Zip Postal Code Bình Phước, Mã bưu điện, bưu chính Bình Phước


Zip Postal Code Bình Phước mới nhất và đầy đủ nhất, tra cứu danh sách mã thư tín, mã bưu chính, mã bưu điện Bình Phước để gửi thư, bưu phẩm, hàng hóa hay đăng ký dịch vụ. Nếu gửi thư, bưu phẩm trong nước thì không cần tới mã này, nhưng với các dịch vụ quốc tế thì Postal Code, Zip Code Bình Phước lại rất cần thiết. Đặc biệt, khi gửi thư/bưu phẩm từ nước ngoài về Việt Nam, hoặc đăng ký dịch vụ (mua sản phẩm) ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… thì nhiều lần người ta yêu cầu Postal Code Bình Phước. Vậy chúng ta phải ghi gì?

Postal Code Việt Nam

Zip/Postal Code Bình Phước

Zip/Postal Code Bình Phước gồm 6 chữ số tuân theo quy định của mã bưu điện Việt Nam. Bạn ở nơi nào của Bình Phước thì tra cứu mã bưu điện gần nơi mình sống nhất.

MÃ BƯU ĐIỆN PHÚ RIỀNG, BÌNH PHƯỚC

Danh sách các điểm bưu điện Phú Riềng thuộc tỉnh Bình Phước, tìm mã bưu điện: Phú Riềng, Phú Riềng 2, Bù Nho, Phú Trung, Long Tân, Long Bình, Long Hà, Long Hưng, Bình Tân, Hòm thư Công cộng Số 11, Hòm thư Công cộng Số 15, Hòm thư Công cộng Số 8, Hòm thư Công cộng Số 7

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
834500 Bưu cục cấp 2 Phú Riềng Thôn Tân Hòa, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng
Điện thoại: 02713776039
834620 Bưu cục cấp 3 Phú Riềng 2 Thôn Phú Hưng, Xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng
Điện thoại: 02713.777750
834560 Bưu cục cấp 3 Bù Nho Thôn Tân Hiệp 2, Xã Bù Nho, Huyện Phú Riềng
Điện thoại: 02713.776039
834640 Điểm BĐVHX Phú Trung Thôn Phú Tâm, Xã Phú Trung, Huyện Phú Riềng
Điện thoại: 02713.776039
834610 Điểm BĐVHX Long Tân Thôn Tân 5, Xã Long Tân, Huyện Phú Riềng
Điện thoại: 02713.776039
834710 Điểm BĐVHX Long Bình Thôn 1, Xã Long Bình, Huyện Phú Riềng
Điện thoại: 02713.776039
834580 Điểm BĐVHX Long Hà Thôn 8, Xã Long Hà, Huyện Phú Riềng
Điện thoại: 02713.776039
834540 Điểm BĐVHX Long Hưng Ấp 2, Xã Long Hưng, Huyện Phú Riềng
Điện thoại: 02713.776039
834660 Điểm BĐVHX Bình Tân Thôn Bình Hiếu, Xã Bình Tân, Huyện Phú Riềng
Điện thoại: 02713.776039
834601 Hòm thư Công cộng Số 11 Thôn Tân 5, Xã Long Tân, Huyện Phú Riềng
Điện thoại: 02713.776039
834541 Hòm thư Công cộng Số 15 Ấp 1, Xã Long Hưng, Huyện Phú Riềng
Điện thoại: 02713.776039
834681 Hòm thư Công cộng Số 8 Thôn Đồng Tháp, Xã Phước Tân, Huyện Phú Riềng
Điện thoại: 02713.776039
834521 Hòm thư Công cộng Số 7 Thôn Bình Điền, Xã Bình Sơn, Huyện Phú Riềng
Điện thoại: 02713.776039

MÃ BƯU ĐIỆN PHƯỚC LONG, BÌNH PHƯỚC

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Phước Long thuộc tỉnh Bình Phước, bao gồm: Phước Long, Phước Bình, Sơn Giang, Phước Tín, Hòm thư Công cộng Số 03, Hòm thư Công cộng Số 06, Hòm thư Công cộng Số 04, Hòm thư Công cộng Số 01

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
832000 Bưu cục cấp 2 Phước Long Sô´10, Đường Lê Quý Đôn, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long
Điện thoại: 02713.780222
832190 Bưu cục cấp 3 Phước Bình Khu 4, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long
Điện thoại: 02713.775333
832090 Điểm BĐVHX Sơn Giang Thôn Bình Giang 2, Xã Sơn Giang, Thị xã Phước Long
Điện thoại: 756000
832230 Điểm BĐVHX Phước Tín Thôn Phước Quả, Xã Phước Tín, Thị xã Phước Long
Điện thoại: 775781
834274 Hòm thư Công cộng Số 03 Thôn Sơn Long, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long
Điện thoại: 775781
832191 Hòm thư Công cộng Số 06 Khu 1, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long
Điện thoại: 775781
834200 Hòm thư Công cộng Số 04 Thôn Nhơn Hòa 1, Xã Long Giang, Thị xã Phước Long
Điện thoại: 775781
834225 Hòm thư Công cộng Số 01 Khu 5, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long
Điện thoại: 775781

MÃ BƯU ĐIỆN BÌNH LONG, BÌNH PHƯỚC

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Bình Long/Bình Phước với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
832900 Bưu cục cấp 2 Bình Long Sô´131, Khu phố Phú Trung, Phường An Lộc, Thị xã Bình Long
Điện thoại: 02713.666310
833040 Bưu cục cấp 3 Thanh Lương Ấp Thanh Trung, Xã Thanh Lương, Thị xã Bình Long
Điện thoại: 02713.634506
832970 Điểm BĐVHX Thanh Phú Ấp Thanh Thủy, Xã Thanh Phú, Thị xã Bình Long
Điện thoại: 634215
834025 Điểm BĐVHX An Phú Ấp Bình Tây, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long
Điện thoại: 634215
833905 Hòm thư Công cộng Số 01 Khu phố Phú Cường, Phường An Lộc, Thị xã Bình Long
Điện thoại: 634215
834021 Hòm thư Công cộng Số 04 Khu phố Phú Tân, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long
Điện thoại: 634215
834004 Hòm thư Công cộng Số 03 Khu phố Phú Hòa, Phường Phú Thịnh, Thị xã Bình Long
Điện thoại: 634215
833906 Hòm thư Công cộng Số 02 Khu phố Phú Lộc, Phường Phú Đức, Thị xã Bình Long
Điện thoại: 634215

MÃ BƯU ĐIỆN BÙ ĐỐP, BÌNH PHƯỚC

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Bù Đốp, Bình Phước cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Bù Đốp, Bình Phước.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
833600 Bưu cục cấp 2 Bù Đốp Sô´145, Đường DT 759B, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp
Điện thoại: 02713.563446
833670 Bưu cục cấp 3 Tân Tiến Ấp Tân Lập, Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp
Điện thoại: 02713.528500
833660 Điểm BĐVHX Tân Tiến 2 Ấp Tân Nhân, Xã Tân Tiến, Huyện Bù Đốp
Điện thoại: 528151
833640 Điểm BĐVHX Thanh Hòa Ấp 5, Xã Thanh Hoà, Huyện Bù Đốp
Điện thoại: 590111
833620 Điểm BĐVHX Thiện Hưng Thôn 2, Xã Thiện Hưng, Huyện Bù Đốp
Điện thoại: 557010
833601 Điểm BĐVHX Hưng Phước 2 Ấp 7b, Xã Hưng Phước, Huyện Bù Đốp
Điện thoại: 520111
833690 Điểm BĐVHX Phước Thiện Ấp Tân Trạch, Xã Phước Thiện, Huyện Bù Đốp
Điện thoại: 591250
833683 Hòm thư Công cộng Số 02 Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp
Điện thoại: 591250
833629 Hòm thư Công cộng Số 03 Thôn 2, Xã Thiện Hưng, Huyện Bù Đốp
Điện thoại: 591250

MÃ BƯU ĐIỆN CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC

Danh sách các điểm bưu điện Chơn Thành thuộc tỉnh Bình Phước, tìm mã bưu điện: Chơn Thành, Minh Lập, Minh Hưng 2, Nha Bích, Chơn Thành 2, Minh Long, Minh Thắng, Hòm thư Công cộng Số 02, Hòm thư Công cộng Số 03, Hòm thư Công cộng Số 01

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
833300 Bưu cục cấp 2 Chơn Thành Khu phố Trung Lợi, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành
Điện thoại: 02713.667218
833350 Bưu cục cấp 3 Minh Lập Ấp 2, Xã Minh Lập, Huyện Chơn Thành
Điện thoại: 02713.663500
833349 Bưu cục cấp 3 Minh Hưng 2 Ấp 3a, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành
Điện thoại: 02713.645440
833370 Bưu cục cấp 3 Nha Bích Ấp 5, Xã Nha Bích, Huyện Chơn Thành
Điện thoại: 02713.643900
833321 Bưu cục cấp 3 Chơn Thành 2 Khu phố 5, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành
Điện thoại: 02713.669696
833410 Điểm BĐVHX Minh Long Ấp 2, Xã Minh Long, Huyện Chơn Thành
Điện thoại: 667262
833450 Điểm BĐVHX Minh Thắng Ấp 4, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành
Điện thoại: 690044
833398 Hòm thư Công cộng Số 02 Ấp 4, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành
Điện thoại: 690044
833484 Hòm thư Công cộng Số 03 Ấp 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành
Điện thoại: 690044
833445 Hòm thư Công cộng Số 01 Ấp Bào Teng, Xã Quang Minh, Huyện Chơn Thành
Điện thoại: 690044

MÃ BƯU ĐIỆN HỚN QUẢN, BÌNH PHƯỚC

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Hớn Quản, Bình Phước cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Hớn Quản, Bình Phước.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
833430 Điểm BĐVHX Tân Quan Ấp Xạc Lây, Xã Tân Quan, Huyện Hớn Quản
Điện thoại: 627141
833160 Bưu cục cấp 2 Hớn Quản Ấp 5, Xã Tân Khai, Huyện Hớn Quản
Điện thoại: 02713.633000
833010 Điểm BĐVHX Thanh An Ấp Địa Hạt, Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản
Điện thoại: 610000
832990 Điểm BĐVHX An Khương Ấp 5, Xã An Khương, Huyện Hớn Quản
Điện thoại: 680804
832950 Điểm BĐVHX Tân Hưng 2 Ấp Hưng Lập B, Xã Tân Hưng, Huyện Hớn Quản
Điện thoại: 615000
832930 Bưu cục cấp 3 Tân Lợi Ấp Quản Lợi A, Xã Tân Lợi, Huyện Hớn Quản
Điện thoại: 02713.680802
833130 Điểm BĐVHX Phước An Ấp Trường Thịnh, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản
Điện thoại: 680301
833110 Điểm BĐVHX Thanh Bình Ấp Chà Là, Xã Thanh Bình, Huyện Hớn Quản
Điện thoại: 680801
833090 Điểm BĐVHX Minh Đức Ấp 1a, Xã Minh Đức, Huyện Hớn Quản
Điện thoại: 680300
833210 Điểm BĐVHX Tân Hiệp Ấp 8, Xã Tân Hiệp, Huyện Hớn Quản
Điện thoại: 621045
833187 Hòm thư Công cộng Số 01 Ấp 2, Xã Đồng Nơ, Huyện Hớn Quản
Điện thoại: 621045
833220 Hòm thư Công cộng Số 02 Ấp 1a, Xã Minh Đức, Huyện Hớn Quản
Điện thoại: 621045
833236 Hòm thư Công cộng số 03 Ấp 1, Xã Minh Tâm, Huyện Hớn Quản
Điện thoại: 621045

MÃ BƯU ĐIỆN LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC

Danh sách các điểm bưu điện Lộc Ninh thuộc tỉnh Bình Phước, tìm mã bưu điện: Lộc Ninh, Lộc Thuận, Lộc Hưng, Lộc Hiệp, Lộc Thiện, Lộc Thành, Lộc Quang, Lộc An, Lộc Thái, Lộc Khánh, Lộc Điền, Lộc Thịnh, Lộc Tấn, Hòm thư Công cộng Số 01, Hòm thư Công cộng Số 03, Hòm thư Công cộng số 02, Hòm thư Công cộng Số 09, Hòm thư Công cộng Số 10

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
832500 Bưu cục cấp 2 Lộc Ninh Khu phố Ninh Thịnh, Thị Trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh
Điện thoại: 02713.568911
832530 Điểm BĐVHX Lộc Thuận Ấp 6, Xã Lộc Thuận, Huyện Lộc Ninh
Điện thoại: 569000
832731 Điểm BĐVHX Lộc Hưng Ấp 2, Xã Lộc Hưng, Huyện Lộc Ninh
Điện thoại: 535060
832570 Điểm BĐVHX Lộc Hiệp Ấp Hiệp Tâm, Xã Lộc Hiệp, Huyện Lộc Ninh
Điện thoại: 510120
832650 Điểm BĐVHX Lộc Thiện Ấp 1, Xã Lộc Thiện, Huyện Lộc Ninh
Điện thoại: 569215
832710 Điểm BĐVHX Lộc Thành Ấp K Liêu, Xã Lộc Thành, Huyện Lộc Ninh
Điện thoại: 519010
832550 Điểm BĐVHX Lộc Quang Ấp Việt Quang, Xã Lộc Quang, Huyện Lộc Ninh
Điện thoại: 515030
832580 Điểm BĐVHX Lộc An Ấp 54, Xã Lộc An, Huyện Lộc Ninh
Điện thoại: 534010
832670 Điểm BĐVHX Lộc Thái Ấp 3, Xã Lộc Thái, Huyện Lộc Ninh
Điện thoại: 546202
832750 Điểm BĐVHX Lộc Khánh Ấp Sóc Lớn, Xã Lộc Khánh, Huyện Lộc Ninh
Điện thoại: 569535
832690 Điểm BĐVHX Lộc Điền Ấp 1, Xã Lộc Điền, Huyện Lộc Ninh
Điện thoại: 552146
832770 Điểm BĐVHX Lộc Thịnh Ấp Hưng Thủy, Xã Lộc Thịnh, Huyện Lộc Ninh
Điện thoại: 535176
832621 Điểm BĐVHX Lộc Tấn Ấp 5a, Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh
Điện thoại: 547359
832797 Hòm thư Công cộng Số 01 Ấp Tân Lởi, Xã Lộc Phú, Huyện Lộc Ninh
Điện thoại: 547359
832608 Hòm thư Công cộng Số 03 Ấp 8c, Xã Lộc Hoà, Huyện Lộc Ninh
Điện thoại: 547359
832767 Hòm thư Công cộng số 02 Ấp 9, Xã Lộc Thạnh, Huyện Lộc Ninh
Điện thoại: 547359
832514 Hòm thư Công cộng Số 09 Ấp 1b, Thị Trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh
Điện thoại: 547359
832515 Hòm thư Công cộng Số 10 Ấp 1a, Thị Trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh
Điện thoại: 547359

MÃ BƯU ĐIỆN BÙ GIA MẬP, BÌNH PHƯỚC

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Bù Gia Mập thuộc tỉnh Bình Phước, bao gồm: Đăk Ơ, Đa Kia, Phú Văn, Bù Gia Mập, Bù Gia Mập, Bình Thắng, Hòm thư Công cộng Số 03, Hòm thư Công cộng Số 06, Hòm thư Công cộng Số 20

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
832050 Bưu cục cấp 3 Đăk Ơ Thôn Đắk Lim, Xã Đắk Ơ, Huyện Bù Gia Mập
Điện thoại: 02713.719906
832110 Bưu cục cấp 3 Đa Kia Thôn 4, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập
Điện thoại: 02713.710001
832031 Điểm BĐVHX Phú Văn Ấp 1, Xã Phú Văn, Huyện Bù Gia Mập
Điện thoại: 717333
832350 Bưu cục cấp 2 Bù Gia Mập Thôn Tân Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập
Điện thoại: 02713.760770
832070 Điểm BĐVHX Bù Gia Mập Thôn Bù Lư, Xã Bù Gia Mập, Huyện Bù Gia Mập
Điện thoại: 719001
832130 Điểm BĐVHX Bình Thắng Thôn 2a, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập
Điện thoại: 715156
832036 Hòm thư Công cộng Số 03 Thôn Phước Sơn, Xã Đức Hạnh, Huyện Bù Gia Mập
Điện thoại: 715156
832363 Hòm thư Công cộng Số 06 Thôn Đức Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập
Điện thoại: 715156
832436 Hòm thư Công cộng Số 20 Thôn Bình Tiến, Xã Phước Minh, Huyện Bù Gia Mập
Điện thoại: 715156

MÃ BƯU ĐIỆN BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Bù Đăng/Bình Phước với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
831700 Bưu cục cấp 2 Bù Đăng Sô´130, Ấp Hòa Đồng, Thị Trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng
Điện thoại: 02713.974774
831800 Bưu cục cấp 3 Minh Hưng Ấp 2, Xã Minh Hưng, Huyện Bù Đăng
Điện thoại: 02713.971200
831820 Bưu cục cấp 3 Đức Liễu Thôn 8, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng
Điện thoại: 02713.997000
831780 Điểm BĐVHX Bom Bo Thôn 4, Xã Bom Bo, Huyện Bù Đăng
Điện thoại: 957455
831760 Điểm BĐVHX Đắk Nhau Thôn Thống Nhất, Xã Đắk Nhau, Huyện Bù Đăng
Điện thoại: 956000
831840 Điểm BĐVHX Thống Nhất Thôn 3, Xã Thống Nhất, Huyện Bù Đăng
Điện thoại: 997112
831890 Điểm BĐVHX Phước Sơn Thôn 5, Xã Phước Sơn, Huyện Bù Đăng
Điện thoại: 997114
831880 Điểm BĐVHX Đăng Hà Thôn 4, Xã Đăng Hà, Huyện Bù Đăng
Điện thoại: 063.965333
831860 Điểm BĐVHX Nghĩa Trung Thôn 3, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng
Điện thoại: 997281
831747 Điểm BĐVHX Thọ Sơn Thôn Sơn Tùng, Xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng
Điện thoại: 943030
831720 Điểm BĐVHX Đồng Nai Thôn 5, Xã Đồng Nai, Huyện Bù Đăng
Điện thoại: 994000
831822 Hòm thư Công cộng Số 01 Thôn 2, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng
Điện thoại: 994000
831868 Hòm thư Công cộng Số 04 Thôn 3, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng
Điện thoại: 994000
831969 Hòm thư Công cộng Số 06 Thôn 5, Xã Bình Minh, Huyện Bù Đăng
Điện thoại: 994000
831976 Hòm thư Công cộng Số 10 Thôn 1, Xã Đường 10, Huyện Bù Đăng
Điện thoại: 994000
831749 Hòm thư Công cộng Số 15 Thôn Sơn Lợi, Xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng
Điện thoại: 994000
831917 Hòm thư Công cộng Số 16 Thôn Sơn Phú, Xã Phú Sơn, Huyện Bù Đăng
Điện thoại: 994000
831930 Hòm thư Công cộng Số 22 Ấp 5, Xã Đoàn Kết, Huyện Bù Đăng
Điện thoại: 994000
831901 Hòm thư Công cộng Số 26 Thôn 4, Xã Phước Sơn, Huyện Bù Đăng
Điện thoại: 994000
831943 Hòm thư Công cộng Số 31 Thôn 4, Xã Nghĩa Bình, Huyện Bù Đăng
Điện thoại: 994000

MÃ BƯU ĐIỆN ĐỒNG PHÚ, BÌNH PHƯỚC

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Đồng Phú thuộc tỉnh Bình Phước: Thuận Lợi, Tân Hòa, Đồng Tâm, Tân Hưng, Tân Phước, Thuận Lợi, Đồng Phú, Đồng Tâm, Tân Hòa, Hòm thư Công cộng Số 02, Hòm thư Công cộng số 03, Hòm thư Công cộng Số 04, Hòm thư Công cộng Số 07

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
831620 Bưu cục cấp 3 Thuận Lợi Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú
Điện thoại: 02713.819902
831600 Bưu cục cấp 3 Tân Hòa Ấp Chợ, Xã Tân Tiến, Huyện Đồng Phú
Điện thoại: 02713.872118
831640 Bưu cục cấp 3 Đồng Tâm Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú
Điện thoại: 02713.825188
831510 Điểm BĐVHX Tân Hưng Ấp Suối Đôi, Xã Tân Hưng, Huyện Đồng Phú
Điện thoại: 835000
831520 Điểm BĐVHX Tân Phước Ấp Cây Điệp, Xã Tân Phước, Huyện Đồng Phú
Điện thoại: 824046
831540 Điểm BĐVHX Thuận Lợi Thôn Thuận Hòa, Xã Thuận Lợi, Huyện Đồng Phú
Điện thoại: 820010
831500 Bưu cục cấp 2 Đồng Phú Khu phố Tân An, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú
Điện thoại: 02713.832707
831530 Điểm BĐVHX Đồng Tâm Ấp 2, Xã Đồng Tâm, Huyện Đồng Phú
Điện thoại: 829048
831563 Điểm BĐVHX Tân Hòa Ấp Đồng Xê, Xã Tân Hoà, Huyện Đồng Phú
Điện thoại: 829048
831608 Hòm thư Công cộng Số 02 Ấp An Hòa, Xã Tân Tiến, Huyện Đồng Phú
Điện thoại: 829048
831564 Hòm thư Công cộng số 03 Ấp Đồng Xê, Xã Tân Hoà, Huyện Đồng Phú
Điện thoại: 829048
831505 Hòm thư Công cộng Số 04 Ấp Trạng Tranh, Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Phú
Điện thoại: 829048
831655 Hòm thư Công cộng Số 07 Ấp 1, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú
Điện thoại: 829048

MÃ BƯU ĐIỆN ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước: Đồng Xoài, Tân Thành, Tiến Thành, Bình Phước, KHL Bình Phước, Bưu cục văn phòng VP BĐT Bình Phước, Hòm thư Công cộng Số 06

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
830000 Bưu cục cấp 1 Đồng Xoài Sô´416, Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài
Điện thoại: 02713.887123
831320 Bưu cục cấp 3 Tân Thành Ấp 3, Xã Tân Thành, Thị xã Đồng Xoài
Điện thoại: 02713.814034
831300 Điểm BĐVHX Tiến Thành Ấp 2, Xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài
Điện thoại: 890044
830900 Bưu cục cấp 2 Hệ 1 Bình Phước Sô´416, Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài
Điện thoại: 02713.870264
831290 Bưu cục cấp 3 KHL Bình Phước Sô´416, Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài
Điện thoại: 02713.870332
831120 Bưu cục văn phòng VP BĐT Bình Phước Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài
Điện thoại: 02713.870332
831341 Hòm thư Công cộng Số 06 Ấp 2, Xã Tiến Hưng, Thị xã Đồng Xoài
Điện thoại: 02713.870332

Phân biệt khái niệm Zip/Postal Code, Mã bưu điện

Chúng ta sẽ thắc mắc mã ZipCode Bình Phước, mã Postal Code Bình Phước hay Mã bưu điện, Thư tín, Mã Bưu Chính Bình Phước thì có gì khác nhau hay không. Thực tế, đây là những khái niệm nhiều người dễ nhầm lẫn, vì về cơ bản chúng đều dựa trên ý nghĩa chung, nhưng cách mã hóa, chức năng và tên gọi có chút khác biệt.

Cụ thể, mọi người dễ nhầm lẫn giữa các khái niệm:

 • ZIP code: mã vùng bưu điện của Mỹ
 • Postal Code: mã bưu chính quốc tế
 • Area code: mã vùng điện thoại
 • Country code: mã vùng điện thoại của một quốc gia

Mã ZIP hay tên tiếng Anh là ZIP Code – Mã bưu điện Hoa Kỳ, là hệ thống mã bưu chính được Cục Bưu điện Hoa Kỳ sử dụng từ năm 1963. ZIP viết tắt của cụm từ “Zone Improvement Plan”. Thực tế, mã ZIP CODE dùng để ấn định điểm đưa thư, bưu phẩm bên trong lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc các vùng lãnh thổ thuộc thẩm quyền của Mỹ, hay nơi đóng quân của quân đội Mỹ.

Vì thế mà bưu phẩm hay thư gửi đi quốc tế không có mục ZIP Code. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của Mỹ, đặc biệt là các dịch vụ Online như Google, Amazon hay dịch vụ máy chủ, hosting khác nên thuật ngữ ZIP code được cả thế giới biết đến. Về vai trò thì nó giống như Postal Code của quốc tế, nhưng cách mã hóa khác nhau.

Postal Code là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, số hoặc cả hai để bổ sung vào địa chỉ nhận thư, bưu phẩm nhằm giúp xác định điểm cuối nhận thư, bưu phẩm tốt hơn. Mỗi quốc gia sẽ có hệ thống ký hiệu Postal Code riêng. Lý do phải sinh ra mã Postal Code là bởi thư gửi đi trên toàn thế giới, nếu chỉ dựa vào địa chỉ ghi trên bưu phẩm, thư thì rất khó cho nhân viên bưu điện. Ví dụ như nhân viên ở Mỹ mà xem bưu phẩm gửi tới Trung Quốc hay Ả Rập, Lào, Thái với toàn ký tự tượng hình thì không thể biết được.

Postal Code do Liên minh Bưu chính Thế giới – Universal Postal Union (viết tắt tành UPU) quy định, giúp xác định vị trí điểm cuối nhận hàng hóa, bưu phẩm, thư tín thông qua các ký tự Latinh (A-Z) và số (0-9) có thể áp dụng chung trên toàn cầu.

Nhờ mã hóa địa chỉ bằng Postal Code, người ta có thể tra cứu phí vận chuyển tới các quốc gia khác, cũng như thời gian vận chuyển dự kiến. Chứ nếu dựa vào địa chỉ ghi trên thư, bưu phẩm thì quá khó.

Tại Việt Nam, Postal Code được dịch sang thành “Mã Bưu điện”, hoặc “Mã bưu chính” hay “Mã Thư tín”. Tuy nhiên, hệ thống bưu điện Việt Nam ít dùng Postal Code mà chủ yếu vẫn dựa trên địa chỉ ghi trên thư. Nên nhớ, mỗi chi nhánh bưu điện trên toàn quốc đều có một mã Postal Code riêng và nó cố định, giúp xác định vị trí, địa chỉ cụ thể thông qua cách mã hóa chung.

Như vậy, các thuật ngữ Zip Code, Postal Code, Mã bưu điện, Mã Thư tín và Mã Bưu chính thức ra đều giống nhau. Đó là những dãy số, ký tự được mã hóa giúp đại diện cho một vị trí bưu điện nào đó trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sự khác nhau nằm ở cách mã hóa và chức năng. Ví dụ như Zip Code tại Mỹ trở thành một quy chuẩn chung cho cả người dân, quân đội hay các công ty. Trong khi đó, ở Việt Nam thì Mã bưu chính gần như rất ít được sử dụng và có vai trò rất nhỏ trong hệ thống bưu điện. Ở Mỹ thì mã hóa theo chuẩn 5 số cơ bản hoặc ZIP+4 (không bắt buộc) với 5 số cơ bản và thêm 4 số nữa. Còn ở Việt Nam thì mã hóa theo dạng 6 số.

Mã bưu chính, Bưu điện Việt Nam

Như đã nói ở trên, Mã bưu chính Việt Nam còn được gọi là mã bưu điện, mã thư tín, gồm 6 chữ số (trước đây là 5 số) với quy tắc nhất định. Hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh/thành phố cấp trung ương, hai chữ số tiếp theo xác định mã quận/huyện/thị xã/thành phố cấp tỉnh, số tiếp theo xác định tên phường/xã/thị trấn và số cuối cùng xác định thôn/ấp/phố/hoặc đối tượng cụ thể. Chúng ta tóm tắt quy định trên như sau:

 • 2 số đầu tiên (từ 00 đến 99): mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Số thứ nhất và 2)
 • 2 số tiếp theo: mã quận/ huyện/ thị xã/ thành phố trực thuộc tỉnh (Số thứ 3 và thứ 4)
 • 1 số tiếp theo: xã, phường, thị trấn (Số thứ 5)
 • 1 số cuối cùng: xác định ấp, thôn, phố hoặc đối tượng cụ thể (Số cuối cùng thứ 6)

Mã dành riêng cho bưu cục (Bưu điện trung tâm) cũng gồm 6 chữ số, với 2 chữ số đầu xác định tên tỉnh/thành phố, còn các chữ số sau thường là 0. Việt Nam không có mã bưu chính cấp quốc gia.

Quy định về mã bưu chính, mã bưu điện Việt Nam mới nhất là gồm 6 ký tự được chia thành 10 vùng, đánh số từ 0 đến 9 với các đặc điểm sau:

 • Một vùng không quá 10 tỉnh
 • Các tỉnh trong một vùng có mã ký tự đầu tiên giống nhau
 • Thành phố trực thuộc Trung ương
STT TỈNH/THÀNH POSTAL CODE
1 An Giang 880000
2 Bà Rịa Vũng Tàu 790000
3 Bạc Liêu 260000
4 Bắc Kạn 960000
5 Bắc Giang 220000
6 Bắc Ninh 790000
7 Bến Tre 930000
8 Bình Dương 590000
9 Bình Định 820000
10 Bình Phước 830000
11 Bình Thuận 800000
12 Cà Mau 970000
13 Cao Bằng 270000
14 Cần Thơ 900000
15 Đà Nẵng 550000
16 Điện Biên 380000
17 Đắk Lắk 630000
18 Đắc Nông 640000
19 Đồng Nai 810000
20 Đồng Tháp 870000
21 Gia Lai 600000
22 Hà Giang 310000
23 Hà Nam 400000
24 Hà Nội 100000
25 Hà Tĩnh 480000
26 Hải Dương 170000
27 Hải Phòng 180000
28 Hậu Giang 910000
29 Hòa Bình 350000
30 TP. Hồ Chí Minh 700000
31 Hưng Yên 160000
32 Khánh Hoà 650000
33 Kiên Giang 920000
34 Kon Tum 580000
35 Lai Châu 390000
36 Lạng Sơn 240000
37 Lào Cai 330000
38 Lâm Đồng 670000
39 Long An 850000
40 Nam Định 420000
41 Nghệ An 460000 – 470000
42 Ninh Bình 430000
43 Ninh Thuận 660000
44 Phú Thọ 290000
45 Phú Yên 620000
46 Quảng Bình 510000
47 Quảng Nam 560000
48 Quảng Ngãi 570000
49 Quảng Ninh 200000
50 Quảng Trị 520000
51 Sóc Trăng 950000
52 Sơn La 360000
53 Tây Ninh 840000
54 Thái Bình 410000
55 Thái Nguyên 250000
56 Thanh Hoá 440000 – 450000
57 Thừa Thiên Huế 530000
58 Tiền Giang 860000
59 Trà Vinh 940000
60 Tuyên Quang 300000
61 Vĩnh Long 890000
62 Vĩnh Phúc 280000
63 Yên Bái 320000

Danh sách mã Zip/Postal Code Bình Phước mà giainghia.com cung cấp trên đây hy vọng đã giúp ích cho người dùng. Việc tra cứu mã bưu điện Bình Phước sẽ rất cần thiết trong nhiều trường hợp, như khai báo địa chỉ cá nhân khi mua hàng online, đăng ký dịch vụ từ nước ngoài như Mỹ, châu Âu… Chúng ta cũng nên nhớ rằng, Bưu chính Việt Nam thuộc tập đoàn VNPOST (trực thuộc VNPT), kiểu tập đoàn của nhà nước. Vì thế, bạn cứ yên tâm là mã bưu chính Bình Phước sẽ được áp dụng chung trên toàn quốc, cũng như trên toàn thế giới.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*