Hệ Quy Chiếu là gì, gồm các yếu tố nào và đặc tính, ví dụ minh họa


Hệ Quy Chiếu là gì, khái niệm hệ quy chiếu và các đặc tính cũng như các ví dụ minh họa để bạn dễ hiểu về hệ quy chiếu trong vật lý như thế nào. Khi nghiên cứu về chuyển động của vật, chúng ta cần xác định hệ quy chiếu muốn nói đến. Với hệ quy chiếu khác nhau thì các đặc tính của sự vật, hiện tượng sẽ khác nhau, như mốc thời gian, vận tốc, vị trí đều khác nhau. Hãy cùng Giainghia.com tìm hiểu Hệ Quy Chiếu là gì với những thí dụ cụ thể.

Hệ Quy Chiếu là gì

Cách xác định thời gian trong chuyển động?

Mốc thời gian và đồng hồ: Để mô tả chuyển động của vật, chúng ta phải biết tọa độ của vật (vị trí) ở những thời điểm khác nhau. Vì thế, cần phải chỉ rõ mốc thời gian, hay còn gọi là gốc thời gian. Mốc thời gian là thời điểm mà ta bắt đầu đo thời gian vật di chuyển. Nếu thay đổi mốc thời gian thì ta có “khoảng thời gian” khác nhau. Vì thế, để xác định thời gian trong chuyển động, ta cần chọn một mốc thời gian và dùng một đồng hồ đo thời gian.

Hệ Quy Chiếu là gì?

Hệ quy chiếu là các mốc để xác định chuyển động của một vật. Một hệ quy chiếu gồm các yếu tố cấu thành như sau:

-Một vật làm mốc, một hệ tọa độ gắn với vật làm mốc.

-Một mốc thời gian và một đồng hồ.

Như vậy, hệ quy chiếu gồm vật làm mốc, hệ tọa độ, mốc thời gian và đồng hồ. Trong nhiều trường hợp, đặc biệt các bài toán cơ học, khi nói về hệ quy chiếu người ta đề cập tới hệ tọa độ, vật làm mốc, mốc thời gian, nhưng lại không nói đến đồng hồ.

Trong đời sống hằng ngày, có thể hiểu nôm na hệ quy chiếu là mốc để xác định chuyển động, như cái nhà, cột điện. Nếu ta ở trên tàu, xét trên hệ quy chiếu là khoang tàu thì chúng ta đứng yên, nhưng nếu xét hệ quy chiếu là mặt đất thì ta lại đang chuyển động so với các tòa nhà, cột điện. Nói như vậy để các bạn thấy được tầm quan trọng của việc tạo ra hệ quy chiếu.

Với cùng một sự kiện vật lý, nếu ta thay đổi hệ quy chiếu thì vị trí và thời gian xảy ra của vật đó sẽ khác nhau. Về cơ học, hệ quy chiếu là một hệ tọa độ mà dựa vào đó chúng ta xác định được vị trí của vật, đồng thời có một đồng hồ để xác định mốc thời gian và thời điểm xảy ra các sự kiện.

Hy vọng bài viết của Giainghia.com đã giúp mọi người hiểu khái niệm Hệ Quy Chiếu là gì trong vật lý, toán học và các ngành khoa học khác. Hệ quy chiếu bao gồm hệ tọa độ, vật làm mốc, mốc thời gian và một đồng hồ để đo thời gian. Nếu chúng ta chọn hệ quy chiếu khác nhau thì thời gian và quãng đường, thời điểm diễn ra sự kiện sẽ khác nhau.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*