NGO có nghĩa là gì , các Tổ chức phi Chính phủ NGOs là gì


Ý nghĩa NGO là gì viết tắt của từ nào và tìm hiểu về các Tổ chức phi Chính phủ NGOs là như thế nào, tiêu chí hoạt động, phương thức tổ chức ra sao. Bạn chắc hẳn đã nghe tới NGO với những dự án nước ngoài mang tính thiện nguyện cao, tuy nhiên liệu mấy ai hiểu rõ cơ chế và tính chất của Tổ chức phi Chính phủ là gì. Để nắm bắt khái niệm NGO thì chúng ta cần biết như thế nào về nhà nước, chính phủ, từ đó tách bạch tổ chức bên ngoài.

NGO có nghĩa là gì , các Tổ chức phi Chính phủ NGOs là gì
NGO có nghĩa là gì , các Tổ chức phi Chính phủ NGOs là gì

NGO là gì viết tắt của từ nào?

NGO là viết tắt của từ tiếng Anh non-governmental organization, trong đó Non có nghĩa là “Không”, còn Govern là Chính phỉ, Organization là Tổ chức. Dịch nôm na, NGO là Tổ chức phi chính phủ để chỉ một tổ chức không thuộc chính phủ nào cả. Bạn cũng có thể gọi NGO là NGOs dạng số nhiều, vì tiếng Anh thì số nhiều sẽ thêm “S” phía sau.

Xét khía cạnh nào đó, thì NGO bao gồm các tổ chức phi lợi nhuận, phương châm hoạt động không vì mục đích thương mại, tạo ra lợi nhuận mà chỉ nhắm tới việc tăng nhận thức cộng đồng về một vấn để nào đó, góp phần cải thiện chất lượng sống và kiến thức của người dân.

Các tổ chức phi chính phủ NGOs là những hệ thống góp phần làm gắn kết xã hội và tạo mạng lưới kết nối những cá nhân thuộc mọi quốc gia trên thế giới. Nó không do chính phủ nào tạo ra mà do các nguồn tài trợ tư nhân.

Mục đích của NGOs thì rất đa dạng, nhưng thường sẽ tập trung đẩy mạnh về bảo vệ môi trường, thiên nhiên, tăng cường nhận thức và bảo vệ quyền con người, cải thiện phúc lợi xã hội cho nhóm yếu thế. Tất cả bao trùm tới khía cạnh chính trị, xã hội, triết học và tính nhân văn.

Hy vọng qua đây bạn đã phần nào hiểu Các tổ chức Phi chính phủ NGO (hoặc NGOs) là gì rồi. Tham gia vào hoạt động thiện nguyện như vậy sẽ giúp nâng cao nhận thức con người và đóng góp to lớn vào sự tiến bộ của nhân loại. Nếu có điều kiện, hãy thử làm việc ở một NGO nào đó nhé.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*