Cách đặt mật khẩu khóa ô trong Excel 2016 không cho chỉnh sửa


Hướng dẫn cách khóa ô không cho chỉnh sửa trên Excel 2016 bao gồm các công thức toán học, hàm số, văn bản dữ liệu, thông tin quan trọng. Người dùng có thể chọn khóa một ô hoặc dải ô, thậm chí cả bảng tính trên của Excel. Nhờ việc bảo vệ này, bạn sẽ ngăn người khác chỉnh sửa số liệu, công thức mà đã mất công thực hiện. Với các file bảng tính dùng chung, khối lượng dữ liệu lớn thì việc bị thay đổi dù là một dấu chấm, dấu phẩy cũng làm cho kết quả sai khác rất nhiều, ảnh hưởng tới công việc. Dưới đây, Giainghia.com sẽ hướng dẫn chi tiết cách khóa ô trong Excel 2016 để tạo mật khaaro bảo vệ.

Cách đặt mật khẩu khóa ô trong Excel 2016 bảng tính

Bước 1: Đầu tiên, người dùng phải hủy tính năng khóa tất cả các ô trên bảng tính Excel 2016 (Nếu có), vì nếu không làm thao tác này, bạn sẽ không thể thay đổi thiết lập cài đặt cho ô. Muốn vậy, người dùng phải chọn tất cả các hàng cột (Ctrl + A) trong bảng tính. Sau đó, nhấp chột phải vào vùng chọn, menu hiện ra thì nhấp vào “Format Cells”.

Cách đặt mật khẩu khóa ô trong Excel 2016 không cho chỉnh sửa 1

Bước 2: Cửa sổ “Format Cells” hiện ra, người dùng chuyển sang tab bảo vệ là “Protection”. Sau đó, bỏ tích chọn vào ô “Locked” để mở khóa, cuối cùng nhấn OK để đồng ý.

Cách đặt mật khẩu khóa ô trong Excel 2016 không cho chỉnh sửa 2

Bước 3: Sau đó, nhấp chọn ô hoặc các ô mà bạn muốn khóa nhằm bảo vệ dữ liệu bằng mật khẩu, tiếp đến nhấp chuột phải vào cùng chọn, menu hiện ra nhấp vào mục “Format Cells”.

Cách đặt mật khẩu khóa ô trong Excel 2016 không cho chỉnh sửa 3

Bước 4: Cửa sổ “Format Cells” lại hiện ra, chọn tab “Protection”, tích chọn vào ô “Locked” và nhấn “OK”.

Cách đặt mật khẩu khóa ô trong Excel 2016 không cho chỉnh sửa 6

Bước 5: Để thao tác khóa ô trên Excel 2016 có hiệu lực, bạn phải tiến hành bước bảo vệ cả bảng tính. Để làm điều đó, nhấp chọn vào tab “View” trên thanh công cụ ở đầu cửa sổ làm việc, sau đó nhấp vào nút “Protect Shee” nằm trong nhóm “Changes”.

Cách đặt mật khẩu khóa ô trong Excel 2016 không cho chỉnh sửa 4

Bước 6: Cửa sổ “Protect Sheet” xuất hiện, bạn nhập mật khẩu bảo vệ trang tính Excel 2016 vào ô “Password to unprotect sheet”, sau đó nhấn “OK” để đồng ý.

Cách đặt mật khẩu khóa ô trong Excel 2016 không cho chỉnh sửa 5

Giờ đây, người dùng đã bảo vệ bảng tính Excel 2016 thành công, người khác chỉ có thể xem mà không được quyền chỉnh sửa, thay đổi nội dung trên đó. Đây là phương pháp hữu hiệu để giữ cho tài liệu Excel an toàn khi dùng chung, đặc biệt với dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp, công ty. Chỉ có bạn, với mật khẩu đã thiết lập mới được phép chỉnh sửa, thêm bớt hay xóa nội dung. Cách khóa ô bảng tính Excel 2016 là tấm khiên mà bạn nên dùng thường xuyên, hãy tạo thành thói quen để bảo vệ mình.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*