Cách gạch ngang chữ trong Excel 2016, tạo chữ gạch ngang ở giữa


Hướng dẫn cách gạch ngang chữ trong Excel 2016, tạo chữ gạch ngang strikethrough với đường kẻ ở giữa như kiểu xóa chữ đi rất nổi bật. Bạn nên nhớ, đây không phải là gạch kẻ dưới, mà là gạch ngang, tức kẻ một đường ngang giữa đoạn văn bản như kiểu chúng ta muốn gạch xóa bỏ chữ đó đi vậy. Để có thể viết chữ gạch ngang trong Excel 2016, người dùng thực hiện các bước hướng dẫn của Giainghia.com dưới đây.

Tạo chữ kẻ ngang ở giữa trên Excel 2016

Bước 1: Bạn nhấp chọn vào đoạn văn bản muốn gạch ngang ở giữa. Chúng ta có thể chọn toàn bộ văn bản trong ô hoặc chỉ một vài ký tự trong đó. Ở ví dụ dưới đây, Giainghia.com sẽ chọn toàn bộ chữ có trong ô A3.

Cách gạch ngang chữ trong Excel 2016, tạo chữ gạch ngang ở giữa 1

Bước 2: Sau đó, nhấp chuột phải vào đoạn văn bản đã chọn, menu hiện ra bạn nhấp chọn mục “Format Cells”.

Cách gạch ngang chữ trong Excel 2016, tạo chữ gạch ngang ở giữa 2

Bước 3: Cửa sổ làm việc của “Format Cells” hiện ra, bạn chọn vào tab “Font”, tìm đến mục “Effects” và tích chọn vào ô “Strikethrough” để tạo đường kẻ ngang ở giữa chữ. Ngay phần bên phải, có mục “Preview” sẽ cho bạn xem trước hiệu ứng văn bản khi bị gạch ngang. Cuối cùng, nhấn “OK” để đồng ý.

Cách gạch ngang chữ trong Excel 2016, tạo chữ gạch ngang ở giữa 3

Bước 4: Ngay sau khi tích vào ô “Strikethrough”, bạn sẽ thấy đoạn văn bản trong ô Excel 2016 đã bị gạch ngang. Đó là đường kẻ ngang ở giữa văn bản như kiểu xóa chữ rất rõ ràng.

Cách gạch ngang chữ trong Excel 2016, tạo chữ gạch ngang ở giữa 4

Chúng ta gạch kẻ ngang chữ trên Excel 2016 khi muốn làm nổi bật dòng chữ nào đó, hoặc nhằm nói với người khác rằng số liệu, văn bản đó bị xóa đi, nhưng vẫn hiển thị để tham khảo dữ liệu trước và sau. Tính năng Strikethrough rất phổ biến trong các trình soạn thảo văn bản. Tuy nhiên, rất ít bạn biết cách tạo chữ kẻ ngang ở giữa trong bảng tính Excel 2016, nên đã bỏ qua một công cụ tuyệt vời như vậy.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*