@ trong Tiếng Anh đọc là gì, cách viết, phát âm ký hiệu A Còng


Tìm hiểu @ tiếng Anh đọc là gì và cách viết tiếng Anh chữ A còng như thế nào khi đọc hòm thư điện tử email và các nội dung có ký tự này. Biểu tượng A còng xuất hiện khá nhiều, đặc biệt là email hoặc kiến thức liên quan tới điện tử. Trong giao tiếp hàng ngày, bạn vẫn có thể bắt gặp @ nhưng không biết cách phát âm bằng tiếng Anh.

@ trong Tiếng Anh đọc là gì, cách viết, phát âm ký hiệu A Còng
@ trong Tiếng Anh đọc là gì, cách viết, phát âm ký hiệu A Còng

Ký hiệu @ phát âm như thế nào trong tiếng Anh?

Trong tiếng Anh, người ta gọi biểu tượng A còng @ là At, giống như giới từ At mang nghĩa Ở, tại. Cách đọc và phát âm @ tiếng Anh cũng tương tự At:

  • Khi ở trọng âm đọc là [at]
  • Khi không trọng âm đọc là [ət]
  • Cách đọc cũ là [æt]
  • Cách đọc thuần tiếng Việt: Ét

Ví dụ như địa chỉ email của Giải Nghĩa là Giainghia.com@gmail.com thì chúng ta có thể phát âm như sau: Giainghia dot com at gmail dot com. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy @ lại có cách đọc giống giới từ At trong tiếng Anh. Bởi vậy, tên gọi chính thức của @ trong tiếng Anh được gọi là At Sign.

Nếu đã dùng Facebook, Yahoo và Skype thì bạn đã biết Biểu tượng @@ là gì. Nó cho thấy tầm ảnh hưởng của biểu tượng này trong đời sống. Theo lịch sử của Wiki thì ký tự @ đã xuất hiện từ cuối thế kỷ 17 và dần hiện hữu thường xuyên hơn.

Dù có mặt từ khá sớm trên văn bản bằng giấy thì @ lại là biểu tượng cho một thời đại kĩ thuật số khi các kỹ sư dùng ký hiệu này để phân tách địa chỉ người dùng và địa chỉ máy chủ email (thư điện tử). Trong tiếng Việt thì người ta gọi là A còng vì bên trong là chữ A với vòng tròn bao quanh như bị còng lại vậy.

Hy vọng mọi người đã biết cách phát âm @ trong tiếng Anh là gì để thuận tiện khi nói về địa chỉ email và những nội dung liên quan. Dù khá phổ biến nhưng tin chắc nhiều bạn lần đầu mới biết @ đọc là gì và viết như thế nào trong tiếng Anh đấy, chứ không phải A còng tiếng Việt đâu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*