1 kb bằng bao nhiêu byte, bit, MG và GB trong công nghệ thông tin


Tìm hiểu dung lượng 1 KB bằng bao nhiêu GB, byte, bít và các đơn vị đo thông tin khác cũng như định lượng xem nó lớn cỡ nào. Thường thì ngày nay, dữ liệu đã cần đến đơn vị hàng GB, TB thay vì 1 byte quá nhỏ như chúng ta đang tìm hiểu, nhưng nó vẫn là đại lượng cơ bản mà bạn cần nắm rõ để có kiến thức trang bị khi sử dụng internet, máy tính hay smartphone.

1 kb bằng bao nhiêu byte, bit, MG và GB trong công nghệ thông tin
1 kb bằng bao nhiêu byte, bit, MG và GB trong công nghệ thông tin

1KB bằng bao nhiêu byte, bit và GB

Trong máy tính và thiết bị điện tử, người ta không thể dùng các dạng chữ viết và số đếm để giao tiếp với máy móc. Bởi máy móc điện tử chỉ có 2 trạng thái “Có điện” và “Không có điện”, tương ứng với “Tắt” và “Mở”. Vì lý do đó mà thế giới cần nghĩ ra loại ngôn ngữ chỉ có 2 giá trị “Có” và “Không” tương đương với số “1” và “0” để diễn đạt tất cả thông tin cần thiết.

Đơn vị nhỏ nhất là bit, tức ở trạng thái 1 hoặc 0. Tiếp đến là 1 Byte tương ứng 8 bít. Từ byte trở về sau thì mỗi đơn vị hơn kém nhau 1.024 đại lượng. Cụ thể, chúng ta có cách quy đổi từ bit, Byte, KiloByte, MegaByte, GigaByte, TegaByte như sau:

  • 1B=8 bit
  • 1Kb (Kilobyte) = 1024 B
  • 1Mb (Megabyte) =1024Kb
  • 1Gb (Gigabyte) =1024Mb
  • 1GB = 1024TB

Vậy 1 KB lớn cỡ nào? KB là viết tắt của chữ KiloByte, đơn vị định lượng thông tin và nó bằng 1.024 byte tương đương 1 đoạn văn ngắn, còn 100 kb thì tương đương 1 bài văn khổ giấy A4.

Nói như vậy để thấy 1 KB nhỏ đến mức nào, vì 1 bài hát chất lượng 128kbps dài dăm ba phút cũng đã khoảng 5 MB rồi.

Mong rằng qua bài viết các bạn đã biết thêm về một đơn vị đo thông tin cơ bản cũng như cách đổi 1 KB ra GB, byte, bit. Chúng ta giờ đây đã sử dụng tới đơn vị GB và TB vì nó mới đủ để biểu đạt lượng lớn dữ liệu hiện nay, đặc biệt từ quá trình bùng nổ smartphone ghi hình, chụp ảnh.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*