Hệ tọa độ Descartes là gì, khái niệm tổng quan tọa độ Descartes


Hệ tọa độ Descartes là gì, tìm hiểu khái niệm hệ tọa độ Descartes 2 chiều trên mặt phẳng, 3 chiều chiều trong không gian và tổng quan n chiều. Bằng cách nêu ra ý tưởng thể hiện vị trí của các vật thể trong không gian, mặt phẳng mà Descartes đã nghĩ ra khái niệm hệ tọa độ của mình. Hiện nay, Hệ tọa độ Descartes đã được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, cho thấy tính thuận tiện và logic của nó, giúp biểu đạt vật thể ngoài đời được tốt hơn. Hãy cùng Giainghia.com tìm hiểu Hệ tọa độ Descartes là gì đầy đủ nhất.

Hệ Tọa Độ là gì trong vật lý và địa lý để xác định vị trí của vật theo tọa độ

 

Hệ tọa độ Descartes là gì?

Hệ tọa độ Descartes hay còn gọi Tọa độ Descartes là ý tưởng về hệ tọa độ do nhà toán học, triết học người Pháp René Descartes nghĩa ra vào năm 1637. Theo đó, Hệ tọa độ Descartes là ý tưởng về việc xác định vị trí của một điểm hay vật thể trên một bề mặt phẳng bằng cách dùng hai trục giao nhau để đo thông số.

Ý tưởng về Hệ tọa độ Descartes còn được mở rộng ra không gian ba chiều (three-dimensional space) với việc sử dụng 3 trục tòa độ, bằng cách thêm 1 trục tọa độ vào Hệ tọa độ Descartes. Khái quát hơn, người ta còn xây dựng hệ tọa độ n-chiều, bằng cách sử dụng n tọa độ Descartes.

Hệ tọa độ Descartes xác định vị trí một điểm trên mặt phẳng bằng cặp số tọa độ (x, y), trong đó x, y là 2 giá trị được xác định bởi 2 đường phẳng có hướng vuông góc với nhau. 2 đường thẳng Ox và Oy gọi là trục tọa độ, cắt nhau ở điểm O có giá trị (0, 0), trục Ox nằm ngang gọi là trục hoành, trục Oy thẳng đứng gọi là trục tung.

Hệ tọa độ Descartes là gì, khái niệm tổng quan tọa độ Descartes

Hệ tọa độ Descartes trên mặt phẳng 2 chiều

Hệ tọa độ Descartes 2 chiều trên mặt phẳng gồm 2 trục vuông góc x’Ox và y’Oy mà trên đó đã chọn 2 véc tơ đơn vị i và j sao cho độ dài 2 véc tơ này bằng nhau.

Hệ tọa độ Descartes 3 chiều trong không gian

Hệ tọa độ Descartes trong không gian 3 chiều là hệ gồm 3 trục vuông góc nhau từng đôi một x’Ox, y’Oy, z’Oz mà trên đó đã chọn 3 véc-tơ đơn vị i, j, k sao cho độ dài của 3 véc-tơ này bằng nhau.

Hệ Tọa Độ Oxyz là gì, hệ trục tọa độ trong không gian Oxyz là gì

Hy vọng bài viết của Giainghia.com đã giúp độc giả hiểu khái niệm Descartes là gì. Đây là cách thể hiện vị trí của vật thể nào đó trong mặt phẳng, không gian và n chiều. Đây là kiến thức rất cơ bản nhưng vô cùng quan trọng đối với hình học và các bộ môn khác như vật lý, địa lý. Hệ tọa độ Descartes được dạy ở hầu như tất cả các cấp bậc, từ trung học cho tới đại học. Việc nắm vững kiến thức về hệ tọa độ Descartes sẽ giúp mọi người rất nhiều. Chúc may mắn!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*