Zip Postal Code Bắc Giang, Mã bưu điện, bưu chính Bắc Giang mới nhất


Zip Postal Code Bắc Giang mới nhất và đầy đủ nhất, tra cứu danh sách mã thư tín, mã bưu chính, mã bưu điện Bắc Giang để gửi thư, bưu phẩm, hàng hóa hay đăng ký dịch vụ. Nếu gửi thư, bưu phẩm trong nước thì không cần tới mã này, nhưng với các dịch vụ quốc tế thì Postal Code, Zip Code Bắc Giang lại rất cần thiết. Đặc biệt, khi gửi thư/bưu phẩm từ nước ngoài về Việt Nam, hoặc đăng ký dịch vụ (mua sản phẩm) ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… thì nhiều lần người ta yêu cầu Postal Code Bắc Giang. Vậy chúng ta phải ghi gì?

Postal Code Việt Nam

Zip/Postal Code Bắc Giang

Zip/Postal Code Bắc Giang gồm 6 chữ số tuân theo quy định của mã bưu điện Việt Nam. Bạn ở nơi nào của Bắc Giang thì tra cứu mã bưu điện gần nơi mình sống nhất.

MÃ BƯU ĐIỆN SƠN ĐỘNG, BẮC GIANG

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Sơn Động thuộc tỉnh Bắc Giang, bao gồm: An Bá, Phúc Thắng, Thanh Sơn, Thanh Luận, Long Sơn, Dương Hưu, Hữu Sản, Cẩm Đàn, Sơn Động, Tuấn Đạo, Lệ Viễn, An Lập, Bồng Am, Vân Sơn, Chiên Sơn, Yên Định, Giáo Liêm, Quế Sơn, An Lạc, Đồng Rì, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng Độc lập

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
232730 Điểm BĐVHX An Bá Tiểu Khu Thuộc Vá, Xã An Bá, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 886390
232660 Điểm BĐVHX Phúc Thắng Thôn Thước, Xã Phúc Thắng, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 596950
232860 Điểm BĐVHX Thanh Sơn Thôn Chợ, Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 588402
232850 Điểm BĐVHX Thanh Luận Thôn Thanh Bình, Xã Thanh Luận, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 588403
232810 Điểm BĐVHX Long Sơn Thôn Hạ, Xã Long Sơn, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 586402
232830 Điểm BĐVHX Dương Hưu Thôn Thoi, Xã Dương Hưu, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 586428
232620 Điểm BĐVHX Hữu Sản Thôn Sản 2, Xã Hữu Sản, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 886590
232710 Điểm BĐVHX Cẩm Đàn Thôn Thượng, Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 886155
232500 Bưu cục cấp 2 Sơn Động Thôn Thượng, Xã An Châu, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 886124
232770 Điểm BĐVHX Tuấn Đạo Thôn Bãi Chợ, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 587002
232540 Điểm BĐVHX Lệ Viễn Thôn Nà Phai, Xã Lệ Viễn, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 886382
232520 Điểm BĐVHX An Lập Thôn Mặn, Xã An Lập, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 886391
232800 Điểm BĐVHX Bồng Am Thôn Am, Xã Bồng Am, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 587013
232600 Điểm BĐVHX Vân Sơn Thôn Phe, Xã Vân Sơn, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 886364
232680 Điểm BĐVHX Chiên Sơn Thôn Chiên, Xã Chiên Sơn, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 886381
232750 Điểm BĐVHX Yên Định Thôn Nhân Định, Xã Yên Định, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 886380
232640 Điểm BĐVHX Giáo Liêm Thôn Rèm, Xã Giáo Liêm, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 596614
232690 Điểm BĐVHX Quế Sơn Thôn Rọp, Xã Quế Sơn, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 597015
232560 Điểm BĐVHX An Lạc Thôn Biểng, Xã An Lạc, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 886471
232856 Điểm BĐVHX Đồng Rì Thôn Đồng Rì, Xã Thanh Luận, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 588400
232767 Hòm thư Công cộng độc lập Khu 1, Thị Trấn An Châu, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 588400
232898 Hòm thư Công cộng độc lập Thôn Đồng Băm, Xã Thạch Sơn, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 588400
232595 Hòm thư Công cộng độc lập Thôn Ao Bồng, Xã Vĩnh Khương, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 588400
232872 Hòm thư Công cộng Độc lập Thôn Thanh Chung, Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 588400

MÃ BƯU ĐIỆN LỤC NAM, BẮC GIANG

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Lục Nam trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Lục Nam.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
231800 Bưu cục cấp 2 Lục Nam Khu phố Đồi Ngô, Thị Trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 884234
232020 Bưu cục cấp 3 Chợ Sàn Thôn Phố Sàn, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 885101
232320 Điểm BĐVHX Cẩm Lý Thôn Trại Giữa, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 885001
232060 Bưu cục cấp 3 Suối Mỡ Thôn Dùm, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 893002
231970 Điểm BĐVHX Bảo Sơn Thôn Bảo Lộc, Xã Bảo Sơn, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 884822
232160 Điểm BĐVHX Lan Mẫu Thôn Trung An, Xã Lan Mẫu, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 885237
231950 Điểm BĐVHX Bảo Đài Thôn Quê, Xã Bảo Đài, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 885237
232040 Điểm BĐVHX Cương Sơn Thôn An Nguyễn, Xã Cương Sơn, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 884400
231850 Điểm BĐVHX Đông Phú Thôn Tân Tiến, Xã Đông Phú, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 884293
231820 Điểm BĐVHX Tiên Hưng Thôn Chằm Mới, Xã Tiên Hưng, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 884357
232170 Điểm BĐVHX Huyền Sơn Thôn Chùa, Xã Huyền Sơn, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 893192
232210 Điểm BĐVHX Vô Tranh Thôn Gàng, Xã Vô Tranh, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 893077
232250 Điểm BĐVHX Bình Sơn Thôn Làng, Xã Bình Sơn, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 893078
232350 Điểm BĐVHX Đan Hội Thôn Húi, Xã Đan Hội, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 885075
231880 Điểm BĐVHX Đông Hưng Thôn Quan 1, Xã Đông Hưng, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 884913
231840 Điểm BĐVHX Tiên Nha Thôn Nghè 2, Xã Tiên Nha, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 884914
231990 Điểm BĐVHX Thanh Lâm Thôn Sơn Đình, Xã Thanh Lâm, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 884911
232000 Điểm BĐVHX Chu Điện Thôn Mẫu Sơn, Xã Chu Điện, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 885264
232200 Điểm BĐVHX Bắc Lũng Thôn Dẫm Đình, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 885076
232110 Điểm BĐVHX Khám Lạng Thôn Lưu, Xã Khám Lạng, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 884912
232030 Điểm BĐVHX Thị Trấn Lục Nam Thôn Vườn Hoa, Thị Trấn Lục Nam, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 884970
232130 Điểm BĐVHX Yên Sơn Thôn Nội Đình, Xã Yên Sơn, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 885277
231920 Điểm BĐVHX Tam Dị Thôn Thanh Giã 1, Xã Tam Dị, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 884020
232100 Điểm BĐVHX Trường Giang Thôn Tòng Lệnh, Xã Trường Giang, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 893140
232300 Điểm BĐVHX Vũ Xá Thôn Dăm, Xã Vũ Xá, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 885900
232280 Điểm BĐVHX Lục Sơn Thôn Hổ Lao, Xã Lục Sơn, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 694002
232230 Điểm BĐVHX Trường Sơn Thôn Lầm, Xã Trường Sơn, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 694437
232021 Điểm BĐVHX Phương Sơn Thôn Phương Lạn 1, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 693030
232251 Điểm BĐVHX Đồng Đỉnh Thôn Đồng Đỉnh, Xã Bình Sơn, Huyện Lục Nam
Điện thoại: 694118

MÃ BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ BẮC GIANG, BẮC GIANG

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Thành Phố Bắc Giang thuộc tỉnh Bắc Giang: Bắc Giang, Đại lý bưu điện Song Mai, Xương Giang, Dĩnh Kế, Thọ Xương, Song Mai, Núi Cốc, Song Khê, Tân Tiến, Đồng Sơn, Tân Mỹ, Nguyễn Văn Cừ, Bưu cục văn phòng Bắc Giang, Đa Mai, Hòm thư Công cộng Độc lập, Đại lý bưu điện Phạm Ngọc Hân, Hòm thư Công cộng độc lập, Đại lý bưu điện Trần Phú, Đại lý bưu điện Hà – Cầu Chui, Đại lý bưu điện Tám, Đại lý bưu điện Trung tâm GDTX, HCC Bắc Giang

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
230000 Bưu cục cấp 1 Bắc Giang Sô´151, Đường Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang
Điện thoại: 3823823/3900051
231482 Đại lý bưu điện Song Mai Đường 34, Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang
Điện thoại: 855092
231340 Bưu cục cấp 3 Xương Giang Đường Ngã 3 Quán Thành, Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang
Điện thoại: 556730
231310 Bưu cục cấp 3 Dĩnh Kế Đường Giáp Hải, Xã Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang
Điện thoại: 556001
231460 Điểm BĐVHX Thọ Xương Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang
Điện thoại: 855020
231481 Điểm BĐVHX Song Mai Thôn Phúc Bé, Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang
Điện thoại: 520904
234530 Điểm BĐVHX Núi Cốc Tổ Dân phố Đông Giang, Xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang
Điện thoại: 836110
237460 Điểm BĐVHX Song Khê Thôn Song Khê, Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang
Điện thoại: 870496
237410 Điểm BĐVHX Tân Tiến Thôn Ngò, Xã Tân Tiến, Thành phố Bắc Giang
Điện thoại: 870499
237440 Điểm BĐVHX Đồng Sơn Thôn Tân Mỹ, Xã Đồng Sơn, Thành phố Bắc Giang
Điện thoại: 860400
237470 Điểm BĐVHX Tân Mỹ Thôn Mỹ Cầu, Xã Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang
Điện thoại: 870074
231530 Bưu cục cấp 3 Nguyễn Văn Cừ Sô´34, Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang
Điện thoại: 844902
230900 Bưu cục văn phòng Hệ 1 Bắc Giang Sô´0, Đường Lương Văn Nắm, Xã Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang
Điện thoại: 02403.854.940
231520 Điểm BĐVHX Đa Mai Thôn Đọ, Xã Đa Mai, Thành phố Bắc Giang
Điện thoại: 524950
231070 Hòm thư Công cộng Độc lập Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang
Điện thoại: 524950
231440 Đại lý bưu điện Phạm Ngọc Hân Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang
Điện thoại: 02403855894
231650 Hòm thư Công cộng độc lập Phố Mỹ Độ, Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang
Điện thoại: 02403855894
231591 Đại lý bưu điện Trần Phú Đường Quang Trung, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang
Điện thoại: 02403855894
231592 Đại lý bưu điện Hà – Cầu Chui Đường Vương Văn Trà, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang
Điện thoại: 02403855894
231325 Đại lý bưu điện Tám Đường Giáp Hải, Xã Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang
Điện thoại: 02403855894
231151 Đại lý bưu điện Trung tâm GDTX Đường Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang
Điện thoại: 02403855894
231150 Bưu cục cấp 3 HCC Bắc Giang Đường Quảng trường 3/2 Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang
Điện thoại: 02403.861.861

MÃ BƯU ĐIỆN LỤC NGẠN, BẮC GIANG

Danh sách 31 địa chỉ Bưu điện ở Lục Ngạn, Bắc Giang: Bưu cục cấp 2 Lục Ngạn, Bưu cục cấp 3 Biển Động, Bưu cục cấp 3 Đình Kim, Điểm BĐVHX Tân Sơn, Điểm BĐVHX Hồng Giang, Bưu cục cấp 3 Phố Lim, Điểm BĐVHX Nghĩa Hồ, Điểm BĐVHX Phì Điền, Điểm BĐVHX Tân Quang, Điểm BĐVHX Tân Hoa, Điểm BĐVHX Tân Mộc, Điểm BĐVHX Qúi Sơn, Điểm BĐVHX Kiên Lao, Điểm BĐVHX Thanh Hải, Điểm BĐVHX Kiên Thành, Điểm BĐVHX Nam Dương, Điểm BĐVHX Phong Vân, Điểm BĐVHX Mỹ An, Điểm BĐVHX Đồng Cốc, Điểm BĐVHX Tân Lập, Điểm BĐVHX Phú Nhuận, Điểm BĐVHX Đèo Gia, Điểm BĐVHX Kim Sơn, Điểm BĐVHX Cấm Sơn, Điểm BĐVHX Phong Minh, Điểm BĐVHX Hộ Đáp, Điểm BĐVHX Xa Lý, Điểm BĐVHX Sơn Hải, Điểm BĐVHX Trù Hựu, Điểm BĐVHX Giáp Sơn, Điểm BĐVHX Biên Sơn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
233000 Bưu cục cấp 2 Lục Ngạn Khu Minh Khai, Thị Trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 882261
233170 Bưu cục cấp 3 Biển Động Khu phố Biển, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 891501
233650 Bưu cục cấp 3 Đình Kim Thôn Kim 1, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 891002
233400 Điểm BĐVHX Tân Sơn Thôn Phố Chợ, Xã Tân Sơn, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 792008
233080 Điểm BĐVHX Hồng Giang Khu phố Kép, Xã Hồng Giang, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 882211
233110 Bưu cục cấp 3 Phố Lim Thôn Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 891511
233020 Điểm BĐVHX Nghĩa Hồ Thôn Trung Nghĩa, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 883011
233130 Điểm BĐVHX Phì Điền Thôn Cầu Chét, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 891572
233040 Điểm BĐVHX Tân Quang Thôn Sàng Nội, Xã Tân Quang, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 891642
233140 Điểm BĐVHX Tân Hoa Thôn Thanh Văn 1, Xã Tân Hoa, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 891552
233730 Điểm BĐVHX Tân Mộc Thôn Tân Giáo, Xã Tân Mộc, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 883010
233540 Điểm BĐVHX Qúi Sơn Thôn Hai Mới, Xã Quí Sơn, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 883012
233520 Điểm BĐVHX Kiên Lao Thôn Cống, Xã Kiên Lao, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 883001
233280 Điểm BĐVHX Thanh Hải Thôn Lai Cách, Xã Thanh Hải, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 883291
233430 Điểm BĐVHX Kiên Thành Thôn Bản Hạ, Xã Kiên Thành, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 883336
233610 Điểm BĐVHX Nam Dương Thôn Thủ Dương, Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 883335
233260 Điểm BĐVHX Phong Vân Thôn Cầu Nhạc, Xã Phong Vân, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 792003
233630 Điểm BĐVHX Mỹ An Thôn Ngọc Nương, Xã Mỹ An, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 891145
233060 Điểm BĐVHX Đồng Cốc Thôn Phong Đào, Xã Đồng Cốc, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 891804
233680 Điểm BĐVHX Tân Lập Thôn Đồng Con 1, Xã Tân Lập, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 891806
233580 Điểm BĐVHX Phú Nhuận Thôn Quéo, Xã Phú Nhuận, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 891803
233710 Điểm BĐVHX Đèo Gia Thôn Ruồng, Xã Đèo Gia, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 891805
233190 Điểm BĐVHX Kim Sơn Thôn Tân Lập, Xã Kim Sơn, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 891802
233480 Điểm BĐVHX Cấm Sơn Thôn Bến, Xã Cấm Sơn, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 792039
233220 Điểm BĐVHX Phong Minh Thôn Cả, Xã Phong Minh, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 792038
233380 Điểm BĐVHX Hộ Đáp Thôn Đèo Trang, Xã Hộ Đáp, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 792040
233240 Điểm BĐVHX Xa Lý Thôn Xé, Xã Xa Lý, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 792050
233470 Điểm BĐVHX Sơn Hải Thôn Cầu Sắt, Xã Sơn Hải, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 582480
233490 Điểm BĐVHX Trù Hựu Thôn Hải Yên, Xã Trù Hựu, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 582550
233111 Điểm BĐVHX Giáp Sơn Thôn Hạ Long, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 682002
233340 Điểm BĐVHX Biên Sơn Thôn Hiệp Cát, Xã Biên Sơn, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 883030

MÃ BƯU ĐIỆN LẠNG GIANG, BẮC GIANG

Danh sách các điểm bưu điện Lạng Giang thuộc tỉnh Bắc Giang, tìm mã bưu điện: Lạng Giang, Kép, Phố Giỏ, Quang Thịnh, Hương Lạc, Đào Mỹ, An Hà, Dương Đức, Mỹ Thái, Phi Mô, Xương Lâm, Thái Đào, Tiên Lục, Tân Hưng, Tân Thịnh, Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng, Tân Thanh, Xuân Hương, Hương Sơn, Đại Lâm, Nông Trường Cam, Yên Mỹ, Tân Lạc, Mỹ Hà, Tam Sơn, Đại lý bưu điện Ngô Văn Lợi

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
234000 Bưu cục cấp 2 Lạng Giang Khu phố Vôi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 881301
234570 Bưu cục cấp 3 Kép Xóm Sậm, Thị trấn Kép, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 880538
234460 Bưu cục cấp 3 Phố Giỏ Khu phố Giỏ, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 881252
234170 Bưu cục cấp 3 Quang Thịnh Thôn Cầu Đen, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 880512
234110 Điểm BĐVHX Hương Lạc Thôn 11 Xóm Tự, Xã Hương Lạc, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 881723
234270 Điểm BĐVHX Đào Mỹ Thôn Đồng Quang, Xã Đào Mỹ, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 890601
234190 Điểm BĐVHX An Hà Thôn 13 Phố Bằng, Xã An Hà, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 880500
234330 Điểm BĐVHX Dương Đức Thôn Chùa, Xã Dương Đức, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 881724
234380 Điểm BĐVHX Mỹ Thái Khu phố Triển, Xã Mỹ Thái, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 881722
234360 Điểm BĐVHX Phi Mô Thôn Phi Mô, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 881721
234400 Điểm BĐVHX Xương Lâm Thôn Nam Tiến, Xã Xương Lâm, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 881726
234500 Điểm BĐVHX Thái Đào Khu phố Thái Đào, Xã Thái Đào, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 836200
234250 Điểm BĐVHX Tiên Lục Thôn Giếng, Xã Tiên Lục, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 890600
234040 Điểm BĐVHX Tân Hưng Thôn Vĩnh Thịnh, Xã Tân Hưng, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 881720
234150 Điểm BĐVHX Tân Thịnh Thôn Đồng 1, Xã Tân Thịnh, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 880901
234210 Điểm BĐVHX Nghĩa Hòa Thôn Hạ, Xã Nghĩa Hoà, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 880903
234290 Điểm BĐVHX Nghĩa Hưng Làng Nùa Thôn 3, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 880905
234230 Điểm BĐVHX Tân Thanh Thôn Mải Hạ, Xã Tân Thanh, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 881805
234440 Điểm BĐVHX Xuân Hương Trại Phúc Mãn, Xã Xuân Hương, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 881806
234070 Điểm BĐVHX Hương Sơn Thôn Kép 11, Xã Hương Sơn, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 880904
234480 Điểm BĐVHX Đại Lâm Khu phố Đại Lâm, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 836201
234560 Điểm BĐVHX Nông Trường Cam Thôn Trường Thịnh, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 880902
234020 Điểm BĐVHX Yên Mỹ Thôn Yên Vinh, Xã Yên Mỹ, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 637725
234171 Điểm BĐVHX Tân Lạc Thôn Tân Lạc, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 636636
234310 Điểm BĐVHX Mỹ Hà Thôn Trung Phố, Xã Mỹ Hà, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 890501
234473 Điểm BĐVHX Tam Sơn Thôn Tân Sơn, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 02403838600
234011 Đại lý bưu điện Ngô Văn Lợi Khu phố Vôi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 02403838600

MÃ BƯU ĐIỆN YÊN THẾ, BẮC GIANG

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Yên Thế/Bắc Giang với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
234700 Bưu cục cấp 2 Yên Thế Khu phố Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 876248
235080 Bưu cục cấp 3 Bố Hạ Khu phố Thống Nhất, Thị Trấn Bố Hạ, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 877330
234860 Bưu cục cấp 3 Mỏ Trạng Bản Mỏ Trạng, Xã Tam Tiến, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 830002
234890 Điểm BĐVHX Xuân Lương Thôn Làng Dưới, Xã Xuân Lương, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 830019
234810 Điểm BĐVHX Canh Nậu Bản Đồn, Xã Canh Nậu, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 830003
234861 Điểm BĐVHX Tam Tiến Bản Quỳnh Lâu, Xã Tam Tiến, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 830022
234770 Điểm BĐVHX Đồng Tiến Bản Trại Hạ, Xã Đồng Tiến, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 830021
234750 Điểm BĐVHX Đồng Vương Bản La Xa, Xã Đồng Vương, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 830020
234790 Điểm BĐVHX Tam Hiệp Thôn Yên Thế, Xã Tam Hiệp, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 876058
234920 Điểm BĐVHX Tân Hiệp Thôn Đồng Tâm, Xã Tân Hiệp, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 876061
234840 Điểm BĐVHX Tiến Thắng Thôn Tiến Thịnh, Xã Tiến Thắng, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 876189
234940 Điểm BĐVHX An Thượng Thôn Tân Vân, Xã An Thượng, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 876055
234960 Điểm BĐVHX Phồn Xương Thôn Phan, Xã Phồn Xương, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 876056
235110 Điểm BĐVHX Đồng Tâm Thôn Liên Cơ, Xã Đồng Tâm, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 876062
234720 Điểm BĐVHX Hồng Kỳ Thôn Trại Nhất, Xã Hồng Kỳ, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 876190
234980 Điểm BĐVHX Đồng Lạc Thôn Thiều, Xã Đồng Lạc, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 876057
235060 Điểm BĐVHX Tân Sỏi Thôn Phú Bản, Xã Tân Sỏi, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 877576
235090 Điểm BĐVHX Bố Hạ Thôn Đồng Quán, Xã Bố Hạ, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 877571
235000 Điểm BĐVHX Đồng Kỳ Thôn Cống Huyện, Xã Đồng Kỳ, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 877624
235040 Điểm BĐVHX Đông Sơn Thôn Đông Kênh, Xã Đông Sơn, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 877623
235020 Điểm BĐVHX Hương Vỹ Thôn Bo Non, Xã Hương Vĩ, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 877578
234730 Điểm BĐVHX Đồng Hưu Thôn Cổng Châu, Xã Đồng Hưu, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 877654

MÃ BƯU ĐIỆN TÂN YÊN, BẮC GIANG

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Tân Yên thuộc tỉnh Bắc Giang: Tân Yên, Nhã Nam, Phúc Sơn, Kim Tràng, Ngọc Vân, Đại Hóa, An Dương, Cao Thượng, Cao Xá, Hợp Đức, Lam Cốt, Lan Giới, Liên Chung, Liên Sơn, Ngọc Châu, Ngọc Lý, Ngọc Thiện, Phúc Hoà, Quang Tiến, Song Vân, Tân Trung, Việt Ngọc, Hòm thư Công cộng độc lập, Quảng Phúc

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
235300 Bưu cục cấp 2 Tân Yên Khu phố Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 878262
235510 Bưu cục cấp 3 Nhã Nam Khu phố Tiến Thắng, Thị trấn Nhã Nam, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 879017
235570 Bưu cục cấp 3 Phúc Sơn Thôn Lữ Vân, Xã Phúc Sơn, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 634081
235780 Bưu cục cấp 3 Kim Tràng Đội 7 Hàng Cơm, Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 878222
235880 Điểm BĐVHX Ngọc Vân Thị tứ Đình Thông, Xã Ngọc Vân, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 833001
235520 Điểm BĐVHX Đại Hóa Thôn Đọ 1, Xã Đại Hoá, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 634218
235450 Điểm BĐVHX An Dương Xóm Cầm, Xã An Dương, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 878681
235330 Điểm BĐVHX Cao Thượng Thôn Phố Bùi, Xã Cao Thượng, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 878742
235720 Điểm BĐVHX Cao Xá Thôn Hậu, Xã Cao Xá, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 878741
235350 Điểm BĐVHX Hợp Đức Thôn Lục Liễu Trên, Xã Hợp Đức, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 878391
235590 Điểm BĐVHX Lam Cốt Thôn Tân Lập, Xã Lam Cốt, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 833049
235550 Điểm BĐVHX Lan Giới Thôn Bãi Trại, Xã Lan Giới, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 879264
235760 Điểm BĐVHX Liên Chung Thôn Hậu, Xã Liên Chung, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 878641
235390 Điểm BĐVHX Liên Sơn Thôn Quân, Xã Liên Sơn, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 878625
235630 Điểm BĐVHX Ngọc Châu Thôn Tân Châu, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 878318
235810 Điểm BĐVHX Ngọc Lý Thôn Làng Đồng, Xã Ngọc Lý, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 878439
235830 Điểm BĐVHX Ngọc Thiện Thôn Tân Lập 1, Xã Ngọc Thiện, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 834308
235370 Điểm BĐVHX Phúc Hoà Thôn Phúc Lễ, Xã Phúc Hoà, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 878740
235480 Điểm BĐVHX Quang Tiến Thôn Cầu Đen, Xã Quang Tiến, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 879219
235660 Điểm BĐVHX Song Vân Thôn Đông Lai, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 833110
235420 Điểm BĐVHX Tân Trung Thôn Đanh, Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 879263
235680 Điểm BĐVHX Việt Ngọc Thôn Phú Thọ 1, Xã Việt Ngọc, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 833030
235959 Hòm thư Công cộng độc lập Thôn Bãi Ban, Xã Nhã Nam, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 833030
235930 Bưu cục cấp 3 Quảng Phúc Thôn Đường 284, Xã Quế Nham, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 02403 854502

MÃ BƯU ĐIỆN VIỆT YÊN, BẮC GIANG

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang: Việt Yên, Sen Hồ, Kè Tràng, Hồng Thái, Tam Tầng, Thượng Lan, Minh Đức, Nghĩa Trung, Tăng Tiến, Vân Hà, Ninh Sơn, Vân Trung, Trung Sơn, Hương Mai, Tiên Sơn, Quảng Minh, Bích Sơn, Tự Lạn, KCN Đình Trám, Hòm thư Công cộng độc lập

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
236100 Bưu cục cấp 2 Việt Yên Khu phố Ii, Thị Trấn Bích Động, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 874224
236350 Bưu cục cấp 3 Sen Hồ Phố Ga Sen Hồ, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 874230
236220 Điểm BĐVHX Kè Tràng Xóm Chín, Xã Việt Tiến, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 874291
236310 Bưu cục cấp 3 Hồng Thái Xóm Bãi Bò, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 874005
236430 Điểm BĐVHX Tam Tầng Thôn Tam Tầng, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 866379
236200 Điểm BĐVHX Thượng Lan Thôn Thượng, Xã Thượng Lan, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 874797
236140 Điểm BĐVHX Minh Đức Thôn Cầu Treo, Xã Minh Đức, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 874889
236120 Điểm BĐVHX Nghĩa Trung Thôn Tĩnh Lộc, Xã Nghĩa Trung, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 575055
236340 Điểm BĐVHX Tăng Tiến Thôn Chùa, Xã Tăng Tiến, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 874898
236450 Điểm BĐVHX Vân Hà Thôn Yên Viên, Xã Vân Hà, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 843049
236370 Điểm BĐVHX Ninh Sơn Thôn Phúc Ninh, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 874919
236410 Điểm BĐVHX Vân Trung Xóm 1, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 866126
236290 Điểm BĐVHX Trung Sơn Thôn Chợ Nhẫm, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 874918
236240 Điểm BĐVHX Hương Mai Thôn Xuân Lạn, Xã Hương Mai, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 874755
236390 Điểm BĐVHX Tiên Sơn Thôn Hạ Lát, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 843135
236360 Điểm BĐVHX Quảng Minh Thôn Đình Cả, Xã Quảng Minh, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 874856
236270 Điểm BĐVHX Bích Sơn Thôn Vàng, Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 874969
236170 Điểm BĐVHX Tự Lạn Thôn Cầu, Xã Tự Lạn, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 874656
236355 Bưu cục cấp 3 KCN Đình Trám Thôn My Điền, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 661045
236439 Hòm thư Công cộng độc lập Thôn Núi Hiểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 661045

MÃ BƯU ĐIỆN HIỆP HOÀ, BẮC GIANG

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Hiệp Hoà thuộc tỉnh Bắc Giang, bao gồm: Hiệp Hòa, Phố Hoa, Bách Nhẫn, Gia Tư, Hoàng Thanh, Thanh Vân, Ngọc Sơn, Mai Trung, Hòa Sơn, Thường Thắng, Lương Phong, Châu Minh, Danh Thắng, Hợp Thịnh, Hoàng Vân, Hoàng Lương, Mai Đình, Quang Minh, Đại Thành, Đoan Bái, Hương Lâm, Thái Sơn, Đồng Tân, Xuân Cẩm, Hùng Sơn, Đông Lỗ, Hòm thư Công cộng Độc lập

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
236600 Bưu cục cấp 2 Hiệp Hòa Khu 3, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 872295
236930 Bưu cục cấp 3 Phố Hoa Khu Phố Hoa, Xã Bắc Lý, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 892049
236790 Điểm BĐVHX Bách Nhẫn Thôn Bách Nhẫn, Xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 872510
236680 Điểm BĐVHX Gia Tư Thôn Bảo An, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 872911
236630 Điểm BĐVHX Hoàng Thanh Thôn Ngọc Lâm, Xã Hoàng Thanh, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 872904
236690 Điểm BĐVHX Thanh Vân Thôn Thanh Vân, Xã Thanh Vân, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 872905
236611 Điểm BĐVHX Ngọc Sơn Thôn Ngọc Thành 1, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 872903
236900 Điểm BĐVHX Mai Trung Thôn Trung Hòa, Xã Mai Trung, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 872909
236760 Điểm BĐVHX Hòa Sơn Thôn Dậy, Xã Hoà Sơn, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 872907
236830 Điểm BĐVHX Thường Thắng Thôn Tân Hiệp, Xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 872910
236810 Điểm BĐVHX Lương Phong Thôn Đông, Xã Lương Phong, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 872902
237030 Điểm BĐVHX Châu Minh Thôn Ngọ Xá, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 892196
236870 Điểm BĐVHX Danh Thắng Thôn Trung Phú, Xã Danh Thắng, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 872901
236850 Điểm BĐVHX Hợp Thịnh Thôn Gò Pháo, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 872908
236740 Điểm BĐVHX Hoàng Vân Thôn Lạc Yên, Xã Hoàng Vân, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 872906
236660 Điểm BĐVHX Hoàng Lương Thôn Đồng Hoàng, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 872991
237040 Điểm BĐVHX Mai Đình Thôn Đông Trước, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 892139
236800 Điểm BĐVHX Quang Minh Thôn Hương Thịnh, Xã Quang Minh, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 872708
236860 Điểm BĐVHX Đại Thành Thôn Bảo Mản, Xã Đại Thành, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 872707
236880 Điểm BĐVHX Đoan Bái Thôn Tam Đồng, Xã Đoan Bái, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 872704
237010 Điểm BĐVHX Hương Lâm Thôn Đông Lâm, Xã Hương Lâm, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 892141
236750 Điểm BĐVHX Thái Sơn Thôn Giang Tân, Xã Thái Sơn, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 872705
236700 Điểm BĐVHX Đồng Tân Thôn Giang Đông, Xã Đồng Tân, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 872706
236920 Điểm BĐVHX Xuân Cẩm Thôn Cẩm Bào, Xã Xuân Cấm, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 892200
236791 Điểm BĐVHX Hùng Sơn Thôn Tân Sơn, Xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 563240
236980 Điểm BĐVHX Đông Lỗ Khu phố Lữ, Xã Đông Lỗ, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 892142
236734 Hòm thư Công cộng Độc lập Thôn Trung Đồng, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà
Điện thoại: 892142

MÃ BƯU ĐIỆN YÊN DŨNG, BẮC GIANG

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Yên Dũng, Bắc Giang cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Yên Dũng, Bắc Giang.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
237200 Bưu cục cấp 2 Yên Dũng Tiểu Khu 5, Thị Trấn Neo, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 870220
237350 Bưu cục cấp 3 Tân Dân Phố Tân An, Thị trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 871511
237510 Điểm BĐVHX Nội Hoàng Thôn Trung, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 870497
237530 Điểm BĐVHX Yên Lư Thôn An Thái, Xã Yên Lư, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 870494
237430 Điểm BĐVHX Nham Sơn Thôn Minh Phượng, Xã Nham Sơn, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 870493
237220 Điểm BĐVHX Cảnh Thụy Xóm 7, Xã Cảnh Thụy, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 870495
237560 Điểm BĐVHX Tư Mại Thôn Bắc Am, Xã Tư Mại, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 870492
237610 Điểm BĐVHX Đồng Phúc Thôn Việt Thắng, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 870491
237320 Điểm BĐVHX Xuân Phú Thôn Đông Phú, Xã Xuân Phú, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 871594
237280 Điểm BĐVHX Lãng Sơn Thôn Đông Thượng, Xã Lãng Sơn, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 871596
237580 Điểm BĐVHX Thắng Cương Thôn Phấn Lôi, Xã Thắng Cương, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 870071
237380 Điểm BĐVHX Tân Liễu Thôn Tân Độ, Xã Tân Liễu, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 870072
237340 Điểm BĐVHX Quỳnh Sơn Thôn Tân Sơn, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 871623
237490 Điểm BĐVHX Tiền Phong Thôn Yên Sơn, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 860596
237370 Điểm BĐVHX Lão Hộ Thôn Toàn Thắng, Xã Lão Hộ, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 871622
237240 Điểm BĐVHX Tiến Dũng Thôn Ninh Xuyên, Xã Tiến Dũng, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 870075
237260 Điểm BĐVHX Đức Giang Thôn Mồ, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 870076
237390 Điểm BĐVHX Hương Gián Xóm Hấn, Xã Hương Gián, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 871628
237300 Điểm BĐVHX Trí Yên Thôn Nam Thành, Xã Trí Yên, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 871627
237590 Điểm BĐVHX Đồng Việt Xóm Bè, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 870500
237345 Bưu cục cấp 3 Chợ Quỳnh Thôn Tân Sơn, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 0240762451
237274 Bưu cục cấp 3 Thanh Vân Thôn Thanh Vân, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 0240765199
237210 Bưu cục cấp 3 Nham Biền Tiểu Khu 1, Thị Trấn Neo, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 0240763199
237352 Hòm thư Công cộng độc lập Thôn Kim Xuyên, Xã Tân An, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 0240763199

Phân biệt khái niệm Zip/Postal Code, Mã bưu điện

Chúng ta sẽ thắc mắc mã ZipCode Bắc Giang, mã Postal Code Bắc Giang hay Mã bưu điện, Thư tín, Mã Bưu Chính Bắc Giang thì có gì khác nhau hay không. Thực tế, đây là những khái niệm nhiều người dễ nhầm lẫn, vì về cơ bản chúng đều dựa trên ý nghĩa chung, nhưng cách mã hóa, chức năng và tên gọi có chút khác biệt.

Cụ thể, mọi người dễ nhầm lẫn giữa các khái niệm:

 • ZIP code: mã vùng bưu điện của Mỹ
 • Postal Code: mã bưu chính quốc tế
 • Area code: mã vùng điện thoại
 • Country code: mã vùng điện thoại của một quốc gia

Mã ZIP hay tên tiếng Anh là ZIP Code – Mã bưu điện Hoa Kỳ, là hệ thống mã bưu chính được Cục Bưu điện Hoa Kỳ sử dụng từ năm 1963. ZIP viết tắt của cụm từ “Zone Improvement Plan”. Thực tế, mã ZIP CODE dùng để ấn định điểm đưa thư, bưu phẩm bên trong lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc các vùng lãnh thổ thuộc thẩm quyền của Mỹ, hay nơi đóng quân của quân đội Mỹ.

Vì thế mà bưu phẩm hay thư gửi đi quốc tế không có mục ZIP Code. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của Mỹ, đặc biệt là các dịch vụ Online như Google, Amazon hay dịch vụ máy chủ, hosting khác nên thuật ngữ ZIP code được cả thế giới biết đến. Về vai trò thì nó giống như Postal Code của quốc tế, nhưng cách mã hóa khác nhau.

Postal Code là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, số hoặc cả hai để bổ sung vào địa chỉ nhận thư, bưu phẩm nhằm giúp xác định điểm cuối nhận thư, bưu phẩm tốt hơn. Mỗi quốc gia sẽ có hệ thống ký hiệu Postal Code riêng. Lý do phải sinh ra mã Postal Code là bởi thư gửi đi trên toàn thế giới, nếu chỉ dựa vào địa chỉ ghi trên bưu phẩm, thư thì rất khó cho nhân viên bưu điện. Ví dụ như nhân viên ở Mỹ mà xem bưu phẩm gửi tới Trung Quốc hay Ả Rập, Lào, Thái với toàn ký tự tượng hình thì không thể biết được.

Postal Code do Liên minh Bưu chính Thế giới – Universal Postal Union (viết tắt tành UPU) quy định, giúp xác định vị trí điểm cuối nhận hàng hóa, bưu phẩm, thư tín thông qua các ký tự Latinh (A-Z) và số (0-9) có thể áp dụng chung trên toàn cầu.

Nhờ mã hóa địa chỉ bằng Postal Code, người ta có thể tra cứu phí vận chuyển tới các quốc gia khác, cũng như thời gian vận chuyển dự kiến. Chứ nếu dựa vào địa chỉ ghi trên thư, bưu phẩm thì quá khó.

Tại Việt Nam, Postal Code được dịch sang thành “Mã Bưu điện”, hoặc “Mã bưu chính” hay “Mã Thư tín”. Tuy nhiên, hệ thống bưu điện Việt Nam ít dùng Postal Code mà chủ yếu vẫn dựa trên địa chỉ ghi trên thư. Nên nhớ, mỗi chi nhánh bưu điện trên toàn quốc đều có một mã Postal Code riêng và nó cố định, giúp xác định vị trí, địa chỉ cụ thể thông qua cách mã hóa chung.

Như vậy, các thuật ngữ Zip Code, Postal Code, Mã bưu điện, Mã Thư tín và Mã Bưu chính thức ra đều giống nhau. Đó là những dãy số, ký tự được mã hóa giúp đại diện cho một vị trí bưu điện nào đó trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sự khác nhau nằm ở cách mã hóa và chức năng. Ví dụ như Zip Code tại Mỹ trở thành một quy chuẩn chung cho cả người dân, quân đội hay các công ty. Trong khi đó, ở Việt Nam thì Mã bưu chính gần như rất ít được sử dụng và có vai trò rất nhỏ trong hệ thống bưu điện. Ở Mỹ thì mã hóa theo chuẩn 5 số cơ bản hoặc ZIP+4 (không bắt buộc) với 5 số cơ bản và thêm 4 số nữa. Còn ở Việt Nam thì mã hóa theo dạng 6 số.

Mã bưu chính, Bưu điện Việt Nam

Như đã nói ở trên, Mã bưu chính Việt Nam còn được gọi là mã bưu điện, mã thư tín, gồm 6 chữ số (trước đây là 5 số) với quy tắc nhất định. Hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh/thành phố cấp trung ương, hai chữ số tiếp theo xác định mã quận/huyện/thị xã/thành phố cấp tỉnh, số tiếp theo xác định tên phường/xã/thị trấn và số cuối cùng xác định thôn/ấp/phố/hoặc đối tượng cụ thể. Chúng ta tóm tắt quy định trên như sau:

 • 2 số đầu tiên (từ 00 đến 99): mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Số thứ nhất và 2)
 • 2 số tiếp theo: mã quận/ huyện/ thị xã/ thành phố trực thuộc tỉnh (Số thứ 3 và thứ 4)
 • 1 số tiếp theo: xã, phường, thị trấn (Số thứ 5)
 • 1 số cuối cùng: xác định ấp, thôn, phố hoặc đối tượng cụ thể (Số cuối cùng thứ 6)

Mã dành riêng cho bưu cục (Bưu điện trung tâm) cũng gồm 6 chữ số, với 2 chữ số đầu xác định tên tỉnh/thành phố, còn các chữ số sau thường là 0. Việt Nam không có mã bưu chính cấp quốc gia.

Quy định về mã bưu chính, mã bưu điện Việt Nam mới nhất là gồm 6 ký tự được chia thành 10 vùng, đánh số từ 0 đến 9 với các đặc điểm sau:

 • Một vùng không quá 10 tỉnh
 • Các tỉnh trong một vùng có mã ký tự đầu tiên giống nhau
 • Thành phố trực thuộc Trung ương
STT TỈNH/THÀNH POSTAL CODE
1 An Giang 880000
2 Bà Rịa Vũng Tàu 790000
3 Bạc Liêu 260000
4 Bắc Kạn 960000
5 Bắc Giang 220000
6 Bắc Ninh 790000
7 Bến Tre 930000
8 Bình Dương 590000
9 Bình Định 820000
10 Bình Phước 830000
11 Bình Thuận 800000
12 Cà Mau 970000
13 Cao Bằng 270000
14 Cần Thơ 900000
15 Đà Nẵng 550000
16 Điện Biên 380000
17 Đắk Lắk 630000
18 Đắc Nông 640000
19 Đồng Nai 810000
20 Đồng Tháp 870000
21 Gia Lai 600000
22 Hà Giang 310000
23 Hà Nam 400000
24 Hà Nội 100000
25 Hà Tĩnh 480000
26 Hải Dương 170000
27 Hải Phòng 180000
28 Hậu Giang 910000
29 Hòa Bình 350000
30 TP. Hồ Chí Minh 700000
31 Hưng Yên 160000
32 Khánh Hoà 650000
33 Kiên Giang 920000
34 Kon Tum 580000
35 Lai Châu 390000
36 Lạng Sơn 240000
37 Lào Cai 330000
38 Lâm Đồng 670000
39 Long An 850000
40 Nam Định 420000
41 Nghệ An 460000 – 470000
42 Ninh Bình 430000
43 Ninh Thuận 660000
44 Phú Thọ 290000
45 Phú Yên 620000
46 Quảng Bình 510000
47 Quảng Nam 560000
48 Quảng Ngãi 570000
49 Quảng Ninh 200000
50 Quảng Trị 520000
51 Sóc Trăng 950000
52 Sơn La 360000
53 Tây Ninh 840000
54 Thái Bình 410000
55 Thái Nguyên 250000
56 Thanh Hoá 440000 – 450000
57 Thừa Thiên Huế 530000
58 Tiền Giang 860000
59 Trà Vinh 940000
60 Tuyên Quang 300000
61 Vĩnh Long 890000
62 Vĩnh Phúc 280000
63 Yên Bái 320000

Danh sách mã Zip/Postal Code Bắc Giang mà giainghia.com cung cấp trên đây hy vọng đã giúp ích cho người dùng. Việc tra cứu mã bưu điện Bắc Giang sẽ rất cần thiết trong nhiều trường hợp, như khai báo địa chỉ cá nhân khi mua hàng online, đăng ký dịch vụ từ nước ngoài như Mỹ, châu Âu… Chúng ta cũng nên nhớ rằng, Bưu chính Việt Nam thuộc tập đoàn VNPOST (trực thuộc VNPT), kiểu tập đoàn của nhà nước. Vì thế, bạn cứ yên tâm là mã bưu chính Bắc Giang sẽ được áp dụng chung trên toàn quốc, cũng như trên toàn thế giới.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*