Zip Postal Code Đắk Lắk, Mã bưu điện, bưu chính Đắk Lắk mới nhất


Zip Postal Code Đắk Lắk mới nhất và đầy đủ nhất, tra cứu danh sách mã thư tín, mã bưu chính, mã bưu điện Đắk Lắk để gửi thư, bưu phẩm, hàng hóa hay đăng ký dịch vụ. Nếu gửi thư, bưu phẩm trong nước thì không cần tới mã này, nhưng với các dịch vụ quốc tế thì Postal Code, Zip Code Đắk Lắk lại rất cần thiết. Đặc biệt, khi gửi thư/bưu phẩm từ nước ngoài về Việt Nam, hoặc đăng ký dịch vụ (mua sản phẩm) ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… thì nhiều lần người ta yêu cầu Postal Code Đắk Lắk. Vậy chúng ta phải ghi gì?

Postal Code Việt Nam

Zip/Postal Code Đắk Lắk

Zip/Postal Code Đắk Lắk gồm 6 chữ số tuân theo quy định của mã bưu điện Việt Nam. Bạn ở nơi nào của Đắk Lắk thì tra cứu mã bưu điện gần nơi mình sống nhất.

MÃ BƯU ĐIỆN EA H’LEO, ĐẮK LĂK

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Ea H’Leo thuộc tỉnh Đắk Lăk, bao gồm: Pơn Đrang, Cư Pơng, Cư Né, Cư Kpô, Kty, Ea Ngai, Krông Búk

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
634740 Bưu cục cấp 3 Pơn Đrang Thôn 7, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk
Điện thoại: 0500 3975555
634870 Điểm BĐVHX Cư Pơng Buôn Đray Huê, Xã Cư Pơng, Huyện Krông Búk
Điện thoại: 576002
634820 Điểm BĐVHX Cư Né Thôn 6, Xã Cư Né, Huyện Krông Búk
Điện thoại: 576524
634790 Điểm BĐVHX Cư Kpô Thôn An Bình, Xã Cư KBô, Huyện Krông Búk
Điện thoại: 562005
634791 Điểm BĐVHX Kty Thôn Nam Anh, Xã Cư KBô, Huyện Krông Búk
Điện thoại: 562502
634850 Điểm BĐVHX Ea Ngai Thôn 2, Xã Ea Ngai, Huyện Krông Búk
Điện thoại: 874666
634710 Bưu cục cấp 2 Krông Búk Thôn 7, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk
Điện thoại: 0500 3975555

MÃ BƯU ĐIỆN CƯ M’GAR, ĐẮK LĂK

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Cư M’Gar thuộc tỉnh Đắk Lăk: Cư M’gar, Ea Pôk, Cuôr Đăng, Cư Dliê Mnông, Cư Suê, Ea Kiết, Ea Mnang, Ea M’roh, Ea Tar, Ea Hdinh, Ea Tul, Ea Kpam, Ea Drơng, Cư Mgar, Quảng Hiệp

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
634300 Bưu cục cấp 2 Cư M’gar Khối 3, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 05003834704
634560 Điểm BĐVHX Ea Pôk Thôn An Bình, Thị Trấn Ea Pốc, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 05003834704
634600 Điểm BĐVHX Cuôr Đăng Buôn Cuôr Đăng A, Xã Cuôr Đăng, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 05003536102
634340 Điểm BĐVHX Cư Dliê Mnông Thôn Tân Lập, Xã Cư Dliê M’Nông, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 05003538501
634580 Điểm BĐVHX Cư Suê Thôn 1, Xã Cư Suê, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 05003530126
634380 Điểm BĐVHX Ea Kiết Buôn Ya wăm A, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 05003539003
634510 Điểm BĐVHX Ea Mnang Thôn 1a, Xã Ea M’Nang, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 05003531525
634610 Điểm BĐVHX Ea M’roh Thôn 2, Xã Ea M’Droh, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 05003537100
634360 Điểm BĐVHX Ea Tar Thôn 1, Xã Ea Tar, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 834100
634470 Điểm BĐVHX Ea Hdinh Thôn 1, Xã Ea H’Ding, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 05003532105
634320 Điểm BĐVHX Ea Tul Buôn Tu, Xã Ea Tul, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 05003532105
634450 Điểm BĐVHX Ea Kpam Thôn 1, Xã Ea Kpam, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 05003835111
634540 Điểm BĐVHX Ea Drơng Thôn Tân Phú, Xã Ea Drơng, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 05003536043
634420 Điểm BĐVHX Cư Mgar Thôn 6, Xã Cư M’Gar, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 05003835507
634611 Điểm BĐVHX Quảng Hiệp Thôn Hiệp Hưng, Xã Quảng Hiệp, Huyện Cư M’Gar
Điện thoại: 537002

MÃ BƯU ĐIỆN M’ĐRẮK, ĐẮK LĂK

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post M’Đrắk, Đắk Lăk cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại M’Đrắk, Đắk Lăk.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
633900 Bưu cục cấp 2 M’ðrak Khối 11, Thị Trấn M’ĐRắK, Huyện M’Đrắk
Điện thoại: 05003731315
634110 Điểm BĐVHX Cư Króa Thôn 2, Xã Cư Kroá, Huyện M’Đrắk
Điện thoại: 731040
634050 Điểm BĐVHX Ea Lai Thôn 10, Xã Ea Lai, Huyện M’Đrắk
Điện thoại: 731584
634000 Điểm BĐVHX Cư Prao Thôn 4, Xã Cư Prao, Huyện M’Đrắk
Điện thoại: 731093
634070 Điểm BĐVHX Krông Jing Thôn 1, Xã Krông Jing, Huyện M’Đrắk
Điện thoại: 731035
634170 Điểm BĐVHX Ea Trang Thôn 1, Xã Ea Trang, Huyện M’Đrắk
Điện thoại: 731053
634150 Điểm BĐVHX Cư Mta Thôn Tân Lập, Xã Cư M’Ta, Huyện M’Đrắk
Điện thoại: 731056
633980 Điểm BĐVHX Ea Mlây Thôn 1, Xã Ea H’Mlay, Huyện M’Đrắk
Điện thoại: 737119
634130 Điểm BĐVHX Krông Á Thôn 1, Xã Krông A’, Huyện M’Đrắk
Điện thoại: 731051
633901 Điểm BĐVHX Ea Riêng Thôn 1, Xã Ea Riêng, Huyện M’Đrắk
Điện thoại: 737043
633960 Điểm BĐVHX Ea Mdoal Thôn 6, Xã Ea M’Doal, Huyện M’Đrắk
Điện thoại: 737118
634020 Điểm BĐVHX EaPil Thôn 2, Xã Ea Pil, Huyện M’Đrắk
Điện thoại: 05003721916

MÃ BƯU ĐIỆN BUÔN HỒ, ĐẮK LĂK

Danh sách các điểm bưu điện Buôn Hồ thuộc tỉnh Đắk Lăk, tìm mã bưu điện: Thị Xã Buôn Hồ, Hà Lan, Cư Bao, Bình Thuận, Ea Siên, Ea Drông, Ea Blang, Đoàn Kết

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
634700 Bưu cục cấp 2 Thị Xã Buôn Hồ Sô´156, Đường Hùng vương, Phường An Lạc, Thị Xã Buôn Hồ
Điện thoại: 05003872102
634980 Điểm BĐVHX Hà Lan Thôn Quyết Tiến 1, Phường Thống Nhất, Thị Xã Buôn Hồ
Điện thoại: 573800
635070 Điểm BĐVHX Cư Bao Thôn Tây Hà 6, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ
Điện thoại: 05003563555
635030 Điểm BĐVHX Bình Thuận Thôn Bình Minh 1, Xã Bình Thuận, Thị Xã Buôn Hồ
Điện thoại: 536119
635000 Điểm BĐVHX Ea Siên Thôn 2a, Xã Ea Siên, Thị Xã Buôn Hồ
Điện thoại: 578505
634950 Điểm BĐVHX Ea Drông Thôn 5, Xã Ea Drông, Thị Xã Buôn Hồ
Điện thoại: 871989
634920 Điểm BĐVHX Ea Blang Thôn Tân Bình, Xã Ea Blang, Thị Xã Buôn Hồ
Điện thoại: 871987
634900 Điểm BĐVHX Đoàn Kết Thôn Nhơn Bình 1, Xã Đoàn Kết, Thị Xã Buôn Hồ
Điện thoại: 870755

MÃ BƯU ĐIỆN CƯ KUIN, ĐẮK LĂK

Danh sách 12 địa chỉ Bưu điện ở Cư Kuin, Đắk Lăk: Bưu cục cấp 2 Cư Kuin, Bưu cục cấp 3 Trung Hòa, Điểm BĐVHX Ea Ktur, Bưu cục cấp 3 Việt Đức 4, Điểm BĐVHX Cư Êwi, Điểm BĐVHX EaNing, Điểm BĐVHX Ea Hu, Điểm BĐVHX Ea Tiêu, Điểm BĐVHX Đray Bhăng, Điểm BĐVHX Ea Bhốk, Điểm BĐVHX Ea Bhốk 2, Bưu cục cấp 3 Hòa Hiệp

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
638100 Bưu cục cấp 2 Cư Kuin Buôn KPung, Xã Hoà Hiệp, Huyện Cư Kuin
Điện thoại: 05003639999
636750 Bưu cục cấp 3 Trung Hòa Thôn 8, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin
Điện thoại: 05003633015
636760 Điểm BĐVHX Ea Ktur Thôn 9, Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin
Điện thoại: 656002
636730 Bưu cục cấp 3 Việt Đức 4 Thôn 22, Xã Cư Ning, Huyện Cư Kuin
Điện thoại: 05003631002
636731 Điểm BĐVHX Cư Êwi Thôn 1B, Xã Cư ÊWi, Huyện Cư Kuin
Điện thoại: 631800
636732 Điểm BĐVHX EaNing Thôn 8, Xã Cư Ning, Huyện Cư Kuin
Điện thoại: 05003631005
636710 Điểm BĐVHX Ea Hu Thôn 1, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin
Điện thoại: 631801
636790 Điểm BĐVHX Ea Tiêu Thôn 5, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin
Điện thoại: 636050
636661 Điểm BĐVHX Đray Bhăng Thôn Lô 13, Xã Đrây BHăng, Huyện Cư Kuin
Điện thoại: 636050
636680 Điểm BĐVHX Ea Bhốk Thôn 6, Xã Ea BHốk, Huyện Cư Kuin
Điện thoại: 636400
636691 Điểm BĐVHX Ea Bhốk 2 Buôn Ea Kmar, Xã Ea BHốk, Huyện Cư Kuin
Điện thoại: 636400
638220 Bưu cục cấp 3 Hòa Hiệp Thôn Kim Châu, Xã Đrây BHăng, Huyện Cư Kuin
Điện thoại: 636400

MÃ BƯU ĐIỆN LẮK, ĐẮK LĂK

Danh sách 13 địa chỉ Bưu điện ở Lắk, Đắk Lăk: Bưu cục cấp 2 Lak, Điểm BĐVHX Đắk Nuê, Điểm BĐVHX Đắk Phơi, Điểm BĐVHX Buôn Triết, Điểm BĐVHX Buôn Tría, Điểm BĐVHX Krông Nô, Điểm BĐVHX Bông Krang, Điểm BĐVHX Đắk Liêng, Điểm BĐVHX Nam Ka, Điểm BĐVHX Ea Rbin, Điểm BĐVHX Yang Tao, Hòm thư Công cộng Chợ Liên Sơn, Hòm thư Công cộng Bệnh viện đa khoa huyện Lăk

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
637400 Bưu cục cấp 2 Lak Sô´199, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk
Điện thoại: 05003586254
637540 Điểm BĐVHX Đắk Nuê Buôn Dhăm 1, Xã Đắk Nuê, Huyện Lắk
Điện thoại: 586089
637560 Điểm BĐVHX Đắk Phơi Thôn Liêng Ông, Xã Đắk Phơi, Huyện Lắk
Điện thoại: 586307
637510 Điểm BĐVHX Buôn Triết Thôn Đoàn Kết 2, Xã Buôn Triết, Huyện Lắk
Điện thoại: 630004
637490 Điểm BĐVHX Buôn Tría Thôn Liên Kết 3, Xã Buôn Tría, Huyện Lắk
Điện thoại: 586313
637580 Điểm BĐVHX Krông Nô Buôn Phi Dih Ya B, Xã Krong Nô, Huyện Lắk
Điện thoại: 859024
637420 Điểm BĐVHX Bông Krang Thôn Sân Bay, Xã Bông Krang, Huyện Lắk
Điện thoại: 586387
637460 Điểm BĐVHX Đắk Liêng Thôn Ngã 3, Xã Đắk Liêng, Huyện Lắk
Điện thoại: 586104
637610 Điểm BĐVHX Nam Ka Thôn 3, Xã Nam Ka, Huyện Lắk
Điện thoại: 580500
637600 Điểm BĐVHX Ea Rbin Thôn 2, Xã Ea Rbin, Huyện Lắk
Điện thoại: 582617
637440 Điểm BĐVHX Yang Tao Buôn Đông Bắc, Xã Yang Tao, Huyện Lắk
Điện thoại: 586286
637663 Hòm thư Công cộng Chợ Liên Sơn Ngõ 1, Đường Nơ Trang Lơng, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk
Điện thoại: 586286
637662 Hòm thư Công cộng Bệnh viện đa khoa huyện Lăk Ngõ 3, Đường Phạm Ngọc Thạch, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk
Điện thoại: 586286

MÃ BƯU ĐIỆN KRÔNG BÔNG, ĐẮK LĂK

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Krông Bông thuộc tỉnh Đắk Lăk: Krông Bông, Cư Đrăm, Hòa Phong, Hòa Thành, Cư Pui, Hòa Tân, Dang Kang, Cư Kty, Khuê Ngọc Điền, Yang Mao, Hoà Sơn, Hòa Lễ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
637000 Bưu cục cấp 2 Krông Bông Tổ Dân phố 3, Thị Trấn Krông Kmar, Huyện Krông Bông
Điện thoại: 05003732271
637080 Điểm BĐVHX Cư Đrăm Buôn Cư Đrăm, Xã Cư Đrăm, Huyện Krông Bông
Điện thoại: 732629
637060 Điểm BĐVHX Hòa Phong Thôn 2, Xã Hoà Phong, Huyện Krông Bông
Điện thoại: 736055
637170 Điểm BĐVHX Hòa Thành Thôn 1, Xã Hoà Thành, Huyện Krông Bông
Điện thoại: 736607
637100 Điểm BĐVHX Cư Pui Buôn Khanh, Xã Cư Pui, Huyện Krông Bông
Điện thoại: 736056
637160 Điểm BĐVHX Hòa Tân Thôn 1, Xã Hoà Tân, Huyện Krông Bông
Điện thoại: 736529
637140 Điểm BĐVHX Dang Kang Thôn 1, Xã Dăng Kang, Huyện Krông Bông
Điện thoại: 736606
637120 Điểm BĐVHX Cư Kty Thôn 1, Xã Cư Kty, Huyện Krông Bông
Điện thoại: 736605
637020 Điểm BĐVHX Khuê Ngọc Điền Thôn 5, Xã Khuê Ngọc Điển, Huyện Krông Bông
Điện thoại: 732777
637220 Điểm BĐVHX Yang Mao Buôn M’Nang Dơng, Xã Yang Mao, Huyện Krông Bông
Điện thoại: 732545
637200 Điểm BĐVHX Hoà Sơn Thôn 4, Xã Hoà Sơn, Huyện Krông Bông
Điện thoại: 732888
637012 Điểm BĐVHX Hòa Lễ Thôn 1, Xã Hoà Lễ, Huyện Krông Bông
Điện thoại: 733055

MÃ BƯU ĐIỆN KRÔNG ANA, ĐẮK LĂK

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Krông ANa trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Krông ANa.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
636600 Bưu cục cấp 2 Krông Ana Tổ DP 5, Thị Trấn Buôn Trấp, Huyện Krông ANa
Điện thoại: 05003637111
636640 Điểm BĐVHX EaNa Thôn Tân Tiến, Xã Ea Na, Huyện Krông ANa
Điện thoại: 05003638555
636620 Điểm BĐVHX Dur Kmal Buôn Dur 1, Xã Dur Kmăl, Huyện Krông ANa
Điện thoại: 637410
636830 Điểm BĐVHX Đray Sáp Thôn Eana, Xã Đray Sáp, Huyện Krông ANa
Điện thoại: 05003638699
636641 Điểm BĐVHX Ea Bông Thôn Hòa Tây, Xã Ea Bông, Huyện Krông ANa
Điện thoại: 650577
636880 Điểm BĐVHX Băng A Drênh Thôn Ea Bring, Xã Băng A Drênh, Huyện Krông ANa
Điện thoại: 635401
636870 Điểm BĐVHX Quảng Điền Thôn 2, Xã Quảng Điền, Huyện Krông ANa
Điện thoại: 630002
636866 Điểm BĐVHX Bình Hòa Thôn 1, Xã Bình Hoà, Huyện Krông ANa
Điện thoại: 630002
636612 Hòm thư Công cộng Trường THPT Krông Ana Khối V, Thị Trấn Buôn Trấp, Huyện Krông ANa
Điện thoại: 630002
636611 Hòm thư Công cộng 141 Nguyễn Tất Thành Khối V, Thị Trấn Buôn Trấp, Huyện Krông ANa
Điện thoại: 630002

MÃ BƯU ĐIỆN EA SÚP, ĐẮK LĂK

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Ea Súp thuộc tỉnh Đắk Lăk: Ea Súp, Ya Tờ Mốt, Ia JLơi, Ea Bung, Ea Rốk, Ea Lê, Cư Mlan, Cư Kbang, Trung Đoàn 737, Ia RVê

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
636300 Bưu cục cấp 2 Ea Súp Sô´103, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp
Điện thoại: 02623688499
636440 Điểm BĐVHX Ya Tờ Mốt Thôn 8, Xã Ya Tờ Mốt, Huyện Ea Súp
Điện thoại: 688003
636420 Điểm BĐVHX Ia JLơi Thôn 6, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp
Điện thoại: 688030
636470 Điểm BĐVHX Ea Bung Thôn 3, Xã Ea Bung, Huyện Ea Súp
Điện thoại: 02623688090
636390 Điểm BĐVHX Ea Rốk Thôn 7, Xã Ea RốK, Huyện Ea Súp
Điện thoại: 0262 3688008
636340 Điểm BĐVHX Ea Lê Thôn 5, Xã Ea Lê, Huyện Ea Súp
Điện thoại: 02623688067
636500 Điểm BĐVHX Cư Mlan Thôn 4, Xã Cư M’lan, Huyện Ea Súp
Điện thoại: 02623688469
636370 Điểm BĐVHX Cư Kbang Thôn 3, Xã Cư K’Bang, Huyện Ea Súp
Điện thoại: 02623502488
636441 Điểm BĐVHX Trung Đoàn 737 Thôn 4 , Đội 5, Xã Ia Rvê, Huyện Ea Súp
Điện thoại: 3660515
636442 Điểm BĐVHX Ia RVê Thôn 4, đội 5, Xã Ia Rvê, Huyện Ea Súp
Điện thoại: 660516

MÃ BƯU ĐIỆN BUÔN ĐÔN, ĐẮK LĂK

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Buôn Đôn thuộc tỉnh Đắk Lăk: Buôn Đôn, EaBar, Ea Huar, Ea Nuôl, Ea Wer, Tân Hòa, Cuôr Knia, Krông Na, Hòm thư Công cộng Trường THPT Trần Đại Nghĩa, Hòm thư Công cộng Trường THPT Buôn Đôn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
636000 Bưu cục cấp 2 Buôn Đôn Thôn 15, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn
Điện thoại: 05003789466
636120 Điểm BĐVHX EaBar Thôn thôn 18,18A và thôn 18B, Xã Ea Bar, Huyện Buôn Đôn
Điện thoại: 785016
636020 Điểm BĐVHX Ea Huar Thôn 4, Xã Ea Huar, Huyện Buôn Đôn
Điện thoại: 783060
636150 Điểm BĐVHX Ea Nuôl Buôn Niêng 1, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn
Điện thoại: 784534
636001 Điểm BĐVHX Ea Wer Buôn Tul A, Xã Ea Wer, Huyện Buôn Đôn
Điện thoại: 789480
636070 Điểm BĐVHX Tân Hòa Thôn 10, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn
Điện thoại: 789320
636100 Điểm BĐVHX Cuôr Knia Thôn 9, Xã Cuôr Knia, Huyện Buôn Đôn
Điện thoại: 785300
636040 Điểm BĐVHX Krông Na Buôn Ea arông A và EarôngB, Xã KRông Na, Huyện Buôn Đôn
Điện thoại: 05003783013
636115 Hòm thư Công cộng Trường THPT Trần Đại Nghĩa Thôn 4, Xã Cuôr Knia, Huyện Buôn Đôn
Điện thoại: 05003783013
636018 Hòm thư Công cộng Trường THPT Buôn Đôn Thôn Hà Bắc, Xã Ea Wer, Huyện Buôn Đôn
Điện thoại: 05003783013

MÃ BƯU ĐIỆN KRÔNG NĂNG, ĐẮK LĂK

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Krông Năng trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Krông Năng.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
635200 Bưu cục cấp 2 Krông Năng Tổ dân phố 2, Thị Trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng
Điện thoại: 05003675666
635420 Điểm BĐVHX Nt 49 Thôn 5, Xã Phú Xuân, Huyện Krông Năng
Điện thoại: 05003676516
635290 Điểm BĐVHX Dliê Ya Thôn Quyết Tâm, Xã DLiê Ya, Huyện Krông Năng
Điện thoại: 05003672055
635350 Điểm BĐVHX Ea Hồ Thôn Trung Hồ, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng
Điện thoại: 05003675675
635260 Điểm BĐVHX Ea Tam Thôn Tân Lập, Xã Ea Tam, Huyện Krông Năng
Điện thoại: 05003679001
635220 Điểm BĐVHX Tam Giang Thôn Giang Xuân, Xã Tam Giang, Huyện Krông Năng
Điện thoại: 0500367135
635380 Điểm BĐVHX Ea Toh Thôn Tân Hợp, Xã Ea Toh, Huyện Krông Năng
Điện thoại: 05003672016
635421 Điểm BĐVHX Phú Xuân Thôn Xuân Thuận, Xã Phú Xuân, Huyện Krông Năng
Điện thoại: 05003675411
635320 Điểm BĐVHX Phú Lộc Thôn Lộc Tân, Xã Phú Lộc, Huyện Krông Năng
Điện thoại: 05003674120
635470 Điểm BĐVHX Ea Tân Thôn Đoàn Kết, Xã Ea Tấn, Huyện Krông Năng
Điện thoại: 05003670702
635460 Điểm BĐVHX Cư Klông Thôn Tam Bình, Xã Cư KLông, Huyện Krông Năng
Điện thoại: 05003917001
635537 Điểm BĐVHX Ea Púk Thôn Giang Minh, Xã EaPúk, Huyện Krông Năng
Điện thoại: 05003670300
635213 Hòm thư Công cộng Ngã 4 Nguyễn Tất Thành và Tôn Đức Thắng Tổ dân phố 2, Thị Trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng
Điện thoại: 05003670300
635524 Hòm thư Công cộng UBND xã Ea Đar Thôn Giang Châu, Xã EaĐák, Huyện Krông Năng
Điện thoại: 05003670300

MÃ BƯU ĐIỆN KRÔNG BÚK, ĐẮK LĂK

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Krông Búk thuộc tỉnh Đắk Lăk, bao gồm: Pơn Đrang, Cư Pơng, Cư Né, Cư Kpô, Kty, Ea Ngai, Krông Búk

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
634740 Bưu cục cấp 3 Pơn Đrang Thôn 7, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk
Điện thoại: 0500 3975555
634870 Điểm BĐVHX Cư Pơng Buôn Đray Huê, Xã Cư Pơng, Huyện Krông Búk
Điện thoại: 576002
634820 Điểm BĐVHX Cư Né Thôn 6, Xã Cư Né, Huyện Krông Búk
Điện thoại: 576524
634790 Điểm BĐVHX Cư Kpô Thôn An Bình, Xã Cư KBô, Huyện Krông Búk
Điện thoại: 562005
634791 Điểm BĐVHX Kty Thôn Nam Anh, Xã Cư KBô, Huyện Krông Búk
Điện thoại: 562502
634850 Điểm BĐVHX Ea Ngai Thôn 2, Xã Ea Ngai, Huyện Krông Búk
Điện thoại: 874666
634710 Bưu cục cấp 2 Krông Búk Thôn 7, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk
Điện thoại: 0500 3975555

MÃ BƯU ĐIỆN EA KAR, ĐẮK LĂK

Danh sách các điểm bưu điện Ea Kar thuộc tỉnh Đắk Lăk, tìm mã bưu điện: Ea Kar, Ea Knop, Cư Jiang, Ea Ô, Ea Ðar, Ea Pal, Ea Kmut, EaSar, Cư Ni, Cư Bông, Xuân Phú, Ea Tyh, Hòm thư Công cộng Trường THPT Trần Quốc Toản, Hòm thư Công cộng Nhà Văn hóa Trung tâm huyện, Hòm thư Công cộng Ngã 4 Trần Phú và Nguyễn Tất Thành, Hòm thư Công cộng Bệnh viên đa khoa huyện Ea Kar

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
633400 Bưu cục cấp 2 Ea Kar Khối 3b, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar
Điện thoại: 0262 3622624
633460 Bưu cục cấp 3 Ea Knop Khối 1, Thị trấn Ea KNốp, Huyện Ea Kar
Điện thoại: 0262 3628502
633720 Điểm BĐVHX Cư Jiang Thôn 6, Xã Cư Jiang, Huyện Ea Kar
Điện thoại: ‎0973047877
633680 Điểm BĐVHX Ea Ô Thôn 12, Xã Ea Ô, Huyện Ea Kar
Điện thoại: ‎0973047877
633430 Điểm BĐVHX Ea Ðar Thôn 10, Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar
Điện thoại: 0262 3625660
633630 Điểm BĐVHX Ea Pal Thôn 12, Xã Ea PăL, Huyện Ea Kar
Điện thoại: 620500
633660 Điểm BĐVHX Ea Kmut Thôn Ninh Thanh 1, Xã Ea Kmút, Huyện Ea Kar
Điện thoại: ‎0948028699
633520 Điểm BĐVHX EaSar Thôn 2, Xã Ea Sar, Huyện Ea Kar
Điện thoại: 05003613535
633600 Điểm BĐVHX Cư Ni Buôn eagar, Xã Cư Ni, Huyện Ea Kar
Điện thoại: 0262 3626200
633750 Điểm BĐVHX Cư Bông Thôn 20, Xã Cư Bông, Huyện Ea Kar
Điện thoại: 0262 3829646
633559 Điểm BĐVHX Xuân Phú Thôn 5, Xã Xuân Phú, Huyện Ea Kar
Điện thoại: 626600
633506 Điểm BĐVHX Ea Tyh Thôn Trung An, Xã Ea Tih, Huyện Ea Kar
Điện thoại: 05003628400
633481 Hòm thư Công cộng Trường THPT Trần Quốc Toản Khối 1, Thị trấn Ea KNốp, Huyện Ea Kar
Điện thoại: 05003628400
633883 Hòm thư Công cộng Nhà Văn hóa Trung tâm huyện Khối 3a, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar
Điện thoại: 05003628400
633882 Hòm thư Công cộng Ngã 4 Trần Phú và Nguyễn Tất Thành Khối 3b, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar
Điện thoại: 05003628400
633881 Hòm thư Công cộng Bệnh viên đa khoa huyện Ea Kar Khối 2A, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar
Điện thoại: 05003628400

MÃ BƯU ĐIỆN KRÔNG PẮK, ĐẮK LĂK

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Krông Pắk thuộc tỉnh Đắk Lăk, bao gồm: Krông Pắk, Ea Kuang, Krông Búk, Hòa An, Hòa Tiến, Ea Hiu, Ea Yiêng, Vụ Bổn, Ea Uy, Ea Kuăng, Ea Knuếc, Ea Kly, Ea Knuêc 2, Ea Kênh, Tân Tiến, Ea Phê 1, Ea Phê 2

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
632700 Bưu cục cấp 2 Krông Pắk Sô´205, Đường Giải Phóng, Thị Trấn Phước An, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003522347
633000 Bưu cục cấp 3 Ea Kuang Sô´km38, Thôn Phước Lộc 1, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003523374
633040 Điểm BĐVHX Krông Búk Thôn Chợ, Xã Krông Búk, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003523890
632970 Điểm BĐVHX Hòa An Thôn 2, Xã Hoà An, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003522370
633160 Điểm BĐVHX Hòa Tiến Thôn 2a, Xã Hoà Tiến, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003522385
632860 Điểm BĐVHX Ea Hiu Buôn Roang Đơng, Xã Ea Hiu, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003522386
633260 Điểm BĐVHX Ea Yiêng Thôn 4, Xã Ea Yiêng, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003524466
633220 Điểm BĐVHX Vụ Bổn Thôn Tân Quí, Xã Vụ Bổn, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003525671
633200 Điểm BĐVHX Ea Uy Buôn Hàng 1b, Xã Ea Uy, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003524462
632880 Điểm BĐVHX Ea Kuăng Thôn Phước Hòa 1, Xã Ea Kuăng, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003523990
633100 Điểm BĐVHX Ea Knuếc Thôn Tân Hòa 2, Xã Ea Knuêc, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003514000
632910 Điểm BĐVHX Ea Kly Thôn 8a, Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003529002
633120 Điểm BĐVHX Ea Knuêc 2 Thôn Tân Bình, Xã Ea Knuêc, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003514115
633095 Điểm BĐVHX Ea Kênh Thôn Tân Trung, Xã Ea Kênh, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003515391
633190 Điểm BĐVHX Tân Tiến Thôn 3, Xã Tân Tiến, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003524300
633035 Điểm BĐVHX Ea Phê 1 Thôn 6, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003518347
633036 Điểm BĐVHX Ea Phê 2 Thôn 5a, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắk
Điện thoại: 05003518347

MÃ BƯU ĐIỆN BUÔN MA THUỘT, ĐẮK LĂK

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Buôn Ma Thuột/Đắk Lăk với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
630000 Bưu cục cấp 1 Buôn Ma Thuột Sô´01, Đường Nơ Trang Long, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 02623852612
631070 Bưu cục cấp 3 TTĐM Sô´286, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 812040
631848 Bưu cục cấp 3 Ngã Sáu 1 Sô´01-03, Đường Nơ Trang Long, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 02623818999
631300 Bưu cục cấp 3 Km5 Sô´507, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Tân Lập, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 2623875375
631110 Bưu cục cấp 3 Cổng 3 Sô´175, Đường Ngô Quyền, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003817008
631705 Bưu cục cấp 3 Phan Chu Trinh Sô´256A, Đường Phan Chu Trinh, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003669696
631100 Bưu cục cấp 3 Phan Bội Châu Sô´286, Đường Phan Bội Châu, Phường Thống Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003860402
631080 Bưu cục cấp 3 Khách Hàng Lớn Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003840506
632011 Bưu cục cấp 3 Tổ Bưu tá Thành phố Buôn Ma Thuột Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003840506
632009 Bưu cục cấp 3 Tổ Lái xe Buôn Ma Thuột Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003840506
632010 Bưu cục cấp 3 Phát tại Khai thác 3 Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003840506
632090 Bưu cục cấp 3 Đại học tây nguyên Sô´554, Đường Lê Duẩn, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003859566
632210 Bưu cục cấp 3 Hòa Khánh Sô´356A, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: (0500
632120 Bưu cục cấp 3 Hòa Thắng Sô´04, Đường Nguyễn Thái Bình, Xã Hoà Thắng, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003862014
631450 Bưu cục cấp 3 Hòa Thuận Sô´73 QL14, Thôn 5, Xã Hoà Thuận, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003863132
631790 Điểm BĐVHX Cư Ê Bua Buôn Đùng, Xã Cư E Bur, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003816640
632211 Điểm BĐVHX Khánh Xuân Đường Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003816640
631420 Điểm BĐVHX Ea Tu Thôn 1, Xã EaTu, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 863636
632260 Điểm BĐVHX Ea Kao Thôn 1, Xã EaKao, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 0977500556
632360 Điểm BĐVHX Hòa Đông Thôn 15, Xã Hoà Đông, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 820400
632330 Điểm BĐVHX Hòa Phú Thôn 1, Xã Hoà Phú, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 686002
632314 Điểm BĐVHX VHX Hòa Khánh Thôn 19, Xã Hoà Khánh, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 686002
632390 Điểm BĐVHX Hòa Xuân Thôn 1, Xã Hoà Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 686002
631380 Đại lý bưu điện Tân Hòa Sô´KM8 QL26, Tổ Dân Phố 4, Phường Tân Hoà, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003823000
631615 Hòm thư Công cộng Trường THPT Phú Xuân Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003823000
631704 Hòm thư Công cộng Trường THPT Lê Qúy Đôn Đường Trần Nhật Duật, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003823000
630990 Hòm thư Công cộng Chi nhánh PHBC Đường Lê Duẩn, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003823000
632097 Hòm thư Công cộng Trường CĐSP Đăk Lăk Đường Lê Duẩn, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003823000
631408 Hòm thư Công cộng Trường Văn hóa 3 Đường quốc lộ 26, Phường Tân Hoà, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003823000
632255 Hòm thư Công cộng Trường DTNT Nơ Trang Lơng Hẻm 137, Đường Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003823000
632256 Hòm thư Công cộng Trường THPT Lê Duẩn Đường Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003823000
632183 Hòm thư Công cộng Doanh trại quân đội Đường Nguyễn Thái Bình, Xã Hoà Thắng, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003823000
631439 Hòm thư Công cộng UBND xã Ea Tu Thôn 1, Xã EaTu, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003823000
632279 Hòm thư Công cộng Nhà cộng đồng Ea Kao Buôn ÊKao, Xã EaKao, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003823000
632597 Hòm thư Công cộng Trường DTNT Tây Nguyên Khối 4, Phường Thành Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003823000
632351 Hòm thư Công cộng Trường THPT Trần Phú Buôn Mrê, Xã Hoà Phú, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003823000
632401 Hòm thư Công cộng Tiểu đoàn 303 Thôn 3, Xã Hoà Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003823000
630900 Bưu cục văn phòng Hệ 1 Đắk Lắk Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 05003858470

Phân biệt khái niệm Zip/Postal Code, Mã bưu điện

Chúng ta sẽ thắc mắc mã ZipCode Đắk Lắk, mã Postal Code Đắk Lắk hay Mã bưu điện, Thư tín, Mã Bưu Chính Đắk Lắk thì có gì khác nhau hay không. Thực tế, đây là những khái niệm nhiều người dễ nhầm lẫn, vì về cơ bản chúng đều dựa trên ý nghĩa chung, nhưng cách mã hóa, chức năng và tên gọi có chút khác biệt.

Cụ thể, mọi người dễ nhầm lẫn giữa các khái niệm:

 • ZIP code: mã vùng bưu điện của Mỹ
 • Postal Code: mã bưu chính quốc tế
 • Area code: mã vùng điện thoại
 • Country code: mã vùng điện thoại của một quốc gia

Mã ZIP hay tên tiếng Anh là ZIP Code – Mã bưu điện Hoa Kỳ, là hệ thống mã bưu chính được Cục Bưu điện Hoa Kỳ sử dụng từ năm 1963. ZIP viết tắt của cụm từ “Zone Improvement Plan”. Thực tế, mã ZIP CODE dùng để ấn định điểm đưa thư, bưu phẩm bên trong lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc các vùng lãnh thổ thuộc thẩm quyền của Mỹ, hay nơi đóng quân của quân đội Mỹ.

Vì thế mà bưu phẩm hay thư gửi đi quốc tế không có mục ZIP Code. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của Mỹ, đặc biệt là các dịch vụ Online như Google, Amazon hay dịch vụ máy chủ, hosting khác nên thuật ngữ ZIP code được cả thế giới biết đến. Về vai trò thì nó giống như Postal Code của quốc tế, nhưng cách mã hóa khác nhau.

Postal Code là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, số hoặc cả hai để bổ sung vào địa chỉ nhận thư, bưu phẩm nhằm giúp xác định điểm cuối nhận thư, bưu phẩm tốt hơn. Mỗi quốc gia sẽ có hệ thống ký hiệu Postal Code riêng. Lý do phải sinh ra mã Postal Code là bởi thư gửi đi trên toàn thế giới, nếu chỉ dựa vào địa chỉ ghi trên bưu phẩm, thư thì rất khó cho nhân viên bưu điện. Ví dụ như nhân viên ở Mỹ mà xem bưu phẩm gửi tới Trung Quốc hay Ả Rập, Lào, Thái với toàn ký tự tượng hình thì không thể biết được.

Postal Code do Liên minh Bưu chính Thế giới – Universal Postal Union (viết tắt tành UPU) quy định, giúp xác định vị trí điểm cuối nhận hàng hóa, bưu phẩm, thư tín thông qua các ký tự Latinh (A-Z) và số (0-9) có thể áp dụng chung trên toàn cầu.

Nhờ mã hóa địa chỉ bằng Postal Code, người ta có thể tra cứu phí vận chuyển tới các quốc gia khác, cũng như thời gian vận chuyển dự kiến. Chứ nếu dựa vào địa chỉ ghi trên thư, bưu phẩm thì quá khó.

Tại Việt Nam, Postal Code được dịch sang thành “Mã Bưu điện”, hoặc “Mã bưu chính” hay “Mã Thư tín”. Tuy nhiên, hệ thống bưu điện Việt Nam ít dùng Postal Code mà chủ yếu vẫn dựa trên địa chỉ ghi trên thư. Nên nhớ, mỗi chi nhánh bưu điện trên toàn quốc đều có một mã Postal Code riêng và nó cố định, giúp xác định vị trí, địa chỉ cụ thể thông qua cách mã hóa chung.

Như vậy, các thuật ngữ Zip Code, Postal Code, Mã bưu điện, Mã Thư tín và Mã Bưu chính thức ra đều giống nhau. Đó là những dãy số, ký tự được mã hóa giúp đại diện cho một vị trí bưu điện nào đó trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sự khác nhau nằm ở cách mã hóa và chức năng. Ví dụ như Zip Code tại Mỹ trở thành một quy chuẩn chung cho cả người dân, quân đội hay các công ty. Trong khi đó, ở Việt Nam thì Mã bưu chính gần như rất ít được sử dụng và có vai trò rất nhỏ trong hệ thống bưu điện. Ở Mỹ thì mã hóa theo chuẩn 5 số cơ bản hoặc ZIP+4 (không bắt buộc) với 5 số cơ bản và thêm 4 số nữa. Còn ở Việt Nam thì mã hóa theo dạng 6 số.

Mã bưu chính, Bưu điện Việt Nam

Như đã nói ở trên, Mã bưu chính Việt Nam còn được gọi là mã bưu điện, mã thư tín, gồm 6 chữ số (trước đây là 5 số) với quy tắc nhất định. Hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh/thành phố cấp trung ương, hai chữ số tiếp theo xác định mã quận/huyện/thị xã/thành phố cấp tỉnh, số tiếp theo xác định tên phường/xã/thị trấn và số cuối cùng xác định thôn/ấp/phố/hoặc đối tượng cụ thể. Chúng ta tóm tắt quy định trên như sau:

 • 2 số đầu tiên (từ 00 đến 99): mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Số thứ nhất và 2)
 • 2 số tiếp theo: mã quận/ huyện/ thị xã/ thành phố trực thuộc tỉnh (Số thứ 3 và thứ 4)
 • 1 số tiếp theo: xã, phường, thị trấn (Số thứ 5)
 • 1 số cuối cùng: xác định ấp, thôn, phố hoặc đối tượng cụ thể (Số cuối cùng thứ 6)

Mã dành riêng cho bưu cục (Bưu điện trung tâm) cũng gồm 6 chữ số, với 2 chữ số đầu xác định tên tỉnh/thành phố, còn các chữ số sau thường là 0. Việt Nam không có mã bưu chính cấp quốc gia.

Quy định về mã bưu chính, mã bưu điện Việt Nam mới nhất là gồm 6 ký tự được chia thành 10 vùng, đánh số từ 0 đến 9 với các đặc điểm sau:

 • Một vùng không quá 10 tỉnh
 • Các tỉnh trong một vùng có mã ký tự đầu tiên giống nhau
 • Thành phố trực thuộc Trung ương

Danh sách mã Zip/Postal Code Đắk Lắk mà giainghia.com cung cấp trên đây hy vọng đã giúp ích cho người dùng. Việc tra cứu mã bưu điện Đắk Lắk sẽ rất cần thiết trong nhiều trường hợp, như khai báo địa chỉ cá nhân khi mua hàng online, đăng ký dịch vụ từ nước ngoài như Mỹ, châu Âu… Chúng ta cũng nên nhớ rằng, Bưu chính Việt Nam thuộc tập đoàn VNPOST (trực thuộc VNPT), kiểu tập đoàn của nhà nước. Vì thế, bạn cứ yên tâm là mã bưu chính Đắk Lắk sẽ được áp dụng chung trên toàn quốc, cũng như trên toàn thế giới.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*