Tháp sẽ rất cần thiết trong nhiều trường hợp, như khai báo địa chỉ cá nhân khi mua hàng online, đăng ký dịch vụ từ nước ngoài như Mỹ, châu Âu… Chúng ta cũng nên nhớ rằng, Bưu chính Việt Nam thuộc tập đoàn VNPOST (trực thuộc VNPT), kiểu tập đoàn của nhà nước. Vì thế, bạn cứ yên tâm là mã bưu chính Đồng Tháp sẽ được áp dụng chung trên toàn quốc, cũng như trên toàn thế giới.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*