Zip Postal Code Điện Biên, Mã bưu điện, bưu chính Điện Biên mới nhất


Zip Postal Code Điện Biên mới nhất và đầy đủ nhất, tra cứu danh sách mã thư tín, mã bưu chính, mã bưu điện Điện Biên để gửi thư, bưu phẩm, hàng hóa hay đăng ký dịch vụ. Nếu gửi thư, bưu phẩm trong nước thì không cần tới mã này, nhưng với các dịch vụ quốc tế thì Postal Code, Zip Code Điện Biên lại rất cần thiết. Đặc biệt, khi gửi thư/bưu phẩm từ nước ngoài về Việt Nam, hoặc đăng ký dịch vụ (mua sản phẩm) ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… thì nhiều lần người ta yêu cầu Postal Code Điện Biên. Vậy chúng ta phải ghi gì?

Postal Code Việt Nam

Zip/Postal Code Điện Biên

Zip/Postal Code Điện Biên gồm 6 chữ số tuân theo quy định của mã bưu điện Việt Nam. Bạn ở nơi nào của Điện Biên thì tra cứu mã bưu điện gần nơi mình sống nhất.

MÃ BƯU ĐIỆN NẬM PỒ, ĐIỆN BIÊN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Nậm Pồ thuộc tỉnh Điện Biên: Nậm Pồ, Pa Tần, Chà Cang, Nà Bủng, Nà Hỳ, Na Cô Sa, Chà Tở, Nậm Khăn, Chà Nưa, Si Pa Phìn, Phìn Hồ, Nà Khoa, Hòm thư Công cộng Xã Nậm Tin, Hòm thư Công cộng Xã Nậm Nhừ, Hòm thư Công cộng Xã Nậm Chua, Hòm thư Công cộng Xã Vàng Đán

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
385310 Bưu cục cấp 2 Nậm Pồ Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 02303745666
385420 Điểm BĐVHX Pa Tần Bản Pa Tần, Xã Pa Tần, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 0943394377
385320 Điểm BĐVHX Chà Cang Bản Mới, Xã Chà Cang, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 0949411081
385350 Điểm BĐVHX Nà Bủng Bản Nà Bủng 1, Xã Nà Bủng, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 0917912486
385370 Điểm BĐVHX Nà Hỳ Bản Nà Hỳ 1, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 0943650992
385360 Điểm BĐVHX Na Cô Sa Bản Huổi Thủng 1, Xã Na Cô Sa, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 01246119881
385340 Điểm BĐVHX Chà Tở Bản Nà Pẩu, Xã Chà Tở, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 0941030484
385390 Điểm BĐVHX Nậm Khăn Bản Nậm Khăn, Xã Nậm Khăn, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 0916514944
385330 Điểm BĐVHX Chà Nưa Bản Pó Có, Xã Chà Nưa, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 01652745887
385440 Điểm BĐVHX Si Pa Phìn Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 0983379578
385430 Điểm BĐVHX Phìn Hồ Bản Đệ Tinh 2, Xã Phìn Hồ, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 0941662333
385315 Điểm BĐVHX Nà Khoa Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 0911032043
385412 Hòm thư Công cộng Xã Nậm Tin Bản Nậm Tin 1, Xã Nậm Tin, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 01255504558
385402 Hòm thư Công cộng Xã Nậm Nhừ Bản Nậm Nhừ 1, Xã Nậm Nhừ, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 01237866787
385382 Hòm thư Công cộng Xã Nậm Chua Bản Nậm Chua 2, Xã Nậm Chua, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 01276592776
385452 Hòm thư Công cộng Xã Vàng Đán Bản Vàng Đán Đạo, Xã Vàng Đán, Huyện Nậm Pồ
Điện thoại: 01236118370

MÃ BƯU ĐIỆN MƯỜNG ẢNG, ĐIỆN BIÊN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Mường Ảng thuộc tỉnh Điện Biên: Mường Ảng, Mường Đăng, Ẳng Tở, Búng Lao, Ẳng Nưa, Ẳng Cang, Mường Lạn, Xuân Lao, Năm Lịch, Ngối Cáy

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
384800 Bưu cục cấp 2 Mường Ảng Tổ 7, Thị Trấn Mường Ẳng, Huyện Mường Ảng
Điện thoại: 02303865103
382790 Điểm BĐVHX Mường Đăng Bản Đăng, Xã Mường Đăng, Huyện Mường Ảng
Điện thoại: 0916957936
382890 Điểm BĐVHX Ẳng Tở Bản Cha Cuông, Xã Ẳng Tở, Huyện Mường Ảng
Điện thoại: 01693380703
382920 Điểm BĐVHX Búng Lao Bản Quyết Tiến, Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng
Điện thoại: 0949407226
382870 Điểm BĐVHX Ẳng Nưa Bản Tin Tốc, Xã Ẳng Nưa, Huyện Mường Ảng
Điện thoại: 0977602581
382820 Điểm BĐVHX Ẳng Cang Bản Kéo, Xã Ẳng Cang, Huyện Mường Ảng
Điện thoại: 01666060715
382960 Điểm BĐVHX Mường Lạn Bản Lạn, Xã Mường Lạn, Huyện Mường Ảng
Điện thoại: 01262393868
385060 Điểm BĐVHX Xuân Lao Bản Lao, Xã Xuân Lao, Huyện Mường Ảng
Điện thoại: 0943038628
385020 Điểm BĐVHX Năm Lịch Bản Lịch Cang, Xã Nặm Lịch, Huyện Mường Ảng
Điện thoại: 01692282781
385040 Điểm BĐVHX Ngối Cáy Bản Cáy, Xã Ngối Cáy, Huyện Mường Ảng
Điện thoại: 0911212361

MÃ BƯU ĐIỆN MƯỜNG NHÉ, ĐIỆN BIÊN

Danh sách 11 địa chỉ Bưu điện ở Mường Nhé, Điện Biên: Bưu cục cấp 2 Mường Nhé, Điểm BĐVHX Mường Toong, Điểm BĐVHX Sín Thầu, Điểm BĐVHX Quảng Lâm, Điểm BĐVHX Nậm Kè, Điểm BĐVHX Pá Mỳ, Điểm BĐVHX Sen Thượng, Điểm BĐVHX Leng Su Sìn, Hòm thư Công cộng xã Chung Chải, Hòm thư Công cộng Xã Nậm Vì, Hòm thư Công cộng Xã Huổi Lếch

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
384000 Bưu cục cấp 2 Mường Nhé Khối Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé
Điện thoại: 02303740019
384050 Điểm BĐVHX Mường Toong Bản Mường Toong 1, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé
Điện thoại: 0943334902
384040 Điểm BĐVHX Sín Thầu Bản Tả Co Khừ, Xã Sín Thầu, Huyện Mường Nhé
Điện thoại: 01629000965
384250 Điểm BĐVHX Quảng Lâm Bản Trạm Púng, Xã Quảng Lâm, Huyện Mường Nhé
Điện thoại: 0985701663
384230 Điểm BĐVHX Nậm Kè Bản Nậm Kè, Xã Nậm Kè, Huyện Mường Nhé
Điện thoại: 946068058
384280 Điểm BĐVHX Pá Mỳ Bản Pá Mỳ 1, Xã Pá Mỳ, Huyện Mường Nhé
Điện thoại: 01253955287
384290 Điểm BĐVHX Sen Thượng Bản Sen Thượng, Xã Sen Thượng, Huyện Mường Nhé
Điện thoại: 0949879206
384001 Điểm BĐVHX Leng Su Sìn Bản Suối Voi, Xã Leng Su Sìn, Huyện Mường Nhé
Điện thoại: 0946068058
384030 Hòm thư Công cộng xã Chung Chải Bản Đoàn Kết, Xã Chung Chải, Huyện Mường Nhé
Điện thoại: 01676093741
384270 Hòm thư Công cộng Xã Nậm Vì Bản Nậm Vì, Xã Nậm Vì, Huyện Mường Nhé
Điện thoại: 0984380813
385502 Hòm thư Công cộng Xã Huổi Lếch Bản Huổi Lếch, Xã Huổi Lếch, Huyện Mường Nhé
Điện thoại: 01663868834

MÃ BƯU ĐIỆN MƯỜNG LAY, ĐIỆN BIÊN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Mường Lay thuộc tỉnh Điện Biên: Tx Mường Lay, Nậm Cản, Lay Nưa

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
383900 Bưu cục cấp 2 Tx Mường Lay Tổ 13, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay
Điện thoại: 02303852303
383980 Bưu cục cấp 3 Nậm Cản Tổ 4, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay
Điện thoại: 02303852301
383940 Điểm BĐVHX Lay Nưa Bản Ló 1, Xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay
Điện thoại: 01662554656

MÃ BƯU ĐIỆN MƯỜNG CHÀ, ĐIỆN BIÊN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Mường Chà thuộc tỉnh Điện Biên, bao gồm: Mường Chà, Mường Mơn, Mường Tùng, Xá Tổng, Hừa Ngài, Huổi Lèng, Na Sang, Sa Lông, Ma Thì Hồ, Nậm Nèn, Hòm thư Công cộng Xã Pa Ham, Hòm thư Công cộng Xã Huổi Mí

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
383300 Bưu cục cấp 2 Mường Chà Khu phố 3, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà
Điện thoại: 02303842641
383500 Điểm BĐVHX Mường Mơn Bản Búng Giắt, Xã Mường Mơn, Huyện Mường Chà
Điện thoại: 01667864972
383480 Điểm BĐVHX Mường Tùng Bản Mường Tùng, Xã Mường Tùng, Huyện Mường Chà
Điện thoại: 01205928199
383340 Điểm BĐVHX Xá Tổng Bản Xa Tổng, Xã Xá Tổng, Huyện Mường Chà
Điện thoại: 01205952620
383320 Điểm BĐVHX Hừa Ngài Bản Hừa Ngài, Xã Hừa Ngài, Huyện Mường Chà
Điện thoại: 0917717210
383460 Điểm BĐVHX Huổi Lèng Bản Huổi Lèng, Xã Huổi Leng, Huyện Mường Chà
Điện thoại: 01205928177
383590 Điểm BĐVHX Na Sang Bản Hin 2, Xã Na Sang, Huyện Mường Chà
Điện thoại: 0947898737
384650 Điểm BĐVHX Sa Lông Bản Sa Lông 1, Xã Sa Lông, Huyện Mường Chà
Điện thoại: 01635542286
383570 Điểm BĐVHX Ma Thì Hồ Bản Hồ Chim 1, Xã Ma Thì Hồ, Huyện Mường Chà
Điện thoại: 01637848856
383360 Điểm BĐVHX Nậm Nèn Bản Nậm Nèn 1, Xã Nậm Nèn, Huyện Mường Chà
Điện thoại: 01656395431
384682 Hòm thư Công cộng Xã Pa Ham Bản Mường Anh, Xã Pa Ham, Huyện Mường Chà
Điện thoại: 01205928153
384672 Hòm thư Công cộng Xã Huổi Mí Bản Huổi Mí 1, Xã Huổi Mí, Huyện Mường Chà
Điện thoại: 0942759607

MÃ BƯU ĐIỆN TỦA CHÙA, ĐIỆN BIÊN

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Tủa Chùa trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Tủa Chùa.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
383600 Bưu cục cấp 2 Tủa Chùa Khu phố Thắng Lợi, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa
Điện thoại: 02303845103
383610 Điểm BĐVHX Xá Nhè Bản Tính B, Xã Sáng Nhè, Huyện Tủa Chùa
Điện thoại: 01205929094
383800 Điểm BĐVHX Mường Báng Đội 2, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa
Điện thoại: 01205929132
383650 Điểm BĐVHX Tủa Thàng Bản Làng Vùa 1, Xã Tủa Thàng, Huyện Tủa Chùa
Điện thoại: 01205929020
383630 Điểm BĐVHX Mường Đun Bản Đun, Xã Mường Đun, Huyện Tủa Chùa
Điện thoại: 01205929684
383730 Điểm BĐVHX Lao Xả Phình Thôn 1, Xã Lao Xả Phình, Huyện Tủa Chùa
Điện thoại: 01205929570
383710 Điểm BĐVHX Tả Sìn Thàng Bản Tả Sìn Thàng, Xã Tả Sìn Thàng, Huyện Tủa Chùa
Điện thoại: 01205928795
383760 Điểm BĐVHX Trung Thu Bản Trung Thu, Xã Trung Thu, Huyện Tủa Chùa
Điện thoại: 01205929067
383740 Điểm BĐVHX Tả Phình Bản Tả Phình 1, Xã Tả Phình, Huyện Tủa Chùa
Điện thoại: 01205929020
383690 Điểm BĐVHX Sín Chải Bản Sín Chải, Xã Sín Chải, Huyện Tủa Chùa
Điện thoại: 01205929205
383670 Điểm BĐVHX Huổi Só Bản Huổi Ca, Xã Huổi Só, Huyện Tủa Chùa
Điện thoại: 01205928083
383780 Điểm BĐVHX Xính Phình Bản Tà Là Cáo, Xã Xính Phình, Huyện Tủa Chùa
Điện thoại: 01205929112

MÃ BƯU ĐIỆN TUẦN GIÁO, ĐIỆN BIÊN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Tuần Giáo thuộc tỉnh Điện Biên: Tuần Giáo, Quài Cang, Tỏa Tình, Quài Nưa, Mường Thín, Pú Nhung, Ta Ma, Mùn Chung, Phình Sáng, Mường Mùn, Nà Sáy, Chiềng Sinh, Quài Tở, Tênh Phong, Hòm thư Công cộng Xã Nà Tòng, Hòm thư Công cộng Xã Pú Xi, Hòm thư Công cộng Xã Rạng Đông, Hòm thư Công cộng Xã Chiềng Đông, Hòm thư Công cộng Xã Mường Khong

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
382500 Bưu cục cấp 2 Tuần Giáo Khu phố Tân Giang, Thị Trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 02303862376
382530 Điểm BĐVHX Quài Cang Bản Cong, Xã Quài Cang, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 928 646
383080 Điểm BĐVHX Tỏa Tình Bản Tỏa Tình, Xã Toả Tình, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 928 754
382570 Điểm BĐVHX Quài Nưa Bản Minh Thắng, Xã Quài Nưa, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205927983
382740 Điểm BĐVHX Mường Thín Bản Thín A, Xã Mường Thín, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205929679
382600 Điểm BĐVHX Pú Nhung Bản Chung Dình, Xã Pú Nhung, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 928 704
382620 Điểm BĐVHX Ta Ma Bản Háng Chua, Xã Ta Ma, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 929 409
382670 Điểm BĐVHX Mùn Chung Bản Huổi Lóng, Xã Mùn Chung, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 928 632
382640 Điểm BĐVHX Phình Sáng Bản Nậm Din, Xã Phình Sáng, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 928 793
382700 Điểm BĐVHX Mường Mùn Bản Mường Mùn 1, Xã Mường Mùn, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 928 803
382760 Điểm BĐVHX Nà Sáy Bản Nà Sáy 1, Xã Nà Sáy, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 928 781
383000 Điểm BĐVHX Chiềng Sinh Bản Ta Cơn, Xã Chiềng Sinh, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 928 638
383030 Điểm BĐVHX Quài Tở Bản Huổi Sản, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 929 037
383070 Điểm BĐVHX Tênh Phong Bản Tênh Phong, Xã Tênh Phông, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 928 771
382792 Hòm thư Công cộng Xã Nà Tòng Bản Nà Tòng, Xã Nà Tòng, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 929 266
382813 Hòm thư Công cộng Xã Pú Xi Bản Hua Mức 2, Xã Pú Xi, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 929 201
382832 Hòm thư Công cộng Xã Rạng Đông Bản Rạng Đông, Xã Rạng Đông, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 0988320651
382852 Hòm thư Công cộng Xã Chiềng Đông Bản Bình Minh, Xã Chiềng Đông, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 929 367
382872 Hòm thư Công cộng Xã Mường Khong Bản Phai Mướng, Xã Mường Khong, Huyện Tuần Giáo
Điện thoại: 01205 929 843

MÃ BƯU ĐIỆN ĐIỆN BIÊN, ĐIỆN BIÊN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Điện Biên thuộc tỉnh Điện Biên: Điện Biên, Bản Phủ, Thanh Luông, Thanh Nưa, Mường Pồn, Nà Tấu, Mường Phăng, Thanh Hưng, Thanh Chăn, Thanh Yên, Noong Luống, Noong Hẹt, Thanh An, Thanh Xương, Pa Thơm, Mường Nhà, Núa Ngam, Na Ư, Pom Lót, Phu Luông, Hòm thư Công cộng Trung tâm Pú Tỉu, Hòm thư Công cộng Xã Sam Mứn, Hòm thư Công cộng Xã Mường Lói, Hòm thư Công cộng Xã Nà Nhạn, Hòm thư Công cộng Xã Hua Thanh, Hòm thư Công cộng Xã Hẹ Muông, Hòm thư Công cộng Xã Na Tông, Hòm thư Công cộng Xã Pá Khoang

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
381400 Bưu cục cấp 2 Điện Biên Tổ Dân Phố 6, Thị Trấn Mường Thanh, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 02303924159
381830 Bưu cục cấp 3 Bản Phủ Bản Phiêng Cá, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 02303821172
381570 Điểm BĐVHX Thanh Luông Bản Pe Nọi 10a, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 01669869328
381550 Điểm BĐVHX Thanh Nưa Bản Nậm Ty 1, Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0967690234
381530 Điểm BĐVHX Mường Pồn Bản Mường Pồn 1, Xã Mường Pồn, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0915564986
381490 Điểm BĐVHX Nà Tấu Bản Tà Cáng 2, Xã Nà Tấu, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0943656296
381430 Điểm BĐVHX Mường Phăng Bản Trung Tâm, Xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0915712385
381600 Điểm BĐVHX Thanh Hưng Đội 13, Xã Thanh Hưng, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0945370048
381620 Điểm BĐVHX Thanh Chăn Đội 7 Thôn Thanh Hồng, Xã Thanh Chăn, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0945370046
381640 Điểm BĐVHX Thanh Yên Bản Việt Yên 4a, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 01257733811
381690 Điểm BĐVHX Noong Luống Bản A2, Xã Noong Luống, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0944705828
381831 Điểm BĐVHX Noong Hẹt Bản Bông A, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0988792860
381860 Điểm BĐVHX Thanh An Bản Thanh Bình, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0945370052
381410 Điểm BĐVHX Thanh Xương Bản Bánh, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 01237346379
381680 Điểm BĐVHX Pa Thơm Bản Pa Thơm, Xã Pa Thơm, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0944311200
381770 Điểm BĐVHX Mường Nhà Bản Xôm, Xã Mường Nhà, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0943339785
381810 Điểm BĐVHX Núa Ngam Bản Tân Ngam, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0903408849
381760 Điểm BĐVHX Na Ư Bản Na Ư, Xã Na Ư, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 01242907911
381730 Điểm BĐVHX Pom Lót Bản Thôn 6 Pom Lót, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0917093895
381800 Điểm BĐVHX Phu Luông Bản Xẻ 1, Xã Phu Luông, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0916973613
381907 Hòm thư Công cộng Trung tâm Pú Tỉu Bản Pú Tỉu 13, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 01628347946
384492 Hòm thư Công cộng Xã Sam Mứn Bản Pom Lót đội 8, Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 01234391394
384482 Hòm thư Công cộng Xã Mường Lói Bản Lói 1, Xã Mường Lói, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0916961014
381880 Hòm thư Công cộng Xã Nà Nhạn Bản Nà Nhạn 1, Xã Nà Nhạn, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 01238271356
384452 Hòm thư Công cộng Xã Hua Thanh Bản Đội 4 bản Xá Nhù, Xã Hua Thanh, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0987219794
384442 Hòm thư Công cộng Xã Hẹ Muông Bản Hẹ 1, Xã Hẹ Muông, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 0918849347
384462 Hòm thư Công cộng Xã Na Tông Bản Na Tông 2, Xã Na Tông, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 01649997809
384472 Hòm thư Công cộng Xã Pá Khoang Tổ Bó, Xã Pá Khoang, Huyện Điện Biên
Điện thoại: 01205951638

MÃ BƯU ĐIỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, ĐIỆN BIÊN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Điện Biên Đông thuộc tỉnh Điện Biên, bao gồm: Điện Biên Đông, Mường Luân, Luân Giói, Phì Nhừ, Chiềng Sơ, Xa Dung, Na Son, Pú Nhi, Phình Giàng, Háng Lìa, Keo Lôm, Noong U, Pú Hồng, Tìa Dình

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
382000 Bưu cục cấp 2 Điện Biên Đông Tổ Dân Cư Số 2, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 02303891234
382240 Điểm BĐVHX Mường Luân Bản Trung Tâm, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 0965867243
382270 Điểm BĐVHX Luân Giói Bản Giói A, Xã Luân Giới, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 01632720947
382140 Điểm BĐVHX Phì Nhừ Bản Suối Lư, Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 0979924884
382300 Điểm BĐVHX Chiềng Sơ Bản Kéo, Xã Chiềng Sơ, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 0971763331
382040 Điểm BĐVHX Xa Dung Bản Xa Dung B, Xã Xa Dung, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 01684975704
382010 Điểm BĐVHX Na Son Bản Na Phát A, Xã Na Son, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 0977860498
382070 Điểm BĐVHX Pú Nhi Bản Pú Nhi A, Xã Pú Nhi, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 0912191553
382170 Điểm BĐVHX Phình Giàng Bản Xa Pua B, Xã Phình Giàng, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 0918159558
382210 Điểm BĐVHX Háng Lìa Bản Háng Lìa, Xã Háng Lìa, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 01237853913
382110 Điểm BĐVHX Keo Lôm Bản Keo Lôm 1, Xã Keo Lôm, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 0943656900
382340 Điểm BĐVHX Noong U Bản Tìa Ló A, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 01639223238
382351 Điểm BĐVHX Pú Hồng Bản Pú Hồng A, Xã Pú Hồng, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 01257186523
382360 Điểm BĐVHX Tìa Dình Bản Tìa Dình A, Xã Tìa Dình, Huyện Điện Biên Đông
Điện thoại: 01278314824

MÃ BƯU ĐIỆN ĐIỆN BIÊN PHỦ, ĐIỆN BIÊN

Danh sách 10 địa chỉ Bưu điện ở Điện Biên Phủ, Điện Biên: Bưu cục cấp 1 Tp Điện Biên Phủ, Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Điện Biên, Bưu cục cấp 3 KHL Thành phố Điện Biên Phủ, Bưu cục cấp 3 Him Lam, Bưu cục cấp 3 Thanh Bình, Bưu cục cấp 3 Thanh Trường, Bưu cục cấp 3 Nam Thanh, Hòm thư Công cộng phường Noong Bua, Hòm thư Công cộng xã Thanh Minh, Hòm thư Công cộng xã Tà Lèng

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
380000 Bưu cục cấp 1 Tp Điện Biên Phủ Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ
Điện thoại: 02303825835
380900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Điện Biên Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ
Điện thoại: 02153826235
381040 Bưu cục cấp 3 KHL Thành phố Điện Biên Phủ Tổ Dân Phố 10, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ
Điện thoại: 02153868868
381100 Bưu cục cấp 3 Him Lam Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ
Điện thoại: 02303810033
381170 Bưu cục cấp 3 Thanh Bình Tổ Dân Phố 3, Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ
Điện thoại: (0230
381220 Bưu cục cấp 3 Thanh Trường Tổ Dân Phố 10, Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ
Điện thoại: 02303736056
381255 Bưu cục cấp 3 Nam Thanh Tổ Dân Phố 6, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ
Điện thoại: 02303736056
381271 Hòm thư Công cộng phường Noong Bua Tổ Dân Phố 6, Phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ
Điện thoại: 02303831985
381150 Hòm thư Công cộng xã Thanh Minh Bản Co Củ, Xã Thanh Minh, Thành phố Điện Biên Phủ
Điện thoại: 0977315929
381290 Hòm thư Công cộng xã Tà Lèng Bản Tà Lành, Xã Tà Lèng, Thành phố Điện Biên Phủ
Điện thoại: 01699899646

Phân biệt khái niệm Zip/Postal Code, Mã bưu điện

Chúng ta sẽ thắc mắc mã ZipCode Điện Biên, mã Postal Code Điện Biên hay Mã bưu điện, Thư tín, Mã Bưu Chính Điện Biên thì có gì khác nhau hay không. Thực tế, đây là những khái niệm nhiều người dễ nhầm lẫn, vì về cơ bản chúng đều dựa trên ý nghĩa chung, nhưng cách mã hóa, chức năng và tên gọi có chút khác biệt.

Cụ thể, mọi người dễ nhầm lẫn giữa các khái niệm:

 • ZIP code: mã vùng bưu điện của Mỹ
 • Postal Code: mã bưu chính quốc tế
 • Area code: mã vùng điện thoại
 • Country code: mã vùng điện thoại của một quốc gia

Mã ZIP hay tên tiếng Anh là ZIP Code – Mã bưu điện Hoa Kỳ, là hệ thống mã bưu chính được Cục Bưu điện Hoa Kỳ sử dụng từ năm 1963. ZIP viết tắt của cụm từ “Zone Improvement Plan”. Thực tế, mã ZIP CODE dùng để ấn định điểm đưa thư, bưu phẩm bên trong lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc các vùng lãnh thổ thuộc thẩm quyền của Mỹ, hay nơi đóng quân của quân đội Mỹ.

Vì thế mà bưu phẩm hay thư gửi đi quốc tế không có mục ZIP Code. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của Mỹ, đặc biệt là các dịch vụ Online như Google, Amazon hay dịch vụ máy chủ, hosting khác nên thuật ngữ ZIP code được cả thế giới biết đến. Về vai trò thì nó giống như Postal Code của quốc tế, nhưng cách mã hóa khác nhau.

Postal Code là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, số hoặc cả hai để bổ sung vào địa chỉ nhận thư, bưu phẩm nhằm giúp xác định điểm cuối nhận thư, bưu phẩm tốt hơn. Mỗi quốc gia sẽ có hệ thống ký hiệu Postal Code riêng. Lý do phải sinh ra mã Postal Code là bởi thư gửi đi trên toàn thế giới, nếu chỉ dựa vào địa chỉ ghi trên bưu phẩm, thư thì rất khó cho nhân viên bưu điện. Ví dụ như nhân viên ở Mỹ mà xem bưu phẩm gửi tới Trung Quốc hay Ả Rập, Lào, Thái với toàn ký tự tượng hình thì không thể biết được.

Postal Code do Liên minh Bưu chính Thế giới – Universal Postal Union (viết tắt tành UPU) quy định, giúp xác định vị trí điểm cuối nhận hàng hóa, bưu phẩm, thư tín thông qua các ký tự Latinh (A-Z) và số (0-9) có thể áp dụng chung trên toàn cầu.

Nhờ mã hóa địa chỉ bằng Postal Code, người ta có thể tra cứu phí vận chuyển tới các quốc gia khác, cũng như thời gian vận chuyển dự kiến. Chứ nếu dựa vào địa chỉ ghi trên thư, bưu phẩm thì quá khó.

Tại Việt Nam, Postal Code được dịch sang thành “Mã Bưu điện”, hoặc “Mã bưu chính” hay “Mã Thư tín”. Tuy nhiên, hệ thống bưu điện Việt Nam ít dùng Postal Code mà chủ yếu vẫn dựa trên địa chỉ ghi trên thư. Nên nhớ, mỗi chi nhánh bưu điện trên toàn quốc đều có một mã Postal Code riêng và nó cố định, giúp xác định vị trí, địa chỉ cụ thể thông qua cách mã hóa chung.

Như vậy, các thuật ngữ Zip Code, Postal Code, Mã bưu điện, Mã Thư tín và Mã Bưu chính thức ra đều giống nhau. Đó là những dãy số, ký tự được mã hóa giúp đại diện cho một vị trí bưu điện nào đó trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sự khác nhau nằm ở cách mã hóa và chức năng. Ví dụ như Zip Code tại Mỹ trở thành một quy chuẩn chung cho cả người dân, quân đội hay các công ty. Trong khi đó, ở Việt Nam thì Mã bưu chính gần như rất ít được sử dụng và có vai trò rất nhỏ trong hệ thống bưu điện. Ở Mỹ thì mã hóa theo chuẩn 5 số cơ bản hoặc ZIP+4 (không bắt buộc) với 5 số cơ bản và thêm 4 số nữa. Còn ở Việt Nam thì mã hóa theo dạng 6 số.

Mã bưu chính, Bưu điện Việt Nam

Như đã nói ở trên, Mã bưu chính Việt Nam còn được gọi là mã bưu điện, mã thư tín, gồm 6 chữ số (trước đây là 5 số) với quy tắc nhất định. Hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh/thành phố cấp trung ương, hai chữ số tiếp theo xác định mã quận/huyện/thị xã/thành phố cấp tỉnh, số tiếp theo xác định tên phường/xã/thị trấn và số cuối cùng xác định thôn/ấp/phố/hoặc đối tượng cụ thể. Chúng ta tóm tắt quy định trên như sau:

 • 2 số đầu tiên (từ 00 đến 99): mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Số thứ nhất và 2)
 • 2 số tiếp theo: mã quận/ huyện/ thị xã/ thành phố trực thuộc tỉnh (Số thứ 3 và thứ 4)
 • 1 số tiếp theo: xã, phường, thị trấn (Số thứ 5)
 • 1 số cuối cùng: xác định ấp, thôn, phố hoặc đối tượng cụ thể (Số cuối cùng thứ 6)

Mã dành riêng cho bưu cục (Bưu điện trung tâm) cũng gồm 6 chữ số, với 2 chữ số đầu xác định tên tỉnh/thành phố, còn các chữ số sau thường là 0. Việt Nam không có mã bưu chính cấp quốc gia.

Quy định về mã bưu chính, mã bưu điện Việt Nam mới nhất là gồm 6 ký tự được chia thành 10 vùng, đánh số từ 0 đến 9 với các đặc điểm sau:

 • Một vùng không quá 10 tỉnh
 • Các tỉnh trong một vùng có mã ký tự đầu tiên giống nhau
 • Thành phố trực thuộc Trung ương

Danh sách mã Zip/Postal Code Điện Biên mà giainghia.com cung cấp trên đây hy vọng đã giúp ích cho người dùng. Việc tra cứu mã bưu điện Điện Biên sẽ rất cần thiết trong nhiều trường hợp, như khai báo địa chỉ cá nhân khi mua hàng online, đăng ký dịch vụ từ nước ngoài như Mỹ, châu Âu… Chúng ta cũng nên nhớ rằng, Bưu chính Việt Nam thuộc tập đoàn VNPOST (trực thuộc VNPT), kiểu tập đoàn của nhà nước. Vì thế, bạn cứ yên tâm là mã bưu chính Điện Biên sẽ được áp dụng chung trên toàn quốc, cũng như trên toàn thế giới.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*