Cách thiết lập chỉ cho phép nhập số dương vào một ô trong Excel 2016


Hướng dẫn cách thiết lập để chỉ cho phép nhập số dương vào ô trong Excel 2016, nếu dữ liệu nhập vào không phải số dương sẽ thông báo lỗi. Trong một số trường hợp nhất định, chúng ta chỉ điền số dương vào ô (cell) mà không cho phép điền số âm vào. Lúc này, hãy sử dụng công cụ tích hợp sẵn để giới hạn về dữ liệu, chỉ cho phép nhập số nguyên dương, nếu không phải thì sẽ thông báo giúp người nhập liệu biết mà xử lý cho đúng với tiêu chuẩn của bảng tính Excel 2016.

Cách giới hạn chỉ cho nhập số dương vào một ô trên Excel 2016

1.Đầu tiên, bạn chọn vào các ô mà mình muốn giới hạn chỉ cho nhập số dương vào, ở dưới đây Giainghia.com chọn dải ô A3:A6. Sau đó, chuyển đến Tab “Data” trên thanh công cụ đầu màn hình, chọn vào nhím “Data Tools”, trình đơn hiện ra chọn vào mục “Data Validation…”.

Thiết lập chỉ cho phép nhập số dương vào một ô trong Excel 2016 1

2.Cửa sổ làm việc “Data Validation” hiện ra, bạn chọn vào tab “Settings” để thiết lập các tiêu chí. Ở đây, Giainghia.com muốn thiết lập các ô chỉ cho nhập số dương mà thôi. Sau đó, chuyển sang tab “Error Alert”.

Thiết lập chỉ cho phép nhập số dương vào một ô trong Excel 2016 2

3.Tab “Error Alert” là nơi để bạn thiết lập thông báo lỗi nếu dữ liệu nhập vào không phải là số dương. Bạn điền nội dung thông báo vào ô “Error Message”. Nhấn “OK” để hoàn tất.

Thiết lập chỉ cho phép nhập số dương vào một ô trong Excel 2016 3

4.Giờ đây, nếu một giá trị nhập vào các ô từ A3:A6 mà không phải là số dương thì sẽ có pop-up hiện ra thông báo lỗi với nội dung mà bạn đã ghi.

Thiết lập chỉ cho phép nhập số dương vào một ô trong Excel 2016 4

Như vậy, người dùng đã có thể thiết lập ô chỉ cho phép nhập số dương trong Excel 2016. Phải làm như vậy để tránh những sai sót, khi người quản lý đưa ra quy chuẩn chung, nhưng người nhập liệu lại không để ý tới, nên nhập sai gây lỗi cho toàn bảng tính rất nguy hiểm. Vì thế, cần giới hạn dữ liệu nhập vào sẽ là biện pháp tránh được những sự cố như vậy.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*